Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 na 18 marca 2011 r. Warszawa, 21 marca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 na 18 marca 2011 r. Warszawa, 21 marca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na 18 marca 2011 r. Warszawa, 21 marca 2011 r.

2 22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stan wdrażania PO IG do 18 marca br. ocenę formalną przeszło pozytywnie wniosków o wartości 68,3 mld PLN, co stanowi ponad 177% alokacji na Program IZ PO IG zatwierdziła wniosków na kwotę 30,8 mld PLN, co stanowi prawie 80% alokacji na Program podpisano umów na kwotę 26,4 mld PLN, co stanowi ponad 68% alokacji na Program (w tym umowy na kwotę 7,7 mld PLN z MSP) złożono wniosków o płatność, na łączną kwotę 6 mld PLN (kwota wydatków uznanych do refundacji) dokonano płatności na rzecz beneficjentów o wartości 5,8 mld PLN, co stanowi 15% alokacji na Program

3 3 Wnioski zatwierdzone przez IZ PO IG

4 4 Umowy podpisane w ramach PO IG

5 5 1. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) (MSP) (1 043) ( ) 610 (451) ( ) 482 (353) ( ) Razem zakontraktowano 4,2 mld PLN (MSP 427,8 mln PLN), co stanowi 81,9% alokacji na 1 oś złożono wnioski o płatność o wartości 1,09 mld PLN (MSP 78,9 mln PLN)

6 6 2. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) Razem zakontraktowano 5,2 mld PLN, co stanowi 100,9% alokacji na 2 oś złożono wniosków o płatność o wartości 1,0 mld PLN

7 7 3. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) 3.1 (MSP) 103 (42) ( ) 31 (12) ( ) 27 (10) ( ) 3.2 (MSP) (MSP) 371 (328) ( ) 157 (138) ( ) 112 (93) ( ) Razem zakontraktowano 1,16 mld PLN (MSP 836,2 mln PLN), co stanowi 85,7% alokacji na 3 oś złożono 377 wniosków o płatność o wartości 388,1 mln PLN (MSP 350,9 mln PLN)

8 8 4. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) 4.1 (MSP) 930 (669) ( ) 493 (362) ( ) 469 (345) ( ) 4.2 (MSP) 357 (296) ( ) 182 (149) ( ) 165 (137) ( (MSP) (MSP) (747) ( ) 403 (289) ( ) 348 (240) ( ) 4.5 (MSP) 170 (71) ( ) 101 (34) ( ) 63 (20) ( ) Razem ,63 mld zł (MSP 4,96 mld PLN), co stanowi 63,4% alokacji na 4 oś złożono wnioski o płatność o wartości 2,1 mld zł (MSP 1,3 mld PLN)

9 9 5. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) (MSP) 200 (149) ( ) 115 (95) ( ) 98 (78) ( ) Razem zakontraktowano 1,0 mld PLN (MSP 11,4 mln PLN), co stanowi 66,3% alokacji na 5 oś złożono 386 wniosków o płatność o wartości 210 mln PLN (MSP 2,54 mln PLN)

10 10 6. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) 6.1 (MSP) (2 816) ( ) (1 592) ( ) (1 466) ( ) (MSP) 42 (26) ( ) 23 (17) ( ) 21 (15) ( ) Razem zakontraktowano 964,9 mln PLN (MSP 48,3 mln PLN), co stanowi 59,1% alokacji na 6 oś złożono 844 wnioski o płatność o wartości 73,5 mln PLN (MSP 7,1 mln PLN)

11 11 7. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) zakontraktowano 3,22 mld PLN, co stanowi 103% alokacji na 7 oś złożono 194 wnioski o płatność o wartości 658,4 mln PLN

12 12 8. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) liczbaWartość dofinansowania (PLN) 8.1 (MSP) (4 929) ( ) (1 400) ( ) (1 353) ( ) 8.2 (MSP) (1 284) ( ) 600 (595) ( ) 568 (565) ( ) (MSP) 336 (334) ( ) 129 (129) ( ) 82 (82) ( ) Razem zakontraktowano 1,5 mld PLN (MSP 1,15 mld PLN), co stanowi 27,4% alokacji na 8 oś złożono wniosków o płatność o wartości 303,4 mln PLN (MSP 276,4 mln PLN)

13 13 9. Oś priorytetowa Działanie Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone przez IZ Podpisane umowy liczbaWartość dofinansowania liczbaWartość dofinansowania liczbaWartość dofinansowania Razem zakontraktowano 355,7 mln PLN, co stanowi 27,2% alokacji na 9 oś złożono 283 wnioski o płatność o wartości 157,5 mln PLN

14 14 Poziom płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w odniesieniu do alokacji wg osi priorytetowych, w tym dla MSP (w %)

15 15 Poziom płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w odniesieniu do alokacji wg osi priorytetowych, w tym dla MSP (w %) cd.

16 16 Harmonogram konkursów w 2011 r. według działań 1.4 – marzec - kwiecień, sierpień - wrzesień – trwa nabór ciągły (od 14 lutego) 4.3 – trwa nabór ciągły 5.1 – marzec - maj, wrzesień - listopad – nabór ciągły (od 14 lutego) 6.1 – czerwiec - lipiec, październik - listopad – maj, sierpień, październik – II półrocze (dla branżowych programów promocji) 8.1 – maj - czerwiec 8.2 – kwiecień, październik 8.3 – luty - maj, sierpień - październik 8.4 – czerwiec - wrzesień, październik - grudzień

17 17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 na 18 marca 2011 r. Warszawa, 21 marca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google