Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 1 Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan na 31 maja 2012 r.

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO ( )

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO ( )

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 4 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – liczba złożonych wniosków po ocenie formalnej ( )

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 5 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość złożonych wniosków po ocenie formalnej ( )

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – liczba wniosków zatwierdzonych do realizacji ( )

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 7 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków zatwierdzonych do realizacji ( )

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 8 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – liczba podpisanych umów/ decyzji ( )

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 9 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji ( )

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 10 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji ( )

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 11 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji jako % alokacji ( )

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 12 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji jako % alokacji ( )

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 13 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków beneficjentów o płatność ( )

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków beneficjentów o płatność ( )

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 15 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków benef. o płatność jako % alokacji ( )

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 16 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków benef. o płatność jako % alokacji ( )

17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 18 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

19 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 20 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 21 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 22 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

23 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 23 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Zmiany w indykatywnej alokacji w kategoriach interwencji 1-9

24 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 24 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Zmiany w indykatywnej alokacji w kategoriach interwencji 1-9

25 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 25 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

26 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 26 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

27 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 27 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

28 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 28 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

29 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 29 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

30 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 30 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

31 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 31 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

32 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 32 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

33 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 33 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

34 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 34 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Działania z kontraktacją < 20% ( )

35 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 35 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Działania z kontraktacją < 20% ( ) – cd.

36 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 36 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

37 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 37 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( )

38 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 38 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Instrumenty Inżynierii Finansowej ( )

39 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 39 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Instrumenty Inżynierii Finansowej ( )

40 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 40 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Instrumenty Inżynierii Finansowej ( )

41 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 41 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Instrumenty Inżynierii Finansowej ( )

42 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 42 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – Instrumenty Inżynierii Finansowej ( )

43 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 43 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( ) KATEGORIA INTERWENCJI 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych W kategorii 01 są obecnie realizowane dwa projekty - jeden w RPO woj. mazowieckiego i jeden w RPO woj. dolnośląskiego. W wyniku realizacji obu projektów planuje się wybudować jedno laboratorium badawcze oraz zmodernizować kolejne. Utworzonych zostanie także 5 nowych etatów. Projekty Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. Utworzenie i wyposażenie działu badawczo-rozwojowego w firmie Wojcieszowianka.

44 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 44 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( ) KATEGORIA INTERWENCJI 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych W ramach kategorii 2 podpisano 81 umów, w ramach których zostanie zakupionych m.in szt. aparatury badawczej. W wyniku realizacji projektów planowane jest wybudowanie i modernizacja łącznie 171 laboratoriów.

45 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 45 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( ) KATEGORIA INTERWENCJI 03 Transfer technologii i udoskonalania sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.). W kategorii 3 podpisano 76 umów. Najwięcej umów – 21 - podpisano w RPO woj. pomorskiego. W wyniku zawartych umów, 63 przedsiębiorstwa nawiążą współpracę klastrową, 395 przedsiębiorstw zostanie zaangażowanych w powiązania kooperacyjne.

46 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 46 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( ) KATEGORIA INTERWENCJI 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) W ramach kategorii 4 podpisano 49 umów. W efekcie zawartych umów, w realizację projektów zostaną zaangażowane 32 jednostki naukowe, utworzone lub zmodernizowane zostaną 33 labolatoria.

47 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 47 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( ) KATEGORIA INTERWENCJI 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw W ramach kategorii 5 podpisano 889 umów. W efekcie wsparcie otrzyma 561 przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym. Usługą doradztwa specjalistycznego objętych zostanie 630 przedsiębiorców.

48 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 48 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( ) KATEGORIA INTERWENCJI 06 Usługi w zakresie Zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw W kategorii 6 zawarto 217umów, w tym najwięcej w RPO woj. łódzkiego Zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi z podpisanych umów, 41 przedsiębiorców dokona zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami 37 przedsiębiorców dokona zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza, a 11 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

49 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 49 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( ) KATEGORIA INTERWENCJI 07 Inwestycje w Przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) W ramach kategorii 7 podpisano 1466 umów. W efekcie ich podpisania planowane jest wsparcie 603 przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, a także wsparcie 95 przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym oraz wprowadzenie 575 nowych technologii.

50 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 50 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( ) KATEGORIA INTERWENCJI 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa W kategorii 8 podpisano umów. W wyniku dofinansowania planuje się m.in. utworzenie 887 miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, 84 w zakresie eksportu a także wdrożenie 227 nowych technologii.

51 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 51 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania RPO – BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ( ) KATEGORIA INTERWENCJI 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP W wyniku zawarcia 1098 umów w kategorii 9 planowane jest m.in. wsparcie 56 terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ha. 144 przedsiębiorstwa zostaną wsparte w zakresie inwestycji w zakresie eksportu.

52 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 52 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

53 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 53 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 53 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stan wdrażania PO IG (stan na ) Ocenę formalną przeszło pozytywnie wniosków o dofinansowanie o wartości dofinansowania 82 mld PLN, co stanowi 183 % alokacji na Program. IZ PO IG zatwierdziła wniosków o dofinansowanie na kwotę 34,1 mld PLN, co stanowi ponad 76,3 % alokacji na Program. Podpisano umów na kwotę dofinansowania UE 26,4 mld PLN, co stanowi prawie 70% alokacji na Program (w tym umów na kwotę dofinansowania UE 8,75 mld PLN z MSP). Złożono wniosków o płatność, na łączną kwotę 12,6 mld PLN (kwota wydatków uznanych do refundacji), co stanowi 28 % alokacji.

54 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 54 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 1. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) (MSP) (1 834) ( ) 789 (623) ( ) 719 (569) ( ) Razem Kontraktacja na poziomie 76 % alokacji dla osi 1. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 33 % alokacji

55 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 55 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 2. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) Razem Kontraktacja na poziomie 94 % alokacji dla osi 2. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 37 % alokacji

56 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 56 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 3. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) 3.1 (MSP) 104 (43) ( ) 45 (18) ( ) 45 (18) ( ) 3.2 (MSP) (MSP) 627 (584) ( ) 310 (291) ( ) 214 (197) ( ) Razem (MSP) 732 (628) ( ) 356 (310) ( ) 260 (216) ( ) Kontraktacja na poziomie 82 % alokacji dla osi 3. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 43 % alokacji

57 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 57 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 4. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) 4.1 (MSP) 930 (669) ( ) 497 (366) ( ) 450 (333) ( ) 4.2 (MSP) 357 (296) ( ) 196 (163) ( ) 172 (146) ( ) 4.3 (MSP) (MSP) (747) ( ) 404 (290) ( ) 357 (255) ( ) 4.5 (MSP) 333 (152) ( ) 101 (34) ( ) 79 (22) ( ) Razem (MSP) ( ) Kontraktacja na poziomie 65 % alokacji dla osi 4. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 27 % alokacji

58 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 58 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 5. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) (MSP) 276 (225) ( ) 197 (177) ( ) 152 (132) ( ) Razem Kontraktacja na poziomie 60 % alokacji dla osi 5. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 26 % alokacji

59 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 59 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 6. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) 6.1 (MSP) (5 662) ( ) (3 419) ( ) (2 969) ( ) (MSP) 238 (162) ( ) 199 (137) ( ) 163 (113) ( ) Razem (MSP) Kontraktacja na poziomie 65 % alokacji dla osi 6. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 20 % alokacji

60 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 60 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 7. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) Kontraktacja na poziomie 88 % alokacji dla osi 7. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 23 % alokacji

61 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 61 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 8. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania UE (PLN) 8.1 (MSP) (8 312) ( ) (1 797) ( ) (1 644) ( ) 8.2 (MSP) (3 641) ( ) (1 246) ( ) (1 161) ( ) (MSP) 735 (733) ( ) 326 (324) ( ) 231 (229) ( ) Razem (MSP) Kontraktacja na poziomie 42 % alokacji dla osi 8. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 17 % alokacji

62 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 62 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. 9. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania liczbaWartość dofinansowania liczbaWartość dofinansowania UE Razem Kontraktacja na poziomie 55 % alokacji dla osi 9. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 28 % alokacji

63 63 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "1 Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google