Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Lekcja 56 München - Teil 2 Monachium - część 2

3 Das Mercedes-Benz Centergebäude in München hat moderne Architektur
Das Mercedes-Benz Centergebäude in München hat moderne Architektur. Hier befinden sich die verglaste und lichtdurchflutete Ausstellungshallen, in das Gebäude integrierte Werkstatt und der 16-geschossige Glasturm mit einer Höhe von 65 Metern. Budynek Mercedes - Benz Center w Monachium ma nowoczesną architekturę.Tutaj znajdują się oszklone i przepuszczające światło hale wystawowe, wbudowany w budynek zakład naprawczy i 16 piętrowa szklana wieża o wysokości 65m.

4 Die Bayerische Staatskanzlei ist eine oberste Landesbehörde
Die Bayerische Staatskanzlei ist eine oberste Landesbehörde. Vor dem Zweiten Weltkrieg war an dieser Stelle das Bayerische Armeemuseum. Bawarska Kancelaria Stanu jest najwyższą władzą landu. Przed drugą wojną światową było w tym miejscu Bawarskie Muzeum Wojskowe. Der im Jahr 1982 restaurierte Kuppelbau ist der Zentralbau der Staatskanzlei geworden. Das Gebäude hat etwa m². Budowla z kopułą, odrestaurowana w roku 1982 jest centralnym budynkiem Kancelarii Stanu. Budynek ma ok m².

5 Der Flughafen München Franz Josef Strauß liegt 28 Kilometer von München. Er wurde am 17. Mai 1992 in Betrieb genommen. Das ist der zweitgrößte Flughafen Deutschlands. Monachijskie lotnisko Franza Josefa Straussa leży 28 km od Monachium. Zostało uruchomione 15 maja To drugie co do wielkości lotnisko Niemiec. Benannt wurde der Flughafen zur Ehre des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten. Nazwane zostało lotnisko ku czci dawnego bawarskiego premiera.

6 Das Hochhaus Uptown München ist mit einer Höhe von 146 Metern das zweithöchste Bauwerk und das höchste Gebäude der Stadt. Es hat 37 Stockwerken. Die gläserne Fassade umhüllt sein Tragwerk. Der Hauptnutzer des Hochhauses ist die Deutschland-zentrale des Mobilfunkbetreibers. Wieżowiec Uptown München ze swoją wysokością 146 m jest drugim co do wielkości budynkiem Monachium. Ma 37 pięter. Szklana fasada otacza jego konstrukcję. Głównym użytkownikiem wieżowca jest niemiecka centrala operatora komórkowego.

7 Das Museum Reich der Kristalle umfasst 20
Das Museum Reich der Kristalle umfasst Exponate, darunter Diamanten, Smaragde und andere Edelsteine. Man kann hier eine Meteoriten - Sammlung, Quarze und viele andere Arten von Mineralien bewundern. Muzeum Królestwo Kryształów obejmuje eksponatów, wśród nich diamentów, szmaragdów i innych kamieni szlachetnych. Można tutaj podziwiać kolekcję meteorów kwarce i wiele innych rodzajów minerałów. Paradestücke der Sammlung sind: der König Ludwik Diamant der Rubellit - Kristal und derTako- waya - Smaragd. Ozdobą kolekcji są: diament króla Ludwika, kryształ Rubellit i szmaragd Takowaya.

8 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Behörde - organ władzy an dieser Stelle - w tym miejscu der Kuppelbau - budowla z kolumną die Kanzlei - kancelaria er wurde in Betrieb genommen - został uruchomiony zur Ehre - ku czci der ehemalige Ministerpräsident - były premier die gläserne Fassade - szklana fasada der Hauptnutzer - główny użytkownik umfassen - obejmować viele andere Arten - wiele innych rodzajów

9 Schloss Neuschwanstein von Ludwig II zählt zu den meistbesuchten Schlössern Europas. Hier kann man neben den prunkvoll ausgestatteten Königsräumen die im mittelalterlichen Stil Zimmer der Dienerschaft. Zamek Neuschwanstein Ludwika II zalicza się do najczęściej odwiedzanych zamków Europy. Można tutaj podziwiać obok z przepychem wyposażonych królewskich pomieszczeń pokoje służby w stylu średniowiecznym.

10 Am Ende der Prinzregenten- straße erhebt sich auf einem Hügel der Münchner Friedensengel. An sonnigen Tagen ist hier ein schöner Aussichtspunkt um auf Münchens Altstadt zu blicken. Nachts wird der Springbrunnen vor dem Friedensengel romantisch beleuchtet. Pod koniec ulicy Prinzregenten- straße wznosi się na wzgórzu Monachijski Anioł Pokoju. W czasie słonecznych dni jest on pięknych punktem widokowym do oglądania starówki Monachium. Nocą fontanny przed Aniołem Pokoju są romantycznie oświetlone.

11 Die U-Bahn ist die Achse des öffentlichen Personennahverkehrs der bayrischen Landeshauptstadt München. Sie wurde am 19 Oktober 1971 eröffnet und befährt ein Streckennetz von 100,8 km. Kolej podziemna jest osią komunikacji podmiejskiej w bawarskiej stolicy landu Monachium. Została otwarta 19 października roku i jeździ na trasie 100,8 km. Dank ihrer Ausstattung zählt sie zu den freundlichsten U-Bahnen Europas. Dzięki swojemu wyposażeniu zalicza się ona do najbardziej przyjaznych kolei podziemnych Europy.

12 Die 800 m lange Partnachklamm ist eine der schönsten Klammen in den Alpen. Wegen der geringen Breite ist sie nicht sehr gut begehbar. Wąwóz Partnachklamm o długości 800 m jest jednym z najpiękniejszych wąwozów w Alpach. Z powodu niezbyt wielkiej szerokości nie jest on zbyt łatwo dostępny.

13 Das Städtische Hochhaus ist das älteste Hochhaus Münchens
Das Städtische Hochhaus ist das älteste Hochhaus Münchens. Es wurde im Jahr 1929 erbaut. Das rote Backsteingebäude hat 45 Meter der Höhe und zwölf Stockwerke. Hier befinden sich die Büros der Stadtverwaltung. Miejski wieżowiec jest najstarszym wieżowcem Monachium. Został zbudowany w roku Ten czerwony budynek z cegły ma 45 m wysokości i 12 pięter. Tutaj znajdują się biura urzędu miasta.

14 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
er zählt zu... - zalicza się do... das meistbesuchte Schloss - najczęściej odwiedzany zamek prunkvoll - z przepychem im mittelalterlichen Stil - w stylu średniowiecznym der Friedensengel - anioł pokoju an sonnigen Tagen - w dni słoneczne romantisch beleuchtet - romantycznie oświetlony/a/e die Achse - oś die Ausstattung - wyposażenie die Klamm - wąwóz die Stadtverwaltung - urząd miasta

15 Ursprünglich bedeutete der Name "tult" oder "Dult" Kirchenfest
Ursprünglich bedeutete der Name "tult" oder "Dult" Kirchenfest. Während eines solchen Festes, wurden um die Kirche meist Verkaufsstände aufgebaut. Im Laufe der Zeit dieses Kirchenfest veränderte sich in der Jahrmarkt. Pierwotnie nazwa "tult" lub "Dult" oznaczała święto kościelne. Podczas takiego święta dookoła kościoła budowano większość straganów. Z biegiem czasu to święto kościelne zmieniło się w jarmark. Die Auer Dult findet dreimal im Jahr in München statt. Rund Menschen besuchen jedes Jahr dieses Fest. Auer Dult odbywa trzy razy do roku w Monachium. Około ludzi uczestniczy każdego roku w tym święcie.

16 Das Isartor endet die historische Altstadt
Das Isartor endet die historische Altstadt. Es wurde in den Jahren durch Ludwig den Bayern errichtet. Auf dem Tor gibt es ein Fresko, das ein Triumphzug Kaiser Ludwigs nach der Schlacht bei Ampfing darstellt. Brama Isartor kończy historyczne stare miasto. Została zbudowana w latach przez Ludwika Bawarskiego. Na bramie są freski przedstawiające pochód tryumfalny cesarza Ludwika po bitwie pod Ampfing. Während des Krieges wurde das Tor zerstört. Am Anfang der 70 Jahre hat man es rekonstruiert. Podczas wojny brama została zniszczona. Na początku lat 70tych odrestaurowano ją.

17 Die Schatzkammer stellt Goldschmiedekunst vom Mittelalter bis zum Klassizismus vor. Besonders interessante Sammlung umfasst kostbare Arbeiten aus Bergkristall und Elfenbein, Schmuck. Skarbiec prezentuje sztukę złotniczą od średniowiecza aż do klasycyzmu. Szczególnie interesująca kolekcja zawiera kosztowne dzieła z kryształu górskiego i biżuterię z kości słoniowej.

18 Der Marienplatz ist der zentrale Platz der Innenstadt, Münchens urbanes Herz und zugleich Mittelpunkt der Fußgängerzone. Im Süden wird er von Geschäftshäusern und Gastronomiebetrieben begrenzt. Marienplatz jest centralnym placem śródmieścia, urbanistycznym centrum Monachium i jednocześnie punktem centralnym deptaka. Od południa jest on ograniczony przez domy handlowe i zakłady gastronomiczne. Die Fußgängerzone endet sich mit dem Karlstor. Deptak kończy się Bramą Karola.

19 Die Badenburg befindet sich am Ende des Badenburger Sees im Nymphenburger Schlosspark. Sie wurde in den Jahren bis 1721 gegründet. Das ist erstes beheizbares Hallenbad. Badenburg znajduje się przy końcu Jeziora Banderburskiego w parku zamkowym Nymphenburg. Został założony w latach Jest to pierwszy kryty basen ogrzewany.

20 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
das Kirchenfest - święto kościelne um die Kirche - dookoła kościoła der Verkaufsstand - stoisko im Laufe der Zeit - z biegiem czasu die Schatzkammer - skarbiec aus Elfenbein - z kości słoniowej der Triumphzug - pochód tryumfalny nach der Schlacht - po bitwie das Herz - serce die Fußgängerzone - deptak ein beheizbares Hallenbad - ogrzewany basen kryty

21 München ist die Hauptstadt des Bieres
München ist die Hauptstadt des Bieres. Im Bier- und Oktoberfestmuseum kann man die Geschichte des Bieres von der Völkerwanderung über die Klöster kennenlernen und Münchner Bierqualität kennenlernen ausprobieren. Monachium to stolica piwa. W Muzeum Piwa i Oktoberfest można poznać historię piwa od wędrówki ludów poprzez klasztory i wypróbować jakości monachijskiego piwa. Das Oktoberfest begann mit Nationalfest zur Hochzeit von König Ludwig I mit Prinzessin Therese. Oktoberfest rozpoczął się świętem ludowym z okazji wesela króla Ludwika I z księżniczkąTeresą .

22 Der Münchner Tierpark wurde im Jahr 1911 gegründet
Der Münchner Tierpark wurde im Jahr gegründet. Er harmonisch eingebettet im Landschaftsschutzgebiet der Isarauen. Man kann hier ohne Gitter und Zäune die Tiere beobachten. Er hat eine Fläche von 36 ha. Monachijski ogród zoologiczny został założony w roku Jest on harmonijnie wpisany w park krajobrazowy rzeki Isar. Można tutaj obserwować zwierzęta bez krat i płotów. Ma on powierzchnię 36 ha.

23 Das Schloss Fürstenried im Südwesten Münchens ließ 1715 bis 1717 Kurfürst Max Emanuel als Jagdschloss erbauen. Das Schloss besteht aus einem dreigeschossigem Hauptbau und zwei kleineren Pavillons sowie mehreren Nebengebäuden. Zamek Fürstenried w południowo - zachodnim Monachium polecił wybudować elektor Max Emanuel w latach jako dworek myśliwski. Zamek składa się z trzypiętrowego budynku głównego i dwóch małych pawilonów jak również wielu pomieszczeń gospodarczych. Von der einst reichen Innenaus-stattung hat sich nur ein Zimmer im zweiten Obergeschoss des Haupthauses erhalten. Z bogatego niegdyś wyposażenia wnętrza zachował się tylko jeden pokój na drugim piętrze budynku głównego.

24 Der Freizeitpark in Wolfratshausen südwestlich von München verspricht viel Unterhaltung und Aufregung für Kinder. Im Märchenwald erzählen mehr als 260 zum Leben erweckte Figuren die verschiedensten Märchen. Park rekreacyjny w Wolfratshausen, na południowy zachód od Monachium zapewnia wiele rozrywki i emocji dzieciom. W Bajkowym Lesie ponad 260 obudzonych do życia postaci opowiada najprzeróżniejsze bajki.

25 Ca. 60 km von München erstreckt sich der Schliersee
Ca. 60 km von München erstreckt sich der Schliersee. Er hat die Oberfläche von 223 ha und eine max. Tiefe von 39 m. Vor 1200 Jahren wurde bei Westenhofen ein Kloster, das den Namen "Slyrse" trug, gegründet. Około 60 km od Monachium rozciąga się jezioro Schliersee. Ma ono powierzchnię 223 ha i maksymalną głębokość 39 m. Przed 1200 laty przy Westenhofen został założony klasztor, o nazwie "Slyrse". Inzwischen hat sich Schliersee als anerkannter Kurort mit einem Zentrum für Aktiverholung und für und Entspannung entwickelt. W między czasie Schliersee zmieniło się w znany kurort z centrum aktywnego wypoczynku i relaksu.

26 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Völkerwanderung - wędrówka ludów ausprobieren - spróbować die Hochzeit - wesele die Prinzessin - księżniczka harmonisch eingebettet - harmonijnie wprowadzony das Gitter - krata der Zaun - płot er ließ erbauen - polecił wybudować die Innenausstattung - wyposażenie wnętrza die Unterhaltung - rozrywka versprechen - obiecać


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google