Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 1 Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan na 31 maja 2012 r.

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO (31.05.2012)

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO (31.05.2012)

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 4 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – liczba złożonych wniosków po ocenie formalnej (31.05.2012)

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 5 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość złożonych wniosków po ocenie formalnej (31.05.2012)

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – liczba wniosków zatwierdzonych do realizacji (31.05.2012)

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 7 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków zatwierdzonych do realizacji (31.05.2012)

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 8 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – liczba podpisanych umów/ decyzji (31.05.2012)

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 9 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji (31.05.2012)

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 10 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji (31.05.2012)

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 11 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji jako % alokacji (31.05.2012)

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 12 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji jako % alokacji (31.05.2012)

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 13 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków beneficjentów o płatność (31.05.2012)

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków beneficjentów o płatność (31.05.2012)

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 15 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków benef. o płatność jako % alokacji (31.05.2012)

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 16 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków benef. o płatność jako % alokacji (31.05.2012)

17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 18 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

19 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 20 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 21 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 22 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

23 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 23 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Zmiany w indykatywnej alokacji w kategoriach interwencji 1-9

24 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 24 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Zmiany w indykatywnej alokacji w kategoriach interwencji 1-9

25 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 25 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

26 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 26 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

27 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 27 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

28 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 28 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

29 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 29 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

30 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 30 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

31 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 31 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

32 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 32 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

33 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 33 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

34 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 34 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Działania z kontraktacją < 20% (31.05.2012)

35 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 35 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Działania z kontraktacją < 20% (31.05.2012) – cd.

36 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 36 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

37 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 37 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012)

38 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 38 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Instrumenty Inżynierii Finansowej (31.03.2012)

39 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 39 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Instrumenty Inżynierii Finansowej (31.03.2012)

40 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 40 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Instrumenty Inżynierii Finansowej (31.03.2012)

41 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 41 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Instrumenty Inżynierii Finansowej (31.03.2012)

42 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 42 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Instrumenty Inżynierii Finansowej (31.03.2012)

43 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 43 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012) KATEGORIA INTERWENCJI 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych W kategorii 01 są obecnie realizowane dwa projekty - jeden w RPO woj. mazowieckiego i jeden w RPO woj. dolnośląskiego. W wyniku realizacji obu projektów planuje się wybudować jedno laboratorium badawcze oraz zmodernizować kolejne. Utworzonych zostanie także 5 nowych etatów. Projekty Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. Utworzenie i wyposażenie działu badawczo-rozwojowego w firmie Wojcieszowianka.

44 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 44 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012) KATEGORIA INTERWENCJI 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych W ramach kategorii 2 podpisano 81 umów, w ramach których zostanie zakupionych m.in. 3 954 szt. aparatury badawczej. W wyniku realizacji projektów planowane jest wybudowanie i modernizacja łącznie 171 laboratoriów.

45 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 45 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012) KATEGORIA INTERWENCJI 03 Transfer technologii i udoskonalania sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.). W kategorii 3 podpisano 76 umów. Najwięcej umów – 21 - podpisano w RPO woj. pomorskiego. W wyniku zawartych umów, 63 przedsiębiorstwa nawiążą współpracę klastrową, 395 przedsiębiorstw zostanie zaangażowanych w powiązania kooperacyjne.

46 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 46 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012) KATEGORIA INTERWENCJI 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) W ramach kategorii 4 podpisano 49 umów. W efekcie zawartych umów, w realizację projektów zostaną zaangażowane 32 jednostki naukowe, utworzone lub zmodernizowane zostaną 33 labolatoria.

47 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 47 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012) KATEGORIA INTERWENCJI 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw W ramach kategorii 5 podpisano 889 umów. W efekcie wsparcie otrzyma 561 przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym. Usługą doradztwa specjalistycznego objętych zostanie 630 przedsiębiorców.

48 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 48 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012) KATEGORIA INTERWENCJI 06 Usługi w zakresie Zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw W kategorii 6 zawarto 217umów, w tym najwięcej w RPO woj. łódzkiego - 52. Zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi z podpisanych umów, 41 przedsiębiorców dokona zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami 37 przedsiębiorców dokona zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza, a 11 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

49 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 49 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012) KATEGORIA INTERWENCJI 07 Inwestycje w Przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) W ramach kategorii 7 podpisano 1466 umów. W efekcie ich podpisania planowane jest wsparcie 603 przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, a także wsparcie 95 przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym oraz wprowadzenie 575 nowych technologii.

50 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 50 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012) KATEGORIA INTERWENCJI 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa W kategorii 8 podpisano 11 040 umów. W wyniku dofinansowania planuje się m.in. utworzenie 887 miejsc pracy, wsparcie 6 435 przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, 84 w zakresie eksportu a także wdrożenie 227 nowych technologii.

51 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 51 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (31.05.2012) KATEGORIA INTERWENCJI 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP W wyniku zawarcia 1098 umów w kategorii 9 planowane jest m.in. wsparcie 56 terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 2 513 ha. 144 przedsiębiorstwa zostaną wsparte w zakresie inwestycji - 300 w zakresie eksportu.

52 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 52 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

53 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 53 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 53 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stan wdrażania PO IG (stan na 31.05.2012) Ocenę formalną przeszło pozytywnie 27 505 wniosków o dofinansowanie o wartości dofinansowania 82 mld PLN, co stanowi 183 % alokacji na Program. IZ PO IG zatwierdziła 10 911 wniosków o dofinansowanie na kwotę 34,1 mld PLN, co stanowi ponad 76,3 % alokacji na Program. Podpisano 9 584 umów na kwotę dofinansowania UE 26,4 mld PLN, co stanowi prawie 70% alokacji na Program (w tym 7 978 umów na kwotę dofinansowania UE 8,75 mld PLN z MSP). Złożono 27 580 wniosków o płatność, na łączną kwotę 12,6 mld PLN (kwota wydatków uznanych do refundacji), co stanowi 28 % alokacji.

54 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 54 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 1. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) 1.12003 843 398 904771 949 397 917771 656 879 525 1.26400 000 0006 6346 800 000 1.36032 582 227 8182791 305 289 5832721 101 810 717 1.4 (MSP) 2 395 (1 834) 6 325 913 956 (5 088 006 110) 789 (623) 1 624 017 713 (1 301 951 963) 719 (569) 1 221 355 515 (999 667 859) Razem3 20413 151 540 6791 1515 278 705 2131 0744 326 845 757 Kontraktacja na poziomie 76 % alokacji dla osi 1. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 33 % alokacji

55 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 55 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 2. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) 2.137212 925 179 335473 029 168 271472 563 309 517 2.2502 285 903 578161 333 973 480151 102 582 833 2.3181 3 059 392 330631 072 660 34462908 563 250 Razem60318 270 475 2441265 435 802 0961244 574 455 600 Kontraktacja na poziomie 94 % alokacji dla osi 2. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 37 % alokacji

56 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 56 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 3. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) 3.1 (MSP) 104 (43) 1 210 848 819 (502 499 876) 45 (18) 581 626 960 (236 285 942) 45 (18) 478 624 169 (196 022 082) 3.2 (MSP) 1646 830 0001 1549 805 500 3.3 (MSP) 627 (584) 319 328 737 (147 056 204) 310 (291) 141 166 269 (62 008 576) 214 (197) 99 635 268 (39 023 764) Razem (MSP) 732 (628) 2 177 007 556 (1 296 386 080) 356 (310) 1 369 623 229 (945 124 518) 260 (216) 1 128 064 936 (784 851 346) Kontraktacja na poziomie 82 % alokacji dla osi 3. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 43 % alokacji

57 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 57 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 4. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) 4.1 (MSP) 930 (669) 3 326 204 811 (2 160 383 975) 497 (366) 1 582 577 284 (1 049 182 355) 450 (333) 1 237 297 885 (819 855 493) 4.2 (MSP) 357 (296) 1 425 553 458 (1 213 283 439) 196 (163) 836 123 102 (704 205 766) 172 (146) 589 766 921 (527 909 047) 4.3 (MSP) 4131 019 173 148203461 488 220174 356 579 995 4.4 (MSP) 1 018 (747) 15 145 582 296 (11 203 756 803) 404 (290) 6 382 785 743 (4 445 167 003) 357 (255) 4 617 479 791 (3 165 148 523) 4.5 (MSP) 333 (152) 9 497 184 565 (3 676 367 047) 101 (34) 3 104 505 093 (571 022 934) 79 (22) 2 088 250 805 (212 167 511) Razem (MSP) 3 051 2 276 30 413 698 278 (19 272 964 412) 1 401 1 056 12 367 479 442 7 231 066 279 1 232 929 8 890 748 318 5 081 660 571 Kontraktacja na poziomie 65 % alokacji dla osi 4. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 27 % alokacji

58 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 58 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 5. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) 5.159710 463 9219118 278 490890 852 719 5.270485 470 09432226 987 98432193 774 993 5.312801 643 22412801 643 22412681 396 738 5.4 (MSP) 276 (225) 88 008 166 (34 375 665) 197 (177) 41 717 827 ( 23 548 963 ) 152 (132) 29 875 598 (14 458 753) Razem4172 085 585 4062501 188 627 526204995 900 048 Kontraktacja na poziomie 60 % alokacji dla osi 5. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 26 % alokacji

59 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 59 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 6. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) 6.1 (MSP) 5 682 (5 662) 282 673 468 (282 198 668) 3 424 (3 419) 161 466 803 (161 416 803) 2 973 (2 969) 98 699 231 (98 665 231 ) 6.298132 330 81975121 317 86772101 834 668 6.31141 780 0001 1137 513 000 6.421561 701 52821561 701 52821490 193 528 6.5 (MSP) 238 (162) 204 683 650 (4 724 485) 199 (137) 202 902 808 (3 156 863) 163 (113) 171 852 123 (2 281 103) Razem (MSP) 6 040 5 824 1 323 169 464 286 923 153 3 720 3 556 1 189 169 006 164 573 666 3 230 3 082 1 000 092 550 100 946 334 Kontraktacja na poziomie 65 % alokacji dla osi 6. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 20 % alokacji

60 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 60 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 7. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) 7.1354 375 234 222303 722 740 402283 074 714 654 Kontraktacja na poziomie 88 % alokacji dla osi 7. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 23 % alokacji

61 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 61 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 8. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) 8.1 (MSP) 8 342 (8 312) 4 727 462 274 (4 701 797 444) 1 801 (1 797) 1 082 131 097 (1 074 631 134) 1 648 (1 644) 837 735 366 (831 844 062) 8.2 (MSP) 3 654 (3 641) 1 782 563 986 (1 776 753 777) 1 252 (1 246) 534 438 570 (533 083 301) 1 164 (1 161) 411 440 198 (410 584 606) 8.35481 717 080 749356911 529 188250499 354 776 8.4 (MSP) 735 (733) 2 115 644 680 (1 369 455 288) 326 (324) 428 591 445 (427 734 103) 231 (229) 251 869 912 (251 141 171) Razem (MSP) 13 279 12 686 9 597 419 639 7 848 006 509 3 735 3 367 2 956 690 299 2 035 448 538 3 293 3 034 2 000 400 252 1 493 569 839 Kontraktacja na poziomie 42 % alokacji dla osi 8. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 17 % alokacji

62 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 62 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 9. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania liczbaWartość dofinansowania liczbaWartość dofinansowania UE 9.140429 886 95140429 886 95139330 338 462 9.24171 529 1123969 867 6123753 480 723 9.34063 795 9324063 795 9324052 673 336 9.4239 584 000239 584 000237 898 366 Razem144574 795 995142573 134 495139444 390 888 Kontraktacja na poziomie 55 % alokacji dla osi 9. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 28 % alokacji

63 63 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl


Pobierz ppt "1 Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google