Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Hunderassen Rasy psów

3 Der Golden Retriever ist ein ausgezeichneter Familienhund, der aber auch als Hund für die Jagd oder als Blindenführhund ausgebildet werden kann. Er braucht viel Platz, am besten einen Garten, viel Auslauf und Zuneigung. Golden Retriever jest wspaniałym psem rodzinnym ale może być wyszkolony też jako pies myśliwski czy też jako przewodnik niewidomych. Potrzebuje przestrzeni – najlepiej ogrodowej, dużo ćwiczeń i wiele uczucia. Er ist aufmerksam, intelligent, lernfreudig und kinder- freundlich. Jest troskliwy, inteligentny, chętny do nauki i przyjazny wobec dzieci.

4 Der Afghanische Windhund wurde in seinem Ursprungs- land überwiegend für die Wildjagd eingesetzt. Bereits im 4000 v. Ch. züchteten die Nomaden Afghanistans diesen Typ von Hunden. Der Afghane braucht viel Aufmerksamkeit und Pflege. Chart afgański w kraju, z którego pochodzi był wykorzystywany przeważnie jako pies myśliwski. Już w 4000 w.p.n.e nomadowie afgańscy hodowali tę rasę psów. Afgańczyk wymaga wiele uwagi i pielęgnacji.

5 Der Bull Terrier benötigt eine konsequente Erziehung und darf nicht zu scharf abgerichtet werden. Leider gerät er manchmal in Hände von Menschen, die ihn als Kampfhund mißbrauchen. Bulterier wymaga konsekwentnego wychowania i nie powinien być tresowany zbyt ostro. Niestety wpada on czasami w ręce ludzi, którzy wykorzystują go jako psa bojowego. Bekommt er die Zärtlichkeit und die Liebe, die er braucht, wird er ein zuverlässiger Familienhund. Jeżeli otrzyma uczucie i miłość, których potrzebuje staje się niezawodnym psem rodzinnym.

6 Der Bernhardiner ist ein großer und kräftiger Hund
Der Bernhardiner ist ein großer und kräftiger Hund. Trotz seiner imposanten Größe ist er jedoch sehr sensibel und hat einen zuverlässigen Charakter, sehr sanftmütig und liebevoll, sogar mit den Fremden. Bernardyn jest dużym i silnym psem. Pomimo swojej imponującej wielkości jest on jednak bardzo wrażliwy i ma rzetelny charakter, bardzo łagodny i serdeczny nawet wobec obcych. Der Bernhardiner ist ein bewährter Rettungshund, der einen ausgeprägten Beschützer- instinkt besitzt. Bernardyn jest doświadczonym psem ratunkowym, który posiada silny instynkt obronny.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
ein Hund für die Jagd - pies do polowania der Familienhund - pies rodzinny der Blindenführhund - pies przewodnik er ist ausgebildet als - jest wyszkolony jako er braucht viel Platz - potrzebuje dużo miejsca aufmerksam - troskliwy lernfreudig - chętny do nauki kinderfreundlich - przyjazny wobec dzieci die Zuneigung - sympatia der Afghanische Windhund - chart afgański überwiegend - przeważnie

8 Die Dackel besitzen ein starkes Selbstbewusst- sein
Die Dackel besitzen ein starkes Selbstbewusst- sein. Das ist bei der Jagd auf den Dachs sehr hilfreich. Das starke Selbstbewusst- sein kann aber dazu führen, dass der Dackel zu wenig Respekt vor größeren Hunden hat. Jamniki posiadają silną wiarę w swoje możliwości. Jest ona bardzo przydatna podczas polowania na borsuka. Ta mocna pewność siebie może jednak powodować to, że jamnik ma zbyt mało respektu wobec większych psów.

9 Airedale Terrier lernt sehr schnell
Airedale Terrier lernt sehr schnell. Er ist von hoher Intelligenz und einer Liebe zum Wasser gekennzeichnet. Er kann schwimmen und sogar tauchen. Er ist temperamentvoll und kann seinen Besitzer beschützen. Er hat großen Appetit. Airedale terier uczy się bardzo szybko. Charakteryzuje go wysoka inteligencja i zamiłowanie do wody. Potrafi nawet nurkować. Jest pełen temperamentu i potrafi obronić swego właściciela. Ma wielki apetyt. Die Rasse entstand in England im XIX Jahrhundert. Rasa ta powstała w Anglii w XIX w.

10 Schafzüchter, welche die USA eingewandert waren, hatten auch ihre Hütehunde mitgebracht. Durch Vermischung mit australischen Züchtungen entwickelte sich dieser kräftige Hund – Australian Shepherd, der heute in den USA zu den beliebten Rassen gehört. Hodowcy owiec, którzy wyemigrowali do USA przywieźli ze sobą też swoje psy pasterskie. Przez krzyżówkę z australijskimi psami hodowlanymi powstał ten silny pies- owczarek australijski, który dzisiaj należy do ulubionych ras w USA. Er braucht viel Bewegung. Potrzebuje on dużo ruchu.

11 Der Affenpinscher ist eine der seltensten Rassen der Welt
Der Affenpinscher ist eine der seltensten Rassen der Welt. Auf Ausstellungen trifft man ihn sehr selten an, obwohl diese Rasse schon 150 Jahre alt ist. Gegenüber Fremden ist der Affenpinscher abweisend. Er ist lebhaft, mit ausgeprägter Persönlichkeit, wachsam und bellfreudig. Pinczer małpi jest jedną z najrzadziej występujących na świecie ras. Na wystawach spotyka się go rzadko, chociaż ta rasa liczy już 150 lat. Wobec obcych pinczer małpi jest nieufny. Jest żywiołowy, o wyraźnej osobowości, czujny i lubi szczekać.

12 Der Collie ist ein eleganter Ausstellungshund
Der Collie ist ein eleganter Ausstellungshund. Im 2 Weltkrieg wurde er als Sanitätshund eingesetzt. Er eignet sich als Familienhund und Arbeitshund. Owczarek szkocki długowłosy jest eleganckim psem wystawowym. W czasie II wojny światowej wykorzystywany był jako pies sanitarny. Nadaje się na psa rodzinnego oraz na psa roboczego. Er ist anhänglich, intelligent und wachsam. Jest czuły inteligentny i czujny.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
züchten - hodować die Aufmerksamkeit - uwaga die Pflege - pielęgnacja er gerät in die Hände - wpada w ręce der Kampfhund - pies bojowy zuverlässig - niezawodny ein kräftiger Hund - silny pies sanftmütig - łagodny der Rettungshund - pies ratownik der Beschützerinstinkt - instynkt obronny das Selbstbewusstsein - pewność siebie

14 Der Pomeranian bzw. Zwergspitz ist erst in den letzten 10 Jahren in Deutschland bekannter geworden. Man hat ihn ursprünglich in England und Amerika gezüchtet. Der Zwergspitz hat eine Höhe von cm und ein reiches Fell. Es gibt ihn in vielfältigen Farben. Pomeranian lub szpic miniaturowy w ciągu ostatnich 10-ciu lat stał się popularny w Niemczech. Początkowo hodowano go w Anglii i Ameryce. Szpic miniaturowy ma wysokość cm i bogatą sierść. Występuje w różnym ubarwieniu. Er ist ein lebhafter, kleiner Hund, sehr wachsam und von großer Intelligenz. Jest bardzo żywym, małym psem, bardzo czujnym i o dużej inteligencji.

15 Der Basset ist kein sehr schneller Laufhund, aber er ist trotzdem ein eifriger Jäger mit gutem Geruchssinn. Heute wird er als ein sanfter und gutmütiger Familienhund betrachtet. Er integriert sich sehr schnell und ist nicht gerne alleine. Baset nie jest szybkim chartem, ale mimo to zapalonym myśliwym ze wspaniałym węchem. Obecnie uważa się go raczej za łagodnego i dobrodusznego psa rodzinnego. Integruje się bardzo szybko i nie lubi przebywać w samotności. Der Basset ist sehr intelligent, lebhaft, anhänglich, freundlich zu Kindern. Baset jest bardzo inteligentny, żywy, serdeczny i przyjazny wobec dzieci.

16 Der Barbet ist ein Jagdhund. Er ist ein Hund mittlerer Größe
Der Barbet ist ein Jagdhund. Er ist ein Hund mittlerer Größe. Charakteristisch für ihn ist ein langes, wolliges und wasser- dichtes Fell, das ihn wirksam vor Wasser und Kälte schützt.  Barbet jest psem myśliwskim. Jest to pies średniej wielkości.Charakterystyczna dla niego jest długa, wełnista i nieprzemakalna sierść, która chroni go skutecznie przed wodą i zimnem. Die Wasserarbeit ist seine Passion. Praca w wodzie jest jego pasją.

17 Der Barsoi ist ein russischer Windhund
Der Barsoi ist ein russischer Windhund. Im Jahre erhielt Königin Victoria vom Zaren diesen Hund als Geschenk. Seit dieser Zeit bis galt der Barsoi als der Nationalhund des Landes. Er erfordert eine konsequente Erziehung. Borzoj jest chartem rosyjskim. W roku 1842 królowa Wiktoria otrzymała w prezencie od cara takiego psa. Od tego czasu aż do roku 1914 uchodził borzoj za psa narodowego tego państwa. Wymaga on konsekwentnego wychowania. Er braucht viel Platz und ist nicht geeignet, in einem Wohnblock zu leben. Potrzebuje dużo przestrzeni i nie nadaje się do mieszkania w bloku.

18 Die Hunde Basenjis existieren schon sehr lange
Die Hunde Basenjis existieren schon sehr lange. Ihre Erziehung ist nicht einfach und erfordert eine sichere Hand. Eine Besonderheit ist, dass diese Hunde nicht bellen können, sondern dass sie "jodeln" oder knurren. Psy basenji istnieją już od dawna. Ich wychowanie nie jest łatwe i wymaga pewnej ręki. Osobliwością jest, że psy te nie potrafią szczekać, lecz "jodłują" lub warczą. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass viele Hunde Basenjis Vegetarierer sind. Kolejną ciekawostką jest to, że wiele psów basenji jest wegetarianami.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
er ist von ...gekennzeichnet - charakteryzuje się... die Zärtlichkeit - czułość beschützen - obronić die Schafzüchter - hodowcy owiec die Hütehunde - psy pasterskie die Vermischung - pomieszanie er braucht viel Bewegung - potrzebuje dużo ruchu der Affenpinscher - pinczer małpi gegenüber Fremden - wobec obcych abweisend - odpychający die ausgeprägte Persönlichkeit - wyrazista osobowość

20 Die Vorfahren des Huskys stammen aus dem Sibirien
Die Vorfahren des Huskys stammen aus dem Sibirien. Der Husky ist den polaren Regionen angepasst. Sein Fell besitzt zwei Schichten: die wasserfeste, robuste und die feine. Przodkowie huskiego pochodzą z Syberii. Husky jest dostosowany do życia w regionach polarnych. Jego sierść ma dwie warstwy: wodoodporną, solidną oraz delikatną. Der Husky ist in der Lage das Neunfache seines eigenen Körpergewichts zu ziehen. Husky potrafi pociągnąć ciężar 9 - krotnie większy od jego wagi ciała.

21 Der Chinesische Schopfhund hat seinen Ursprung in Afrika
Der Chinesische Schopfhund hat seinen Ursprung in Afrika. In China reicht die Frühgeschichte v. Chr. bis 200 n. Chr. Es gibt von diesem kleinen Hund zwei Varianten: die eine Variante besitzt ein langes Deckfell mit seidiger Haarstruktur. Die andere besitzt Haare nur auf dem Kopf, Ohren, Rute und den Pfoten. Chiński grzywacz pochodzi z Afryki. W Chinach historia jego sięga od 200 r. p.n.e. do 200 r. n.e. Są dwie odmiany tego małego psa: jedna odmiana posiada długą sierść o jedwabistej strukturze włosa. Druga posiada włosy tylko na głowie, uszach, ogonie i łapach.

22 Der Beagle ist die kleinste Rasse unter den Laufhunden
Der Beagle ist die kleinste Rasse unter den Laufhunden. Er wird schon seit mehreren hundert Jahren in der Hasenjagd eingesetzt, im XVI Jh. sogar bei den englischen Königen. Mit seiner feinen Nase kann er genau Fährten aufspüren. Beagle to najmniejsza rasa wśród psów gończych. Od wielu wieków był wykorzystywany do polowań na zające, a w XVI w. nawet przez królów angielskich. Swoim wrażliwym nosem potrafi dokładnie wytropić ślady. Heute wird er als Familien- hund gehalten, der für Kinder ein fröhlicher Spielgefährte ist. Dzisiaj trzymany jest jako pies rodzinny, który jest wesołym towarzyszem zabaw dla dzieci.

23 Der Chow-Chow gehört zu einer chinesischen Hunderasse
Der Chow-Chow gehört zu einer chinesischen Hunderasse. Sein besonderes Kennzeichen sind die blauen: Lefzen, Zunge und Gaumen. Der Chow-Chow ist ein ruhiger Hund, doch trotzdem ein sehr guter Wächter. Czau czau należy do chińskiej rasy psów. Jego cechą charakterystyczną są niebieskie: wargi, język i podniebienie. Czau czau jest spokojnym psem a mimo to bardzo dobrym stróżem. Er zeigt Treue nur gegenüber seinem Besitzer und ist sehr selbstbewusst. Okazuje wierność tylko wobec swojego właściciela. i jest bardzo pewny siebie.

24 Die ursprünglichen Schäferhunde waren große und kräftige Tiere, welche die Herde gegen Viehdiebe und wilde Tiere (z.B. Bären) verteidigen konnten. Der Deutsche Schäferhund ist einer der beliebtesten Hunde der Welt. Pierwotne owczarki były dużymi i silnymi zwierzętami, które potrafiły obronić stado przed złodziejami bydła i dzikimi zwierzętami (np. niedźwiedziami). Owczarek niemiecki jest jednym z najbardziej popularnych psów na świecie. Er ist bestens als Diensthund in allen Sparten geeignet: Polizei-, Militär-, Blindenhund. Idealnie nadaje się jako pies do służby we wszystkich sektorach: policji, wojska oraz jako pies przewodnik.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
bellfreudig - lubiący szczekać der Collie - owczarek szkocki anhänglich - czuły der Zwergspitz - szpic miniaturowy ein reiches Fell - bogata sierść lebhaft - żywy schneller Laufhund - szybki chart ein eifriger Jäger - zapalony myśliwy ein wasserdichtes Fell - sierść wodoodporna wirksam - skutecznie vor Kälte schützen - chronić przed chłodem


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google