Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR X posiedzenie Warszawa, 18 września 2006 r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR X posiedzenie Warszawa, 18 września 2006 r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR X posiedzenie Warszawa, 18 września 2006 r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

2 Powitanie uczestników, słowo wstępne – Władysław Ortyl – Przewodniczący Komitetu - Sekretarz Stanu w MRR Przyjęcie programu X posiedzenia Komitetu i protokołu z IX posiedzenia Prezentacja postępu w zakresie wdrażania ZPORR (stan – koniec sierpnia 2006 r.) oraz sprawozdania okresowego za II kwartał 2006 r. – Anna Siejda – Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR (IZ ZPORR) Dyskusja, głosowanie nad przyjęciem sprawozdania okresowego za II kw. 2006 r. przez Komitet (Uchwała Nr 15/2006) Prezentacja postępu prac nad systemem SIMIK – Zbigniew Dynak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (Instytucja Płatnicza) Wnioski o realokację pomiędzy działaniami ZPORR – referują przedstawiciele województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Dyskusja w sprawie wniosków o realokacje, podjęcie decyzji przez Komitet (uchwały nr 16/2006, 17/2006, 18/2006, 19/2006, 20/2006 i 21/2006) Prezentacja stanu wdrażania Działania 1.6 w województwach – przedstawiciele województw mazowieckiego i wielkopolskiego Prezentacja stanu wdrażania ZPORR w regionach – przedstawiciele województw dolnośląskiego i małopolskiego Sprawy różne Porządek obrad 11.00-

3 Wdrażanie ZPORR - plan Informacja i promocja ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR Postęp finansowy Zmiany legislacyjne Wnioski Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

4 Ilość ogłoszonych konkursów (dane za I i II kw. br.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

5 Informacjai promocja ZPORR (dane narastająco od początku realizacji Programu) Informacja i promocja ZPORR (dane narastająco od początku realizacji Programu) Do końca II kwartału 2006Ilość Osoby korzystające Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR1294 123 Punkt informacyjny ZPORR115 895 Portal internetowy11 634 137 Konferencje181 820

6 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec sierpnia 2006 r.) Alokacja 2004-2006 84,5% alokacji 24,1% alokacji

7 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec sierpnia 2006 r.)

8 ZPORR - 84,5 (z Dz.1.6 i Pr.IV)

9 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec sierpnia 2006 r.)

10

11

12 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet I, wg % alokacji, na koniec kwartałów )

13 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet I, stan na koniec sierpnia 2006 r.) ZPORR – 88,6

14 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet I, stan na koniec sierpnia 2006 r.) ZPORR – 23,0

15 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet I w województwach, stan na koniec sierpnia 2006 r.) Umowy Płatności Alokacja

16 Stan wdrażania ZPORR (Działania Priorytetu I, stan na koniec sierpnia 2006 r.)

17

18 * Stan wdrażania ZPORR (Działanie 1.6) I tura *-wartość po aneksach Tutuł projektu Środki ZPORR%Całkowita wartość Data zawracia umowy/ podpisania aneksu 1. Przebudowa średnicowej linii tramwajowej Północ-Południe we Wrocławiu 57944.267,5050,00154 832 157,0022.07.2005r. 2. Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej 115 168 000,0049,62283 162 000,0018.10.2005r. 3. Elektroniczne tablice informacyjne w poznańskich węzłach przesiadkowych o znaczeniu aglomeracyjnym 277 432,50*50676 935,30* 21.06.2005r./ 28.02.2006r. 4. Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni 21 344 356,00*5053 789 299,00* 10.03.2005r./ 31.10.2005r. 5. Rozbudowa trasy tramwajowej Bemowo-Młociny 15 271 993,78*5037 999 998,99* 07.02.2005r./ 22.07.2005r.

19 Stan wdrażania ZPORR (Działanie 1.6 ) II tura - *wartość po podpisaniu aneksu do umowy Tytuł projektu Środki funduszu%Całkowita wartość Data zawracia umowy/podpisania aneksu 1. Modernizacja trasy tramwajowej w Al. Jerozolimskich odcinek Pętla Banacha - Pętla Gocławek w Warszawie 72 732 738,87 *50,00179 053 882,85* 09.12.2005r./ 11.08.2006 2. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie 40 016 000,0050,0080 032 000,00 11.04.2006r. 3. Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz-Łódź- Pabianice, Zadanie I, Etap I - Łódź 108 717 992,7250,00265 271 902,25 09.08.2006r. 4. Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu 27 658 349,9250,0055 316 699,86 14.11.2005r. 5. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej 80 112 366,0050,00196 389 173,04 10.11.2005r. 6. Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. 2 275 000,0050,004 550 000,00 10.11.2005r. 7. Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego-Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu,etapy 1-2 48 234 455,0050,00120 647 700,00 10.11.2005r. 8. Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie Gmin: Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec 29 437 814,2549,2670 744 699,94 24.01.2006r. 9. Budowa Zintegrowanego Dworca Autobusowego na os. Sobieskiego w Poznaniu 7 250 000,0050,0014 500 000,00 10.11.2005 10 Budowa I-linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 Młociny wraz z torami dostawczymi i węzłem komunikacyjnym Młociny w Warszawie 31.510.030,74 50,00 877 931 039,21 Realizacja w ramach SPO Transport

20 Stan Stan wdrażania ZPORR (Działanie 1.6, stan na koniec sierpnia 2006 r.)

21 Stan wdrażania ZPORR (Działanie 1.6, stan na koniec sierpnia 2006 r.)

22 Łącznie Dz.1.6. - 9,0% Stan wdrażania ZPORR (Działanie 1.6, stan na koniec sierpnia 2006 r.)

23 Województwo dolnośląskie Od początku realizacji Programu podpisano 2 umowy dofinansowania projektów, wyłoniono wykonawców dla ww. projektów, kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 189,7 mln zł. Województwo śląskie Od początku realizacji Programu podpisano 1 umowę dofinansowania projektu, kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 59, 7 mln. Województwo mazowieckie Od początku realizacji Programu podpisano 3 umowy dofinansowania projektów, wyłoniono wykonawców dla ww. projektów, kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 257,5 mln zł, Województwo wielkopolskie Od początku realizacji Programu podpisano 4 umowy dofinansowania projektów, skutecznie wyłoniono wykonawców dla 2 projektów, 1 Projekt został zakończony 28.04.2006r. Województwo pomorskie Od początku realizacji Programu podpisano 2 umowy dofinansowania projektów, wyłoniono wykonawców dla ww. projektów. Województwo małopolski Od początku realizacji Programu podpisano 1 umowę dofinansowania projektu, łączna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 109, 552 mln zł. Województwo łódzkie W dniu 22.08.2006r. wyłoniono menadżera dla 1 realizowanego projektu. Stan wdrażania ZPORR (Działanie 1.6, stan na 31.07.2006 r.)

24 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet II, wg % alokacji, na koniec kwartałów )

25 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet II, stan na koniec sierpnia 2006 r.) ZPORR – 73,4

26 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet II, stan na koniec sierpnia 2006 r.) ZPORR – 9,0

27 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet II w województwach, stan na koniec sierpnia 2006 r.) Umowy Płatności Alokacja

28 Stan wdrażania ZPORR (Działania Priorytetu II, stan na koniec sierpnia 2006 r.)

29

30 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet III, wg % alokacji, na koniec kwartałów )

31 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet III, stan na koniec sierpnia 2006 r.) ZPORR – 83,1

32 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet III, stan na koniec sierpnia 2006 r.) ZPORR – 34,8

33 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet III w województwach, stan na koniec sierpnia 2006 r.) Umowy Płatności Alokacja

34 Stan wdrażania ZPORR (Działania Priorytetu III, stan na koniec sierpnia 2006 r.)

35

36 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet IV, wg % alokacji, na koniec kwartałów )

37 Stan wdrażania ZPORR (koniec sierpnia) (37,4% prognozy) (43,7% prognozy)(42,4% / 55,2% prognozy)

38 Średnia miesięczna wartość płatności z kont programowych (PLN), jaka musi być wypłacona w pozostałych miesiącach 2006r. (wrzesień-październik), by osiągnąć dany wariant - EFRR Wariant A - zakłada wydatkowanie w 2006 r. 12 mld zł ze środków funduszy strukturalnych, w tym ponad 4 mld w ramach ZPORR Wariant B - zakłada wydatkowanie do końca 2006 r. alokacji na 2004 r. - wydatkowanie na poziomie realizacji zasady N+2 Wariant C - zakłada wydatkowanie do końca 2006 r. alokacji na 2004 r. - wydatkowanie na poziomie realizacji zasady N+2 z uwzględnieniem 16% zaliczki

39 EFRR – płatności w kolejnych miesiącach 2006 r.

40 Średnia miesięczna wartość płatności z kont programowych (PLN), jaka musi być wypłacona w pozostałych miesiącach 2006 r. (wrzesień-październik), by osiągnąć dany wariant - EFS Wariant A - zakłada wydatkowanie w 2006 r. 12 mld zł ze środków funduszy strukturalnych, w tym ponad 4 mld w ramach ZPORR Wariant B - zakłada wydatkowanie do końca 2006 r. alokacji na 2004 r. - wydatkowanie na poziomie realizacji zasady N+2 Wariant C - zakłada wydatkowanie do końca 2006 r. alokacji na 2004 r. - wydatkowanie na poziomie realizacji zasady N+2 z uwzględnieniem 16% zaliczki

41 EFS – płatności w kolejnych miesiącach 2006 r.

42 Średnia miesięczna wartość płatności z kont programowych (PLN), jaka musi być wypłacana w kolejnych miesiącach (od września 2006 r. do października 2007 r. włącznie), by osiągnąć dany wariant na koniec 2007 r. Wariant B - zakłada wydatkowanie do końca 2007 r. alokacji na 2004 i 2005 r. - wydatkowanie na poziomie realizacji zasady N+2 (56,75% alokacji) Wariant C - zakłada wydatkowanie do końca 2007 r. alokacji na 2004 i 2005 r. - wydatkowanie na poziomie realizacji zasady N+2 z uwzględnieniem 16% zaliczki (40,75% alokacji)

43 ZPORR na tle innych programów operacyjnych (stan na koniec lipca 2006 r.) Źródło: opracowanie IZ PWW na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzających PO.

44 Postęp finansowy II kwartał 2006+VII+VIII 2006 Ogółem refundacja z KE od początku realizacji programu (stan na koniec sierpnia 2006) Ogółem refundac ja z KE jako % alokacji Mln EuroIZ do IPIP do KEKE refundacja EFRR304,80137,50262,5038515,21 EFS10,80 3,136,701,52 ZPORR315,60148,30265,63391,6013,19

45 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na koniec II kw. 2006 r. – wybrane wskaźniki produktu) W wyniku projektów zakończonych, w ramach P2 (EFS) 102 616 osób zostało objętych wsparciem, co stanowiło 22% założonej wartości docelowej (w tym 55% stanowiły kobiety) W projektach szkoleniowych wzięło udział 10 491 osób w ramach działania 2.1 oraz 1172 w ramach działania 2.3 Od początku Programu, w ramach Działania 1.3, w wyniku zakończenia realizacji projektów, liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej wyniosła 259 szt., tj. 89% założonej wartości docelowej, a ze środków Działania 3.5 – 517 szt., tj. ponad ośmiokrotnie więcej niż planowano Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

46 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na koniec II kw. 2006 r.) cd. Od początku Programu zakończono budowę i modernizację 605 km sieci sieci rozdzielczej wodociągów, 506 km sieci kanalizacyjnych oraz 456 km dróg powiatowych i gminnych w ramach działania 3.1 W wyniku zakończenia realizacji projektów w ramach Działania 3.5, powierzchnia wybudowanych i zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe wyniosła 67 568 m 2, tj. blisko 50% założonej wartości docelowej Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

47 Wniosek o dodatkowe etaty w BZFE Po uzyskaniu odpowiednich danych od Instytucji Pośredniczących, IZ ZPORR sporządziła analizę dotyczącą braków kadrowych w BZFE i w czerwcu br. zwróciła się do Kancelarii Prezesa RM z propozycją utworzenia nowych etatów. KPRM zwróciła się w ww. sprawie do MSWiA o zaopiniowanie przedstawionych propozycji. MSWiA ustosunkowało się pozytywnie. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

48 Kontynuowano działania mające na celu wdrożenie sytemu SIMIK - prawie wszystkie instytucje zaakceptowały Wytyczne dotyczące wprowadzania danych w systemie SIMIK w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (część I.B.1), co umożliwiło rozpoczęcie wprowadzania do Systemu danych dotyczących zakresu I.B.1 (obsługa wniosków i projektów, do sporządzenia umów włącznie) Instytucja Zarządzająca ZPORR przygotowała szereg zmian do Generatora Wniosków Płatniczych, pozwalających na uruchomienie tej aplikacji w najbliższym czasie Trwały prace nad Wytycznymi dotyczącymi wprowadzania danych w systemie SIMIK w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 części finansowej (I.B.2). Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR – system SIMIK Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

49 W dniu 4 lipca 2006 r. IZ ZPORR skierowała do regionów wytyczną (pismo znak: DRR-II-9421-3-MPe/06) wprowadzającą możliwość dokonywania korekt błędów oczywistych w sprawozdaniach beneficjentów z realizacji projektu przez instytucje otrzymujące sprawozdania w celu uproszczenia procesu ich weryfikacji i zatwierdzania Pismo Pana Władysława Ortyla Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2006 r. znak DRR-I-94106- 107-MC/2006 przekazane do regionów zawiera aktualnie obowiązujące wytyczne regulujące kwestie proceduralne związane z wykorzystywaniem środków dostępnych w ramach limitu ustalonego na dany miesiąc na projekty, które uzyskały, ze względu na niewystarczającą ilosć środków dostępnych w momencie podejmowania decyzji, zmniejszone dofinansowanie z EFRR. Stanowi ono uszczegółowienie zapisów zawartych w wytycznej pismo znak DRR-I- 94106-67-MC/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. W dniu 10 sierpnia 2006 r. IZ ZPORR skierowała do regionów wytyczną (pismo znak: DRR-VIII-94860-160-KŻ/06) mającą na celu przyspieszenie płatności w ramach Priorytetu 2 ZPORR dotyczącą wniosków o płatność składanych przez IW do IPoś Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

50 Zmiany wprowadzane do Uzupełnienia ZPORR zaakceptowane na Komitetach Monitorujących w dniach: 16 września i 15 grudnia 2005 r. zawarte zostały w Rozporządzeniu MRR z dnia 24 marca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia ZPORR 2004-2006 (Dz. U. Nr 58, poz. 404), data wejścia w życie: 15 kwietnia 2006 r. Wprowadzanie zmian do Uzupełnienia ZPORR zaakceptowanych na Komitetach Monitorujących w dniach: - - 17 marca - oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw, - 14 czerwca 2006 r. - znajduje się w trakcie procesu legislacyjnego. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zmiany do Uzupełnienia ZPORR zaakceptowane na Komitetach Monitorujących w dniach: 16 września i 15 grudnia 2005 r. oraz 17 marca i 14 czerwca 2006r.

51 Rozporządzenie MRR z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach ZPORR (Dz.U. nr 57, poz. 398), data wejścia w życie: 6 kwietnia 2006 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 107, poz. 729), data wejścia w życie: 27 czerwca 2006r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zmiany legislacyjne 1

52 Zmiany legislacyjne 2 W związku z powyższym zmianie uległy terminy składania sprawozdań: Instytucja Wdrażająca przekazuje sprawozdania: Okresowe - do 30 dni od upływu okresu sprawozdawczego Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania: Okresowe - do 50 dni od upływu okresu sprawozdawczego Instytucja Zarządzająca przekazuje sprawozdania: Okresowe - do 60 dni od upływu okresu sprawozdawczego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

53 Zmiany legislacyjne 3 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw opublikowana 22 sierpnia 2006 r. (Dz. U. nr 149, poz. 1074), data wejścia w życie: 6 września 2006 r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

54 Główne zmiany: Likwidacja ustawowego wymogu istnienia Komitetów Sterujących, Uporządkowanie zasad kontroli funduszy strukturalnych - nowe zapisy są bardziej dostosowane do przepisów prawa unijnego dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach środków unijnych Zniesienie wymogu określania: wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów i umów o dofinansowanie projektów oraz wzorów sprawozdań, w ramach poszczególnych programów operacyjnych, w drodze rozporządzeń (obecnie trwają konsultacje międzyresortowe poświecone temu zagadnieniu, na stronie internetowej IZ ZPORR zostanie zamieszczony komunikat wprowadzający obowiązujące wzory ww. dokumentów). Jednoznaczne przypisanie nowelizowanej ustawy do obecnego okresu programowania. Zmiany legislacyjne 4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

55 W ramach Wydziału EFRR IZ ZPORR utworzony został zespół ds. ewaluacji W dniu 6.06.2006r. powołano Grupę Sterującą ds. ewaluacji w ramach ZPORR stanowiącą forum wymiany wiedzy i informacji niezbędnych dla efektywnego przeprowadzania badań ewaluacyjnych Przedmiotem działania Grupy jest rekomendowanie IZ ZPORR tematów do zanalizowania w ramach badań uzupełniających, dyskusja nad projektami badań, w szczególności nad określaniem preferowanej metodologii przeprowadzania badań oraz dyskusja nad wynikami badań ewaluacyjnych. Grupa dodatkowo będzie stanowiła również forum współpracy z ewaluatorami zewnętrznymi wykonującymi badania. W ramach prac Grupy Sterującej ds. ewaluacji będą powoływane grupy robocze uczestniczące w pracy nad konkretnymi projektami ewaluacyjnymi, składające się głównie z przedstawicieli województw w których będą przeprowadzane konkretne ewaluacje. Ewaluacja Programu ZPORR 1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

56 W ramach Grupy Sterującej ds. ewaluacji odbyło się w dniu 12 czerwca br. spotkanie robocze dotyczące planowanego badania ewaluacyjnego, pt. Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw. Badanie przeprowadzone zostanie we wskazanych przez IZ ZPORR województwach: dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim. Celem spotkania było omówienie przedmiotu zamówienia oraz założeń metodologii badania i trybu prac przed zleceniem zadania Wykonawcy. Ewaluacja Programu ZPORR 2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

57 Realokacje Realokacje w ramach ZPORR

58 Realokacje Realokacje w ramach ZPORR

59 Wnioski 67 % 33 % 59 % 41 % 17 % 83 %

60 W celu przyspieszenia dokonywania refundacji z Komisji Europejskiej wniosek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za III kw. br. będzie obejmował również wydatki poświadczone, a nie zrefundowane W celu przyśpieszenia procesu płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się zakończenie we wszystkich województwach procesu zawierania nowych umów dofinansowania działania Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zadania do realizacji na III kw. 2006 r.

61 W przyszłym okresie sprawozdawczym kontynuowane będą prace nad systemem SIMIK mające na celu uruchomienie aplikacji Generator Wniosków Płatniczych oraz planuje się zakończenie prac nad Wytycznymi dotyczącymi wprowadzania danych w systemie SIMIK w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 w części I.B.2. oraz pracę nad częścią (I.B.3). Planuje się rozpoczęcie badania pt. Pilotaż badania ankietowego Beneficjentów Ostatecznych w ramach działania 2.2 – ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia. Jest ono konieczne do oszacowania przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Działania 2.2 w ramach ZPORR wskaźników oddziaływania, które są integralną częścią systemu monitoringu, niezbędną do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych, którzy zostali objęci wsparciem. Zadania do realizacji na III kw. 2006 r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

62 W ramach badania pt. Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw planuje się przeprowadzenie drugiego spotkania grupy roboczej ds. ewaluacji oraz podpisanie umowy przeprowadzenia badania. W ramach badania pt. Wpływ projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych regionalnych rynków pracy planuje się spotkanie Grupy Sterującej ds. ewaluacji oraz prowadzenie prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia badania oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zadania do realizacji na III kw. 2006 r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR X posiedzenie Warszawa, 18 września 2006 r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google