Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Stopniowanie przymiotników. Rekcja przymiotników.
Lekcja 39 Die Komparation der Adjektive. Die Rektion der Adjektive. Stopniowanie przymiotników. Rekcja przymiotników.

3 der Positiv - stopień równy der Komparativ - stopień wyższy
W języku niemieckim tak jak w języku polskim istnieją trzy stopnie przymiotników (również przysłówków): der Positiv - stopień równy der Komparativ - stopień wyższy der Superlativ - stopień najwyższy Przysłówek to nieodmienna część mowy, łącząca się z czasownikiem, odpowiadająca na pytanie: wie? -jak?

4 W stopniu der Positiv (równym) zdania układamy używając: so. wie (tak
W stopniu der Positiv (równym) zdania układamy używając: so... wie (tak... jak) ebenso....wie (tak samo ....jak). Mein Zimmer ist so groß wie ein Zimmer des Bruders. Mój pokój jest taki duży jak pokój brata. Hans lernt so gut wie sein Kollege. Hans uczy się tak dobrze jak jego kolega. Das Wetter ist heute so sonnig wie gestern. Pogoda jest dzisiaj taka słoneczna jak wczoraj. Du bist so schön wie deine Schwester. Ty jesteś taka ładna jak twoja siostra.

5 Der Frosch ist kleiner als das Blatt. Żaba jest mniejsza od liścia.
Stopień der Komparativ (wyższy) tworzymy przez dodanie końcówki -er i czasami przegłosu. Könnten Sie ein bisschen schneller fahren? Ich beeile mich sehr. Czy mógłby pan jechać trochę szybciej, spieszy mi się bardzo. Die Wohnung des Nachbars ist größer als meine aber ich beneide darum nicht. Mieszkanie sąsiada jest większe niż moje ale nie jestem o to zazdrosny. Der Frosch ist kleiner als das Blatt. Żaba jest mniejsza od liścia.

6 Stopnia der Komparativ możemy używać też w formie odmiennej
Stopnia der Komparativ możemy używać też w formie odmiennej. Stosujemy wtedy zasady odmiany przymiotników. 1. N. der kleinere Hut 2. G. des kleineren Hutes 3. D. dem kleineren Hut 4. A. den kleineren Hut 1. N. die kleinere Bluse 2. G. der kleineren Bluse 3. D. der kleineren Bluse 4. A. die kleinere Bluse 1. N. das kleinere Kind 2. G. des kleineren Kindes 3. D. dem kleineren Kind 4. A. das kleinere Kind

7 Ist das der kleinere oder der größere Hut
Ist das der kleinere oder der größere Hut? Czy to jest ten mniejszy czy ten większy kapelusz? Haben Sie ein billigeres Bier? Das hier ist zu teuer. Czy ma pani jakieś tańsze piwo? To tutaj jest za drogie. Warum hast du deinen jüngeren Bruder nicht mitgenommen? Dlaczego nie zabrałeś ze sobą swojego młodszego brata? Das sind die größere Hunde aber sie sind sehr lieb. To są większe psy ale one są bardzo miłe.

8 Stopień der Superlativ (najwyższy) tworzymy przez dodanie końcówki -en i czasami przegłosu.
Sie ist am schönsten von allen Kandidatinnen. Ona jest najpiękniejsza ze wszystkich kandydatek. Barbie ist am bekanntesten von allen Puppen. Barbie jest najbardziej znaną ze wszystkich lalek. Am schnellsten reist man mit dem Flugzeug aber ich habe Angst vor dem Fliegen. Najszybciej podróżuje się samolotem ale boję się latania. Er will am wichtigsten von allen sein. On chce być najważniejszy ze wszystkich.

9 Stopnia der Superlativ używamy też w formie odmiennej i stosujemy również zasady odmiany przymiotników. 1. N. der kleinste Hut 2. G. des kleinsten Hutes 3. D. dem kleinsten Hut 4. A. den kleinsten Hut 1. N. die kleinste Bluse 2. G. der kleinsten Bluse 3. D. der kleinsten Bluse 4. A. die kleinste Bluse 1. N. das kleinste Kind 2. G. des kleinsten Kindes 3. D. dem kleinsten Kind 4. A. das kleinste Kind

10 Das ist das teuerste Auto aber trotzdem gefällt es mir nicht
Das ist das teuerste Auto aber trotzdem gefällt es mir nicht. To jest najdroższy samochód ale pomimo to nie podoba mi się. Die Alpen sind die höchsten Bergen in Europa. Alpy to najwyższe góry w Europie. Er kauft immer die billigsten Sachen. On kupuje zawsze najtańsze rzeczy. Die schönsten Blumen hast du vor dem Haus. Najpiękniejsze kwiaty masz przed domem.

11 Niektóre przymiotniki stopniujemy nieregularnie :
gut ( dobry) besser (lepszy) am besten (najlepszy) der, die, das beste viel (dużo) mehr (więcej) am meisten (najwięcej) der, die, das meiste hoch (wysoki) höher (wyższy) am höchsten der, die, das höchste nah (bliski) näher (bliższy) am nächsten (najbliższy) der, die, das nächste

12 Lachen ist die beste Medizin. Śmiech to najlepsze lekarstwo.
Der Student weißt viel, der Assistent weißt mehr aber der Professor weißt am meisten. Student wie dużo, asystent wie więcej, ale profesor wie najwięcej. Er lernt am besten von uns allen. On uczy się najlepiej z nas wszystkich. Ich trinke gern Cola aber er trinkt am liebsten einen Wein. Lubię pić Colę ale on pije najchętniej wino. Lachen ist die beste Medizin. Śmiech to najlepsze lekarstwo.

13 Die Rektion der Adjektive. - Rekcja przymiotników.
Niektóre przymiotniki (przysłówki) łączą się z odpowiednim przypadkiem, lub z przyimkiem z odpowiednim przypadkiem. War der Fischfang heute (für + biernik ) Sie vorteilhaft? Czy połów ryb był dzisiaj dla pana udany?

14 Die Mutter ist (um + biernik) ihren Sohn sehr besorgt
Die Mutter ist (um + biernik) ihren Sohn sehr besorgt. Mama jest bardzo zatroskana o swojego syna. Mein Kollege ist (in + biernik) seine Freundin bis beiden Ohren verliebt. Mój kolega jest po uszy zakochany w swojej przyjaciółce. Der Lehrer ist böse (auf + biernik) die faulen Schüler. Nauczyciel jest rozgniewany na leniwych uczniów. Er ist so stolz (auf + biernik) seine Musik. On jest taki dumny ze swojej muzyki.

15 Bist du (mit + celownik) deiner neuen Arbeit zufrieden
Bist du (mit + celownik) deiner neuen Arbeit zufrieden? Czy jesteś zadowolony ze swojej nowej pracy? Er ist (von + celownik) seinem Recht überzeugt. On jest przekonany o swojej racji. Kann ich dir (bei + celownik) der Arbeit behilflich sein? Du arbeitest heute so viel. Czy mogę być tobie pomocny w pracy? Ty pracujesz dzisiaj tak dużo. Ich bin (von + celownik) dem Gestüt sehr begeistert. Jestem zachwycony stadniną.

16 Ich bin (mit + celownik) dir einverstanden. Du hast Recht
Ich bin (mit + celownik) dir einverstanden. Du hast Recht. Zgadzam się z tobą. Masz rację. Sie ist beliebt (bei + celownik) allen in der Familie. Ona jest lubiana (dosł.ulubiona) przez wszystkich w rodzinie. Er war sich (+ dopełniacz) dieser Tat nicht bewusst. On nie był świadomy tego czynu. Du bist so nett (zu + celownik) ihr. Magst du sie? Ty jesteś taki miły dla niej. Czy lubisz ją? Diese Tochter ist ( + celownik) der Mutter sehr ähnlich. Ta córka jest bardzo podobna do mamy.

17 Er ist unerbittlich (gegen + biernik) meine Bitten
Er ist unerbittlich (gegen + biernik) meine Bitten. On jest nieczuły na moje prośby. Ich war nur (auf + biernik) die Lösung neugierig. Byłem tylko ciekawy rozwiązania. Warum bist du (auf + biernik) meine Argumente taub geblieben? Dlaczego pozostałeś głuchy na moje argumenty? Ich bin (von + celownik) der Schönheit der Natur beeindruckt. Jestem pod wrażeniem piękna przyrody.

18 Das Kind ist ( + biernik) einen Monat alt. Dziecko ma miesiąc.
Das Brett soll eine Hand breit ( + biernik) und einen Daumen dick sein. Deska powinna być na szerokość dłoni i grubości kciuka. Er ist schon wieder ( an + biernik) die Grippe erkrankt. On znowu zachorował na grypę. Er ist ( + biernik) die Arbeit nicht gewohnt. On nie jest przyzwyczajony do pracy. Das Kind ist ( + biernik) einen Monat alt. Dziecko ma miesiąc.

19 Der Mann ist (+ dopełniacz) der Treue seiner Frau sicher
Der Mann ist (+ dopełniacz) der Treue seiner Frau sicher. Mąż jest pewien wierności swojej żony. Er ist ( + dopełniacz) dieses Unfalls nicht schuldig. On nie jest winien tego wypadku. Könntest du netter ( zu + celownik) meiner Schwester sein?Czy mógłbyś być milszy dla mojej siostry. Unabhängig ( von + celownik) seiner Meinung fahren wir doch nach Berlin. Niezależnie od jego zdania pojedziemy jednak do Berlina. Er ist ( auf + biernik) die Technik so neugierig. On jest taki ciekawy techniki.

20 Warum bist du (gegen + biernik) uns so misstrauisch
Warum bist du (gegen + biernik) uns so misstrauisch? Dlaczego jesteś taki nieufny wobec nas? Die Sache ist nicht ( + biernik) die Rede wert. Sprawa nie jest warta rozmowy Du bist nicht nur ( auf + biernik) deine eigene Kräfte anwiesen. Nie jesteś zdany tylko na swoje własne siły. Bist du froh ( über + biernik) die Schiffsfahrt? Czy jesteś zadowolony z podróży statkiem?

21 Sind Eltern stolz ( auf + biernik) seine Erfolge
Sind Eltern stolz ( auf + biernik) seine Erfolge? Czy rodzice są dumni z jego sukcesów? Warum bist du ( zu + celownik) keinen Entschluss fähig? Dlaczego nie jesteś zdolny do żadnej decyzji. Der Weg war nur ( + biernik) einen Schritt breit. Droga była szeroka na odległość kroku. Unser Kind ist schon ( + biernik) ein Meter groß. Nasze dziecko ma już metr wzrostu. Wir sind glücklich (über + biernik) den Frühling. Jesteśmy szczęśliwi z powodu wiosny.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google