Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY EKG. Anatomia serca Fizjologia serca Cykl serca: sekwencja zdarzeń podczas pojedynczego uderzenia serca: Cykl serca: sekwencja zdarzeń podczas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY EKG. Anatomia serca Fizjologia serca Cykl serca: sekwencja zdarzeń podczas pojedynczego uderzenia serca: Cykl serca: sekwencja zdarzeń podczas."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY EKG

2 Anatomia serca

3 Fizjologia serca Cykl serca: sekwencja zdarzeń podczas pojedynczego uderzenia serca: Cykl serca: sekwencja zdarzeń podczas pojedynczego uderzenia serca: - Skurcz (faza, podczas której następuje wyrzut krwi z jam serca) - Rozkurcz (faza relaksacji, podczas której napełniają się krwią przedsionki oraz komory; faza w której odżywiane jest serce)

4 Fizjologia serca Objętość wyrzutowa, SV: objętość krwi wyrzucanej z każdej z komór podczas pojedynczego skurczu. Objętość wyrzutowa, SV: objętość krwi wyrzucanej z każdej z komór podczas pojedynczego skurczu. Pojemność minutowa, CO: objętość krwi pompowanej przez serce przez okres Pojemność minutowa, CO: objętość krwi pompowanej przez serce przez okres 1 minuty. CO= SV x HR 1 minuty. CO= SV x HR

5

6 Układ bodźco-przewodzący serca 1. Węzeł zatokowo- przedsionkowy: - dominujący rozrusznik serca, - zlokalizowany w górnej części prawego przedsionka, - nadaje własny rytm sercu: / min.

7 2. Węzeł przedsionkowo- komorowy: - zwalnia przewodzenie impulsu elektrycznego- jego obecność powoduje że impuls przewodzony z przedsionków przewodzi się do komór z lekkim opóźnieniem. - rytm wyznaczany przez AV; 40-60/ min.

8 Drogi międzywęzłowe: przewodzą impulsy elektryczne bezpośrednio między węzłem SA a AV. Drogi międzywęzłowe: przewodzą impulsy elektryczne bezpośrednio między węzłem SA a AV. Pęczek Hissa: zlokalizowany poniżej AV, przewodzi impulsy do dalszych części układu b-p Pęczek Hissa: zlokalizowany poniżej AV, przewodzi impulsy do dalszych części układu b-p Lewa odnoga pęczka Hissa: przewodzi impulsy do lewej komory serca Lewa odnoga pęczka Hissa: przewodzi impulsy do lewej komory serca Prawa odnoga pęczka Hissa: przewodzi impulsy do prawej komory serca Prawa odnoga pęczka Hissa: przewodzi impulsy do prawej komory serca

9 Włókna Purkiniego: zlokalizowane w końcowej części odnóg pęczka Hissa, przewodzą impulsy wzdłuż całej grubości ściany komory. Włókna Purkiniego: zlokalizowane w końcowej części odnóg pęczka Hissa, przewodzą impulsy wzdłuż całej grubości ściany komory.

10

11 Potencjał spoczynkowy

12 Depolaryzacja Depolaryzacja Repolaryzacja Repolaryzacja

13 Bodziec - Bodziec - Rozejście się pobudzenia - Rozejście się pobudzenia - Krzywa EKG Krzywa EKG

14 ELEKTROKARDIOGRAFIA - EKG - jest metodą obrazowania zmienności potencjału elektrycznego wytwarzanego przez serce - jest metodą obrazowania zmienności potencjału elektrycznego wytwarzanego przez serce (zapisuje aktywność elektryczną serca) (zapisuje aktywność elektryczną serca) ELEKTROKARDIOGRAM – jest graficznym zapisem wielkości i kierunku zmian tego potencjału w czasie. Upływ czasu wyraża przesuw taśmy rejestrującej zapis, a zmiany potencjału są obrazowane poprzez wielkość i kierunek wychyleń krzywej zapisu. W podstawowej praktyce EKG rejestrowany jest z powierzchni ciała. W podstawowej praktyce EKG rejestrowany jest z powierzchni ciała.

15 REJESTRACJA EKG

16 ODPROWADZENIA 3. Odprowadzenia dwubiegunowe kończynowe Einthovena I II różnica potencjałów II różnica potencjałów III III 3. Odprowadzenia jednobiegunowe kończynowe wzmocnione Goldbergera avRaVLaVF 6. Odprowadzenia jednobiegunowe przedsercowe Wilsona V1 V2 V3 V4 V5 V6

17 ELEKTRODY = ELEKTRODY = Podłaczamy do chorego Umieszczając 10 elektrod ODPROWADZENIE Odczytujemy na ekg uzyskujemy 12 odprowadzeń Każde z nich "widzi" pewien obszar serca

18 JAK WYKONUJE SIĘ ZAPIS EKG

19

20 PRZYGOTOWANIE DO BADANIA EKG ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI APARATU ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI APARATU ODPOWIEDNIA TEMP. OTOCZENIA ODPOWIEDNIA TEMP. OTOCZENIA POINFORMOWANIE PACJENTA, ŻEBY SIĘ: POINFORMOWANIE PACJENTA, ŻEBY SIĘ: ROZEBRAŁ DO POŁOWY ROZEBRAŁ DO POŁOWY POŁOZYŁ NA WZNAK POŁOZYŁ NA WZNAK USPOKOIŁ,ZRELAKSOWAŁ BAD.BEZBOLESNE,NIEINWAZYJNE, NIESZKODLIWE, MOŻE BYĆ WYKONYWANE WIELE RAZY USPOKOIŁ,ZRELAKSOWAŁ BAD.BEZBOLESNE,NIEINWAZYJNE, NIESZKODLIWE, MOŻE BYĆ WYKONYWANE WIELE RAZY PRZYGOTOWANIE SKÓRY POD ELEKTRODAMI PRZYGOTOWANIE SKÓRY POD ELEKTRODAMI USUNIĘCIE ZAROSTU USUNIĘCIE ZAROSTU PRZEMYCIE WODĄ, SPIRYTUSEM, ŻELEM PRZEMYCIE WODĄ, SPIRYTUSEM, ŻELEM UMOCOWANIE ELEKTROD WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU UMOCOWANIE ELEKTROD WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU

21 ELEKTRODY CZARNA- prawa goleń (tzw. punkt odniesienia; ziemia) CZERWONA - prawa ręka (RA) ŻÓŁTA - lewa ręka (LA) ZIELONA - lewa goleń (LF) V1 – IV P międzyżebrze przy brzegu mostka V2 – IV L międzyżebrze przy brzegu mostka V3 - w połowie odległości pomiędzy V2 a V4 V4 – V międzyżebrze w linii środkowo-obojczykowej lewej V5 –V międzyżebrze w linii pachowej przedniej lewej V6 - V międzyżebrze w linii pachowej środkowej lewej

22

23

24 CHARAKTERYSTYKA KRZYWEJ EKG

25 Prawidłowa krzywa EKG :

26 EKG 25 mm/s 50 mm/s Mała kratka (1 mm) Duża kratka (5 mm) Częstość 0,04 s = 40 ms 0,02 s = 20 ms 0,2 s = 200 ms 0,1 s = 100 ms 300 / RR 600 / RR

27 25 mm/sek

28 Linia izoelektryczna Jest to pozioma linia zarejestrowana w czasie, gdy w sercu nie stwierdza się pobudzenia. W stosunku do niej określa się przemieszczenia wszystkich odcinków i amplitudę załamków. Jest to pozioma linia zarejestrowana w czasie, gdy w sercu nie stwierdza się pobudzenia. W stosunku do niej określa się przemieszczenia wszystkich odcinków i amplitudę załamków. Najłatwiej wyznaczyć ją wg odcinka TP lub odcinka PQ, a gdy jest to niemożliwe wg linii łączącej punkty początkowe sąsiadujących zespołów QRS. Najłatwiej wyznaczyć ją wg odcinka TP lub odcinka PQ, a gdy jest to niemożliwe wg linii łączącej punkty początkowe sąsiadujących zespołów QRS.

29 Charakterystyka składowych krzywej ekg: Załamek P – pierwszy załamek podczas cyklu serca Załamek P – pierwszy załamek podczas cyklu serca - odzwierciedla depolaryzację przedsionków - odzwierciedla depolaryzację przedsionków (oraz ich skurcz) (oraz ich skurcz) Czas trwania: 0,04 -0,11 s Amplituda: do 2,5 mm (0,25 mV)- w odprowadzeniach kończynowych, do 3 mm (0,3 mV)- w odprowadzeniach przedsercowych

30 Cechą rytmu zatokowego jest obecność dodatnich załamków P w odprowadzeniach II i III oraz ujemnych w odprowadzeniu aVR. Cechą rytmu zatokowego jest obecność dodatnich załamków P w odprowadzeniach II i III oraz ujemnych w odprowadzeniu aVR.

31 Odcinek PQ – wyraz przewodzenia bodźca przez węzeł a-v, pęczek Hisa, jego odnogi oraz włókna Purkinjego Odcinek PQ – wyraz przewodzenia bodźca przez węzeł a-v, pęczek Hisa, jego odnogi oraz włókna Purkinjego Czas trwania : 0,4 – 0,10 s Czas trwania : 0,4 – 0,10 s Odstęp PQ – od początku załamka P do początku zespołu QRS Odstęp PQ – od początku załamka P do początku zespołu QRS - odzwierciedla czas szerzenia się depolaryzacji z przedsionków do komór - odzwierciedla czas szerzenia się depolaryzacji z przedsionków do komór Czas trwania : 0,12 - 0,20 Czas trwania : 0,12 - 0,20

32 Zespół QRS – wyraz depolaryzacji mięśnia komór Zespół QRS – wyraz depolaryzacji mięśnia komór Czas trwania : 0,06 – 0,10 s Czas trwania : 0,06 – 0,10 s Amplituda zespołu (amplituda R+S): Amplituda zespołu (amplituda R+S): - w odprowadzeniach kończynowych 5-24 mm - w odprowadzeniach kończynowych 5-24 mm - w przedsercowych 8-24 mm - w przedsercowych 8-24 mm Q – pierwszy ujemny załamek zespołu Q – pierwszy ujemny załamek zespołu R – pierwszy dodatni załamek zespołu R – pierwszy dodatni załamek zespołu S – pierwszy, po załamku R, ujemny załamek zespołu S – pierwszy, po załamku R, ujemny załamek zespołu

33 Załamek T – końcowa faza repolaryzacji mięśnia komór Załamek T – końcowa faza repolaryzacji mięśnia komór Czas trwania : 0,12 - 0,16 s Czas trwania : 0,12 - 0,16 s Amplituda do 6 mm- w odprowadzeniach kończynowych; do 10 mm w odprowadzeniach przedsercowych Amplituda do 6 mm- w odprowadzeniach kończynowych; do 10 mm w odprowadzeniach przedsercowych

34 Odstęp QT – od początku zespołu QRS do końca załamka T ; Odstęp QT – od początku zespołu QRS do końca załamka T ; wyraża czas trwania potencjału czynnościowego (depolaryzacji i repolaryzacji komór) ; wyraża czas trwania potencjału czynnościowego (depolaryzacji i repolaryzacji komór) ; czas trwania zależy od częstości rytmu serca, ale nie powinien przekraczać 0,4 s czas trwania zależy od częstości rytmu serca, ale nie powinien przekraczać 0,4 s

35 ZAŁAMEK P NIEWIDOCZNY MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW ZAHAMOWANIE ZATOKOWE LUB BLOK ZATOKOWO- ZAHAMOWANIE ZATOKOWE LUB BLOK ZATOKOWO- PRZEDSIONKOWY PRZEDSIONKOWY

36 POBUDZENIE Z ŁĄCZA A-V (załamek P ukryty w zespołach QRS) POBUDZENIE Z ŁĄCZA A-V (załamek P ukryty w zespołach QRS) CZĘSTOSKURCZ ( P ukryty w załamkach T poprzedniego pobudzenia) CZĘSTOSKURCZ ( P ukryty w załamkach T poprzedniego pobudzenia) RZEKOMY BRAK ZAŁAMKA P

37 P pulmonale JEST TO WYSOKI ZAŁAMEK P O AMPLITUDZIE POWYŻEJ 2,5 mm w II, III, aVF, ujemny w aVL JEST TO WYSOKI ZAŁAMEK P O AMPLITUDZIE POWYŻEJ 2,5 mm w II, III, aVF, ujemny w aVL WSKAZUJE NA PRZEROST PRAWEGO PRZEDSIONKA WSKAZUJE NA PRZEROST PRAWEGO PRZEDSIONKA

38 P mitrale JEST TO DWUGARBNY ZAŁAMEK P w I, II DWUFAZOWY w V1 JEST TO DWUGARBNY ZAŁAMEK P w I, II DWUFAZOWY w V1 WSKAZUJE NA PRZEROST LEWEGO PRZEDSIONKA WSKAZUJE NA PRZEROST LEWEGO PRZEDSIONKA

39 UJEMNY ZAŁAMEK P DOTYCZY II,III, AVL ODPROWADZENIA DOTYCZY II,III, AVL ODPROWADZENIA WSTECZNE POBUDZENIE Z ŁĄCZA A-V LUB Z KOMÓR WSTECZNE POBUDZENIE Z ŁĄCZA A-V LUB Z KOMÓR POBUDZENIA EKTOPOWE PRZEDSIONKOWE POBUDZENIA EKTOPOWE PRZEDSIONKOWE

40 WYDŁUŻONY ODSTĘP PQ WYDŁUŻONY ODSTĘP PQ BLOK PRZEDSIONKOWO- KOMOROWY I STOPNIA BLOK PRZEDSIONKOWO- KOMOROWY I STOPNIA CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA HIPOKALIEMIA HIPOKALIEMIA WPŁYW LEKÓW (DIGOKSYNA, CHINIDYNA ) WPŁYW LEKÓW (DIGOKSYNA, CHINIDYNA )

41 SKRÓCONY ODSTĘP PQ POBUDZENIE Z ŁĄCZA AV POBUDZENIE Z ŁĄCZA AV ZESPÓŁ PREEKSCYTACJI (zespół WPW) ZESPÓŁ PREEKSCYTACJI (zespół WPW)

42 ZMIENNY ODSTĘP PQ W KOLEJNYCH EWOLUCJACH ZMIENIA SIĘ CZAS TRWANIA ODSTĘPU W KOLEJNYCH EWOLUCJACH ZMIENIA SIĘ CZAS TRWANIA ODSTĘPU BLOK A-V III STOPNIA BLOK A-V III STOPNIA BLOK A-V II STOPNIA (MOBITZ I) BLOK A-V II STOPNIA (MOBITZ I) ROZKOJADZENIE PRZEDSIONKOWO - KOMOROWE ROZKOJADZENIE PRZEDSIONKOWO - KOMOROWE

43 Wysokość załamka R wzrasta stopniowo od V 1 do V 5 i nieco maleje w V 6. Głębokość załamka S maleje stopniowo od V 1 do V 6 ; w V 5 i V 6 najczęściej nie występuje. Wysokość załamka R wzrasta stopniowo od V 1 do V 5 i nieco maleje w V 6. Głębokość załamka S maleje stopniowo od V 1 do V 6 ; w V 5 i V 6 najczęściej nie występuje. Wyrównanie amplitudy R i S – V 3 i V 4 Wyrównanie amplitudy R i S – V 3 i V 4

44 PATOLOGICZNY ZAŁAMEK Q JEST TO SZEROKI, GŁEBOKI ZAŁAMEK Q JEST TO SZEROKI, GŁEBOKI ZAŁAMEK Q PEŁNOŚCIENNY ZAWAŁ SERCA PEŁNOŚCIENNY ZAWAŁ SERCA PRZEROSTOWA KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA KARDIOMIOPATIA

45 ZAŁAMEK R WYSOKI R w V5, V6 WYSOKI R w V5, V6 PRZEROST LEWEJ KOMORY PRZEROST LEWEJ KOMORY BLOK LEWEJ ODNOGI PĘCZKA HISA BLOK LEWEJ ODNOGI PĘCZKA HISA ZESPÓŁ WPW ZESPÓŁ WPW

46 ZAŁAMEK R WYSOKI R w V1, V2 WYSOKI R w V1, V2 PRZEROST PRAWEJ KOMORY PRZEROST PRAWEJ KOMORY BLOK PRAWEJ ODNOGI PĘCZKA HISA BLOK PRAWEJ ODNOGI PĘCZKA HISA ZAWAŁ TYLNEJ ŚCIANY SERCA ZAWAŁ TYLNEJ ŚCIANY SERCA ZESPÓŁ WPW ZESPÓŁ WPW

47 FALA DELTA JEST TO ZAZĘBIENIE NA RAMIENIU WSTĘPUJĄCYM ZAŁAMKA R JEST TO ZAZĘBIENIE NA RAMIENIU WSTĘPUJĄCYM ZAŁAMKA R ZESPÓŁ WPW ZESPÓŁ WPW

48 POSZERZONE QRS BLOK ODNOGI PĘCZKA HISA BLOK ODNOGI PĘCZKA HISA POBUDZENIA Z EKTOPICZNEGO OŚRODKA KOMOROWEGO POBUDZENIA Z EKTOPICZNEGO OŚRODKA KOMOROWEGO ZESPÓŁ WPW ZESPÓŁ WPW PRZEROST KOMÓR ZNACZNEGO STOPNIA PRZEROST KOMÓR ZNACZNEGO STOPNIA

49 UNIESIENIE WYPUKŁE ODCINKA ST ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA ( FALA PARDEEGO ) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA ( FALA PARDEEGO ) ANGINA PRINZMETALA ANGINA PRINZMETALA TĘTNIAK POZAWAŁOWY TĘTNIAK POZAWAŁOWY

50 UNIESIENIE ODCINKA ST POZIOME POZIOME OSTRE ZAPALENIE OSIERDZIA OSTRE ZAPALENIE OSIERDZIA WKLĘSŁE WKLĘSŁE WYSOKIE ODEJŚCIE ST (ZESPÓŁ WCZESNEJ REPOLARYZACJI) WYSOKIE ODEJŚCIE ST (ZESPÓŁ WCZESNEJ REPOLARYZACJI)

51 OBNIŻENIE ODCINKA ST RÓWNOLEGŁE DO LINI IZOELEKTRTCZNEJ RÓWNOLEGŁE DO LINI IZOELEKTRTCZNEJ NIEDOTLENIENIE MIĘŚNIA SERCA NIEDOTLENIENIE MIĘŚNIA SERCA MISECZKOWATE MISECZKOWATE WPŁYW GLIKOZYDÓW NAPARSTNICY WPŁYW GLIKOZYDÓW NAPARSTNICY

52 OBNIŻENIA SKOŚNE ODCINKA ST DO DOŁU DO DOŁU NIEDOTLENIENIE SERCA NIEDOTLENIENIE SERCA PRZEROST KOMÓR PRZEROST KOMÓR BLOK ODNÓG PĘCZKA HISA BLOK ODNÓG PĘCZKA HISA DO GÓRY DO GÓRY PRZEWAGA UKŁADU SYMPATYCZNEGO PRZEWAGA UKŁADU SYMPATYCZNEGO ZABURZENIA ELEKTROLITOWE ZABURZENIA ELEKTROLITOWE WARINT NORMY WARINT NORMY

53 WYSOKI ZAŁAMEK T OSTRE NIEDOTLENIENIE SERCA OSTRE NIEDOTLENIENIE SERCA HIPERKALIEMIA HIPERKALIEMIA WAGOTONIA WAGOTONIA NERWICE NERWICE

54 ZAŁAMEK T PŁASKI PŁASKI HIPOKALIEMIA HIPOKALIEMIA WYSIĘK W OSIERDZIU WYSIĘK W OSIERDZIU NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY SYMPATYKOTONIA SYMPATYKOTONIA NERWICE NERWICE PŁYTKI, UJEMNY PŁYTKI, UJEMNY NIEDOTLENIENIE SERCA NIEDOTLENIENIE SERCA

55 UJEMNY ZAŁAMEK T SYMETRYCZNY SYMETRYCZNY OSTRE NIEDOTLENIENIE SERCA OSTRE NIEDOTLENIENIE SERCA ZAWAŁ PODWSIERDZIOWY ZAWAŁ PODWSIERDZIOWY EWOLUCJA ZAWAŁ PEŁNOŚCIENNGO EWOLUCJA ZAWAŁ PEŁNOŚCIENNGO NIESYMETRYCZNY LUB UJEMNO- DODATNI NIESYMETRYCZNY LUB UJEMNO- DODATNI NIEDOKRWIENIE SERCA NIEDOKRWIENIE SERCA PRZEROST I PRZECIĄŻENIE KOMÓR PRZEROST I PRZECIĄŻENIE KOMÓR BLOK ODNÓG PĘCZKA HISA BLOK ODNÓG PĘCZKA HISA ZESPÓŁ WPW ZESPÓŁ WPW

56 ODSTĘP QT WYDŁUŻONY WYDŁUŻONY HIPOKALIEMIA HIPOKALCEMIA HIPOMAGNEZEMIA HIPOKALIEMIA HIPOKALCEMIA HIPOMAGNEZEMIA LEKI (CHINIDYNA, ANTYDEPRESYJNE ) LEKI (CHINIDYNA, ANTYDEPRESYJNE ) NIEDOTLENIENIE SERCA NIEDOTLENIENIE SERCA ZESPOŁY WRODZONE ZESPOŁY WRODZONE SKRÓCONY SKRÓCONY HIPERKALIEMIA HIPERKALIEMIA HIPERKALCEMIA HIPERKALCEMIA WPŁYW DIGOKSYNY WPŁYW DIGOKSYNY

57 OCENA ZAPISU

58

59 Występowanie załamków P= identyfikacja rytmu zatokowego; ocena morfologii załamków. Występowanie załamków P= identyfikacja rytmu zatokowego; ocena morfologii załamków. Miarowość: należy zmierzyć odstęp RR lub PP. Rytm miarowy: odstępy regularne. Miarowość: należy zmierzyć odstęp RR lub PP. Rytm miarowy: odstępy regularne. Częstość rytmu: odnosi się do częstości pracy komór. Norma: /min, bradykardia 90/min Częstość rytmu: odnosi się do częstości pracy komór. Norma: /min, bradykardia 90/min

60 Odstęp PQ Odstęp PQ Zespół QRS Zespół QRS Odstęp QT Odstęp QT Pobudzenia wypadnięte Pobudzenia wypadnięte Pobudzenia dodatkowe Pobudzenia dodatkowe

61 Rytm zatokowy Dodatnie załamki P: II, III, (V6) Ujemne załamki P: aVR Odprowadzenia Kończynowe: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Przedsercowe: V1, V2, V3, V4, V5, V6


Pobierz ppt "PODSTAWY EKG. Anatomia serca Fizjologia serca Cykl serca: sekwencja zdarzeń podczas pojedynczego uderzenia serca: Cykl serca: sekwencja zdarzeń podczas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google