Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 TURYSTYKA W POLSCE Justyna Drop

3 Turystyka Rozwój turystyki międzynarodowej rozpoczął się dopiero w połowie XX w. i od tego czasu systematycznie rośnie. Współczesna turystyka ma charakter ruchu masowego społeczno-kulturowego. Obejmuje ona podróże ludzi dla przyjemności, poznania świata, wypoczynku, leczenia, biznesu. Odbywa się pieszo lub różnymi środkami transportu. Ruch ten jest celowy, dobrowolny i przebiega w określonym czasie. Rozwój turystyki międzynarodowej rozpoczął się dopiero w połowie XX w. i od tego czasu systematycznie rośnie. Turystyka to krótkotrwałe i dłuższe podróże poza miejsce zamieszkania odbywane nie w celach zarobkowych.

4 Czynniki rozwoju turystyki
Szybki wzrost liczby ludności świata, jej koncentracja na ograniczonych przestrzeniach, Urbanizacja, Zdegradowane środowisko przyrodnicze, Pragnienie spędzenia wolnego czasu w zdrowym środowisku, Wzrost tempa pracy zawodowej i związanych z nią stresów, Wzrost wykształcenia, zamożności ludzi i ich rosnące potrzeby, Wydłużenie życia ludzkiego, skrócenie czasu pracy (urlopy, wakacje, weekendy), Walory środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, Infrastruktura turystyczna, Polityka państwa i władz lokalnych. Infrastruktura turystyczna dzieli się na: techniczną i społeczną. Infrastruktura techniczna to wyposażenie regionu turystycznego np. w drogi, szlaki turystyczne, sieć hoteli i zakładów gastronomicznych. Itp. Infrastruktura społeczna to biura turystyczne, obiekty sportowe, rozrywkowe, informacja turystyczna itp..

5 Kryteria podziału turystyki
Podstawowe kryterium podziału turystyki opiera się na potrzebach człowieka i motywach jego działania. Z motywów działań człowieka wynikają rodzaje turystyki: Wypoczynkowa, Krajoznawcza, Biznesowa, Sportowa, Religijno-pielgrzymkowa, Specjalistyczna (wykwalifikowana), np. kajakowa, narciarska, rowerowa. Na podstawie innych kryteriów turystykę można podzielić na: Indywidualna i zbiorową Krajową i zagraniczną Urlopową i weekendową agroturystykę Speleologia- zwiedzanie jaskiń

6 Funkcje społeczno-gospodarcze turystyki
Wychowawcza ( rozwija sprawność fizyczną, aktywność, koleżeńskość, umiejętności organizacyjne itp.), Edukacji kulturowej ( popularyzacji dóbr kultury narodowej), Kształceniową (poszerza i utrwala wiedzę z różnych dziedzin), Ekonomiczną ( wpływa na rozwój wszystkich sektorów gospodarki narodowej, na wytwarzanie PKB) Miastotwórczą ( sprzyja rozwojowi zakładów usługowych, hoteli, banków, restauracji), Kształtowania świadomości ekologicznej ( świadomość ujemnych skutków turystyki dla środowiska przyrodniczego takich jak: hałas, zaśmiecanie szlaków turystycznych itp.)

7 Walory turystyczne Polski
Podstawą rozwoju turystyki jest występowanie w całym kraju lub w niektórych regionach czynników atrakcyjności turystycznej. Bardzo ważne jest także odpowiednie zagospodarowanie tych regionów do celów turystycznych. Chodzi głównie o bazę noclegową, gastronomiczną i towarzyszącą. Polska zaliczana jest do krajów o potencjalnie dużych, choć nie w pełni niewykorzystanych zasobach turystycznych ( wypoczynkowych, krajoznawczych i specjalistycznych). Do głównych czynników atrakcyjności turystycznej naszego kraju zalicza się: Duże zróżnicowanie krajobrazowe, Stosunkowo słabe przekształcenie przez działalność gospodarczą człowieka, unikatowe cechy przyrodnicze, bogata szata roślinna i świat zwierzęcy, Liczne obiekty zabytkowe z różnych okresów historycznych, Folklor i kultura ludowa, Położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych Europy. Gmina Ełk

8 Walory turystyczne - podział
W zależności od roli w zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb turystów, zasoby turystyczne dzieli się na 3 kategorie: WALORY WYPOCZYNKOWE To te elementy środowiska przyrodniczego, które stanowią o atrakcyjności danego obszaru – np. zróżnicowane ukształtowanie powierzchni, wody powierzchniowe lub podziemne, kompleksy leśne. Najważniejsze obszary wypoczynkowe w Polsce skupione są na pobrzeżach, pojezierzach i w górach. WALORY KRAJOZNAWCZE Zalicza się do nich zasoby antropogeniczne ( kulturowe) oraz atrakcyjne obiekty (osobliwości) przyrodnicze. Miejsca szczególnie atrakcyjne pod tym względem to miasta, zwłaszcza duże, w których znajduje się wiele zabytków kultury materialnej o dużej wartości, np. Warszawa, Kraków, Toruń, Gdańsk) Wielu turystów przyciągają także obiekty wpisane na listę UNESCO lub pomniki historii. WALORY SPECJALISTYCZNE Walory specjalistyczne (kwalifikowane) to te cechy środowiska przyrodniczego, które zachęcają do uprawiania turystyki kwalifikowanej (np. turystyki górskiej, taternictwa, speleologii, kajakarstwa, narciarstwa). Umożliwiają także realizację takich zainteresowań, jak wędkarstwo czy myślistwo.

9 WYBRZEŻE MORZA BAŁTYCKIEGO
Płytkie wody przybrzeżne, piaszczyste, szerokie plaże, którym towarzyszą pasy wydm i lasów, a w środkowej części wybrzeża – jeziora przybrzeżne stwarzają dobre warunki turystyki pobytowej, urlopowej i rekreacyjnej. Do przyrodniczych atrakcji należą m.in. Ruchome wydmy w okolicy Łeby, wysoki klif na wyspie Wolin i w okolicach Trzęsacza a także parki narodowe: Woliński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, oraz parki krajobrazowe: Dolina Słupi, Kaszubski Park Krajobrazowy, czy też Nadmorski Park Krajobrazowy. Liczne miejscowości turystyczno-wypoczynkowe ciągnące się wzdłuż całego wybrzeża – od Świnoujścia po Krynicę Morską. Niektóre z nich pełnią także funkcje uzdrowiskowe ( np. Międzyzdroje, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dziwnów). Najbardziej atrakcyjne miasta wybrzeża pod względem krajoznawczym to m.in. Szczecin, Gdańsk, Malbork, Darłowo, Łeba). Gdańsk nocą Ustka

10 POJEZIERZA Urozmaicona rzeźba terenu, liczne wzniesienia stanowiące punkty widokowe (np. 329 m n.p.m. (Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim), ogromna liczba jezior i rozległe kompleksy leśne, które miejscami zachowały pierwotny charakter ( Puszcza Augustowska, Piska, Bory Tucholskie i Puszcza Notecka). Walory te decydują o atrakcyjności obszaru dla turystyki pobytowej, krajoznawczej i kwalifikowanej. Na większych akwenach można uprawiać sporty wodne ( żeglarstwo), a także kajakarstwo na szlakach kajakowych na rzekach i jeziorach. Spływy kanałami: Augustowskim i Elbląskim należą do dużych atrakcji regionu, zwłaszcza, że kanały stanowią zabytki techniki na skalę europejską. Do głównych regionów turystycznych należą: Pojezierze Drawskie, Pojezierze Kaszubskie z Borami Tucholskimi, Pojezierze Lubuskie, Wielkie Jeziora Mazurskie, Pojezierze Suwalskie, Leszczyńskie, Gniezno i jego okolice ze Szlakiem Piastowskim oraz Toruń i Poznań.

11 NIZINY ŚRODKOWOPOLSKIE
Obszar ten atrakcyjny jest głównie pod względem krajoznawczym, dogodny dla turystyki rowerowej; w mniejszym stopniu skupiający turystykę wypoczynkową. Zwarte kompleksy leśne występują głównie w zachodniej części – nad środkowym i dolnym Bobrem oraz Nysą Łużycką i na Nizinie Południowopodlaskiej. Do obszarów najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo należą m.in.: Białowieski Park Narodowy, Poleski Park Narodowy i Park Krajobrazowy Doliny Baryczy. Najwięcej turystów przyciągają wielkie ośrodki miejskie z cennymi zabytkami: Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań oraz mniejsze miejscowości: Żelazowa Wola, Nieborów, Tykocin, Białowieża, Białystok. Białowieski Park Narodowy

12 WYŻYNY Obszary te są niezwykle urozmaicone pod względem rzeźby. Dobre warunki dla turystyki stwarza nagromadzenie walorów przyrodniczych: jaskinie, urozmaicone formy skalne, rezerwaty leśne. Tereny te są atrakcyjne dla speleologów i wspinaczy skałkowych. Ruch turystyczny skupia się w kilku rejonach, do których należą przede wszystkim: Góry Świętokrzyskie i Wyżyna Krakowsko – Częstochowska – Szlak Orlich Gniazd z ruinami średniowiecznych warowni granicznych oraz Roztocze. Najwięcej osób odwiedza Częstochowę-miejsce kultu religijnego wyznawców religii rzymskokatolickiej a także uzdrowiska (Nałęczów, Busko –Zdrój) czy zabytkowe miasta: Lublin, Zamość, Sandomierz, Kielce a także zabytkowe kopalnie – pomniki historii w krzemionkach Opatowskich i Tarnowskich Górach. Ogrodzieniec, jeden z zamków na szlaku Orlich Gniazd Jasna Góra – Sanktuarium Matki Bożej

13 SUDETY I PRZEDGÓRZE SUDECKIE
Obszar o znacznych i różnorodnych walorach turystycznych, wypoczynkowych i krajoznawczych, a także specjalistycznych (na wybranych terenach umożliwiających wspinaczkę skałkową i wyprawy speleologiczne . Możliwe jest tu uprawianie różnego rodzaju turystyki: od pobytowej do aktywnej ( zwłaszcza pieszym wspinaczkom górskim), uprawianiu sportów zimowych ( narciarstwo) a także turystyki krajoznawczej ze względu na atrakcyjne obiekty przyrodnicze i liczne zabytki. Region ten jest ważnym terenem turystyki weekendowej i świątecznej. Sezon uzdrowiskowy trwa cały rok. Kilkanaście miejscowości uzdrowiskowych pełni funkcje ośrodków sanatoryjno-uzdrowiskowych, zlokalizowanych w trzech rejonach: kłodzkim, wałbrzyskim i izerskim. Ruch turystyczny skupia się przede wszystkim w Karkonoszach, Kotlinie Jeleniogórskiej, Kotlinie Kłodzkiej i Górach Stołowych. Jaskinia Niedźwiedzia – najdłuższa jaskinia Sudetów Śnieżka

14 KARPATY I PODKARPACIE PÓŁNOCNE
Region bardzo atrakcyjny i zróżnicowany krajobrazowo, jego walory sprzyjają przede wszystkim aktywnym formom turystyki i wypoczynku. Sezon turystyczny trwa tu przez cały rok; latem głównie rozwija się turystyka górska, alpinizm, speleologia a zimą: narciarstwo i snowboard. Do najczęściej odwiedzanych rejonów należą: Tatry, Podhale, Pieniny, Beskid Śląski i Beskid Żywiecki. Głównymi ośrodkami turystyki uzdrowiskowej są: Krynica – Zdrój, Muszyna, Szczawnica, Rabka – Zdrój i Iwonicz Zdrój. Bardzo atrakcyjne krajoznawcze jest Podkarpacie Północne, gdzie występują liczne obiekty kultury materialnej. Najważniejszymi ośrodkami turystycznymi są: Kraków, Wieliczka, Łańcut, Krasiczyn i Tarnów a także Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska – miejsce kultu religijnego. Tatry Kraków

15 UNESCO w Polsce UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) powstało 16 listopada 1945 roku w Londynie. Siedziba UNESCO mieści się w Paryżu. Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa stanowią wspólne dobro ludzkości. Wyróżnia je „najwyższa powszechna wartość” uznana w rozumieniu Konwencji UNESCO z 1972 r. dotyczącej Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego. Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się 890 miejsc w 148 krajach: 689 obiektów kulturalnych, 176 naturalne i 25 o charakterze mieszanym kulturalno-przyrodniczym. Na Listę Dziedzictwa Zagrożonego wpisanych jest 30 miejsc. Obecnie na Liście UNESCO znajduje się 13 obiektów z Polski. Siedzibą Ligi UNESCO jest miasto Toruń.

16 Nazwa Obiektu wpisanego na listę UNESCO w Polsce
Rok Nazwa Obiektu wpisanego na listę UNESCO w Polsce województwo 1978 Zespół urbanistyczny Starego Miasta w Krakowie z Wawelem i dzielnicą Kazimierz małopolskie Kopalnia soli w Wieliczce 1979 Białowieski Park Narodowy podlaskie Obóz koncentracyjny – muzeum Auschwitz-Birkenau ( Oświęcim-Brzezinka) 1980 Zespół urbanistyczny Starego Miasta w Warszawie mazowieckie 1992 Zespół urbanistyczny Starego Miasta w Zamościu lubelskie 1997 Średniowieczny układ urbanistyczny Starego Miasta w Toruniu kujawsko-pomorskie Zamek krzyżacki w Malborku pomorskie 1999 Zespół architektoniczny klasztoru bernardynów z bazyliką Matki Bożej Anielskiej i Park kalwaryjski w Kalwarii Zebrzydowskiej 2001 Ewangelicko – augsburski Kościół Pokoju pw. Świętego Ducha w Jaworznie i pw. Trójcy Świętej w Świdnicy dolnośląskie 2003 Drewniane kościoły w miejscowościach: Blizne, Binarowa, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa małopolskie, podkarpackie 2004 Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa nad Nysą Łużycką lubuskie 2006 Hala Stulecia ( Ludowa) we Wrocławiu

17 Turystyka w liczbach Wyszczególnienie
Liczba przekroczeń granicy - ogółem Przyjazdy cudzoziemców Wyjazdy Polaków za granicę Ogółem 2009r. 27393,1 6961,9 6789,1 przejścia graniczne drogowe 0,2 5666,4 3280,7 kolejowe 875,0 423,8 66,5 lotnicze 8505,5 858,4 3410,4 morskie 84,8 13,3 31,3 rzeczne 0,4 0,0 W końcu 2009 r. w ewidencji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego było km szlaków turystycznych, w tym: pieszych na terenach nizinnych — km i na terenach górskich — km, rowerowych— km, konnych — 3122 km, kajakowych — 837 km, narciarskich — 414 km. W Polsce w 2009r. Istniało: 6992 obiektów turystycznych, w tym 4989 całoroczne, 606 tysięcy miejsc noclegowych, w tym 393,9 całoroczne, Korzystający z noclegów w 2009r. – 19354, w tym 3862 turystów zagranicznych.

18 54 mln przyjazdów cudzoziemców (o 10% mniej niż 2008 r.), w tym
Na podstawie wstępnych wyników pomiarów Instytutu Turystyki w 2009 roku szacuje się, że w ciągu całego roku było prawie 54 mln przyjazdów cudzoziemców (o 10% mniej niż 2008 r.), w tym blisko 11,9 mln turystów (o 8% mniej). Reszta świata Sąsiedzi spoza Schengen Nowa Unia Pozostałe kraje 15 z UE Przyjazdy turystów do Polski Niemcy 2007r razem 66,2 mln 2008r razem 60 mln 2009r Razem 53,8 mln Najwięcej osób odwiedzających Polskę pochodzi z krajów sąsiednich, przy czym od lat 90-tych XX w. zdecydowanie przeważają wśród turystów zagranicznych Niemcy. Na drugim miejscu mieszkańcy Wielkiej Brytanii – 345 tysięcy i Włos oraz Francuzi po ok. 180 tysięcy. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej stopniowo zwiększa się liczba turystów z pozostałych państw Unii. Coraz więcej turystów przyjeżdża także z krajów pozaeuropejskich. Przebywają oni w Polsce przeciętnie znacznie dłużej niż najbliżsi sąsiedzi. Zmniejsza się natomiast – między innymi ze względu na zaostrzenie przepisów wizowych – liczba przyjeżdżających z Białorusi, Ukrainy i Rosji.

19 Cele przyjazdów turystycznych
Mln 0,0 0, ,0 1, ,0 2,5 3, ,5 4,0 Interesy, służbowe Turystyka, wypoczynek Odwiedziny Zakupy Tranzyt inne 2007 2008 2009 Najwięcej osób przyjeżdża do Polski w celach służbowych – zakładają i prowadzą własne albo reprezentują zagraniczne firmy, odwiedzają targi i wystawy. Poprawa jakości bazy hotelowo-gastronomicznej wpłynęła także na wzrost turystyki kongresowej lub konferencyjnej.

20 Ruch turystyczny w Polsce
Ruch turystyczny jest bardzo zróżnicowany przestrzennie. Jednak na dłuższe pobyty turyści wybierają pobyt nad Morzem i w górach. Turyści chętnie zwiedzają większe miasta, atrakcyjne pod względem liczby i klasy zabytków. Liczne odwiedzane są także ośrodki pielgrzymkowe, zwłaszcza Częstochowa, Licheń, Niepokalanów, Góra Świętej Anny i Święta Lipka ( turystyka pielgrzymkowa) oraz miejsca martyrologii – tereny hitlerowskich obozów zagłady w Oświęcimiu, Treblince i na Majdanku. Województwa odwiedzane przez turystów zagranicznych w 2009 roku (w mln).


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google