Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW."— Zapis prezentacji:

1 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

2 Cel inwestycji: - kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Mikołów Wnioskodawca - Beneficjent – Inwestor – Operator projektu: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie (100% własność Gmina Mikołów)

3 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Tereny objęte inwestycją: Centrum miasta dzielnice: Gniotek Goj Kamionka Nowy Świat Reta sołectwa: Borowa Wieś Bujaków Mokre Paniowy Śmiłowice

4 ZAKRES PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ok. 143 km modernizacja kanalizacji sanitarnej – ok. 0,04 km budowa kanalizacji tłocznej – ok. 19 km budowa przepompowni i tłoczni ścieków – ok. 28 szt. budowa kanalizacji deszczowej – ok. 29 km modernizacja kanalizacji deszczowej – ok. 2 km budowa osadników/separatorów – ok. 6 szt. modernizacja sieci wodociągowej – ok. 29 km system monitoringu dla sieci wodociągowo - kanalizacyjnych ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

5 W wyniku realizacji projektu do systemu kanalizacyjnego zostanie podłączone docelowo – osób oraz 819 RLM z przemysłu oraz 788 RLM z usług. Projekt podzielony jest na 42 zadania: 41 zadań dotyczy budowy obiektów liniowych, a 1 zadanie dotyczy budowy monitoringu sieci. Zadania będą realizowane w ramach 16 wyznaczonych Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO). ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

6 Podstawowe Jednostki Osadnicze (PJO) w aglomeracji Mikołów ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Oznaczenie podstawowej jednostki osadniczej (PJO) Nazwa A1Kamionka I A2Kamionka II A3Gniotek A4Nowy Świat I A5ul. Rybnicka A6Nowy Świat III A7.1Nowy Świat II A7.2Nowy Świat IV A8Reta - Goj A9Mokre A10Śmiłowice B1Borowa Wieś B2Borowa Wieś - Paniowy C1Bujaków I C2Bujaków II C3Bujaków III

7

8 REALIZACJA PROJEKTU W ramach przedsięwzięcia planuje się zawrzeć 56 umów w wyniku przeprowadzenia w trybie nieograniczonym 25 przetargów. PLANOWANY PODZIAŁ NA KONTRAKTY ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

9

10

11 Beneficjent posiada 95% pozwoleń na budowę oraz przygotowanej dokumentacji przetargowej w stosunku do całego projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

12 Na przełomie czerwca/ lipca 2009r. ogłoszono przetargi na roboty budowlane na łączną wartość zł dla niżej wymienionych zadań: Z- 1 Rejon ul. Kościuszki-budowa kanalizacji i wodociągu, Z- 2 Rejon ul. Cichej-budowa kanalizacji i wodociągu, Z- 3 Rejon ul. Sienkiewicza-budowa kanalizacji i wodociągu, Z- 4 Rejon ul. Wieczorka-budowa kanalizacji i wodociągu, Z- 5 Rejon ul. Katowickiej-budowa kanalizacji i wodociągu, Z- 6 Rejon ul. Poprzecznej-budowa kanalizacji, Z- 7 Rejon ul. Stromej-budowa kanalizacji Z- 8 Rejon ul. Podleskiej-budowa kanalizacji, Z- 9 Rejon ul. Wspólnej-budowa kanalizacji, Z- 10 Rejon ul. Nowy Świat-budowa kanalizacji i wodociągu,

13 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Z- 11 Rejon ul. Wodociągowej-budowa kanalizacji, Z- 12 Rejon ul. Konstytucji 3 Maja-budowa kanalizacji, Z- 13 Rejon ul. Przyjaciół-budowa kanalizacji, Z- 14 Rejon ul. Torowej-budowa kanalizacji, Z- 15 Rejon ul. Energetyków-budowa kanalizacji, Z- 17 Rejon ul. Skalnej-budowa kanalizacji, Z- 18 Rejon ul. Różanej-budowa kanalizacji, Z- 19 Rejon ul. Kwiatowej-budowa kanalizacji, Z- 20 Rejon ul. Reta – Śmiłowicka - budowa kanalizacji, Z- 21 Rejon ul. Kuźnickiej-budowa kanalizacji

14 Zakres projektu z podziałem na zadania Mikołów Zakres projektu z podziałem na zadania

15 SCHEMAT ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Powołano Pełnomocnika (MAO) oraz Zastępcę Pełnomocnika (Z-ca MAO) ds. Realizacji Projektu (Prezes i Wiceprezes Zarządu ZIM Sp. z o.o.) – zatwierdzeni przez Ministra Środowiska Za przygotowanie, wdrożenie i realizację projektu odpowiedzialna jest w ZIM Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt powołana r. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

16 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Dotacja z Funduszu Spójności - w wysokości 83,2% kosztów kwalifikowanych – w wysokości tys. Zł UE Kredyt - uzupełniające zewnętrzne źródło finansowania – w wysokości tys zł. - na okres 18 lat i 6 miesięcy Dopłaty do oprocentowania - w wysokości 3% w okresie 10 lat w wysokości tys. zł - NFOŚiGW Kredyt - o charakterze pomostowym - w roku 2009 i 2012 – 2013 Środki własne - niezbędne do pokrycia odsetek od wszystkich zawartych form kredytowania w wysokości tys. zł - ZIM Sp. z o. o. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

17 Plan finansowania przedsięwzięcia w latach 2007 – 2013 (w tys. PLN) ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Poza finansowaniem bezpośrednim występują: - pożyczka płatnicza – spłata po wypłacie ostatniej, zatrzymanej transzy - prefinansowanie wydatków – refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach (tys. zł) Wyszczególnienie Ogółem Nakłady łącznie: kwalifikowane niekwalifikowane Źródła finansowania: dotacja kredyty/pożyczki środki własne

18 BUDŻET INWESTYCJI ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

19 KOSZTY INWESTYCJI (w tys. PLN) ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW (tys. zł) Wyszczególnienie Ogółem Przygotowanie inwestycji - dokumentacja, odszkodowania, nabycie gruntów Prace inżynieryjno-budowlane Urządzenia techniczne i maszyny Rezerwa inwestycyjna Wdrożenie projektu: JRP, nadzór inwestycyjny, promocja Koszty finansowe Całkowite koszty inwestycji

20 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

21 W dniu r. został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów, wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną, ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

22 W dniu r. wniosek o dofinansowanie otrzymał pozytywną ocenę weryfikacji w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia, zarejestrowany pod numerem POIS /09 został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia,

23 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW W dniu r. Sekretarz Stanu z Ministerstwa Środowiska przekazał informację dotyczącą zakończenia oceny merytorycznej II stopnia dla ww. projektu z wynikiem pozytywnym,

24 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Zarząd NFOŚiGW uchwałą nr B/38/3/2009 z dnia r. postanowił udzielić promesy dofinansowania do kwoty ,97 zł w formie dopłat do oprocentowania kredytu w wysokości zł dla projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów,

25 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW W dniu r. Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. złożył wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o pożyczkę w kwocie 20 mln zł na wkład własny.

26 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Aktualnie przygotowywane są dokumenty celem podpisania umowy na poziomie krajowym o wniesienie wkładu finansowego dla projektu,


Pobierz ppt "ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google