Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Wir schreiben die Briefe – Piszemy listy
Arkadiusz Więzowski

3 Dzisiejsza lekcja ma na celu:
Nauczyć nas poprawnego pisania listów prywatnych oraz oficjalnych w języku niemieckim, Nauczyć nas pisania pocztówek w języku niemieckim, Zapoznać nas ze słownictwem, które ułatwi nam pisanie wyżej wymienionych form. Zaczynamy!

4 Offizielle Briefe listy oficjalne
Offizielle Briefe sind zum Beispiel: Listami oficjalnymi są na przykład: Leserbriefe in Zeitungen oder Zeitschriften, Listy czytelników w gazetach lub czasopismach, Beschwerdebriefe oder alle Sendungen die von privaten Personen an offizielle Stellen geschickt werden. Skargi lub wszystkie przesyłki, które zostają wysłane przez osoby prywatne w oficjalne miejsca. Und alle Geschäftsbriefe von Firmen, Geschäften, öffentlichen Institutionen, Behörden und Ämtern. Oraz wszystkie listy handlowe od firm, sklepów, instytucji publicznych, władz i urzędów.

5 Aufbau eines offiziellen Briefs budowa listu oficjalnego
List oficjalny musi zawierać takie informacjie jak: der Absender – nadawca der Empfänger – odbiorca die Anrede – przedmowa der Brieftext – treść listu der Gruß – pozdrowienie die Unterschrift – podpis Ort und Datum – miejscowośc oraz data

6 Formale Anforderungen an einen offiziellen Brief formalne wymagania co do listu oficjalnego
Wichtige Regeln beim Aufbau eines offiziellen Briefes sind: Rechts oben werden der Ort und das Datum angegeben W prawym górnym rogu podajemy miejscowość oraz datę Links oben werden der Name und die Anschrift des Absenders notiert, dem folgt die Anschrift des Empfängers. W lewym górnym rogu wpisujemy Nazwisko oraz adres nadawcy, pod nim adres odbiorcy. Man kann in einer Kurzüberschrift auf das Thema des Briefes hinweisen. W krótkim nagłówku można zwrócić uwagę na temat listu. Die Anrede sollte der typischen Formel Sehr geehrte Frau XYZ, Sehr geehrter Herr XYZ folgen. Sie endet mit einem Komma. Der Text wird in der nächsten Zeile fortgesetzt. Przedmowa powinna odpowiadać typowej formie „ Szanowna Pani”, „Szanowny Panie”. Przedmowę kończymy przecinkiem, tekst kontynuujemy od następnej linijki. In dem nun folgenden Brieftext sollte möglichst kurz, sachlich und höflich das eigene Anliegen ausgeführt werden. Bitten oder Aufträge werden nun angeschlossen. W treści listu powinniśmy podać możliwie krótko, rzeczowo i uprzejmie właściwy powód listu. Można tutaj również dołączyć prośby lub zamówienia. Der offizielle Brief endet mit einer typischen Grußformel – „mit freundlichen Grüßen“ – und der Unterschrift des Absenders. List oficjalny kończy się typową formą pozdrowień - „z poważaniem” oraz podpisem nadawcy. Wenn möglich, sollte ein offizieller Brief mit dem Computer oder einer Schreibmaschine verfasst werden. Jeśli to możliwe, list oficjalny powinien zostać napisany na komputerze lub maszynie do pisania.

7 List oficjalny – zwroty i wyrażenia:
die Anrede - przedmowa List oficjalny możemy zacząć następującymi słowami: Sehr geehrte Damen und Herren – Szanowni Państwo Sehr geehrte Frau ... – Szanowna Pani .... Sehr geehrter Herr ... – Szanowny Panie ... der Gruß – pozdrowienie Do pozdrowienia możemy użyć następujących zwrotów: Mit freundlichen Grüßen Hochachtungsvoll Mit bester Empfehlung (wyżej wymienione zwroty w polskiej formule listu oznaczają „z poważaniem”)

8 List oficjalny – zwroty i wyrażenia:
Oto kilka zwrotów, które będą nam bardzo pomocne w pisaniu listu oficjalnego: Ich schreibe Ihnen bezüglich ... – Piszę do Państwa w sprawie ... Ich schreibe Ihnen in Zusammenhang mit ... – Piszę do Państwa w związku z ... In Bezug auf ... – Nawiązując do .... Bezug nehmend auf... – W nawiązaniu do ... Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen. – Piszę do Państwa z zapytaniem o... Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn... – Byłbym zobowiązany, gdyby ... Ich möchte Sie fragen, ob...  - Chciałbym zapytać, czy .... Vielen Dank im Voraus Z góry dziękuję ... Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit . – Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.

9 list oficjalny – przykład 1 offizieller Brief – Beispiel 1
Absender: Ort und Datum: Musterort, den 20 August 2010 Jan Kowalski Musterstraße Musterort Empfänger: Musterfirma GmBH Firmaservice Firmastraße Firmaort Anrede: Sehr geehrte Damen und Herren, (Szanowni Państwo) Brieftext: hiermit kündige ich meinen Telefon – Zugang zum nächstmöglichen Termin. Bitte senden Sie mir in den nächsten Tagen eine Kündugungsbestätigung mit Anlage des Vertragsende – Datums. Vielen Dank! (niniejszym chciałbym wypowiedzieć swój dostęp do telefonu w najbliższym możliwym terminie. Proszę o wysłanie mi w najbliższych dniach potwierdzenie wypowiedzenia z podaniem daty wygaśnięcia umowy. Bardzo dziękuję. ) Gruß: Mit freundlichen Grüßen (z poważaniem) Unterschrift: Jan Kowalski

10 list oficjalny – przykład 2 offizieller Brief – Beispiel 2
Musterort, den 24 August 2010 Jan Kowalski Musterstraße Musterort Musterfirma GmBH Firmaservice Firmastraße Firmaort Sehr geehrte Damen und Herren, (Szanowni Państwo) ich schreibe Ihnen, um mich nach die Anzeige in der Zeitung bezüglich die Arbeit zu erkundigen. Ich möchte Sie fragen, ob diese Anzeige noch aktuell ist. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir antworten würden. Vielen Dank im Voraus. (piszę do Państwa z zapytaniem o ogłoszenie w gazecie w sprawie pracy. Chciałbym się spytać, czy to ogłoszenie jest jeszcze aktualne. Byłbym bardzo zobowiązany, gdyby mi Państwo odpowiedzieli. Z góry bardzo dziękuję. ) Mit freundlichen Grüßen (z poważaniem)

11 privater Brief list prywatny
Ein privater Brief ist ein Brief an eine gut bekannte oder befreundete Person. List prywatny jest listem do dobrze znanej lub zaprzyjaźnionej osoby. Ein persönlicher Brief wird oft im Präsens geschrieben in Verbindung mit dem Perfekt! List osobisty często jest pisany w czasie teraźniejszym Präsens w połączeniu z czasem przeszłym Perfekt! Einen Privatbrief schreibt man in der Regel an einen bekannten oder vertrauten Adressaten, um ihm persönliche Erlebnisse, Gefühle oder Fragen mitzuteilen. List prywatny piszemy z reguły do znanej i zaufanej osoby, aby podzielić się z nią osobistymi przeżyciami, uczuciami czy też pytaniami.

12 der Privatbrief – Anfang list prywatny - rozpoczęcie
List prywatny możemy rozpocząć następującymi zwrotami: Lieber Thomas – drogi Tomku Liebe Anja – droga Aniu Liebe(r) Mutter / Vater – droga(kochana) Mamo / drogi (kochany) Tato Hallo Thomas - cześć Tomku Hey Tina – Hej Tina Meine Liebe / Mein Lieber – Moja droga / Mój drogi Liebster – Najdroższy Liebste – Najdroższa Lieber Onkel – Drogi Wujku Liebe Tante – Droga Ciociu

13 der Privatbrief list prywatny
Zwroty, które pomogą nam w napisaniu listu prywatnego: Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören. – Cieszę się, że odpisałeś Vielen Dank für Deinen Brief. – Dziękuję za Twój list. Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben. – Od naszego ostatniego kontaktu minęłó sporo czasu. Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe. – Przepraszam, że tak długo nie pisałam/ pisałem. Vielen Dank für deine Antwort. – Dziękuję za Twoją odpowiedź.

14 der Privatbrief list prywatny
W rozwinięciu listu prywatnego możemy użyć następujących wyrażeń: Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben. – Miło mi, że do mnie napisałaś. Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / die Antwort – Jestem Ci wdzięczny za informację / za odpowiedź. Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass ... – Piszę do Ciebie, aby Ci przekazać, że ... Ich freue mich, Dir zu berichten, dass ... – Cieszę się, że mogę ci przekazać, że ... Leider muss ich Dir berichten, dass ... – Z przykrością piszę, że ... Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass... – Ucieszyłam się słysząc, że ...

15 der Privatbrief list prywatny
Oto kilka przykładowych zwrotów którymi możemy zakończyć nasz list prywatny: Schreib mir bitte bald zurück. – Odpisz szybko. Bitte schreib mir zurück, wenn ... – Odpisz, gdy ... Herzliche Grüße - serdecznie pozdrawiam Beste Grüße – serdecznie pozdrawiam Alles Gute – wszystkiego dobrego, ściskam Ich freue mich, bald von Dir zu hören. – Czekam na odpowiedź od ciebie. Ich warte auf deine Antwort. – Czekam na twoją odpowiedź.

16 der Privatbrief – Beispiel 1 list prywatny – przykład 1
Hallo Thomas, ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören. Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben. Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe. Ich habe jetzt viel zu tun. Am Mai habe ich das Abitur und ich bereite mich vor, weil ich in der Zukunft studieren möchte. Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass bei dir alles in Ordnung ist. Schreib mir bitte bald zurück. Beste Grüße, Martin Cześć Tomek, cieszę się, że odpisałeś. Minęło trochę czasu od naszego ostatniego kontaktu. Przepraszam Cię, że tak długo nie pisałem. Mam teraz bardzo dużo pracy. W maju mam maturę i przygotowuję się, ponieważ w przyszłości chciałbym studiować. Bardzo się ucieszyłem słysząc, że u ciebie wszystko w porządku. Odpisz szybko. Pozdrawiam serdecznie, Marcin

17 der Privatbrief – Beispiel 2 list prywatny – przykład 2
Liebe Oma, vielen Dank für deinen Brief. Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Ich hoffe, dass ich bald dich und Opa besuche. Jetzt lerne ich viel und nehme an Sprachkurs teil. Wenn ich mehr Zeit haben werde, schreibe ich etwas langeren Brief. Herzliche Grüße, deine Tina Kochana Babciu, bardzo dziękuję z twój list. Tak dawno się nie widzieliśmy. Mam nadzieje, że niedługo odwiedzę ciebie i dziadka. Teraz dużo się uczę i uczestniczę w kursie językowym. Gdy będę miała więcej czasu, napiszę do ciebie trochę dłuższy list. Serdeczne porzdowienia, twoja Ania

18 die Postkarte pocztówka
Wir kaufen eine Postkarte. Wichtig ist, dass ein Bild von dem Ort darauf ist in dem wir uns gerade aufhalten. Kupujemy pocztówkę. Ważne jest, aby był na niej obrazek miejscowości, w której się właśnie zatrzymaliśmy. Wir schreiben die Adresse des Empfängers auf die rechte Seite der Postkarte. Wir sollten auch das Land hinzufügen, in welches die Postkarte gehen soll. Po prawej stronie pocztówki piszemy adres odbiorcy. Powinniśmy także podać kraj, do którego ma trafić pocztówka. Die linke Seite der Postkarte ist für den Text. Wir fangen an mit "Liebe(r)...” Lewa strona pocztówki jest do wpisania tekstu. Zaczynamy od „droga/drogi....” Wir lassen eine Zeile frei und sagen, wo wir uns gerade aufhalten. "Ich bin gerade in Deutschland, hier ist es schön „ Zostawiamy wolną linijkę i mówimy, gdzie się własnie znajdujemy. „Właśnie jestem w Niemczech, tutaj jest ślicznie” Wir schreiben einen Satz zu unser Unterkunft, wie z.b: "Das Hotel ist sehr gemütlich." Piszemy zdanie o naszym miejscu zamieszkania jak na przykład: „Hotel jest bardzo przytulny.” Wir fügen nun eine kleine Beschreibung hinzu, was wir die letzen Tage gemacht haben, was uns dabei besonders gut gefallen hat Teraz piszemy krótką informację, co robiliśmy w ostatnich dniach, co nam się najbardziej podobało.

19 die Postkarte – Beispiel 1 pocztówka – przykład 1
Liebe Martin ich bin in Deutschland, dort ist es super. Das Hotel ist wunderschön, man hat einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Gestern waren wir in Berlin. Es war toll die ganzen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu sehen. Vergangenen Abend habe ich das Museum besucht. Ich habe auch den Berliner Zoo besichtigt. Beste Grüße, deine Anja Drogi Marcinie Jestem w Niemczech, tutaj jest super. Hotel jest prześliczny, jest piękny widok na miasto. Wczoraj byliśmy w Berlinie . Było świetnie zobaczyć te wszystkie zabydki miasta. Ostatniego wieczora odwiedziłam muzeum. Zwiedziłam także Zoo w Berlinie. Serdeczne pozdrowienia, Ania

20 die Postkarte – Beispiel 2 pocztówka – przykład 2
Liebe Mutti, ich bin jetzt in Paris. In Frankreich ist es toll! Ich bin mit Martin bei seiner Tante. Sie ist so nett! Gestern waren wir in der Stadt, um Eiffelturm zu besichtigen. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin! Es ist für mich ein wunderbares Erlebnis. Alles Gute, Anja Kochana Mamusiu, Jestem teraz w Paryżu. We Francji jest świetnie! Jestem z Marcinem u jego cioci. Jest bardzo miła! Wczoraj byliśmy w mieście, aby zwiedzić wieżę Eiffla. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. To dla mnie wspaniałe przeżycie. Ściskam, Ania


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google