Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

04/07/2007 Reforma wspólnej organizacji rynku wina Projekt rozporządzenia przyjęty przez Komisję, przesłany do Rady i Parlamentu Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "04/07/2007 Reforma wspólnej organizacji rynku wina Projekt rozporządzenia przyjęty przez Komisję, przesłany do Rady i Parlamentu Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 04/07/2007 Reforma wspólnej organizacji rynku wina Projekt rozporządzenia przyjęty przez Komisję, przesłany do Rady i Parlamentu Europejskiego

2 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 2 Trzy elementy stabilności Integralność środowiska Akceptacja społeczna Żywotność ekonomiczna Zrównoważony sektor wina

3 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 3 Podsumowanie Dlaczego reforma? Jak reformować? Jakie skutki? Kiedy? Reforma a rynek wina w Polsce

4 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 4 Zredukowane nadwyżki Środowisko Stabilizacja dochodów Stabilizacja budżetu Bezpieczeń- stwo żywności Poprawa wydajności Stabilizacja rynku Wspieranie dochodów Nadprodukcja Zwiększające się wydatki Tarcia międzynarodowe Środki strukturalne Pogłębianie procesu reform Konkurencyjność Rozwój obszarów wiejskich Ukierunkowanie na rynek Obawy konsumentów Dochód rolniczy Rozwój obszarów wiejskich Środowisko Początki (lata 60-te) Kryzys w latach 80- tych Reforma w 1992 r. Agenda 2000 Reforma WPR w latach 2003-2005 Wydajność Konkurencyjność Stabilność Reformy WPR i WOR wina WOR wina reforma WOR wina 2006 r. projekt reform WOR wina

5 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 5 Największy producent na świecie Największy konsument na świecie Największy eksporter na świecie (5,5 miliarda EUR w 2006 r.) Największy importer na świecie Eksporter netto (3 miliardy EUR)

6 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 6 Rynek wina UE-25 i nowych państw członkowskich w 2005/2006 r. Źródło: DG AGRI C3 Zapasy = zapasy prywatne

7 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 7 Brak równowagi rynku wina (UE-15/ UE-25 od 2004/2005 r.) Źródło: DG AGRI C3 Zapasy = zapasy prywatne

8 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 8 Spożycie z podziałem na rodzaj wina (UE-15) Wyzwania rynku wina Źródło: DG AGRI C3

9 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 9

10 10 Zakaz importu z Gruzji i Mołdawii Eksport z refundacją

11 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 11 Wielkość przywozu i wywozu UE-27 (statystyki w dziedzinie handlu zewnętrznego) Wyzwania rynku wina Źródło: Comext

12 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 12 Nacisk na ceny Źródło: Notowania państw członkowskich Destylacje kryzysowe 2005 r. Destylacje kryzysowe 2006 r. Ceny win stołowych (czerwonych) oraz niedawne destylacje kryzysowe

13 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 13 Dochód rolniczy: sektor wina w porównaniu z wszystkimi sektorami rolnymi Nacisk na dochody ? Źródło: DG AGRI G3

14 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 14 Cele reform Potrzebny jest program obrotu winem, który: Zwiększy konkurencyjność europejskich producentów wina, ugruntuje renomę gatunkowego wina wytwarzanego w UE jako najlepszego na świecie, odzyska dawne rynki i zdobędzie nowe w UE i na całym świecie. Działa z zachowaniem jasnych, prostych i skutecznych zasad gwarantujących równowagę pomiędzy podażą a popytem. Zachowuje najlepsze tradycje produkcji wina w UE i wmacnia tkankę społeczną i środowiskową wielu obszarów wiejskich

15 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 15 Podsumowanie proponowanych zmian Pierwszy okres: lata 2008-2013 Środki uchylone Środki utrzymane i/lub wzmocnione Restrukturyzacja Składowanie destylatów i alkoholi w magazynach państwowych Prywatne składowanie Refundacje wywozowe Środki dodane Koperty krajowe Praktyki enologicznePolityka jakości/ GIEtykietowanie Wsparcie dla moszczu gronowego i stosowanie sacharozy Prawa sadzenia Karczowanie Środki uproszczone Rozwój obszarów wiejskich Wymagania w zakresie ochrony środowiska Promocja/Informacje Kwalifikowalność odmian winorośli

16 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 16 Podsumowanie proponowanych zmian Drugi okres: od 2014 r. środki uchylone Środki utrzymane i/lub wzmocnione Restrukturyzacja Składowanie destylatów i alkoholi w magazynach państwowych Środki dodane Koperty krajowe Praktyki enologicznePolityka jakości/ GIEtykietowanie Wsparcie dla moszczu gronowego i stosowanie sacharozy Prawa sadzenia Karczowanie Środki uproszczone Rozwój obszarów wiejskich Wymagania w zakresie ochrony środowiska Promocja/Informacje Kwalifikowalność odmian winorośli Prawa sadzenia Karczowanie Prywatne skladowanie Refundacje wywozowe

17 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 17 Działania ukierunkowane Kwalifikowalność odmian winorośli Wzmocnienie ochrony środowiska Większa elastyczność dla producentów Wszystkie odmiany winorośli kwalifikują się = całkowita swoboda uprawy Producenci mogą uruchomić uprawnienia do płatności jednolitej, które już posiadają, lub mogą je zakupić. Zasada współzależności ma zastosowanie w winnicy

18 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 18 Zniesienie praw sadzenia Wzmocnienie konkurencyjności Zmniejszenie ograniczeń produkcji Zakończenie stosowania programu 1/8/2010 r. Przedłużenie do 2013 r. w celu uwzględnienia programu karczowania Ewentualne włączenie przepisów umożliwiających państwom członkowskim utrzymanie zasad dotyczących ograniczania obszarów i produkcji wina posiadającego oznaczenie geograficzne (GI) Działania ukierunkowane

19 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 19 Według uznania producentów (z wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych przez państwa członkowskie) Bardziej atrakcyjny poziom Zmniejszenie poziomu nadprogramowego w celu przyspieszenia karczowania Około 200 000 ha w ciągu 5 lat Obszar będzie się kwalifikować do systemu płatności jednolitej i otrzyma nowe uprawnienie Wymagania w zakresie ochrony środowiska Karczowanie Alternatywa dla najmniej konkurencyjnych producentów Przywrócenie równowagi rynkowej Działania ukierunkowane

20 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 20 Jaśniejsze, prostsze i bardziej przejrzyste zasady: Bardziej elastyczne praktyki wytwarzania wina (szybsze przyjmowanie po zatwierdzeniu przez państwa członkowskie w ramach Międzynarodowego Biura Winorośli i Wina (OIV)) Koniec stosowania cukru >> stosowanie tylko moszczu gronowego (bez wsparcia) w ramach ograniczonych limitów (+2% i +1% w strefie C). Praktyki enologiczne, Jakość i etykietowanie, Promocja/informacja Środki uproszczone i ukierunkowane na konsumenta Odzyskanie i zdobycie udziałów w rynku Działania ukierunkowane

21 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 21 Obowiązujące zasady etykietowania Uproszczenie etykietowania Wina stołowe Wina gatunkowe Wina musujące Proponowane zasady etykietowania

22 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 22 Wzmocnienie działań promocyjnych poza UE (koperty krajowe) finansowane z przeznaczonego budżetu w wysokości 120 mln EUR/rok Kampanie informacyjne/edukacyjne wewnątrz UE dotyczące win posiadających oznaczenie geograficzne i win jednoszczepowych, rozsądnego spożycia oraz na temat szkodliwości alkoholu (współfinansowanie UE w wysokości 60% w ostatnich dwóch przypadkach). Uproszczone środki ukierunkowane na konsumenta Odzyskanie i zdobycie udziałów w rynku Praktyki enologiczne, Jakość i etykietowanie, Promocja/informacja Działania ukierunkowane

23 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 23 Budżet historyczny WOR wina Ogółem 1,3 miliarda EUR/rok - średnio w latach 2002-2006* *2005-2006 dla EUR 10 i przystąpienia RO i BG Źródło: DG AGRI EAGGF w rozbiciu na państwa członkowskie z podziałem na środki

24 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 24 Budżet z uwzględnieniem rodzaju środków (% ogółu w latach 2009-2015) Budżet wina 1,3 miliarda EUR/rok Środki na poziomie wspólnoty: Karczowanie (12 %) Podwyższony Pułap krajowy (załączniki VIII i VIIIa do rozp. 1782/2003) (3 %) Środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Regiony produkcji wina) ( 21 %) Koperty krajowe (kryteria objektywne) (62% włączając 9% na promocję) Budżet WOR winaBudżet płatności bezpośrednich W odniesieniu do karczowania PIERWSZY FILAR DRUGI FILAR Pomoc oddzielona od produkcji za powierzchnie wykarczowane Przesu- nięcie Środki rezydualne (2 %)

25 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 25 Ocena wpływu w 4 rozwiązaniach: Opcja 1: Poprawa status quo Opcja 2: Głęboka reforma WOR Opcja 3: Reforma WPR (oddzielenie dopłat bezpośrednich od produkcji) Opcja 4: Całkowita deregulacja

26 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 26 Kalendarz reform 16 lutego 2006 r.: seminarium dotyczące wina 22 czerwca 2006 r.: Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego oraz sprawozdanie z oceny wpływu reform Czerwiec 2006 r./czerwiec 2007 r.: konsultacje 4 lipiec 2007 r.: przyjęcie wniosku legislacyjnego przez Komisję Drugi semestr 2007 r.: negocjacje 2008/2009: zastosowanie

27 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 27 W roku winnym* 2005/2006 Polska importowała 0,7 mln hl wina i w tym 63% z 25 krajów Unii (465 000 hl o wartości 71 mln ) a 37% z krajów poza UE-25 (277 000 hl o wartości 33,7 mln ). Reforma a rynek wina w Polsce *Rok produkcji wina (zwany rokiem winnym) rozpoczyna się 1 sierpnia każdego roku i kończy w dniu 31 lipca roku następnego. Polska - Ewolucja handlu z UE-25 (x 1000 hl) oraz w mln w latach 1999-2006 Źródło: Comext

28 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 28 Reforma a rynek wina w Polsce Ewolucja polskiego importu z krajów trzecich poza UE-25 (w 1000 hl) i w mln Źródło: Comext

29 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 29 Reforma a rynek wina w Polsce Ewolucja polskiego importu wina z krajów UE-27 i z krajów poza UE-27 (1000 hl)

30 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 30 Reforma a rynek wina w Polsce Ewolucja przywozu wina z głównych krajów z których Polska sprowadza wino (w 1000 hl) w latach 1999-2006

31 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 31 Pozycja Polski na europejskim rynku wina Główni importerzy wsród krajów UE-27. Polska znajduje się na ósmym miejscu jako importer wsród 27 krajów UE.

32 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 32 Handel (extra +intra) unijny w UE-27, bilans z roku 2006 w (mln hl) Źródło: Comext Dwa następne wykresy pokazują bilans handlowy Polski w 2006 roku, w porównaniu z innymi krajami UE-27 Pozycja Polski na europejskim rynku wina

33 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 33 Handel (extra +intra) unijny w UE-27, bilans z roku 2006 w (mln ) Źródło: Comext Pozycja Polski na europejskim rynku wina Według bilansu z 2005/2006 średnia wartość za litr (wszystkie kategorie wina razem wzięte) jest trochę niższa dla wina pochodzącego z krajów nieunijnych: 1,22 /l niż dla wina pochodzącego z UE - 1.53 /l.

34 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 34 Źródło: Comext Pozycja Polski na europejskim rynku wina Konsumpcja wina gronowego w Polsce w litrach na osobę /na rok w porównaniu z innymi krajami UE-27 (głównymi producentami) w 2005/2006. Konsumpcja wina gronowego w Polsce jest znacznie niższa niż w innych krajach europejskich i wynosi około 2 litry na osobę/na rok.

35 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 35 Źródło: DG TAXUD Porównanie stawki akcyzy i VAT- u w Polsce i pozostałych krajach UE-25 Pozycja Polski na europejskim rynku wina Wykres 1: Stawka akcyzy na wino wynosi w Polsce 29,75 /hl Wykres 2: Stawka VAT na wino wynosi w Polsce - 22%

36 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 36 Plantacje winogron w Polsce W 2006 roku odnotowano 266 ha plantacji winogron w Polsce. Znajdują się one głównie w rejonie Zielonej Góry, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Zródło: Eurostat Powierzchnia plantacji winogron w Polsce w latach 2002-2006 Powierzchnia winnic w Polsce

37 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 37 Polska wchodzi w skład strefy A uprawy winorośli Reforma WOR wina przewiduje zakaz używania cukru Dopuszcza natomiast użycie skoncentrowanego moszczu gronowego pochodzącego ze wspólnoty Zródło: Eurostat Reforma a rynek wina w Polsce

38 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04.07.2007 38 Bardziej szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/comm/agriculture/capreform/wine/index_en.htm Dziękujemy


Pobierz ppt "04/07/2007 Reforma wspólnej organizacji rynku wina Projekt rozporządzenia przyjęty przez Komisję, przesłany do Rady i Parlamentu Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google