Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postawy przedsiębiorców wobec prawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postawy przedsiębiorców wobec prawa"— Zapis prezentacji:

1 Postawy przedsiębiorców wobec prawa
Dr Jacek Męcina IPS UW, PKPP Lewiatan Czynniki utrudniające i wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej Postawy przedsiębiorców wobec prawa

2 Katedra Socjologii Ekonomicznej
SGH Czynniki, które były najczęściej wskazywane przez respondentów jako utrudniające uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej Duże obciążenia podatkowe Duża liczba aktów prawnych, określających zasady prowadzenia działalności gospodarczej Brak przejrzystości prawa Duże wymagania wynikające z przepisów Kodeksu Pracy Duża liczba procedur przy zakładaniu przedsiębiorstwa © 2011 PKPP Lewiatan

3 Katedra Socjologii Ekonomicznej
SGH Wpływ dużych obciążeń podatkowych na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej według działów gospodarki © 2011 PKPP Lewiatan

4 Katedra Socjologii Ekonomicznej
SGH Wpływ dużych obciążeń podatkowych na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej według regionów Regiony Ogółem Centralny Południowy Wschodni Północno- -Zachodni Południowo- -Zachodni Północny Wcale nie utrudnia 17,2 5,2 2,9 6,4 3,6 11,4 8,9 Średnio wpływa 18,5 17,8 10,1 20,0 26,8 20,5 18,7 Zdecydowanie utrudnia 64,2 77,0 87,0 73,6 69,6 68,2 72,4 © 2011 PKPP Lewiatan

5 Wpływ dużej liczby aktów prawnych, określających zasady prowadzenia działalności gospodarczej na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej według działów gospodarki © 2009 PKPP Lewiatan

6 Wpływ dużej liczby aktów prawnych na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej według liczby pracujących w przedsiębiorstwie © 2009 PKPP Lewiatan

7 Wpływ braku przejrzystości prawa na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej według liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie © 2009 PKPP Lewiatan

8 Wpływ dużych wymagań wynikających z Kodeksu pracy na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej według liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie © 2009 PKPP Lewiatan

9 Czy polskie prawo dostatecznie chroni:
© 2009 PKPP Lewiatan

10 Czy polskie prawo dostatecznie chroni:
© 2009 PKPP Lewiatan

11 Przykłady niedostatecznej ochrony interesów pracodawców w relacjach z instytucjami publicznymi
dowolność interpretacji prawa przez pracowników US każdy US ma własną interpretacje przepisów, nie mogłem zarejestrować spółki, w różnych dzielnicach inaczej interpretowano prawo Urząd Skarbowy – kłopoty ponieważ są nieprecyzyjne przepisy odnośnie ochrony danych osobowych – skrajnie sprzeczne – nasza firma musi niszczyć dane osobowe, a przecież musimy się rozliczać przed US i wtedy musimy trzymać dane osobowe co jest sprzeczne z przepisami. US – kontrola z nastawieniem na ukaranie podatnika dowolność interpretowania prawa budowlanego i gospodarczego © 2009 PKPP Lewiatan

12 Czy, aby sprostać konkurencji, trzeba przekraczać granice prawa według liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie © 2009 PKPP Lewiatan

13 Postawy przedsiębiorców wobec prawa
I. Prawo niedostatecznie chroni pracodawców a omijanie lub nawet łamanie przez przedsiębiorców przepisów prawa gospodarczego bywa niekiedy uzasadnione (170 respondentów) REALIŚCI II. Prawo niedostatecznie chroni pracodawców a mimo to nie zgadzają się z opinią, że omijanie lub nawet łamanie przez przedsiębiorców przepisów prawa gospodarczego bywa niekiedy uzasadnione (147 respondentów) LEGALIŚCI III. Prawo dostatecznie chroni pracodawców a mimo to omijanie lub nawet łamanie przez przedsiębiorców przepisów prawa gospodarczego bywa niekiedy uzasadnione (115 respondentów) IV. Prawo dostatecznie chroni pracodawców i nie zgadzają się z opinią, że omijanie lub nawet łamanie przez przedsiębiorców przepisów prawa gospodarczego bywa niekiedy uzasadnione (101 respondentów) © 2009 PKPP Lewiatan

14 Panuje opinia, że w Polsce, aby sprostać konkurencji, trzeba niekiedy przekraczać granice prawa. Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z tą opinią? © 2009 PKPP Lewiatan

15 Podział na typy respondentów - ogółem i według płci (w %)
© 2009 PKPP Lewiatan

16 Podział na typy respondentów według wykształcenia (w %)
© 2009 PKPP Lewiatan

17 Opinie o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa według typów respondentów (w %)
© 2009 PKPP Lewiatan

18 Podział na typy respondentów według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (w %)
© 2009 PKPP Lewiatan

19 Podział na typy respondentów według statusu (w %)
© 2009 PKPP Lewiatan

20 Ocena wpływu dużej liczba aktów prawnych, określających zasady prowadzenia działalności gospodarczej ogółem i według typów (w %) © 2009 PKPP Lewiatan

21 Czy uważa Pan(i), że polskie prawo pracy sprzyja stosowaniu elastycznych form zatrudnienia?
© 2009 PKPP Lewiatan

22 Propozycje rozwiązań niezbędnych, aby podnieść konkurencyjność polskich firm (liczba wskazań)
Małe Średnie Ogółem Obniżenie podatków 382 53 435 Zmniejszenie pozapłacowych kosztów pracy 316 369 Jednoznaczne określenie przepisów podatkowych 238 31 270 Ograniczenie liczby kontroli zewnętrznych 156 20 176 Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców 141 21 163 Uelastycznienie rynku pracy 137 22 159 Skrócenie czasu postępowań administracyjnych 124 146 Skrócenie czasu postępowań sądowych i egzekucyjnych 101 120 Skrócenie okresu wypłacania wynagrodzenia za czas choroby finansowanego przez pracodawców 84 11 95 © 2009 PKPP Lewiatan

23 Propozycje rozwiązań niezbędnych, aby podnieść konkurencyjność polskich firm (c.d.)
Małe Średnie Ogółem Zniesienie reglamentowania działalności gospodarczej 77 15 92 Otwarcie polskiego rynku pracy dla cudzoziemców 67 11 78 Ograniczenie liczby i uściślenie charakteru administracyjnych wymagań określających warunki zagospodarowania i zabudowy terenu 55 13 68 Finansowanie Funduszu Pracy z budżetu państwa zamiast ze składek pracodawców 54 6 60 Zniesienie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 4 59 Ograniczenie praw pracowniczych 46 9 Ograniczenie obowiązków informacyjnych, warunkujących dopuszczenie produktów na rynek 37 7 44 Podwyższenie wieku emerytalnego 28 35 Ograniczenie liczby dni urlopu na żądanie 29 34 © 2009 PKPP Lewiatan


Pobierz ppt "Postawy przedsiębiorców wobec prawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google