Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roczna Konferencja Podsumowująca Wdrażanie PO KL 18 grudzień 2009 r. Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roczna Konferencja Podsumowująca Wdrażanie PO KL 18 grudzień 2009 r. Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Roczna Konferencja Podsumowująca Wdrażanie PO KL 18 grudzień 2009 r. Człowiek – najlepsza inwestycja

2 670 mln euro = 2,80 miliarda PLN* ,50 PLN Alokacja dla MJWPU Wartość alokacji zaangażowanej na konkursy * Kurs średni z r. 37,52 % - procent alokacji zaangażowanej na konkursy

3 932 umowy o wartości ,06 PLN 932 umowy o wartości ,06 PLN 15,40 % - w stosunku do alokacji ,03 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy Dane na dzień r.

4 W latach złożono 8168 wniosków o dofinansowanie, z czego 7253 wnioski oceniono jako formalnie poprawne (88,8%). W samym 2009 pracownicy MJWPU ocenili formalnie 7068 wniosków, w tym 4857 wniosków złożonych w odpowiedzi na 24 tegoroczne konkursy, ok uzupełnień do wniosków oraz 111 protestów. Komisja Oceny Projektów powoływania była 50 razy. Ponad 3000 wniosków uznano za merytorycznie poprawne – proces oceny trwa. Przebieg procesu oceny projektów

5 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,80% VII ,24% VIII ,42% IX ,95% SUMA: ,80% Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

6 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,58% ,17 VII ,46% ,11 VIII ,39% ,50 IX ,27% ,03 SUMA: ,01% ,81 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

7 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

8 PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich W ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich zawarto 57 umów o dofinansowanie o łącznej wartości ,94 (projekty do 50 tys. PLN). W ramach Działania 6.2 dotację na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej otrzymało 429 uczestników. 75 umów o wartości ,44 PLN

9 PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej W ramach Priorytetu realizowane są przede wszystkim projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w ramach Poddziałań i – łącznie 284 umów o wartości ,99 PLN. W ramach Poddziałań i liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji wynosi 4155 z czego liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów wynosi 3105 Ponadto w ramach Działania 7.2 realizowane są projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnieniu ekonomii sektora społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji daje możliwość realizacji małych projektów do 50 tys. PLN, w ramach których promowana może być integracja społeczna, dialog społeczny i inicjatywy lokalnych społeczności przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. 400 umów o wartości ,37 PLN

10 PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki Największym zainteresowaniem w ramach Priorytetu cieszy się Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, w ramach którego realizowane są m. in. projekty szkoleniowe dla osób pracujących i firm – 76 umów o wartości ,40 PLN. Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach pilotażowych wynosiła kobiety i 184 mężczyzn. Należy również zwrócić uwagę na możliwość realizacji projektów mających na celu wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, co jest szczególnie istotne w obecnym okresie spowolnienia gospodarczego. W ramach Poddziałania mogą być realizowane np. projekty zwolnień monitorowanych (outplacement). Ponadto realizowany jest projekt systemowy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w ramach Poddziałania Przewidywanie zmiany gospodarczej o wartości PLN. 100 umów o wartości ,92 PLN

11 PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Największą grupą projektów realizowanych w ramach Priorytetu są projekty do 50 tys. PLN realizowane w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 209 umów o wartości ,97 PLN. W ramach Poddziałania obecnie 822 dzieci 3-6 lat korzysta z opieki przedszkolnej. W ramach Poddziałania realizowanych jest 56 projektów o wartości 38,3 mln PLN, z których finansowane są programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszanie dysproporcji w edukacji. Pomoc stypendialna udzielana jest w ramach projektu realizowanego przez Departament Edukacji UMWM – Poddziałanie PO KL. 357 umów o wartości ,33 PLN

12 Podział zawartych umów ze względu na rodzaj Beneficjenta Najwięcej umów zawarto z jednostkami administracji publicznej: 553 umowy o wartości dofinansowania 256,21 mln zł, co stanowi obecnie 59,28 % ogólnego dofinansowania. Przedsiębiorcy zawarli do tej pory 166 umów o wartości dofinansowania 75,99 mln zł, co stanowi 17,58 % ogólnego dofinansowania. Organizacje pozarządowe (fundacje, organizacje, samorządy, stowarzyszenia, kościoły, związki zawodowe) – 190 umów o wartości dofinansowania 82,79 mln zł co stanowi 19,16 % ogólnego dofinansowania. Inne podmioty (jednostki naukowe, zakłady opieki zdrowotnej) zawarły 23 umowy o wartości dofinansowania 17,24 mln zł, co stanowi 3,99 % ogólnego dofinansowania.

13 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

14 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski * ,75 2 radomski * ,53 3 płocki * ,62 4 siedlecki * ,19 5 wołomiński ,59 6 ciechanowski ,48 7 miński ,14 8 pruszkowski ,10 9 otwocki ,00 10 warszawski zachodni ,50 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

15 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 nowodworski ,49 12 piaseczyński ,21 13 ostrołęcki ,87 14 wyszkowski ,01 15 mławski ,11 16 płoński ,39 17 sokołowski ,35 18 przysuski ,46 19 lipski ,60 20 łosicki ,50 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

16 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 sochaczewski ,35 22 żyrardowski ,20 23 pułtuski ,16 24 szydłowiecki ,00 25 garwoliński ,69 26 grójecki ,89 27 grodziski ,10 28 przasnyski ,94 29 węgrowski ,25 30 białobrzeski ,40 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

17 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 kozienicki ,95 32 zwoleński ,54 33 legionowski ,90 34 ostrowski ,83 35 żuromiński ,20 36 makowski ,53 37 gostyniński ,25 38 sierpecki ,00 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Roczna Konferencja Podsumowująca Wdrażanie PO KL 18 grudzień 2009 r. Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google