Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstępna ocena poszkodowanego: Wstępna ocena poszkodowanego: - Wygląd ogólny, okoliczności zdarzenia - Stan świadomości - Ocena czynności życiowych: *drożność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstępna ocena poszkodowanego: Wstępna ocena poszkodowanego: - Wygląd ogólny, okoliczności zdarzenia - Stan świadomości - Ocena czynności życiowych: *drożność"— Zapis prezentacji:

1

2 Wstępna ocena poszkodowanego: Wstępna ocena poszkodowanego: - Wygląd ogólny, okoliczności zdarzenia - Stan świadomości - Ocena czynności życiowych: *drożność dróg oddechowych *drożność dróg oddechowych *oddychanie *oddychanie *krążenie *krążenie po to, by nauczyć się badać pacjenta po to, by nauczyć się badać pacjenta Brak oddychania i krążenia wymaga resuscytacji BLS ALS

3 Podstawowe badanie przedmiotowe (fizykalne) pacjenta

4 Pionowe linie określające okolice klatki piersiowej: linia pośrodkowa przednia (linea mediana anterior) linia pośrodkowa przednia (linea mediana anterior) linia mostkowa (l. sternalis) linia mostkowa (l. sternalis) linia przymostkowa (l. parasternalis) linia przymostkowa (l. parasternalis) linia środkowoobojczykowa lub sutkowa (l. medioclavicularis s. mammilaris) linia środkowoobojczykowa lub sutkowa (l. medioclavicularis s. mammilaris) linia pachowa przednia (l. axillaris anterior) linia pachowa przednia (l. axillaris anterior) linia pachowa środkowa (l. axillaris media) linia pachowa środkowa (l. axillaris media) linia pachowa tylna (l. axillaris posterior) linia pachowa tylna (l. axillaris posterior) linia łopatkowa (l. scapularis) linia łopatkowa (l. scapularis) linii międzyłopatkowa (l.interscapularis) linii międzyłopatkowa (l.interscapularis) linia przykręgowa (l.paravertebralis) linia przykręgowa (l.paravertebralis) linia pośrodkowa tylna ( l.mediana posterior) linia pośrodkowa tylna ( l.mediana posterior)

5 Klatka piersiowa 4 x O 4 x OOglądanieObmacywanieOpukiwanieOsłuchiwanie

6 Opukiwanie klatki piersiowej Cele: Zbadanie stanu powietrzności tkanki płucnej (zmniejszenie powietrzności- odgłos opukowy stłumiony; zwiększenie powietrzności- odgłos opukowy bębenkowy) Zbadanie stanu powietrzności tkanki płucnej (zmniejszenie powietrzności- odgłos opukowy stłumiony; zwiększenie powietrzności- odgłos opukowy bębenkowy) Stwierdzenie czy między ścianą klatki piersiowej a płucem znajduje się ciało stałe (zrosty, nowotwór), płyn (przesięk, wysięk, krew) lub gaz (odma opłucnej) Stwierdzenie czy między ścianą klatki piersiowej a płucem znajduje się ciało stałe (zrosty, nowotwór), płyn (przesięk, wysięk, krew) lub gaz (odma opłucnej) Oznaczenie granic znalezionych zmian (np. wielkość wysięku w jamie opłucnej) Oznaczenie granic znalezionych zmian (np. wielkość wysięku w jamie opłucnej) Zbadanie ruchomości dolnych granic płuc Zbadanie ruchomości dolnych granic płuc

7 Najpierw opukuje się porównawczo (orientacyjnie), następnie szczegółowo (topograficznie) Najpierw opukuje się porównawczo (orientacyjnie), następnie szczegółowo (topograficznie) opukiwanie orientacyjne potwierdza wysuniętą diagnozę opukiwanie orientacyjne potwierdza wysuniętą diagnozę

8 Miejsce opukiwania Dołki nadobojczykowe Dołki nadobojczykowe Drugie międzyżebrza na przedniej ścianie kl.p. Drugie międzyżebrza na przedniej ścianie kl.p. Czwarte międzyżebrza w liniach środkowoobojczykowych Czwarte międzyżebrza w liniach środkowoobojczykowych Szóste m/ż. w liniach pachowych środkowych Szóste m/ż. w liniach pachowych środkowych Okolice nadłopatkowe, międzyłopatkowe, podłopatkowe. Okolice nadłopatkowe, międzyłopatkowe, podłopatkowe.

9 Odgłos opukowy jawny: fizjologiczny nad polami płucnymi fizjologiczny nad polami płucnymi nie zawsze wyklucza procesów chorobowych mogących toczyć się w ukł. oddechowym ( płyn w jamie opłucnej można stwierdzić gdy jego ilość >300ml) nie zawsze wyklucza procesów chorobowych mogących toczyć się w ukł. oddechowym ( płyn w jamie opłucnej można stwierdzić gdy jego ilość >300ml)

10 Odgłos opukowy stłumiony Przyczyną stłumienia jest obecność przeszkody między ścianą klatki piersiowej, a płucem : Przyczyną stłumienia jest obecność przeszkody między ścianą klatki piersiowej, a płucem : - Płynu( wysięk, przesięk, krew) - Ciała stałego (zwłóknienie opłucnej, nowotwór) występuje również przy bezpowietrzności płuca (zapalenie płuc) występuje również przy bezpowietrzności płuca (zapalenie płuc) Słyszy się go opukując np. udo. Słyszy się go opukując np. udo.

11 Odgłos opukowy bębenkowy Obecny gdy między ścianą kl.p. a płucami znajduje się duża ilość powietrza (odma) Obecny gdy między ścianą kl.p. a płucami znajduje się duża ilość powietrza (odma) lub przy nadmiernie rozdętych płucach (rozedma) lub przy nadmiernie rozdętych płucach (rozedma) Fizjologiczny nad jamą brzuszną. Fizjologiczny nad jamą brzuszną.

12 Osłuchiwanie klatki piersiowej Kolejność osłuchiwania taka jak opukiwania Kolejność osłuchiwania taka jak opukiwania Zwracamy uwagę na podstawowe (fizjologiczne) i dodatkowe szmery oddechowe. Zwracamy uwagę na podstawowe (fizjologiczne) i dodatkowe szmery oddechowe.

13 Fizjologia: Szmer oskrzelowy (h)- nad tchawicą i dużymi oskrzelami Szmer oskrzelowy (h)- nad tchawicą i dużymi oskrzelami Szmer pęcherzykowy(ff)-nad polami płucnymi Szmer pęcherzykowy(ff)-nad polami płucnymi

14 Patologia= szmery dodatkowe: szmer oskrzelowy :w niefizjologicznych miejscach; świadczący o nacieku w miąższu płucnym przy zachowanej drożności oskrzeli. szmer oskrzelowy :w niefizjologicznych miejscach; świadczący o nacieku w miąższu płucnym przy zachowanej drożności oskrzeli. trzeszczenia - powstają, gdy płyn znajduje się w pęcherzykach płucnych np. w zapaleniu płuc, obrzęku płuc, gruźlicy, zawale płuca, niewydolności krążenia, włóknieniu pęcherzyków, rozstrzeniach oskrzeli, suchym zap. opłucnej; trzeszczenia - powstają, gdy płyn znajduje się w pęcherzykach płucnych np. w zapaleniu płuc, obrzęku płuc, gruźlicy, zawale płuca, niewydolności krążenia, włóknieniu pęcherzyków, rozstrzeniach oskrzeli, suchym zap. opłucnej; słychać je tylko na szczycie wdechu, na skutek rozlepiania się pęcherzyków płucnych. Fizjologicznie mogą powstać, gdy pacjent długo leży; przechodzą po kilku głębszych wdechach. słychać je tylko na szczycie wdechu, na skutek rozlepiania się pęcherzyków płucnych. Fizjologicznie mogą powstać, gdy pacjent długo leży; przechodzą po kilku głębszych wdechach. rzężenia - powstają w oskrzelach, słyszalne w trakcie wdechu i wydechu rzężenia - powstają w oskrzelach, słyszalne w trakcie wdechu i wydechu + suche: świsty,furczenia, gwizdy (astma,ciało obce w oskrzelach) + suche: świsty,furczenia, gwizdy (astma,ciało obce w oskrzelach) Powstają na skutek obecności gęstej wydzieliny w oskrzelach. + wilgotne: powstają na skutek obecności płynnej wydzieliny w oskrzelach. Są 3 rodzaje: drobno-, średnio- i grubobańkowe. Zależą od średnicy zalanego oskrzela. Przyczyną może być: nieżyt oskrzeli, gruźlica, ropień, zgorzel, zawał, obrzęk, krwotok. + wilgotne: powstają na skutek obecności płynnej wydzieliny w oskrzelach. Są 3 rodzaje: drobno-, średnio- i grubobańkowe. Zależą od średnicy zalanego oskrzela. Przyczyną może być: nieżyt oskrzeli, gruźlica, ropień, zgorzel, zawał, obrzęk, krwotok.

15 Dla obrzęku płuc charakterystyczne są trzeszczenia i rzężenia drobnobańkowe. Dla obrzęku płuc charakterystyczne są trzeszczenia i rzężenia drobnobańkowe. Dla niedrożności oskrzeli (astma, reakcja anafilaktyczna)- świsty Dla niedrożności oskrzeli (astma, reakcja anafilaktyczna)- świsty

16 Trzesczenia Trzesczenia Świsty Świsty Stridor Stridor

17 Uderzenie koniuszkowe Okolica koniuszka serca to miejsce położone najdalej na lewo i w dół rzutu serca, w którym wyczuwa się jeszcze skurcz lewej komory. Prawidłowo znajduje się ono w piątej przestrzeni międzyżebrowej, 1,5cm na prawo od linii środkowo-obojczykowej. Uderzenie koniuszkowe może być wzmocnione lub przemieszczone.

18 Brak uderzenia koniuszkowego Lewostronna odma opłucnowa Lewostronna odma opłucnowa Tamponada serca Tamponada serca

19 Osłuchiwanie serca Pierwszy ton serca Pierwszy ton serca powstaje w następstwie zamknięcia : stawek dwudzielnej i trójdzielnej i jest najgłośniejszy nad koniuszkiem serca. Pierwszy ton serca Pierwszy ton serca powstaje w następstwie zamknięcia : stawek dwudzielnej i trójdzielnej i jest najgłośniejszy nad koniuszkiem serca. Drugi ton serca Drugi ton serca powstaje w wyniku zamknięcia zastawek aorty i tętnicy płucnej. Jest najlepiej słyszalny w drugiej przestrzeni międzyżebrowej lewej (tj. w polu osłuchiwania tętnicy płucnej). Drugi ton serca Drugi ton serca powstaje w wyniku zamknięcia zastawek aorty i tętnicy płucnej. Jest najlepiej słyszalny w drugiej przestrzeni międzyżebrowej lewej (tj. w polu osłuchiwania tętnicy płucnej).

20 Serce osłuchuje się w następujących 5 typowych punktach: 1. V lewe międzyżebrze, l cm do wewnątrz od linii obojczykowej środkowej okolica uderzenia koniuszkowego i miejsce osłuchiwania zastawki dwudzielnej. 2. II prawe międzyżebrze przy mostku - okolica osłuchiwania tętnicy głównej = lewego ujścia tętniczego 3. II lewe międzyżebrze przy mostku -okolica pnia płucnego = prawego ujścia tętniczego 4. V prawe międzyżebrze tuż przy mostku i prawa krawędź dolnej części mostka jest to okolica osłuchiwania zastawki trójdzielnej 5. III lewe międzyżebrze przy mostku jest to miejsce anatomicznego rzutu zastawki dwudzielnej (punkt Erba)

21 Oceniamy: częstość pracy częstość pracy miarowość, ew. deficyt tętna (migotanie przedsionków) miarowość, ew. deficyt tętna (migotanie przedsionków) głośność tonów głośność tonów

22

23 Jama brzuszna, 4xO Opukiwanie- fizjologicznie- odgłos bębenkowy; patologia- stłumienie odgłosu (np.płyn w j. brzusznej) Opukiwanie- fizjologicznie- odgłos bębenkowy; patologia- stłumienie odgłosu (np.płyn w j. brzusznej) Osłuchiwanie- fizjologicznie- obecna perystaltyka; patologią jest cisza świadcząca o niedrożności (np.w zapaleniu otrzewnej) Osłuchiwanie- fizjologicznie- obecna perystaltyka; patologią jest cisza świadcząca o niedrożności (np.w zapaleniu otrzewnej)

24 ZMIANY SKÓRNE W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA N. MENINGITIDIS

25 MARTWICA SKÓRY W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA N. MENIGITIDIS

26 MARTWICA PALCÓW W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA N. MENINGITIDIS

27 OBJAWY OPONOWE Objaw Brudzińskiego Objaw Brudzińskiego - karkowy (górny) - karkowy (górny) - policzkowy - policzkowy - łonowy (dolny) - łonowy (dolny)

28 OBJAWY OPONOWE Objaw Kerniga Objaw Kerniga

29 brzuszne objawy patologiczne: Objaw Blumberga Jest to pojawienie się większej bolesności przy szybkim oderwaniu ręki od brzucha aniżeli przy ucisku – sugeruje zapalenie otrzewnej. Objaw Rowsinga Uciska się brzuch głęboko w lewym dolnym kwadrancie. Ból w przeciwległym prawym dolnym kwadrancie brzucha sugeruje ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Objaw Chełmońskiego Służy on do badania bolesności wątroby. Lewą dłoń umieszcza się płasko nad dolną częścią klatki piersiowej od przodu ponad wątrobą, a następnie w dłoń tę uderza się drugą ręką. To samo dla porównania wykonuje się po stronie lewej. Chory wskazuje po której stronie odczuł większą bolesność. Objaw Goldflama wywoływany przez uderzanie w grzbiet- w okolicy kąta kręgosłupowo-żebrowego. Prawidłowo wstrząsanie tej okolicy nie wywołuje bólu. Pojawiający się ostry ból stanowi dodatni objaw Goldflama i sugeruje ostry proces zapalny nerki po stronie badanej. Objaw Blumberga Jest to pojawienie się większej bolesności przy szybkim oderwaniu ręki od brzucha aniżeli przy ucisku – sugeruje zapalenie otrzewnej. Objaw Rowsinga Uciska się brzuch głęboko w lewym dolnym kwadrancie. Ból w przeciwległym prawym dolnym kwadrancie brzucha sugeruje ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Objaw Chełmońskiego Służy on do badania bolesności wątroby. Lewą dłoń umieszcza się płasko nad dolną częścią klatki piersiowej od przodu ponad wątrobą, a następnie w dłoń tę uderza się drugą ręką. To samo dla porównania wykonuje się po stronie lewej. Chory wskazuje po której stronie odczuł większą bolesność. Objaw Goldflama wywoływany przez uderzanie w grzbiet- w okolicy kąta kręgosłupowo-żebrowego. Prawidłowo wstrząsanie tej okolicy nie wywołuje bólu. Pojawiający się ostry ból stanowi dodatni objaw Goldflama i sugeruje ostry proces zapalny nerki po stronie badanej.nerki Objaw chełbotania W płynie obecnym w jamie brzusznej wzbudza się falowanie, uderzając krótko i sprężyście w boczną stronę brzucha opuszkami 2-3 palców. Falowanie badający wyczuwa, przykładając rozwartą dłoń po stronie przeciwnej. Następnie poleca się choremu, aby silnie ucisnął zewnętrznym brzegiem swojej dłoni brzuch w linii pośrodkowej. Ucisk uniemożliwia przepływ fali, badający jej nie czuje. Objaw chełbotania W płynie obecnym w jamie brzusznej wzbudza się falowanie, uderzając krótko i sprężyście w boczną stronę brzucha opuszkami 2-3 palców. Falowanie badający wyczuwa, przykładając rozwartą dłoń po stronie przeciwnej. Następnie poleca się choremu, aby silnie ucisnął zewnętrznym brzegiem swojej dłoni brzuch w linii pośrodkowej. Ucisk uniemożliwia przepływ fali, badający jej nie czuje.


Pobierz ppt "Wstępna ocena poszkodowanego: Wstępna ocena poszkodowanego: - Wygląd ogólny, okoliczności zdarzenia - Stan świadomości - Ocena czynności życiowych: *drożność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google