Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW."— Zapis prezentacji:

1 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

2 Cel inwestycji: - kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Mikołów Wnioskodawca - Beneficjent – Inwestor – Operator projektu: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie (100% własność Gmina Mikołów)

3 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Tereny objęte inwestycją: Centrum miasta dzielnice: Gniotek Goj Kamionka Nowy Świat Reta sołectwa: Borowa Wieś Bujaków Mokre Paniowy Śmiłowice

4 ZAKRES PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ok. 143 km modernizacja kanalizacji sanitarnej – ok. 0,04 km budowa kanalizacji tłocznej – ok. 19 km budowa przepompowni i tłoczni ścieków – ok. 28 szt. budowa kanalizacji deszczowej – ok. 29 km modernizacja kanalizacji deszczowej – ok. 2 km budowa osadników/separatorów – ok. 6 szt. modernizacja sieci wodociągowej – ok. 29 km system monitoringu dla sieci wodociągowo - kanalizacyjnych ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

5 W wyniku realizacji projektu do systemu kanalizacyjnego zostanie podłączone docelowo – 15612 osób oraz 819 RLM z przemysłu oraz 788 RLM z usług. Projekt podzielony jest na 42 zadania: 41 zadań dotyczy budowy obiektów liniowych, a 1 zadanie dotyczy budowy monitoringu sieci. Zadania będą realizowane w ramach 16 wyznaczonych Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO). ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

6 Podstawowe Jednostki Osadnicze (PJO) w aglomeracji Mikołów ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Oznaczenie podstawowej jednostki osadniczej (PJO) Nazwa A1Kamionka I A2Kamionka II A3Gniotek A4Nowy Świat I A5ul. Rybnicka A6Nowy Świat III A7.1Nowy Świat II A7.2Nowy Świat IV A8Reta - Goj A9Mokre A10Śmiłowice B1Borowa Wieś B2Borowa Wieś - Paniowy C1Bujaków I C2Bujaków II C3Bujaków III

7

8 REALIZACJA PROJEKTU W ramach przedsięwzięcia planuje się zawrzeć 56 umów w wyniku przeprowadzenia w trybie nieograniczonym 25 przetargów. PLANOWANY PODZIAŁ NA KONTRAKTY ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

9

10

11 Beneficjent posiada 95% pozwoleń na budowę oraz przygotowanej dokumentacji przetargowej w stosunku do całego projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

12 Na przełomie czerwca/ lipca 2009r. ogłoszono przetargi na roboty budowlane na łączną wartość 108 920 462 zł dla niżej wymienionych zadań: Z- 1 Rejon ul. Kościuszki-budowa kanalizacji i wodociągu, Z- 2 Rejon ul. Cichej-budowa kanalizacji i wodociągu, Z- 3 Rejon ul. Sienkiewicza-budowa kanalizacji i wodociągu, Z- 4 Rejon ul. Wieczorka-budowa kanalizacji i wodociągu, Z- 5 Rejon ul. Katowickiej-budowa kanalizacji i wodociągu, Z- 6 Rejon ul. Poprzecznej-budowa kanalizacji, Z- 7 Rejon ul. Stromej-budowa kanalizacji Z- 8 Rejon ul. Podleskiej-budowa kanalizacji, Z- 9 Rejon ul. Wspólnej-budowa kanalizacji, Z- 10 Rejon ul. Nowy Świat-budowa kanalizacji i wodociągu,

13 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Z- 11 Rejon ul. Wodociągowej-budowa kanalizacji, Z- 12 Rejon ul. Konstytucji 3 Maja-budowa kanalizacji, Z- 13 Rejon ul. Przyjaciół-budowa kanalizacji, Z- 14 Rejon ul. Torowej-budowa kanalizacji, Z- 15 Rejon ul. Energetyków-budowa kanalizacji, Z- 17 Rejon ul. Skalnej-budowa kanalizacji, Z- 18 Rejon ul. Różanej-budowa kanalizacji, Z- 19 Rejon ul. Kwiatowej-budowa kanalizacji, Z- 20 Rejon ul. Reta – Śmiłowicka - budowa kanalizacji, Z- 21 Rejon ul. Kuźnickiej-budowa kanalizacji

14 Zakres projektu z podziałem na zadania Mikołów Zakres projektu z podziałem na zadania

15 SCHEMAT ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Powołano Pełnomocnika (MAO) oraz Zastępcę Pełnomocnika (Z-ca MAO) ds. Realizacji Projektu (Prezes i Wiceprezes Zarządu ZIM Sp. z o.o.) – zatwierdzeni przez Ministra Środowiska Za przygotowanie, wdrożenie i realizację projektu odpowiedzialna jest w ZIM Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt powołana 22.05.2007 r. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

16 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Dotacja z Funduszu Spójności - w wysokości 83,2% kosztów kwalifikowanych – w wysokości 337 596 tys. Zł UE Kredyt - uzupełniające zewnętrzne źródło finansowania – w wysokości 59 576 tys zł. - na okres 18 lat i 6 miesięcy Dopłaty do oprocentowania - w wysokości 3% w okresie 10 lat w wysokości 13 171 tys. zł - NFOŚiGW Kredyt - o charakterze pomostowym - w roku 2009 i 2012 – 2013 Środki własne - niezbędne do pokrycia odsetek od wszystkich zawartych form kredytowania w wysokości 8 486 tys. zł - ZIM Sp. z o. o. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

17 Plan finansowania przedsięwzięcia w latach 2007 – 2013 (w tys. PLN) ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Poza finansowaniem bezpośrednim występują: - pożyczka płatnicza – spłata po wypłacie ostatniej, zatrzymanej transzy - prefinansowanie wydatków – refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2007-2008 (tys. zł) Wyszczególnienie2007200820092010201120122013Ogółem Nakłady łącznie: 2591 13915 623101 163185 94097 0944 440405 658 kwalifikowane2591 13915 058100 430184 46194 3681 457397 172 niekwalifikowane 5657331 4792 7262 9838 486 Źródła finansowania: 2591 13915 623101 163185 94097 0944 440405 658 dotacja 99 353156 79265 76015 691337 596 kredyty/pożyczki 17 53327 66928 608-14 23459 576 środki własne2591 13915 623-15 7231 4792 7262 9838 486

18 BUDŻET INWESTYCJI ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

19 KOSZTY INWESTYCJI (w tys. PLN) ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW (tys. zł) Wyszczególnienie2007200820092010201120122013Ogółem Przygotowanie inwestycji - dokumentacja, odszkodowania, nabycie gruntów 6976 2131 7821 1146309 869 Prace inżynieryjno-budowlane 6 69686 869159 99279 8180333 375 Urządzenia techniczne i maszyny 398965 1034 246 10 284 Rezerwa inwestycyjna 6788 79916 2058 084 33 766 Wdrożenie projektu: JRP, nadzór inwestycyjny, promocja 2594421 4322 0842 0472 1571 4579 878 Koszty finansowe 5657331 4792 7262 9838 486 Całkowite koszty inwestycji2591 13915 623101 163185 94097 0944 440405 658

20 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

21 W dniu 17.03.2009r. został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów, wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną, ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

22 W dniu 24.04.2009r. wniosek o dofinansowanie otrzymał pozytywną ocenę weryfikacji w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia, zarejestrowany pod numerem POIS.01.01.00-00-127/09 został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia,

23 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW W dniu 28.08.2009r. Sekretarz Stanu z Ministerstwa Środowiska przekazał informację dotyczącą zakończenia oceny merytorycznej II stopnia dla ww. projektu z wynikiem pozytywnym,

24 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Zarząd NFOŚiGW uchwałą nr B/38/3/2009 z dnia 21.09.2009r. postanowił udzielić promesy dofinansowania do kwoty 13 171 440,97 zł w formie dopłat do oprocentowania kredytu w wysokości 59 575 778 zł dla projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów,

25 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW W dniu 18.09.2009r. Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. złożył wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o pożyczkę w kwocie 20 mln zł na wkład własny.

26 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Aktualnie przygotowywane są dokumenty celem podpisania umowy na poziomie krajowym o wniesienie wkładu finansowego dla projektu,


Pobierz ppt "ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google