Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja systemu wykorzystania kolektorów słonecznych i biomasy w miejskim systemie grzewczym Prezentacja systemu wykorzystania kolektorów słonecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja systemu wykorzystania kolektorów słonecznych i biomasy w miejskim systemie grzewczym Prezentacja systemu wykorzystania kolektorów słonecznych."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja systemu wykorzystania kolektorów słonecznych i biomasy w miejskim systemie grzewczym Prezentacja systemu wykorzystania kolektorów słonecznych i biomasy w miejskim systemie grzewczym

2 Gmina Poddębice - lokalizacja mieszkańców Gminy w tym mieszkanców miasta Powierzchnia 224 km 2

3 Dlaczego Poddębice – Miasto Słońca? Beach SoccerZoo Safari

4 I projekt – termomodernizacja osiedla Północ Zakres inwestycji: Likwidacja trzech źródeł ciepła opalanych węglem o łącznej mocy 6,8 MW, Budowa kotłowni gazowej o mocy 3,36 MW, Modernizacja węzłów cieplnych, Wykonanie kanału spinającego węzły w technologii rur preizolowanych o długości 443 mb, Modernizacja dystrybucyjnych sieci cieplnych - sieci czteroprzewodowe wykonane w technologii rur preizolowanych o łącznej długość 1572 mb, Wykonanie instalacji słonecznej o powierzchni kolektorów m 2, Termomodernizacja 23 budynków mieszkalnych, Modernizacja wewnętrznych instalacji c.o. Wymiana 73 szt. drzwi zewnętrznych, Ocieplenie ścian zewnętrznych o pow m2, Wymiana stolarki okiennej o pow m2.

5 Zdjęcia obiektów przed modernizacją: Kotłownia węglowa

6 Źródła finansowania inwestycji: Źródło finansowania Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Poddębicach Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Poddębicach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Fundacja EkoFundusz w Warszawie Środki własne Razem Zadanie łącznie

7 Osiedle Północ po modernizacji Kotłownia gazowa

8 Kotłownia opalana gazem

9

10 Stanowisko kontroli i monitoringu poszczególnych procesów technologicznych

11 Sieci cieplne

12 Uzyskane efekty: energetyczne, ekonomiczne, ekologiczne moc cieplna źródła w MW zużycie ciepła w GJ Średnie zużycie w GJ/m 2 p.u. Średni koszt ogrzewania zł/m 2 p.u. przed modernizacją (rok 2002) 6, ,3932,13 po modernizacji (rok 2005) 3, ,2691,82 Rodzaj zanieczyszczeniaJednostka Wielkość dotychcza sowa Wielkość osiągnięta Zmiana bezwzglę dna Zmiana względna (%) Dwutlenek siarkit/rok29,300,0029,30100,00 Dwutlenek węglat/rok7 555, , ,5583,57 Pyłyt/rok33,400,0033,40100,00 Tlenki azotut/rok8,990,818,1890,99

13

14 II projekt – Modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja budynków na terenie miasta Poddębice w latach 2006 – 2008 Zakres inwestycji: Termomodernizacja: 12 budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych, 13 budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej, 7 obiektów użyteczności publicznej, 2 budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, Modernizacja dwóch kotłowni (przy ulicy Cichej 4 – węglowej i przy ulicy Zielonej 14 – gazowej) na kotłownie wykorzystujące biomasę, Modernizacja sieci cieplnej o długości 3, 5 km, Montaż 325 kolektorów słonecznych o łącznej pow. 580m 2.

15 Źródła finansowania inwestycji: Źródło finansowania Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Poddębicach + Wspólnoty Mieszkaniowe Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Poddębicach Gmina Poddębice NFOŚiGW i Kontrakt Wojew WFOŚiGW w Łodzi Fundacja EkoFundusz BISE – kredyt z premią termomoderniz (premia ) (premia z BGK ) (premia z BISE ) Środki własne Razem Zadanie łącznie

16 Zdjęcia obiektów przed modernizacją:

17 … i po modernizacji:

18 Kotłownia zasilana brykietem ze słomy

19

20

21 Proces produkcji brykietów ze słomy

22 Cele ekologiczne przedsięwzięcia : Rodzaj zanieczyszczenia Jednostka Wielkość dotychczasowa Wielkość docelowa Zmiana bezwzględna Zmiana Względna (%) Dwutlenek siarki SO 2 Mg6,90,66,391,7 Tlenek węgla COMg39,20,0139,2100,0 Dwutlenek węgla CO 2 Mg ,02 419,098,0 Tlenki azotu NO x Mg1,51,30,214,5 PyłyMg4,40,24,296,3

23 Instalacje na obiektach Powiatu Poddębickiego Instalacja solarna na Szpitalu Powiatowym o powierzchni 268 m 2 Instalacja solarna o powierzchni 135 m 2 na budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

24 Łączna powierzchnia kolektorów słonecznych w Poddębicach Usytuowanie instalacji Ilość w sztukachPowierzchnia w m 2 Osiedle Północ Osiedle Południe Szpital Powiatowy Internat ZSP78135 Razem

25 Instalacje słoneczne na budynkach prywatnych

26 Przygotowania do wykorzystania kolejnego Odnawialnego Źródła Energii Wykonywany obecnie odwiert geotermalny na głębokość 2039 m. Przewidywane parametry: -temperatura: ok.63 st. C, - wydajność ok.190 m 3 /h, - mineralizacja 8-13g/dm 3. Przewidywane wykorzystanie do celów: -ciepłowniczych, - leczniczych, - rekreacyjnych.

27 Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do Poddębic! Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do Poddębic! Andrzej Peraj Włodzimierz Krajewski – Prezes Zarządu Urząd Miejski w Poddębicach Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łódzka 17/ Poddębice ul.Targowa 2, Poddębice tel , fax tel


Pobierz ppt "Prezentacja systemu wykorzystania kolektorów słonecznych i biomasy w miejskim systemie grzewczym Prezentacja systemu wykorzystania kolektorów słonecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google