Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 AT THE DOCTOR’S U LEKARZA mgr Katarzyna Czub

3 umawiać się na spotkanie mówić o tym, co nam dolega
Lekcja ta zawiera angielskie zwroty, wyrażenia oraz słownictwo niezbędne do porozumienia się z lekarzem Nauczymy się: umawiać się na spotkanie mówić o tym, co nam dolega rozumieć porady lekarskie Poznamy: nazwy chorób nazwy części ciała słownictwo związane ze zdrowiem

4 Booking a Doctor's Appointment Umawianie się na wizytę
Patient (pacjent) I would like to make an appointment to see doctor Novak. Chciałbym umówić się na spotkanie z doktorem Nowakiem I need to see the doctor / doctor Novak. Potrzebuję zobaczyć się z lekarzem / z doktorem Nowakiem. When is the doctor free? Kiedy lekarz będzie wolny? When can doctor Novak see me? Kiedy doktor Nowak może mnie przyjąć? When can I see doctor Novak? Kiedy mogę się widzieć z doktorem Nowakiem?

5 Booking a Doctor's Appointment Umawianie się na wizytę
I need to consult my family doctor. Potrzebuję się skonsultować z moim lekarzem rodzinnym. I need to renew my prescription. Potrzebuję przedłużyć moją receptę. Do you think the doctor could squeeze me in today? Myśli Pan(i) że lekarz da radę mnie przyjąć jeszcze dziś? I must come in for a check-up next week. Muszę przyjść na kontrolę w przyszłym tygodniu. The doctor wants to see me again in two week's time. Lekarz chce mnie widzieć ponownie za dwa tygodnie.

6 Booking a Doctor's Appointment Umawianie się na wizytę
Receptionist (recepcjonista) What is the appointment regarding? Czego dotyczyć ma spotkanie? Do you have a valid health insurance card? Czy posiada Pan(i) ważną książeczkę ubezpieczeniową? Which day/what time is good for you? Jaki dzień/czas Pani/Panu odpowiada? Is January the 3rd okay with you? Czy termin 3 stycznia Pani/Panu odpowiada? How does four o'clock sound? Czy godzina czwarta Pani/Panu pasuje?

7 Booking a Doctor's Appointment Umawianie się na wizytę
I'm sorry, but the doctor is not taking new patients today. Przykro mi, ale lekarz dziś już nie przyjmie więcej pacjentów. Doctor Novak is away. Would you like to see doctor Lang? Doktor Nowak wyjechał. Czy chce się Pan(i) widzieć z doktorem Lang? ● We'll call you if there are any cancellations. Zadzwonimy do Pana/i jeśli ktoś odwoła wizytę. All right. We’ll see you then. Dobrze. Widzimy się zatem w ustalonym terminie. Do you know your chart number? Czy zna Pan(i) numer swojej karty?

8 Sample Conversation 1 Przykładowa rozmówka 1
Receptionist: Medico Health Centre. How can I help you? (Centrum Zdrowia Medico. W czym mogę pomóc?) Caller: I would like to make an appointment with Dr Harris. (Chciałbym umówić się na spotkanie z doktorem Harrisem.) Receptionist: Do you know your chart number? (Czy zna Pan numer swojej karty?) Caller: Yes. It’s My name’s John Brown. (Tak Nazywam się John Brown.) Receptionist: Okay. What do you need to see the doctor about? (W jakiej sprawie potrzebuje się Pan zobaczyć z lekarzem?) Caller: I've been fighting a cold for more than a week. (Już ponad tydzień walczę z przeziębieniem.)

9 Sample Conversation 1 Przykładowa rozmówka 1
Receptionist: Actually, we had a cancellation for 2:00pm today. Do you think you can make it? (Ktoś odwołał wizytę o 14. Da Pan radę dotrzeć?) Caller: Oh, that suits me fine. (Pasuje mi.) Receptionist: We're running a bit behind schedule, so you can probably count on seeing the doctor around 2:30. (Mamy małe opóźnienie, więc prawdopodobnie będzie mógł się Pan zobaczyć z lekarzem około ) Caller: That's great. Thanks for fitting me in. (Świetnie. Dziękuję za znalezienie mi terminu.) Receptionist: No problem, Mr Brown. We'll see you in an hour or so. (Nie ma o czym mówić Panie Brown. Do zobaczenia za około godzinę.)

10 What seems to be the matter? Co Panu/Pani dolega?
I have a cold. Jestem przeziębiony. I am sneezing. Kicham. I have a runny nose. Mam katar. I have a stuffy nose. Mam zapchany nos. I have trouble breathing. Mam trudności z oddychaniem. I have a sore throat. Mam podrażnione gardło. I have a red throat. Mam zaczerwienione gardło. I have swallowing difficulties. Mam problemy z przełykaniem.

11 What seems to be the matter? Co Panu/Pani dolega?
I have flu. Mam grypę. I feel weak. Czuję się osłabiony. I feel dizzy. Kręci mi się w głowie. I feel sleepy. Czuję się senny. I have (a high) temperature. Mam (wysoką) temperaturę. I have a headache. Boli mnie głowa. I have a wet/dry cough. Męczy mnie mokry/suchy kaszel. Every muscle in my body aches. Wszystkie mięśnie mnie bolą. I am sweating. Pocę się.

12 What seems to be the matter? Co Panu/Pani dolega?
I have a stomachache. Boli mnie brzuch. I have indigestion (from fast food). Mam niestrawność (po jedzeniu typu fast food). I have an upset stomach. Mam rozstrój żołądka. I have diarrhoea. Mam biegunkę. I feel sick. Mdli mnie. I have been having nausea for five days now. Mam nudności od pięciu dni. I'm very congested. Mam wzdęcia. I vomited up most of my dinner. Zwróciłem prawie cały obiad.

13 What seems to be the matter? Co Panu/Pani dolega?
My joints are aching. Bolą mnie stawy. I have painful joints. Bolą mnie stawy. I have a pain in my back. Bolą mnie plecy. I have a pain in my neck. Boli mnie kark. I have a sharp pain in my chest. Czuję ostry ból w klatce piersiowej. I think I've pulled a muscle in my leg. Wydaję mi się, że nadwyrężyłem mięsień w nodze.

14 Types of injury. Rodzaje kontuzji.
I sprained my wrist. Nadwyrężyłem nadgarstek. I twisted my ankle. Skręciłem kostkę. I struck my finger during a basketball game. Wybiłem sobie palec podczas gry w kosza. I've got a swelling on my leg. Mam opuchliznę na nodze. I think I’ve broken my arm/leg. Sądzę, że złamałem rękę/nogę.

15 Types of injury. Rodzaje kontuzji.
I slid on the concrete and I have an abrasion on my elbow. Poślizgnąłem się na betonie i mam otarty łokieć. I burned my hand while I was doing the ironing. Oparzyłem się w rękę podczas prasowania. I was sunburnt after two days on the beach. Po dwóch dniach na plaży miałem sparzoną od słońca skórę. I’ve cut my finger and it’s bleeding now. Skaleczyłem się w palec i teraz on krwawi. New shoes always give me blisters. Zawsze mam odciski od nowych butów.

16 At the Doctor's Office W gabinecie lekarskim
How have you been feeling generally? Jak się pan ogólnie ostatnio czuł? How long have you been feeling like this? Od jak dawna Pan się tak czuje? Are you on any sort of medication? Czy bierze pan jakieś lekarstwa? Do you have any allergies? Czy ma pan jakąś alergię? How much alcohol do you drink? Jak dużo alkoholu Pan pije? Do you smoke? Czy Pan pali?

17 At the Doctor's Office W gabinecie lekarskim
Can I have a look? Czy mogę zobaczyć? Does it hurt when I press here? Czy boli jak tu dotykam? Open your mouth, please. Cough, please. Proszę otworzyć buzię. Proszę odkaszlnąć. Let me listen to your chest. Osłucham Pana. I'm going to give you an injection. Dam panu zastrzyk.

18 At the Doctor's Office W gabinecie lekarskim
I'm going to take your ... zmierzę Panu ... ● blood pressure ciśnienie krwi ● temperature temperaturę ● pulse puls  Your blood pressure's ... pana ciśnienie jest ... quite low całkiem niskie normal w normie rather high dość wysokie very high bardzo wysokie

19 At the Doctor's Office W gabinecie lekarskim
We will take a sample of your ... pobierzemy próbkę Pana... urine moczu blood krwi  You should have a blood test. Powinien Pan zrobić badanie krwi. I’m sending you for an x-ray. Kieruję Pana na rentgen. I want you to consult a specialist. Chcę by Pan skonsultował się ze specjalistą.

20 Doctor’s advice Porady lekarskie
You need to cut down on sugar and fatty food if you want to lose some weight. (Musi Pan ograniczyć cukier i tłuste jedzenie jeśli chce Pan schudnąć.) You ought to stay in bed for a couple of days and rest. (Powinien Pan zostać w łóżku przez kilka dni i odpoczywać.) You must give up smoking. (Musi Pan rzucić palenie.) You should avoid stressful situations. (Powinien Pan unikać stresujących sytuacji.) You should take up some physical activity. (Powinien Pan zacząć uprawiać jakiś sport.)

21 Doctor’s advice Porady lekarskie
I'm prescribing you some antibiotics. Take two of these pills three times a day. (Przepiszę Panu antybiotyk. Proszę brać po dwie tabletki trzy razy dziennie.) Please rub this ointment into your skin every day. (Proszę wcierać tę maść w skórę codziennie.) Remember to dissolve these pills in water. (Proszę pamiętać o rozpuszczeniu tych tabletek w wodzie.) Remember to wash the medicine down. (Proszę pamiętać o popiciu tabletek.) Don’t forget about your ear drops. (Proszę nie zapomnieć o kroplach do uszu.)

22 Sample Conversation 2 Przykładowa rozmówka 2
Doctor: Good morning. Please take a seat here. What's the problem? (Dzień dobry. Proszę sobie usiąść. Co się dzieje?) Patient: I have a terrible stomachache and diarrhea. (Okropnie boli mnie brzuch i mam biegunkę.) Doctor: Do you have any other symptoms? (Ma Pan jakieś inne objawy?) Patient: Yes, I feel sick. (Niedobrze mi.) Doctor: You mean you feel nauseous? (To znaczy mdli Pana?) Patient: That's right. I feel like vomiting. And right now I feel dizzy, too. (Dokładnie. Zbiera mnie na wymioty. A teraz jeszcze mam zawroty głowy.) Doctor: When did the symptoms start? (Kiedy pojawiły się te objawy?) Patient: In the morning. Yesterday evening I ate some hot-dogs. (Rano. Wczoraj zjadłem kilka hot-dogów.)

23 Sample Conversation 2 Przykładowa rozmówka 2
Doctor: All right. Please take off your shirt and lie down here. ... Just tell me if it hurts when I press. (Dobrze. Proszę zdjąć koszulę i położyć się tutaj. … Proszę powiedzieć czy boli kiedy uciskam?) Patient: It doesn't hurt. ... Ouch. It hurts there. (Nie boli… Ałć. Tu boli.) Doctor: Okay. Let's hope it's just indigestion, but we'll need to run some diagnostic tests to be sure. We'll take a blood and a urine sample. (Ok. Miejmy nadzieję, że to tylko niestrawność. Zrobimy testy by mieć pewność. Pobierzemy próbki krwi i moczu.) Patient: Can you give me something for the time being? (Może mi Pan teraz coś dać?) Doctor: Of course. You'll get you some indigestion tablets. (Oczywiście. Dostanie Pan środki na niestrawność.)

24 At the Dentist’s U dentysty
a checkup visit – wizyta kontrolna remove plaque – usuwać kamień nazębny flossing – czyszczenie nicią dentystyczną brushing teeth – szczotkowanie zębów bleeding gums – krwawiące dziąsła cavity – dziura w zębie tooth decay – próchnica braces – aparat ortodontyczny extract a tooth – usunąć/wyrwać ząb put in a filling – założyć plombę dental drill – wiertło dentystyczne drill/burr a tooth – borować ząb

25 Sample Conversation 3 Przykładowa rozmówka 3
- Good morning. Please sit here. What can I do for you? (Witam. Proszę usiąść tutaj. Co mogę dla pana zrobić?) - I have a bad toothache. On the right, at the back. (Okropnie boli mnie ząb. Po prawej, z tyłu.) - Open wide, please. A filling has come out. I'll have to put in a new filling. (Szeroko proszę. Wypadła plomba. Będę musiał założyć nową.) - Would you like a local anesthetic? (Czy chce Pan znieczulenie miejscowe?) - Oh, yes. (O tak.) - All right, your tooth looks like new. (Ząb wygląda jak nowy.) - Thank you. (Dziękuję.) - Don't drink or eat anything for an hour. (Proszę nie jeść ani nie pić przez godzinę.) - OK, Goodbye. (Dobrze. Do widzenia.)

26 Head and Face Głowa i twarz
HAIR włosy FOREHEAD czoło EYEBROWS brwi EYELASHES rzęsy EYELIDS powieki EYES oczy EARS uszy NOSE nos CHEEK policzek MOUTH usta LIPS wargi TEETH zęby TONGUE język

27 Human body Ciało ludzkie
HEAD głowa NECK kark THROAT gardło SHOULDER bark ARM ramię ELBOW łokieć WRIST nadgarstek FINGER palec CHEST klatka piersiowa BREAST piersi 11) BACK plecy STOMACH brzuch WAIST talia GENITALS genitalia HIPS biodra 16) LEG noga 17) FOOT stopa 18) THIGH udo 19) KNEE kolano 20) ANKLE kostka 21) TOES palce u stóp

28 Ailments and Illnesses/Diseases Dolegliwości i Choroby
angina – bad cold/strep throat atak serca – heart attack bezsenność – insomnia białaczka – leukaemia cukrzyca – diabetes choroba wieńcowa – coronary disease czkawka – hiccup ból ucha – earache ból zęba – toothache gruźlica – tuberculosis grypa – flu guz mózgu – brain tumor katar sienny – hayfever nadwyrężenie oczu – eye strain nerwica – neurosis odra – measles oparzenie – burn ospa wietrzna – chickenpox rak – cancer różyczka – German measles świnka – mumps wysypka – rash wylew – stroke zapalenie oskrzeli – bronchitis zapalenie płuc – pneumonia zapalenie wyrostka robaczkowego – appendicitis zatrucie pokarmowe – food poisoning zgaga – heartburn złamanie – fracture żółtaczka – jaundice

29 Medicine and health vocabulary Słownictwo związane z medycyną i zdrowiem
blizna - scar leczenie - treatment cierpieć na - suffer from operacja - surgery być przykutym do łóżka - to be bedridden szczepionka - vaccination igła - needle strzykawka - syringe robić zastrzyk - make an injection odzyskać świadomość - regain consciousness zemdleć - faint ocucić - bring somebody round odzyskiwać siły - get over wyzdrowieć - recover opatrzeć ranę - dress a wound skutki uboczne - side effects usunąć / wypalić kurzajki - remove / burn off warts choroba śmiertelna - fatal/mortal disease choroba umysłowa mental illness

30 Bibliografia http://www.ldoceonline.com/
Terminologia – medycyna, David Riley. (tłumaczenie: dr Grzegorz Śpiewak; tytuł oryginału: Vocabulary for medicine) Peter Collin Publishing Ltd & Wyd. Wilga, 2000.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google