Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do debaty nt: KRYZYS GLOBALNY – DROGI WYJŚCIA referuje Prof. dr Bogdan GALWAS KTE - SA KSAP 28 V 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do debaty nt: KRYZYS GLOBALNY – DROGI WYJŚCIA referuje Prof. dr Bogdan GALWAS KTE - SA KSAP 28 V 2013"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do debaty nt: KRYZYS GLOBALNY – DROGI WYJŚCIA referuje Prof. dr Bogdan GALWAS KTE - SA KSAP 28 V 2013 http://saksap.ksap.gov.pl/?p=2899#more-2899 Wprowadzenie do debaty nt: KRYZYS GLOBALNY – DROGI WYJŚCIA referuje Prof. dr Bogdan GALWAS KTE - SA KSAP 28 V 2013 http://saksap.ksap.gov.pl/?p=2899#more-2899 http://saksap.ksap.gov.pl/?p=2899#more-2899

2 Franciszek: God calls us (…) TO LEAVE SELFISHNESS BEHIND (…) called Abraham to be the father of many; HE CHOSE THE PEOPLE OF ISRAEL TO FORGE A COVENANT THAT EMBRACES ALL PEOPLES (…). GENERAL AUDIENCE: THE CHURCH IS GOD'S CALL TO BE PART OF HIS FAMILY Vatican City, 29 May 2013 (VIS)

3 Franciszek: Let us never forget that authentic power is service (…) PROTECTING ALL CREATION (…) Inauguration Homily of Pope Francis, March 19, 2013.

4 KTE: Dla przezwyciężenia globalnego kryzysu – W MIEJSCE SOCJAL- DARWINISTYCZNEGO EGOIZMU - konieczność EKOHUMANIZMU, czyli PARTNERSKIEGO WSPÓŁDZIAŁANIA dla dobra wspólnego/WIN-WIN WSZYSTKICH ludzi (…) POWSZECHNIE WSPOMAGANEGO nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ.

5 Episteme 103, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Łomża – Warszawa 2011, ss. 268.. http://www.kte.psl.pl/Episteme_103_DRUK.pdf

6 List Stowarzyszenia Forum Społeczeństwo Informacyjne Trwałego Rozwoju (FSITR) do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z prośbą o objęcie patronatem proponowanych działań na rzecz stworzenia informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju (sustainable development) dla polskiej, europejskiej i światowej społeczności http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKO WANIA.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKO WANIA.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKO WANIA.pdf

7 List FSITR do Prezydenta RP (…) ŚMIERCIONOŚNA RYWALIZACJA (…) zastąpiona (…) WSPÓŁPRACĄ dla wspólnego dobra całej światowej społeczności (…) stworzenie globalnego systemu wczesnego ostrzegania (…) POWSZECHNY DOSTĘP DO WIEDZY O prawdopodobnych KOMPLEKSOWYCH SKUTKACH DZIAŁALNOŚCI społeczno-gospodarczej, dalekowzrocznie ujmującej społeczne i przyrodnicze składniki rachunku korzyści i kosztów gospodarowania. Zdzisław Sadowski, Andrzej P. Wierzbicki, Adam Kowalewski, Wojciech A. Jasiński, Mieczysław Lubański, Józef M. Dołęga, Andrzej Grzegorczyk, Piotr Sienkiewicz, Lesław Michnowski

8 Z Listu FSITR do Prezydenta RP IM MNIEJ BEZROBOCIA I BIEDY - jednak BEZ WIEDZY o prawdopodobnych kompleksowych skutkach polityki, pracy i innych zmian w uwarunkowaniach życia - TYM SZYBCIEJ nastąpi wyczerpanie źródeł aktualnie dostępnych zasobów naturalnych i zdegradowanie przyrody. A wraz z tym - GLOBALNA KATASTROFA.

9 Rio+20 2O-22 czerwca 2012

10 Rio+20 Our common vision 1. (…) renew our commitment to SUSTAINABLE DEVELOPMENT and to ensuring the promotion of an ECONOMICALLY, SOCIALLY AND ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE FUTURE (…)

11 Rio+20 Our common vision 2. POVERTY ERADICATION (…) FREEING HUMANITY FROM POVERTY AND HUNGER (…)

12 Rio+20 Our common vision 3. (…) changing unsustainable and promoting sustainable PATTERNS OF CONSUMPTION AND PRODUCTION and protecting and managing the natural resource base

13 Rio+20 Our common vision 4 (…) integrating economic, social and environmental aspects (…) TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ALL ITS DIMENSIONS. (F. Capra, Punkt zwrotny)

14 Rio+20 Legacy: World Centre for Sustainable Development launched by Brazil and UNDP

15 Nowy Raport dla Klubu Rzymskiego: 2052 – A GLOBAL FORECAST FOR THE NEXT FORTY YEARS – JORGEN RANDERS PTE, Aktualności, 10 grudnia 2012: http://www.pte.pl/226_starsze_pozycje.html http://www.pte.pl/226_starsze_pozycje.html

16 JORGEN RANDERS 1. Konkurencję i eliminowanie słabych zastąpi kooperacja.

17 JORGEN RANDERS 2. We need TO SHIFT investment flows from what is most profitable TO WHAT SOCIETY NEEDS. CAPITALISM WONT DO THIS (…) THE ROOT CAUSE IS SHORT-TERMISM IN CAPITALISM AND DEMOCRACY.

18 JORGEN RANDERS 3. TEMPER SHORT-TERMISM: ESTABLISH SUPRA-NATIONAL INSTITUTIONS http://www.2052.info/p121013%20The%202052%20F orecast%20%28Pestel%20Institut%29.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/1/prezentacja%20Au..pptx http://www.2052.info/p121013%20The%202052%20F orecast%20%28Pestel%20Institut%29.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/1/prezentacja%20Au..pptx http://www.2052.info/p121013%20The%202052%20F orecast%20%28Pestel%20Institut%29.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/1/prezentacja%20Au..pptx

19 PAPIEŻ FRANCISZEK (c.d.)

20 (…) the financial crisis (..) to be found in a PROFOUND HUMAN CRISIS (…) the dictatorship of an economy which (…) REDUCES men and women TO (…) CONSUMPTION (…) HUMAN BEINGS (…) are nowadays considered as consumer goods WHICH CAN BE USED AND THROWN AWAY (…) POPE TO NEW AMBASSADORS: FINANCIAL CRISIS ROOTED IN REJECTION OF ETHICS Vatican City, 16 May 2013 (VIS)

21 (…) the joy of life is diminishing; indecency and violence are on the rise; POVERTY IS BECOMING MORE AND MORE EVIDENT. People have to struggle to live and, frequently, to live in an undignified way. ONE CAUSE OF THIS SITUATION (…) IS IN THE OUR RELATIONSHIP WITH MONEY, AND OUR ACCEPTANCE OF ITS POWER OVER OURSELVES AND OUR SOCIETY. POPE TO NEW AMBASSADORS: FINANCIAL CRISIS ROOTED IN REJECTION OF ETHICS Vatican City, 16 May 2013 (VIS)

22 The current economic and social crisis (…) is rooted in AN ETHICAL AND ANTHROPOLOGICAL CRISIS. (…) the lack and the loss of a job (…) is alarmingly extending the boundaries of poverty. (…) 'something wrong' is affecting (…) tHE ENTIRE PLANET (…) seeking ways to reform and correct it in a manner consistent with FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS (…) 'SOLIDARITY' (…) needs to have its deserved social citizenship RESTORED. POPE: NO WORSE POVERTY THAN PREVENTING PEOPLE FROM EARNING A LIVING, Vatican City, 25 May 2013 (VIS)

23 A SAVAGE CAPITALISM HAS TAUGHT THE LOGIC OF PROFIT AT ANY COST (…) EXPLOITATION WITHOUT LOOKING AT PERSONS POPE VISITS MISSIONARIES OF CHARITY, REAFFIRMS VALUE OF SOLIDARITY Vatican City, 22 May 2013 (VIS)

24 Tragically, in every period of history there are 'Herods' who plot death, wreak havoc, and mar the countenance of men and women. Inauguration Homily of Pope Francis, March 19, 2013.

25 W każdej epoce dziejów (zwłaszcza obecnie) są budzący grozę Herodowie (czyli PATOLOGICZNE OŚRODKI, KTÓRE - zamiast pełnić służbę na rzecz wszystkich ludzi i środowiska przyrodniczego, dla utrzymania władzy) - ŚMIERCIONOŚNIE SPISKUJĄ, sieją (społeczne) spustoszenie oraz degradują człowieczeństwo

26 1-o Majowy protest w istocie wobec antyryzysowego pozbawiania pracy, (która stanowi część BOSKIEGO PLANU MIŁOŚCI - LABOUR IS PART OF GOD'S PLAN OF LOVE), oraz braku SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ: (…) how many (…) persons, are unemployed, often because of an ECONOMISTIC CONCEPTION of society that seeks SELFISH PROFIT, outside the parameters of SOCIAL JUSTICE.

27 BEZ zapewnienia powszechnego dostępu do WIEDZY O PRAWDOPODOBNYCH KOMPLEKSOWYCH SKUTKACH POLITYKI, PRACY I INNYCH ZMIAN W UWARUNKOWANIACH ŻYCIA nie można realizować zasady miłości, sprawiedliwości społecznej, solidarności, dobra wspólnego/win-win, a także nie dopuścić do ekologicznego holokaustu (JPII - Sycylia). (patrz także: www.kte.psl.pl/ksiazki.htm ; www.kte.psl.pl/wpubllm.htm. www.kte.psl.pl/ksiazki.htm www.kte.psl.pl/wpubllm.htmwww.kte.psl.pl/ksiazki.htm www.kte.psl.pl/wpubllm.htm

28 Dziękują za uwagę i zapraszam do debaty nt: Kryzys globalny – drogi wyjścia www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com


Pobierz ppt "Wprowadzenie do debaty nt: KRYZYS GLOBALNY – DROGI WYJŚCIA referuje Prof. dr Bogdan GALWAS KTE - SA KSAP 28 V 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google