Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogłoszone konkursy w ramach POKL (Dz. 6.1) - podsumowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogłoszone konkursy w ramach POKL (Dz. 6.1) - podsumowanie."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogłoszone konkursy w ramach POKL (Dz. 6.1) - podsumowanie

2 Cel : Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wraz z oddziałem zamiejscowym w Słupsku organizował spotkania informacyjne dotyczące POKL. Spotkania Informacyjne (Gdańsk, Słupsk) 34 spotkania Uczestniczyło 852 osoby Przygotowania do składania wniosków w ramach POKL.

4 Średnia wartość wniosku o dofinansowanie projektu wynosi około zł. 12 ponad miliona zł 7 powyżej 1,5 miliona Spośród złożonych projektów aż 12 opiewało na kwotę ponad miliona zł z czego 7 stanowiło projekty powyżej 1,5 miliona , 96 PLN Wartość złożonych wniosków W konkursie pilotażowym spłynęło 110 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. Najniższa wartość projektu , , 72 PLN Najwyższa wartość projektu PLN PLN do podziału w tym konkursie Z przyczyn formalnych odrzucono 43 wnioski. Konkurs pilotażowy nr 01/POKL/6.1.1/2007 Od do

5 8 6 mln złotych. By wszyscy aplikujący mogli otrzymać dofinansowanie realizacji projektu, należałoby zorganizować 8 konkursów, a w każdym do podziału kwotę 6 mln złotych , ,54 PLN Wartość złożonych wniosków oceny merytorycznej Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się aż 67 wniosków (stanowi to 60 % złożonych wniosków). Najniższa wartość projektu , , 54 PLN Najwyższa wartość projektu PLN Konkurs pilotażowy nr 01/POKL/6.1.1/2007 Od do

6 NGO – stowarzyszenia, fundacje; instytucje szkoleniowo-doradcze; szkoły językowe; centra kształcenia ustawicznego/zawodowego; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku; Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie; Gmina Miejska Słupsk; Gmina Dębica Kaszubska; Gmina Somonino. 21 instytucji 6 21 instytucji, które startowały w konkursie pilotażowym, realizowało projekty w poprzednim okresie programowania za pośrednictwem WUP w Gdańsku. Tylko 6 spośród złożonych przez te instytucje projektów nie przeszło pozytywnie przez etap oceny formalnej. 4 projekty Warto podkreślić fakt, iż jedna z tych instytucji złożyła aż 4 projekty i wszystkie pozytywnie przeszły etap oceny formalnej. Katalog aplikujących o środki EFS w tym konkursie: Konkurs pilotażowy nr 01/POKL/6.1.1/2007 Od do

7 Ogólnie: - osoby pozostające bez zatrudnienia (nie zarejestrowane jako bezrobotne w PUP): x18 Inne: osoby do 25 roku życia: x6 absolwenci szkół wyższych: x1 artyści: x1 wolontariusze: x1 Kryteria strategiczne: kobiety: x28 osoby niepełnosprawne: x10 osoby po 45 roku życia: x5 3 w 1: x1 Rodzaje beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu): Konkurs pilotażowy nr 01/POKL/6.1.1/2007 Od do

8 Ilość projektów szkoleniowych z zaplanowanymi: stażami: x8 praktykami/przygotowaniami zawodowymi: x8 stażami i praktykami: x2 wolontariat: x1 Miejsce realizacji projektów: całe woj. pomorskie: x42 kilka powiatów: x15 trójmiasto: x1 jeden powiat: nowodworski x1, bytowski x2, kartuski x1, słupski x1, wejherowski x1, m. Gdańsk x2, malborski x1. Siedziby beneficjentów: z woj. pomorskiego x32 z innego województwa x16 (Warszawa, Lublin, Poznań, Kraków, Szczecin, Elbląg, Wałbrzych, Kalisz) c.d. Konkurs pilotażowy nr 01/POKL/6.1.1/2007 Od do

9 Ocena merytoryczna w liczbach. Minimalne i maksymalne liczby – dane z projektów przekazanych na KOP 23 osoby17 spotkań Ocena merytoryczna. Od 28 stycznia do 04 marca. - okres realizacji: MAX – 21,5 miesięcy ( ) MIN – 5 miesięcy ( ) - koszt na 1 BO: MAX – ,5 PLN MIN – 1 027,00 PLN - wartość projektu: MAX ,00 PLN MIN ,54 PLN - liczba BO: MAX – 1200 MIN – 15 Minimum punktowe by otrzymać dofinansowanie wynosiło 112 punktów. 7 wniosków (w tym 3 przyjęte a 4 do negocjacji) otrzymało minimum 112 punktów (największa liczba punktów 117). Konkurs pilotażowy nr 01/POKL/6.1.1/2007 Od do

10 Lp. Nazwa Projektu Beneficjent Wartość przyznanego dofinansowania Średnia ocen 1Nowy zawód - szansą na lepsze jutro "EKSPER SITR" Sp. z o.o. w Koszalinie Oddział w Słupsku , Pobudka Uśpionych Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE RYJEWO , Razem dla siebie, razem dla innych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdańsk ,00 jeszcze nie podpisane 114,5 4 Wracam do pracy! Umiejętność obsługi komputera szansą na powrót do aktywności zawodowej Office MK Informatyczne Centrum Szkoleniowe w Słupsku , Bądź aktywny! Trening Pracy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku , Wróć - Do Pracy Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Wróć" , Furtka do nowych możliwości - program wspierania aktywności zawodowej i społecznej kobiet długotrwale pozostających bez zatrudnienia Caritas Archidiecezji Gdańskiej SOPOT , Bliżej pracy, bliżej społeczeństwa - aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych z Subregionu południowego Województwa Pomorskiego Psychologiczne Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska CHOJNICE ,20111,5 Beneficjenci z którymi Wojewódzki Urząd Pracy podpisze umowy w ramach konkursu pilotażowego nr 01/POKL/6.1.1/2007.

11 , ,11 PLN Wartość złożonych wniosków oceny formalnej Do oceny formalnej złożono 36 wniosków. Najniższa wartość projektu PLN Najwyższa wartość projektu PLN Konkurs nr 01/POKL/6.1.1/ Projekty Badawcze. Od do r. Średnia wartość wniosku o dofinansowanie projektu wynosi około zł. 6 ponad miliona zł. Spośród złożonych projektów aż 6 opiewało na kwotę ponad miliona zł. 5 4 mln złotych. By wszyscy aplikujący mogli otrzymać dofinansowanie realizacji projektu, należałoby zorganizować 5 konkursów, a w każdym do podziału kwotę 4 mln złotych PLN do podziału w tym konkursie. 11 Tylko 11 spośród złożonych wniosków nie przeszło pozytywnie przez etap oceny formalnej.

12 4 4 mln złotych. By wszyscy aplikujący mogli otrzymać dofinansowanie realizacji projektu, należałoby zorganizować 4 konkursy, a w każdym do podziału kwotę 4 mln złotych ,71 PLN Wartość złożonych wniosków oceny merytorycznej Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 25 wniosków. Najniższa wartość projektu PLN Najwyższa wartość projektu , ,42 PLN Średnia wartość wniosku o dofinansowanie projektu wynosi około ,8 zł. Konkurs nr 01/POKL/6.1.1/ Projekty Badawcze. Od do r.

13 NGO – stowarzyszenia, fundacje; instytucje szkoleniowo-doradcze; centra kształcenia ustawicznego/zawodowego; uczelnie wyższe Powiatowy Urząd Pracy firmy analiz i badań inni (np. Duokomfort) centrum wolontariatu 7 instytucji 3 Z 7 instytucji, które realizowały projekty badawcze w poprzednim okresie programowania za pośrednictwem WUP w Gdańsku, 3 startowały w konkursie dotyczącym tego typu projektów w Poddziałaniu projekty Warto podkreślić fakt, iż jedna z tych instytucji złożyła aż 3 projekty i wszystkie pozytywnie przeszły etap oceny formalnej. Katalog aplikujących o środki EFS w tym konkursie: Konkurs nr 01/POKL/6.1.1/ Projekty Badawcze. Od do r.

14 Kwalifikacje zatrudnionego personelu Pożądane usługi szkoleniowe 25+ Kobiety Niepełnosprawni 50+ Mobilności pracowników Sytuacja absolwentów studiów dziennych magisterskich na rynku pracy Przystosowanie programu nauczania uczelni do potrzeb rynku pracy Luki kompetencyjne na rynku pracy i potrzeby/oczekiwania pracodawców Potrzeby pracodawców i prognozy na zapotrzebowania Absolwenci Motywacja pracowników Migracje zarobkowe w województwie pomorskim Kontynuacja projektu ZPORR (IBnGR Pom. Obser. Rynku Pracy) Kondycja sektora MŚP – instrumenty wspierania Rynek portowy Tematyka badań: Konkurs nr 01/POKL/6.1.1/ Projekty Badawcze. Od do r.

15 23 osoby8 spotkań Ocena merytoryczna. Od do Lp.Nazwa ProjektuBeneficjent Kwota Wnioskowana Średnia ocen 1 Równi na rynku pracy? - analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ,0096,5 2 Migracja szansą województwa pomorskiego- wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy PBS DGA SOPOT ,1693 3Pomorskie obserwatorium rynku pracy Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa GDAŃSK , Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych WYG International Sp. z o.o. WARSZAWA ,9190 Beneficjenci z którymi Wojewódzki Urząd Pracy podpisze umowy w ramach konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2008

16 Konkurs 01/POKL/6.1.2/2008 Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie PLN do podziału w tym konkursie. Konkurs otwarty od 25 lutego 2008 r. Typ beneficjentów (uprawnieni projektodawcy) : Powiatowe Urzędy Pracy województwa pomorskiego oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy.

17 Pierwszy złożony projekt r. Ze względu na charakter ogłoszonego konkursu, nadal trwa nabór ,72 PLN Wartość złożonych wniosków Na dzień do oceny formalnej złożono 19 wniosków. Najniższa wartość projektu , ,56 PLN Najwyższa wartość projektu , ,70 PLN Konkurs 01/POKL/6.1.2/2008 Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Spośród złożonych wniosków tylko 5 nie przeszło pozytywnie przez etap oceny formalnej.

18 oceny merytorycznej Na dzień do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 14 wniosków. Najniższa wartość projektu , ,00 PLN Najwyższa wartość projektu , ,70 PLN Średnia wartość wniosku o dofinansowanie projektu wynosi około zł ,92 PLN Wartość złożonych wniosków Konkurs 01/POKL /6.1.2/2008 Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. 5 wniosków jest w trakcie oceny merytorycznej.

19 Lp.Nazwa ProjektuBeneficjentKwota wnioskowana Średnia ocen 1Pośrednictwo pracy silną stroną urzęduPowiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie ,6496,5 2 Kluczowa rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w zatrudnianiu na Kociewiu Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ,8489,5 3Lepszy UrządPowiatowy Urząd Pracy w Wejherowie ,3084 4Kadra 2008Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ,4694,5 5Wzmacniamy siłyPowiatowy Urząd Pracy w Kartuzach ,0094 6Nowe etaty Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ,3691,5 7Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracyPowiatowy Urząd Pracy w Słupsku ,7090,5 8Nowa jakość usługPowiatowy Urząd Pracy w Pucku ,9490 9Wsparcie dla kadrPowiatowy Urząd Pracy w Bytowie ,8086,5 23 osoby5 spotkań Ocena merytoryczna. Od do Beneficjenci z którymi Wojewódzki Urząd Pracy podpisze umowy w ramach konkursu 01/POKL/6.1.2/2008.

20 Nabór wniosków 01/POKL/6.1.3/2008 Powiatowe urzędy pracy. Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Nabór wniosków od 04 lutego 2008 do 22 lutego 2008 r. O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się tylko powiatowe urzędy pracy z terenu województwa pomorskiego. Alokacja środków Funduszu Pracy na rok 2008 wynosi: ,00 zł z tego 100% może stanowić kwota dofinansowania.

21 PLN Wartość złożonych wniosków oceny formalno-merytorycznej Do oceny formalno-merytorycznej złożono 21 wniosków. Najniższa wartość projektu , ,20 PLN Najwyższa wartość projektu , ,0 PLN Nabór wniosków 01/POKL/6.1.3/2008 Powiatowe urzędy pracy.. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku już ze wszystkimi Powiatowymi Urzędami Pracy podpisał umowy ramowe dofinansowanie realizacji projektów z Poddziałania POKL. Trzej projektodawcy złożyli więcej niż jeden projekt (Kartuzy x2; Bytów x2; Gdynia x3). Na dzień r. pierwsze wnioski o płatność złożyli wszyscy (17 Powiatowych Urzędów Pracy), na kwotę ,93 zł, co stanowi około 1,5% całej alokacji na 2008 r. Kwotę wydatków rozliczoną drugim wnioskiem o płatność złożyło na wartość ,55 zł, stanowi to 8 % alokacji na 2008r.

22 W w/w kwocie, zgodnie z wytycznymi IZ PO KL, zawarta jest 5% rezerwa finansowa przeznaczona na ewentualne odwołania beneficjentów. Instytucja ogłaszająca konkurs może również stworzyć rezerwę finansową w wysokości 5% wartości jednego konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów PLN do podziału w tym konkursie. Konkurs otwarty nr 02/POKL/6.1.1/2008. Nabór wniosków: 28 kwiecień 2008 roku Nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na poddziałanie określonych w Planie Działania na lata dla Priorytetu VI w woj. pomorskim. Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

23 , ,36 PLN Wartość złożonych wniosków Najniższa wartość projektu , ,0 PLN Najwyższa wartość projektu , ,82 PLN oceny formalnej Na dzień do oceny formalnej złożono 24 wnioski. ponad miliona zł. Spośród złożonych projektów 3 opiewały na kwotę ponad miliona zł. Z przyczyn formalnych odrzucono 8 wniosków o dofinansowanie. Konkurs otwarty nr 02/POKL/6.1.1/2008.

24 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU Data rozpoczęcia realizacji projektu: nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do WUP Gdańsk. Data zakończenia realizacji projektu: do 31 grudnia 2010 roku. Obszar realizacji projektu: obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: min PLN max PLN Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 100 % Konkurs otwarty nr 02/POKL/6.1.1/2008.

25 PROCEDURA KONKURSOWA PREMIA PUNKTOWA: (preferowanie pewnych typów projektów) Premia przyznawana będzie wyłącznie tym projektom, które otrzymają wymagane min. punktowe za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych Szczegółowe kryteria strategiczne (nieobowiązkowe) KRYTERIUM GRUPY DOCELOWEJ: premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie będzie adresowane do Osób niepełnosprawnych i/lub po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia. DODATKOWYCH 5 PUNKTÓW KRYTERIUM POTRZEB LOKALNYCH: premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych Projektów wskazanych w Powiatowych Programach na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej. DODATKOWYCH 15 PUNKTÓW

26 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogłoszone konkursy w ramach POKL (Dz. 6.1) - podsumowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google