Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3. moduł: Wsparcie i lobbying

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3. moduł: Wsparcie i lobbying"— Zapis prezentacji:

1 3. moduł: Wsparcie i lobbying
„Europejska sieć dot. badań i kontroli zachorowań na raka szyjki macicy w nowych Państwach Członkowskich - AURORA” 3. moduł: Wsparcie i lobbying

2 Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu «AURORA» finansowanego przez Unię Europejską jako część programu ochrony zdrowia.

3 INDEKS Co to jest rzecznictwo?
Co to jest kampania uświadamiająco-wspierająca? W jaki sposób formułować kwestie uświadamiająco-wspierające? Cele kampanii uświadamiająco-wspierającej Kogo wspierać i lobbować? Budowanie koalicji Co to jest lobbowanie? Wywieranie wpływu na klinicystów i zawodowe związki lekarzy Monitorowanie i analiza działań uświadamiająco-wspierających Kampanie komunikacyjne na poziomie europejskim

4 1. Co to jest rzecznictwo? Rzecznictwo to działanie lub proces mający na celu wsparcie sprawy lub kwestii. Sprawa lub kwestia mogą być wspierane, aby: Uświadomić lub poinformować odbiorców o sprawie lub kwestii zbudować wsparcie dla takiej sprawy lub kwestii wpłynąć na innych w taki sposób, by uzyskać ich wsparcie dla sprawy lub kwestii i/albo spróbować wywrzeć wpływ albo zmienić politykę, która je reguluje

5 Zidentyfikować problem, który wymaga interwencji.
5 ETAPÓW RZECZNICTWA IDENTYFIKACJA Zidentyfikować problem, który wymaga interwencji. OCENA Podczas całego cyklu należy monitorować działania i oceniać wyniki. Należy zdecydować jakie dalsze działanie jest odpowiednie lub w jaki inny sposób rzecznictwo może być przeprowadzane w przyszłości, by było bardziej efektywne. BADANIE Zebranie niezbędnych informacji i upewnienie się, że przyczyny i skutki związane z problemem są zrozumiałe. IDENTYFIKACJA OCENA BADANIE PLAN Jeśli jako odpowiedni sposób interwencji zidentyfikowane zostało rzecznictwo, należy sformułować strategię. Plan działania kampanii uświadamiająco-wspierającej obejmuje cel nadrzędny, cele pośrednie, wskaźniki, metody, działania i harmonogram. DZIAŁANIE Postępując zgodnie z pięcioma sprawdzonymi praktykami rzecznictwa należy podjąć działanie zgodne i skoordynowane z wszystkimi organizacjami / osobami zaangażowanymi w kampanię. DZIAŁANIE PLAN Victoria Ayer i Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Tom 1. Advocacy Campaign Management, Wydanie 1 - marzec 2004 r. Publikacja nr

6 OSOBY ZAINTERESOWANE SOJUSZNICY OSOBY NEUTRALNE PRZECIWNICY
Sojusznicy to osoby lub organizacje wspierające kampanię uświadamiająco-wspierającą. Zazwyczaj są to ludzie i instytucje sympatyzujące z postulowaną sprawą, tacy jak opiniodawcy, obecni i wcześniejsi politycy, organizacje pozarządowe, grupy społecznościowe, profesorowie i oczywiście członkowie dotkniętej grupy. Wniosą oni do kampanii czas, wiedzę techniczną, zasoby finansowe i materialne oraz siłę własnego oddziaływania. OSOBY NEUTRALNE Neutralne osoby zainteresowane to osoby lub organizacje, które jeszcze nie wykształciły silnej opinii w związku z daną kwestią. Osoby neutralne są istotne dla kampanii, ponieważ często mogą one szybko stać się sojusznikami lub przeciwnikami. PRZECIWNICY Przeciwnicy, to osoby, które oponują prowadzonej kampanii uświadamiająco-wspierającej. Kampanie takie często wystawiają na próbę istniejącą nierównowagę wpływów w społeczeństwie, a próby takie często prowokują negatywne reakcje u ludzi akurat będących u władzy lub wyznających odmienne wartości. Przeciwnicy mogą składać się z osób, które zwyczajnie mają inne zdanie, ale nie podejmują agresywnych lub gwałtownych działań. Victoria Ayer i Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Tom 1. Advocacy Campaign Management, Wydanie 1 - marzec 2004 r. Publikacja nr

7 Działania uświadamiająco-wspierające
Przykładowe działania uświadamiająco-wspierające Badanie polityki Konferencja prasowa Warsztaty Lobbowanie Strajk Szkolenie Demonstracje Konkurs poezji Dramat telewizyjny lub radiowy Działania organu nadzorującego Marsze Akwizycja Ulotki Broszury Pisanie listów Strona internetowa Ankiety Wywiady Udostępnianie w sieci Teatr Forum publiczne Spotkania Sprawy sądowe Komunikaty prasowe Biuletyn Kampanie plakatowe Mediacje Petycje Talk show Demaskowanie Negocjacje Okrągły stół Spotkanie z prasą

8 2. Co to jest kampania uświadamiająco-wspierająca?
Jest to seria ukierunkowanych działań mających na celu wywarcie wpływu na twórców polityki lub ogół społeczeństwa w celu uzyskania wsparcia dla sprawy lub kwestii, którą chce się zmienić. Aby uruchomić kampanię uświadamiająco-wspierającą konieczne jest: Zidentyfikowanie sprawy lub kwestii, którą chce się wesprzeć; należy ją dokładnie przeanalizować i zdefiniować Należy zdecydować czyje wsparcie dla sprawy lub kwestii chce się uzyskać - na kogo kampania ma wywrzeć wpływ lub co ma zmienić, aby możliwe było uzyskanie wsparcia wybranych osób? Zdecydować jaki ma być rezultat działań uświadamiających, jakie konkretne wyniki mają być osiągnięte? Kampanią uświadamiająco-wspierającą nie może zajmować się jedynie kilka osób. Wymaga ona zaangażowania i wsparcia wszystkich osób pracujących w organizacji oraz wielu osób z poza niej.

9 3. W jaki sposób przeanalizować / sformułować kwestię?
Podstawowe pytania Jakiego rodzaju zmiana polityki jest potrzebna (legislacyjna, proklamacyjna, regulacyjna, decyzja prawna, działanie komisji, procedura instytucyjna lub inna)? Jakie istniejące polityki powodują lub odnoszą się do tych problemów i jaki sposób są wdrażane? Jakie finansowe implikacje niesie ze sobą proponowana zmiana polityki? W jaki sposób zmiany polityki pomogłyby rozwiązać problemy?

10 Kluczowe kwestie uświadamiająco-wspierające dotyczące raka szyjki macicy:
The vast majority of women in Europe still know little about cervical cancer or what they can do to prevent it. Many countries in Europe have ineffective cervical cancer prevention programmes or no programmes at all. Duży odsetek kobiet w Europie nadal posiada znikomą wiedzę na temat raka szyjki macicy i tego, co można zrobić, by mu zapobiec. Wiele krajów europejskich posiada nieefektywne programy walki z rakiem szyjki macicy lub nie posiada ich wcale.

11 Należy znać wszelkie fakty i liczby związane z poruszaną kwestią
Zebranie danych na temat określonych kwestii może okazać się krytyczne dla dowolnego wydarzenia publicznego lub podejmowanych działań medialnych. Jednak zebranie znaczących, rzetelnych danych jest drogie i czasochłonne, dlatego w pierwszej kolejności należy wykorzystać wszelkie istniejące, ważne badania Im więcej faktów zbierze się, by uzasadnić swoją sprawę, tym bardziej jest się odbieranym jako osoba poinformowana i godna zaufania przez społeczeństwo, decydentów politycznych i inne osoby, do których kampania ma dotrzeć. Najbardziej efektywne komunikaty powstają na solidnych fundamentach zbudowanych z faktów dotyczących kwestii i grupy.

12 Gromadzenie danych na temat kwestii
Organizacje pracujące nad uświadamianiem i wspieraniem kwestii związanych ze zdrowiem powinny gromadzić dane i analizować je, zarówno by poszerzać własną wiedzę, jak i w celu przedstawiania raportów zainteresowanym stronom. Jeśli poszukiwane są informacje szersze, niż dane, które można zebrać samemu, w Internecie dostępnych jest kilka źródeł danych publicznych. Należy użyć różnych warunków wyszukiwania, by odnaleźć gotowe do zastosowania statystyki lub dane, które można przeanalizować samemu. ZASOBY – ODNAJDYWANIE DANYCH NA TEMAT RAKA SZYJKI MACICY: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Europejskie Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (ECCA) European Network for Indicators on Cancer (EUNICE), Europejską Siecią Rejestrów Nowotworów (ENCR), Międzynarodowa Federacja Ginekologów i Położników (FIGO)

13 Korzystanie z danych Należy poświęcić trochę czasu na zrozumienie źródła danych. Kiedy i w jaki sposób dane zostały zebrane? Na przykład, próbka może być reprezentatywna statystycznie na poziomie kraju, ale nie na poziomie lokalnym. Należy zaznajomić się z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi odsetek, wskaźników, ilości przypadających na osobę i odchyleń standardowych. Umożliwi to lepsze wyjaśnienie odbiorcom co liczby faktycznie znaczą. Niemal wszystkie dane z jakich będzie się korzystać to tzw. „próbki". Istnieją różnorodne metody próbkowania, generalnie jednak, kiedy korzysta się z dużych, rządowych baz danych, by opracować statystki opisowe, można mieć pewność, że wykorzystywane dane pochodzą z akceptowalnej, reprezentatywnej próbki. W przypadku bardziej dogłębnej analizy, w szczególności takiej, po której można spodziewać się, że da kontrowersyjne wyniki, należy skonsultować się z doświadczonym badaczem.

14 Wyszukiwanie danych dotyczących raka szyjki macicy w kraju badacza
Wyszukiwanie w bazie danych rozpowszechnienia, zapadalności, śmiertelności, wtórnej prewencji w danym kraju Wyszukiwanie w bazie danych informacji opisanych powyżej, dotyczących populacji trudnodostępnych, specyficznych dla każdego z Krajów Członkowskich Kluczowe pytania, jakie należy zadać gromadząc dane w celu uświadomienia w zakresie raka szyjki macicy: Czy istnieją konkretne dane epidemiologiczne dotyczące raka szyjki macicy? U jakiej liczby kobiet rak szyjki macicy jest diagnozowany po raz pierwszy? Jak kształtuje się zachorowalność na raka szyjki macicy w Kraju Członkowskim osoby przeprowadzającej badanie? Jaka liczba kobiet umiera na raka szyjki macicy? Czy istnieje program badań przesiewowych na raka szyjki macicy i dane dotyczące uczestnictwa; oraz, Czy dostępne są dane dotyczące kosztów programu oraz ekonomiczności badań przesiewowych jako narzędzia zapobiegającego wystąpieniu nowotworu?

15 Przykład: DANE EPIDEMIOLOGICZNE DOTYCZĄCE RAKA SZYJKI MACICY
W KRAJACH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE AURORA Kraj Zapadalność Surowy wskaźnik/ ASR(W) na 100 000 kobiet / rok (rok) Śmiertelność Stadium w chwili diagnozy stadium I % stadium IV Bułgaria 29,6/20,6 (2008) 8,8/5,3 (2008) 43,6% (2008) 4,0% (2008) Cypr / 5,3 (2007) /1,7 (2008) 50 (2007) 3,33 (2007) Republika Czeska 18,8? (2007) Liczby bezwzględne 46,9 (2007) 9,9 (2007) Grecja Zgodnie z informacjami WHO/ICO 5,5/3,8 (2008) 2,8/1,5 (2008) Węgry Włochy 9,8? (lata ) Łotwa 18,9? (2009) 20,9? (2010) 17 (2010) Polska 16,6/11,2 (2008) 8,9/5,3 (2008) Rumunia 18,97-24,58 ASR(W) ( ) 31(36)? (2008 WHO) 10,64-11,51 ASR(W) Słowacja 15,8 (2008) ASR(W) 4,8 (2008) ASR(W) 45 5 Słowenia 12,6? (2008) 20,6? (2003) 2,8 ASR(W) (2008 Globocan) 42,8 ( ) 11,9 EU-15 (2004) 11,8/9,5 4,9/2,8 EU-27(2004) 13,9/12,4 6,6/4,8

16 4. Cele kampanii uświadamiająco-wspierającej
Cele Należy zacząć od utworzenia listy celów kampanii. Należy być konkretnym i precyzyjnym. Pozwoli to dostrzec gdzie odniesiony został sukces, gdzie nastąpiło niepowodzenie oraz co należy robić dalej. Pytania pomagające ustanowić cele Jaki jest ostateczny cel kampanii? Jakie konkretne punkty przełomowe (cele) mają być osiągnięte po drodze do celu ostatecznego? Jakie krótko- i długoterminowe cele muszą zostać spełnione Co zostaje określone jako cel ostateczny? W jaki sposób można je określić, aby mogły być jednoznacznie rozumiane? Co będzie świadczyło o „sukcesie” lub powodzeniu? W jaki sposób będzie to mierzone? Kim będą/są odbiorcy docelowi kampanii?

17 Cele uświadamiania związanego z zapobieganiem rakowi szyjki macicy
Podniesienie świadomości dotyczącej raka szyjki macicy i tego, w jaki sposób można mu zapobiegać wśród: kobiet, aby dowiedziały się co powinny zrobić, by uniknąć tej choroby i uzyskać dostęp do odpowiednich usług tam, gdzie są one dostępne, polityków i osób odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, aby zrozumiały one zalety programów prewencyjnych i nadali priorytet ich wdrożeniu tam, gdzie nie są one dostępne. Promowanie badań przesiewowych na raka szyjki macicy, ze szczególnym uwzględnieniem populacji trudno dostępnych

18 Co szkoleniowcy i rzecznicy chcą osiągnąć
Promowanie badań przesiewowych na raka szyjki macicy, ze szczególnym uwzględnieniem populacji trudno dostępnych Podnoszenie świadomości na temat raka szyjki macicy oraz sposobów zapobiegania tej chorobie Cele Szkoleniowcy Rzecznicy Strategie edukacyjne Analiza innowacyjnych podejść do badań przesiewowych na raka szyjki macicy oraz udoskonalenie systemów dostarczania usług. Strategie lobbowania poszukiwanie wsparcia polityczno - legislacyjnego dla programów badań przesiewowych na raka szyjki macicy Strategie mobilizacyjne budowanie wsparcia dla wdrożenia programu badań przesiewowych i zapobiegania rakowi szyjki macicy

19 5. Kogo wspierać i lobbować?
Odbiorcy docelowi Działania Twórcy polityki krajowej Wygenerowanie świadomości i zapotrzebowania na programy zapobiegania nowotworowi szyjki macicy na poziomach krajowym i regionalnym. Zdobycie źródeł finansowania dla programów zapobiegania rakowi szyjki macicy na poziomie kraju oraz wdrożenie zmian, takich jak badania przesiewowe, do krajowych strategii związanych z opieką zdrowotną. Kierownicy programów opieki zdrowotnej Zachęcenie do uznania badań przesiewowych za część strategii zapobiegania rakowi szyjki macicy. Stworzenie programów edukacyjnych zajmujących się zapadalnością i śmiertelnością powodowaną chorobami związanymi z HPV oraz kładącymi nacisk na możliwość zapobiegania nowotworowi szyjki macicy. Połączenie badań przesiewowych z istniejącymi usługami prewencyjnymi dotyczącymi nowotworów, jeśli będzie to odpowiednie biorąc pod uwagę obsługiwane populacje docelowe. Klinicyści pracujący z kobietami Zachęcenie do edukowania pacjentek na temat HPV. Nakłonienie do przyjęcia badań przesiewowych jako części badań kontrolnych kobiet. Liderzy społeczności lokalnych oraz rzecznicy zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego Rozpowszechnienie informacji na temat dostępności badań przesiewowych w ramach istniejących programów zapobiegania HPV. Przyjęcie nauk płynących z działalności ruchów upowszechniających świadomość dotyczącą raka piersi i szyjki macicy, wykorzystanie mediów lokalnych i masowych oraz komunikacji międzyludzkiej w celu zmiany postrzegania i zainteresowania badaniami przesiewowymi. Media Zapewnienie społecznościom informacji odnośnie raka szyjki macicy i programów badań przesiewowych. Kobiety Zmobilizowanie kobiet do domagania się dostępu do badań przesiewowych

20 Sposób budowania wsparcia w celu promowania badań przesiewowych na raka szyjki macicy
Develop an advocacy coalition to support governments, and health and finance ministries to develop communication strategies to increase awareness of HPV and of cervical cancer prevention. Lobbying with policymakers (legislators, ministries of health, gender and education and other regional entities) to discuss cervical cancer as a national health concern Influence clinicians, and professional medical associations to assess innovative approaches to Cervical Cancer Screening adherence and to improve service delivery systems. Develop materials to describe the rates of cervical cancer in various countries/regions together with coverage of cervical cancer screening and other prevention measures. Ustanowienie koalicji uświadamiająco-wspierającej w celu udzielenia wsparcia rządom oraz ministerstwom zdrowia i finansów w zakresie opracowania strategii komunikacji pozwalających zwiększyć świadomość dotyczącą HPV i zapobiegania nowotworowi szyjki macicy Lobbowanie wraz z twórcami polityki (legislatorami, ministerstwami zdrowia, organami odpowiedzialnymi za edukację seksualną i innymi regionalnymi instytucjami) w celu omówienia raka szyjki macicy jako zagrożenia dla zdrowia w skali kraju Wpłynięcie na klinicystów i zawodowe związki lekarzy, by przeanalizowali podejścia do uczestnictwa w badaniach przesiewowych na raka szyjki macicy oraz by poprawili systemy dostarczania usług. Opracowanie materiałów opisujących wskaźniki dotyczące raka szyjki macicy w różnych krajach/regionach wraz z uwzględnieniem badań przesiewowych na raka szyjki macicy i innych środków prewencyjnych.

21 6. Budowanie koalicji Jednym z najbardziej efektywnych sposobów budowania wsparcia jest wzięcie udziału w koalicji. Koalicja to grupa kilku organizacji o podobnych przekonaniach, pracująca razem, by osiągnąć wspólne cele. Sojusz lub koalicja z innymi organizacjami lub osobami starającymi się o tę samą zmianę w polityce zazwyczaj jest budowana na konkretnych kwestiach i celach strategii. Koalicje mogą być stałe lub tymczasowe, dotyczące pojedynczej lub kilku kwestii, ograniczone do danego okręgu wyborczego lub działające na danym obszarze geograficznym. Kiedy zmiana polityki zostanie osiągnięta, koalicja może się rozwiązać lub może dalej zajmować się innymi wspólnymi sprawami politycznymi.

22 Budowanie koalicji Koalicja może pomóc:
budować na bazie ciągłego wsparcia zwiększyć oddziaływanie wysiłków czynionych w ramach kampanii wyłonić nowych liderów kampanii poszerzyć zasięg kampanii zwiększyć zasoby finansowe i programowe

23 Budowanie koalicji: Identyfikowanie sojuszników
W przypadku inicjatywy uświadamiająco-wspierającej posiadanie sojuszników jest kwestią krytyczną. Zazwyczaj można zwiększyć oddziaływanie kampanii poprzez współpracę z innymi osobami lub organizacjami, które są zainteresowane tą samą kwestią polityczną. Bardziej prawdopodobne jest, że wspólne wysiłki, umiejętności i zasoby kilku organizacji i osób zminimalizują ryzyko, przyciągną uwagę do kluczowych kwestii politycznych i przyczynią się do pomyślnej zmiany polityki. Należy utworzyć listę: Lokalnych i/lub krajowych grup pracujących nad podobnymi kwestiami Osób pracujących lub będących wolontariuszami w tych grupach Organizacji pracujących nad innymi kwestiami, lecz zaangażowanych w zapobieganie nowotworom oraz promowanie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, które z największym prawdopodobieństwem udzielą wsparcia kampanii.

24 Budowanie koalicji: Identyfikacja przeciwników
Część doskonalenia strategii uświadamiająco-wspierającej to odkrycie tego, kto może być przeciwny obranemu w kampanii celowi politycznemu. Jest to równie istotne jak zidentyfikowanie sojuszników. Można być bardziej efektywnym, jeśli: Rozumie się stanowisko przeciwnika oraz to, z jakiego powodu może on czuć się zagrożony proponowaną w ramach kampanii zmianą polityczną. Na przykład, inicjatywa mająca na celu wprowadzenie zmian w polityce dotyczącej antykoncepcji może napotkać sprzeciw liderów religijnych. Uwzględni się komunikaty i działania skierowane do przeciwników. W takim przypadku, przeciwnicy mogą stać się drugorzędnymi odbiorcami inicjatywy uświadamiająco-wspierającej. Dokona się oceny, czy można zrobić coś, by przekonać przeciwników do zmiany opinii lub przynajmniej zneutralizować ich wpływ na zmianę polityki, jaką chce się osiągnąć.

25 Cele inicjatywy uświadamiająco-wspierającej
Przykład: Narodowa Koalicja ds. Walki z Rakiem Szyjki Macicy (NCCC) to rosnąca koalicja osób walczących z rakiem szyjki macicy i kwestiami związanymi z HPV w USA Członkowie koalicji Cele inicjatywy uświadamiająco-wspierającej Działania Przede wszystkim kobiety, członkowie rodzin, przyjaciele i opiekunowie, Grupy kobiece Technicy cytologii, Patologowie i ginekolodzy Laboranci Firmy biotechnologiczne Badacze zajmujący się nowotworami Szpitale Organizacje zapewniające programy wykrywania raka szyjki macicy Inne powiązane stowarzyszenia, zarówno krajowe, jak i światowe To, co mają wspólnego, to zainteresowanie: Zapewnieniem bezpiecznego, edukacyjnego miejsca, do którego mogłyby się udać kobiety cierpiące na lub wyleczone z raka szyjki macicy i HPV. Działania zapobiegające, szerzące świadomość i edukujące Dzień przeprowadzenia BEZPŁATNEGO wymazu pochwy, mający miejsce w drugi piątek stycznia, przeznaczony dla kobiet, które nie wykonywały tego badania od trzech (3) lat. Konferencje z punktami CME dla lekarzy oraz National Ovarian Cancer Coalition (NOCC) dotyczącymi nowotworów ginekologicznych. NCCC prowadzi nagrodzoną stronę internetową dotyczącą raka szyjki macicy, a także rozwija krajową sieć lokalnych instytucji/osób stowarzyszonych.

26 7. Co to jest lobbowanie? Jeśli pożądane są zmiany polityczne lub legislacyjne, należy skontaktować się z decydentami politycznymi i „lobbować" ich, by zaczęli postrzegać daną kwestię tak, jak jest to postulowane w kampanii. Lobbowanie jest najbardziej efektywne, kiedy od systemu legislacyjnego żądane są konkretne kwestie.

27 Twórcy polityki krajowej
Kto? W jakim celu? Jak? Legislatorzy Poszukiwanie politycznej zmiany legislacyjnej poprawiającej sytuację programów prewencyjnych dotyczących raka szyjki macicy Lobbowanie W jaki sposób należy lobbować? Należy zapoznać się z systemem lub samym procesem legislacyjnym - pisanymi i niepisanymi „zasadami" działania Należy również poznać osoby, do których chce się dotrzeć. Ponieważ różni decydenci polityczni posiadają odmienne priorytety, kontaktując się z nimi swoją prezentację należy dopasować do ich zainteresowań; Jeśli w przypadku decydenta politycznego lobbowany ma być określony projekt ustawy, ustawa lub kwestia, można skontaktować się z nim za pośrednictwem poczty, albo wziąć udział w spotkaniu osobistym lub zadzwonić.

28 Rozumienie środowiska krajowego
Podstawowe pytania: Bariery, jakie rzecznicy mogą napotkać: Kto forsuje i śledzi postępy? Kto jest odpowiedzialny za zapobieganie rakowi szyjki macicy i kontrolę w Ministerstwie Zdrowia? Czy istnieje Krajowy Rejestr Nowotworów śledzący postępy? Jeśli nie, czy istnieją mniejsze rejestry w szpitalach i/lub klinikach oferujące badania przesiewowe? Czy liderzy kraju i społeczności postrzegają raka szyjki macicy w kategoriach problemu? Czy programy te nie są przerywane? Czy będą wdrażane krajowe lub regionalne działania mające na celu uświadomienie i wspieranie lub edukowanie na temat raka szyjki macicy? Znikome rozumienie kwestii raka szyjki macicy Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że nowotworowi szyjki macicy można zapobiec Brak środków w ramach sektora ochrony zdrowia Krajowe programy badań przesiewowych na raka szyjki macicy nie są postrzegane jako efektywne Mniejszości i kobiety nieobjęte usługami nie są dostatecznie reprezentowani Szczepienia a badania przesiewowe

29 8. Wywieranie wpływu na klinicystów i zawodowe związki lekarzy
Konieczna jest widza o tym, kim te osoby i organizacje są. Identyfikacja potencjalnych osób/instytucji wspierających Aby dotrzeć do specjalistów z zakresu kwestii związanych z rakiem szyjki macicy: Należy umieścić ich na swojej liście mailingowej, by móc przesyłać im wybrane materiały Zapraszać ich na organizowane przez siebie wydarzenia i konferencje Można rozważyć zaproszenie ich do członkostwa w specjalnym komitecie lub grupie roboczej Należy przesłać im list prezentujący kampanię oraz materiały jej dotyczące Należy udać się do nich z wizytą i poprosić o ich zaangażowanie

30 Wywieranie wpływu na klinicystów i zawodowe związki lekarzy - w jakim celu?
Należy zapoznać się z wewnętrznymi strategiami i procedurami, by przekonać się, czy programy są dostępne i przyjazne dla kobiet. Zapewnić: Przystępną cenę Poufność i prywatność Dostępność w językach lokalnych Dostępność w miejscach i w czasie dogodnym dla kobiet.

31 9. Monitorowanie i analiza działań uświadamiająco-wspierających
Monitorowanie jest procesem polegającym na rutynowym gromadzeniu informacji dotyczących wszystkich czynników kampanii uświadamiająco-wspierającej oraz wykorzystywanie tych informacji do podejmowania decyzji i działań. Ocena uwzględnia systematyczną, obiektywną analizę kampanii uświadamiająco-wspierającej w zakresie jej efektywności i wydajności oraz wpływu przez nią wywieranego w odniesieniu do celów kampanii. W ramach rzecznictwa oceniane są: Cele rzecznictwa Dostarczanie komunikatów i komunikacja Wykorzystanie badań i danych Podejmowanie decyzji Budowanie koalicji Ogólne kwestie dotyczące prowadzenia / organizacji PROCES MONITOROWANIA WKŁAD Zasoby (ludzkie, materialne i finansowe) jakie są wkładane w kampanię. REZULTATY Bezpośrednie rezultaty połączenia i wykorzystania wkładów w celu stworzenia możliwości generowania wyników. WYNIKI Osiągnięcia uzyskane z wykorzystania lub działania rezultatów. ODDZIAŁYWANIE Poprawa jakości życia, która może być mierzona obiektywnie, stanowiąca składnik większego celu społecznego.

32 10. Kampanie komunikacyjne na poziomie europejskim
1. ECCA (European Cervical Cancer Association): Kampanie na poziomie europejskim obejmujące ogół społeczeństwa i decydentów politycznych Europejski Tydzień Raka Szyjki Macicy Petycja mająca na celu POWSTRZYMANIE raka szyjki macicy Perła Mądrości Więcej informacji: 2. WACC (Women against Cervical Cancer): Kampanie edukacyjne Książki i ulotki edukacyjne Wywiady i filmy Publikacje Więcej informacji:

33 Odniesienia Sojusz na rzecz Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (ACCP) Center for Lobbying in the Public Interest (2007), Know The Legislative Process & Players. Center for Lobbying in the Public Interest (2007). Working in Coalitions. Cervical Cancer Action: A Global Coalition to Stop Cervical Cancer (CCA). (2007). Coalition Building: A Cornerstone of National Advocacy, Policymaking and Effective Cervical Cancer Prevention Programs ECCA (European Cervical Cancer Association): EuroNGOs (2011). SRHR Advocacy in the new aid environment: Targeting European donors at embassy level Fieldstone Alliance Nonprofit Guide to Forming Alliances: Working Together to Achieve Mutual Goals Fox, Leslie (1997). Advocacy Strategies for Civil Society: A Conceptual Framework and Practitioner's Guide, USAID/Global Bureau, Center for Democracy and Governance, Washington, D.C. The International Planned Parenthood Federation (IPPF) (2011), From advocacy to accessTargeted political action for change The Knowledge for Health (K4Health) project The National Cervical Cancer Coalition (NCCC). WACC (Women Against Cervical Cancer) World Health organization (WHO) 2002, Cervical Cancer Screening In Developing Countries.


Pobierz ppt "3. moduł: Wsparcie i lobbying"

Podobne prezentacje


Reklamy Google