Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Lekcja 40 Die Wortbildung. Tworzenie nowych słów.

3 Die Präfixe ohne selbständige Bedeutung. Przedrostki bez samodzielnego znaczenia. Przedrostek to słówko występujące przed rzeczownikiem, czasownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem, które zmienia znaczenie wyrazu. Nie tłumaczymy na język polski przedrostków : - be, -ge, - zer, -miss, - er, -emp, -ver, -ent.

4 Das Präfix - be. - Przedrostek - be. Besuchen Sie das Kinderzimmer! Niech pani odwiedzi pokój dziecięcy! Die Tiere suchen ein Zuhause. Zwierzęta szukają domu.

5 kommen - przychodzić bekommen - otrzymać das Denken - myślenie das Bedenken - wątpliwości dienen - służyć bedienen - obsłużyć der Stand - stoisko der Bestand - istnienie die Stellung - postawa die Bestellung - zamówienie die Stimmung - nastrój die Bestimmung - określenie stehen - stać bestehen - składać się stehen - stać bestehen - składać się kommen - przybywać bekommen - otrzymywać

6 Ich bewundere sein tadelloses Benehmen am Tisch. Podziwiam jego nienaganne zachowanie przy stole. Deine Bemerkung ist wichtig für uns alle. Twoja uwaga jest ważna dla nas wszystkich. Dieser Staubsauger ist praktisch in der Benutzung. Ten odkurzacz jest praktyczny w użyciu. Könnten Sie mir sagen wo bekomme ich das frische Brot? Czy może mi pan powiedzieć gdzie dostanę świeży chleb? Heirate sie nicht wenn du das Bedenken hast. Heirate sie nicht wenn du das Bedenken hast. Nie żeń się z nią jeżeli masz wątpliwości.

7 Das Präfix - ge. - Przedrostek - ge. Es ist nicht zu klären woher der Brauch des Maibaumrichtens stammt. Nie można wyjaśnić skąd bierze się zwyczaj strojenia drzewka majowego. Vor dem Gebrauch gut schütteln! Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!

8 fallen - upadać gefallen - podobać się der Halt - oparcie das Gehalt - wynagrodzenie brauchen - potrzebować gebrauchen - używać fangen - chwytać gefangen halten - więzić der Flügel - skrzydło das Geflügel - drób das Wissen - wiedza das Gewissen - sumienie die Wand - ściana das Gewand - szata die Wässer - wody das Gewässer - zbiornik

9 Das Präfix - zer. - Przedrostek - zer. Er hat die Tasse zerbrochen (zerbrechen). On stłukł filiżankę. Du hast mein Herz gebrochen (brechen). Złamałaś mi serce.

10 schlagen - bić zerschlagen - rozbić gehen - iść zergehen - rozpuszczać się setzen sich - siadać zersetzen sich - rozkładać się stören - przeszkadzać zerstören - burzyć legen - kłaść zerlegen - rozmontowywać schneiden - ciąć zerschneiden - rozcinać fallen - upadać zerfallen - rozsypywać się drücken - cisnąć zerdrücken - rozgniatać

11 Das Präfix - miss. - Przedrostek - miss. Schon wieder ein Missverständnis? Znowu jakieś nieporozumienie? Haben sie doch Verständnis für meine Arbeit! Niech pan wreszcie zrozumie moją pracę!

12 achten - aprobować missachten - pogardzać der Gebrauch - użycie der Missbrauch - nadużycie glücken - poszczęścić się missglücken - nie udać się handeln - handlować misshandeln - znęcać się gefallen - podobać się missfallen - nie podobać się trauen - brać ślub misstrauen - nie dowierzać der Erfolg - sukces der Misserfolg - porażka billigen - aprobować missbilligen - potępiać

13 Das Präfix - er. - Przedrostek - er. Ich erhole mich am besten in der Ruhe. Najlepiej wypoczywam w spokoju. Was hast du schon wieder geholt (holen) ? Co ty znowu przyniosłeś?

14 finden - znajdować erfinden - wynaleźć fahren - jechać erfahren - dowiadywać się blicken - spoglądać erblicken - ujrzeć fassen - chwytać erfassen - pojmować füllen - napełniać erfüllen - spełniać folgen - następować erfolgen - zdarzyć się geben - dawać ergeben - wykazać halten - trzymać erhalten - dostać

15 Er fühlt sich enttäuscht in seinen Erwartungen. On czuje się zawiedziony w swoich oczekiwaniach Wie alt ist dein Bruder? Ist er schon erwachsen? Ile lat ma twój brat? Czy jest on już dorosły? Ich bin von der Hitze erschöpft. Jestem wykończony upałem. Sie ersetzte ihr die Mutter. Ona zastępowała jej mamę. Die Sonne erwärmte langsam die Luft. Słońce ogrzewało powoli powietrze.

16 Das Präfix - ver. - Przedrostek - ver. Ihr seht toll in dieser Verkleidung aus. Świetnie wyglądacie w tym przebraniu. Mein Kind bracht die neue Kleidung. Moje dziecko potrzebuje nowej odzieży.

17 danken - dziękować verdanken - zawdzięczać fehlen - brakować verfehlen - chybić das Sprechen - mówienie das Versprechen - obietnica hören - słuchać verhören - przesłuchiwać bauen - budować verbauen - zniszczyć das Brechen - łamanie das Verbrechen - przestępstwo antworten - odpowiadać verantworten - tłumaczyć się der Führer - wódz der Verführer - uwodziciel

18 Du bist aber verwöhnt! Ależ ty jesteś rozpieszczony! Nachdem er seine Arbeit verloren hatte, geriet er in die Verzweiflung. Kiedy utracił pracę popadł w zwątpienie. Er hat kommt immer seinen Verpflichtungen gewissenhaft nach. On wypełnia zawsze sumiennie swoje zobowiązania. In unserem Labor wurde eine Reihe von Versuchen durchgeführt. W naszym laboratorium przeprowadzono szereg badań.

19 Das Präfix - ent. - Przedrostek - ent. Was für eine Enttäuschung! Co za rozczarowanie! Ist das wahr oder die Täuschung? Czy to prawda czy złudzenie?

20 das Kommen - przybycie das Entkommen - ucieczka laufen - biegać entlaufen - uciekać das Setzen - siadanie das Entsetzen - przerażenie der Zug - pociąg der Entzug - odebranie die Spannung - napięcie die Entspannung - odprężenie der Führer - przywódca der Entführer - porywacz nehmen - brać entnehmen - pobrać schließen - zamykać entschließen - postanawiać

21 Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Czy mogę prosić panią o przysługę? Das Entkommen aus diesem Gefängnis war nicht möglich. Ucieczka z tego więzienia nie była możliwa. Sein Gehalt ist leider nicht ausreichend. Jego wynagrodzenie niestety nie jest wystarczające. Der Schnee zergeht schon. Śnieg już się topi. Er trägt die Verantwortung für seine Entscheidung. On ponosi odpowiedzialność za swoją decyzję.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google