Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Ostern Święta Wielkanocne Arkadiusz Więzowski

3 Dzisiejsza lekcja zapozna nas: - ze słownictwem związanym z tematem Ostern - Święta Wielkanocne - ze zwyczajami obchodzenia Świąt Wielkanocnych w Polsce i w Niemczech. Zaczynamy!

4 Ostern gehört zu den wichtigsten Festen im Kalender. Für Christen ist das Ostern der Höhepunkt des Jahres. In der Karwoche denken die Leute an das Leiden von Jesus Christus. Am Ostern gibt es sehr viele Osterbräuche. Die Deutschen schmücken ihre Häuser. Sie färben und verzieren die Eier. Die Deutschen veranstalten auch eine Ostereiersuche. Święta Wielkanocne należą do najważniejszych Świąt w kalendarzu. Dla Chrześcijan jest to punkt kulminacyjny roku. Ludzie myślą w Wielki Tydzień o cierpieniach Jezusa Chrystusa. Jest wiele zwyczajów w Święta Welkanocne. Niemcy ozdabiają swoje mieszkaania. Farbują i przyozdabiają jajka. Niemcy przedstawiają również szukanie wielkanocnych jajek Das Ostern Wielkanoc

5 Ostern ist neben Pfingsten das älteste Fest der Christenheit. Seine Wurzeln liegen im jüdischen Passah- Fest. Das deutsche Wort Ostern leitet sich vom Wort für Morgenröte ab. Die Osterzeit endet mit Pfingsten. Wielkanoc jest obok Zielonych Świątek najstarszym świętem Chrześcijaństwa. Jego korzenie leżą w żydowskim święcie Paschy. Niemieckie słowo Ostern wywodzi się ze słowa Morgenröte(jutrzenka, zorza polarna). Czas Wielkanocny kończy się Zielonymi Świątkami. Ostern Wielkanoc

6 Wir feierten Ostern bis zum 3. Jahrhundert als einen Festtag. Dann im 3. Jahrhundert wurde die Woche vorher(also die Karwoche) als Vorbereitungszeit zur Fastenzeit eingeführt. Im 4. Jahrhundert wurden die drei heiligen Tage von Gründonnerstag Abend bis Ostersonntag Morgen als Höhepunkt des Kirchenjahres eingeführt. Wielkanoc świętowaliśmy do trzeciego wieku jako jeden dzień świąteczny. Dopiero w trzecim wieku został wprowadzony tydzień przed Wielkanocą (czyli Wielki Tydzień) jako czas przygotowania się do postu. W czwartym wieku zostały wprowadzone dni świąteczne od tzw. zielonego czwartku do Wielkiej Soboty jako najważniejszy punkt roku kościelnego. Ostern Wielkanoc

7 Das 1. Konzil von Nicäa legte fest, der Ostersonntag wird am 1. Sonntag nach dem 1. Vollmond nach Frühlingsanfang gefeiert. Daraus ergibt sich, dass der Ostersonntag nach dem im Westen gültigen gregorianischen Kalender frühestens am 22. März, spätestmöglich am 25. April stattfindet. Pierwszy Sobór Niceijski ustalił, że Sobota Wielkanocna będzie obchodzona w pierwszą Sobotę po pełni księżyca. W taki sposób okazało się, że zgodnie z obowiązującym Zachodnim kalendarzem Sobota Wielkanocna odbywa się najwcześniej 22go marca a najpóźniej 25go kwietnia. Ostern Wielkanoc

8 Das ist der Tag an dem Jesus gekreuzigt wurde. Es ist ein sehr trauriger Tag für die Christen. In den Messen und Gottesdiensten ertönen weder Orgelmusik noch Kirchenlieder. Daher wird dieser Tag auch der stille Freitag genannt. Jest to dzień w którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus. Jest to bardzo smutny dzień dla chrześcijan. Na mszach i nabożeństwach nie rozbrzmiewa w ten dzień ani muzyka kościelna ani pieśni kościelne. Dlatego dzień ten został również nazwany cichym piątkiem. Karfreitag Wielki Piątek

9 jemandem etwas zu Ostern schenken – podarować komuś coś na Wielkanoc am Ostermontag – w poniedziałek wielkanocny (pot. Lany poniedziałek w Polsce) am Ostersonntag – w sobotę wielkanocną das Osterlamm – baranek wielkanocny die Ostermesse – msza wielkanocna der Osterhase – zajączek wielkanocny der Osterbrauch – zwyczaj wielkanocny die Osterei – pisanki Frohe Ostern! - Wesołych Świąt Wielkanocnych begießen – oblewać (kobiety i mężczyzn w lany poniedziałek) Wortschatz zum Thema Słownictwo do tematu

10 das Ostern – Wielkanoc die Ostereiersuche – szukanie wielkanocnych jajek der Karfreitag – Wielki Piątek die Karwoche – Wielki Tydzień das Brauchtum – obyczaje i zwyczaje ludowe der Brauch – zwyczaj, obyczaj schmücken – przystrajać verzieren – przyozdabiać Wortschatz zum Thema Słownictwo do tematu

11 Symbole der Osterhase Zajączek wielkanocny Er ist ein Hase, von dem die Kinder glauben, er bringt ihnen zu Ostern Eier und Süßigkeiten. Der Osterhase symbolisiert die Fruchtbarkeit. Warum schenkt der Osterhase die Ostereier? Sie bedeuten auch die Fruchtbarkeit und neues Leben. Jest to zając, w którego dzieci wierzą, że przyniesie im na Święta Wielkanocne jajka i słodkości. Zajączek wielkanocny symbolizuje płodność. Dlaczego zajączek wielkanocny wręcza pisanki? One także symbolizują płodność oraz nowe życie.

12 die Ostereier Pisanki Das Ei ist ein Symbol für neues, erwachsendes Leben. Die Eier wurden von den Christen als Symbol für die Auferstehung Jesu eingefuehrt. Jajko jest symbolem nowego, dorosłego Życia. Jajka zostały wprowadzone przez Chrześcijan jako symbol Zmartwychstania Jezusa Chrystusa.

13 Das Lamm mit der Fahne als Zeichen des Sieges ist als Symbol des Lebens verstanden. Das weiße Fell ist es auch ein Symbol für Reinheit und friedliche Lebensweise. Also ist das Lamm auch ein Symbol des Friedens. Baranek z flagą jako znakiem zwycięstwa jest rozumiany jako symbol życia. Białe futro jest symbolem czystości i spokojnego trybu życia. Baranek jest więc również symbolem spokoju. Das Lamm Baranek

14 Die Osterkerzen Świece wielkanocne Das Licht ist ein Symbol des Lebens. Im christlichen Glauben sind die Osterkerzen im 4. Jahrhundert nach Christus entstanden. Die Osterkerze symbolisiert den über Tod und Sterben siegenden auferstandenen Jesus Christus. Światło jest symbolem życia. W wierze chrześcijańskiej świece wielkanocne powstały w czwartym wieku po Chrystusie. Świeca wielkanocna symbolizuje zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

15 das Symbol – symbol die Fastenzeit – czas postu die Fruchtbarkeit – płodność das Passahfest – Pascha das Osterwasser – woda wielkanocna das Taufwasser – woda święcona weihen – święcić das /die Pfingsten – Zielone Świątki Wortschatz Słownictwo

16 Tag des Wassergießens Śmigus Dyngus Ostermontag ist in Polen der Tag des Wassergießens Überall in den Straßen wird jeder, vor allem Jugendlichen, erbarmungslos mit Wasser bespritzt. Der Brauch erinnert an die Taufe des polnischen Herrschers Mieszko I., der Polen im Jahr 966 zum Christentum bekehrte. Poniedziałek wielkanocny to w Polsce Śmingus Dyngus. Wszędzie na ulicach każdy, przeważnie młodzież, zostaje opryskany wodą. Ten zwyczaj przypomina o chrzcie Polskiego Władcy Mieszka I.-go, który w roku 966 nawrócił Polskę do Chrześcijaństwa.

17 Osterbräuche Zwyczaje Wielkanocne In Deutschland ( und in deutschsprachigen Ländern) suchen die Kinder bunt bemalte versteckte Eier und Süßigkeiten, die der Osterhase im Garten versteckt hat. W Niemczech ( i krajach niemieckojęzycznych) dzieci szukają pomalowanych na kolorowo ukrytych jajek i słodyczy, które zajączek wielkanocny schował w ogrodzie.

18 Osterbräuche Zwyczaje Wielkanocne Es gibt auch den Brauch, Zweige in Vasen oder auf Bäumen im Garten mit bunt bemalten Ostereiern zu schmücken. Zwyczajem jest także strojenie kolorowo pomalowanymi pisankami gałązek w wazonach lub na drzewach w ogrodzie.

19 Es gibt auch den Brauch, als Ostergebäck einen Kuchen in Lamm- oder Hasenform zu backen. Zwyczajem jest także upieczenie pieczywa w kształcie baranka lub zajączka. Osterbräuche Zwyczaje Wielkanocne

20 Das Ostereiertitschen ist ein alter Osterbrauch. Zwei Spieler nehmen dabei je ein hart gekochtes Osterei in die Hand. Ein Spieler fängt an. Er schlägt mit der Spitze seines Eis auf die Eispitze des Gegenspielers, mit der Absicht, dessen Schale zu zerbrechen. Sieger ist der, dessen Ei zum Schluss als einziges noch unversehrt ist. Stukanie pisankami jest starym wielkanocnym zwyczajem. Dwoje graczy bierze w rękę po jednej ugotowanej na twardo pisance. Gracz zaczyna. Uderza czubkiem jednego Jajka w czubek jajka przeciwnika, z zamiarem rozbicia skorupki. Zwycięzcą jest ten, którego jajko zostanie na koniec jako jedyne jeszcze nienaruszone. Ostereiertitschen Stukanie pisankami

21 Das Ostereierschieben (oder Eierschieben) ist ein Brauch, der schon über 400 Jahre alt ist. Die Regeln sind: Hartgekochte Eier, Äpfel, oder andere halbwegs runde Gegenstände werden den Berg hinuntergerollt. Die Kinder stehen am Hang des Berges und versuchen die Gegenstände aufzufangen.Gewinner ist derjenige, dessen Eier unversehrt blieben, die weiteste Strecke zurücklegen oder wer am Schluss die meisten unzerbrochenen Eier übrig hat. Spychanie pisanek (lub spychanie jajek) jest zwyczajem, który ma już ponad 400 lat. Ugotowane na twardo jajka, jabłka lub inne dość okrągłe przedmioty są staczane z góry. Dzieci stoją na zboczu góry i próbują złapać te przedmioty. Zwycięzcą jest ten, którego jajka zostają nienaruszone, leżą najdalej, lub kto na końcu ma większość nieuszkodzonych jajek.. Ostereierschieben Spychanie pisanek

22 Das Eierschibbeln ist ein Wettbewerb, der als Brauchtum zu Ostern in Deutschland ausgeführt wird. Am oberen Ende eines Hangs mit leichtem Gefälle werden im Abstand von drei Zentimetern etwa drei Meter lange, dünne Leisten nebeneinander schräg in den Boden gesteckt. Über diese beiden Leisten werden die Ostereier abgerollt. Wo dieses Ei zum Stehen kommt, wird ein zweites Ei hingelegt. Trifft ein Teilnehmer mit seinem Schibbelei ein Setzei, so vermerkt dies der Wettkampfleiter als Treffer. Pchnięcie jajek to zawody, które zostały wprowadzone jako zwyczaj wielkanocny w Niemczech. Na górnym końcu wierzchołka zostają wsunięte ukośnie z lekkim spadkiem z odstępem około trzech centymetrów trzymetrowe cienkie listwy. Nad listewkami są toczone pisanki. Tam gdzie zatrzyma się jajko zostaje dołożone drugie. Jeżeli uczestnik trafi swoim jajkiem jajko które zostało dołożone to prowadzący zawodyuzna to jako celny strzał. Eierschibbeln Pchnięcie jajek

23 Bibliografia: http://de.wikipedia.org/wiki/Ostern http://www.heiligenlexikon.de/Kalender/Ostern.html


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google