Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – przykłady samorządowych i rządowych programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego Tomasz Hodakowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – przykłady samorządowych i rządowych programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego Tomasz Hodakowski."— Zapis prezentacji:

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – przykłady samorządowych i rządowych programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego Tomasz Hodakowski Business Development Manager Intel Technology Poland Gdańsk 18/06/2007

2 Agenda Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Polsce
Przykłady rządowych i samorządowych programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego w krajach UE Rola współpracy administracji publicznej i sektora komercyjnego w zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu – - na podstawie doświadczeń Intela

3 Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Polsce – stan na dziś
PIP skupia się głównie na informatyzacji administracji publicznej: Potrzeba zbudowania programu dla ludności który zapewni jej komputery w domach w celu korzystania z usług e-adminstracji Niski poziom korzystania z Internetu wynika z relatywnie wysokich kosztów zakupu komputera w stosunku do płacy minimalnej i średniej w Polsce Brak możliwości dostępu do Internetu wymieniane są na drugim miejscu Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 2004, str.11. Budowanie Społeczeństwa informacyjnego to nie tylko budowanie usług w obszarze e-administracji ale RÓWNIEŻ budowanie zaplecza komputerowego wśród obywateli

4 Komputery w gospodarstwach domowych w krajach UE
Ilość komputerów na 1000 gosp. domowych Więcej niż 1 komputer na gosp. domowe Turkey 1 4 3 2 EU Ukraine 2010 UK South Africa 2006 Russia France Romania Germany Poland Spain Spain Czech Republic Italy Hungary Netherlands Italy France Sweden Germany Poland UK 100 200 300 400 500 600 700 800 100% 80% 60% 40% 20% 0% Source: Economist Intelligence Unit Source: Economist Intelligence Unit

5 Dostęp do internetu w Europie w latach 2006 -2008 (gospodarstwa domowe)
Źródło: ("Yankee Group: Consumer Fixed-Line and Media Forecast, January '07„)

6 Seniorzy w Polsce: prognoza na lata 2002-2030 - dane GUS

7 INTERNET, KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE, WIEDZA, KOMUNIKACJA
OBYWATELE STUDENCI PRACOWNICY MŚP SAMORZĄDY INTERNET, KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE, WIEDZA, KOMUNIKACJA PROGRAMY RZĄDOWE ZAPOBIEGAJĄCE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

8 Regionalny program wspierania gospodarstw domowych w korzystanie z komputera i internetu – Basilicata/Włochy Władze regionu Basilicata były pomysłodawcą, wykonawcą oraz sfinansowały projekt Projekt został zrealizowany w latach Adresaci projektu: wszyscy pełnoletni mieszkańcy regionu (1 dotacja na 1 gospodarstwo domowe) W projekcie wzięło udział 60 tys. mieszkańców

9 Regionalny program wspierania gospodarstw domowych w korzystanie z komputera i internetu – Basilicata/Włochy Cele projektu: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oferujących usługi on-line; Wzrost zapotrzebowania i wykorzystania e- usług oferowanych przez administrację publiczną Powyższe cele mogły zostać osiągnięte jedynie pod warunkiem iż wzrośnie liczba mieszkańców mających dostęp do komputera i internetu

10 Regionalny program wspierania gospodarstw domowych w korzystanie z komputera i internetu – Basilicata/Włochy Oferta władz regionu: Refundacja kosztów: zakupu komputera; Zakupu modemu; 120 godzinnego kursu komputerowego Wysokość refundacji zależała od dochodu na osobę w rodzinie: Zakwalifikowani mieszkańcy mieli 4 miesiące na zakup sprzętu i 8 miesięcy na ukończenie kursu komputerowego licząc od daty zawiadomienia ich o zakwalifikowaniu do projektu Zwrot kosztów w wysokości 80% na rachunek bankowy po weryfikacji zakupu i odbycia kursu. Kolejne 20% kosztów zwracano po roku po udokumentowaniu korzystania w tym czasie z internetu.

11 Program rządu włoskiego dla studentów
for a PC" projekt dedykowany dla studentów uniwersytetów publicznych i prywatnych – umożliwiający im zakup laptopa z technologią WLAN. Atrakcyjny, gwarantowany przez rząd kredyt do wysokości €1200, Okres spłaty kredytu- od 12 do 36 miesięcy –średnia rata kredytu wynosi €1 dziennie – cenę filiżanki cappuccino. Studenci niezamożni, którzy zwolnieni są z opłat na rzecz uczelni, mogą otrzymać dodatkowo od rządu dofinansowanie na zakup komputera w kwocie €200. Rząd włoski wyasygnował na program 35 milionów Euro: 5 ML€ na infrastrukturę WIFI na uniwersytetach 20ML€ na kwoty dopłat dla najuboższych studentów 10ML€ na gwarancje bankowe

12 Student Program rządu włoskiego dla studentów
…. Idzie do sklepu komputerowego, wybiera laptopa którego chce kupić - dostaje na niego fakturę pro-forma …. Idzie na uniwersytet z fakturą pro-forma i dostaje w sekretariacie PIN ważny 30 dni …idzie do banku i prosi o kredyt …wraca do sklepu i odbiera wybranego przez siebie laptopa Student

13 Program rządu niemieckiego
50 plus Internet Verbindet Program stworzony wokół rządowej inicjatywy „Initiative D21” D21 to partnerstwo publiczno-prywatne: 200 firm z różnych branż 41 członków rady pomocniczej (Minister Gospodarki, Premier Bawarii, Dyrektor „Uniwersytetu Europejskiego” Głównym celem D21 jest stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez lepsze kształcenie, podnoszenie kwalifikacji i zdolności do wdrażania innowacji Program został ogłoszony przez Prezydenta Niemiec artykuł na 1szej stronie „Der Spiegel” wywiady z członkami rządu w prasie, radiu i telewizji Szkolenia dla seniorów opłacane przez rząd Działania w programie oraz wyniki programu są monitorowane przez firmę badawczą TNS: Wyniki badań są przedstawiane regularnie w parlamencie.

14 Program rządu niemieckiego
Nowoczesny komputer Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie zabezpieczające, Specjalna oferta na dostęp do Internetu, Szkolenie z obsługi komputera i używania Internetu: centra szkoleniowe linia informacyjna uruchomiona przez DT INTERNET, KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE, WIEDZA, KOMUNIKACJA

15 Ekosystem Komunikacja Edukacja
Intel, Deutsche Telecom, Deutsche Post, Deutsche Railway, Pfizer, Symantec, BAGSO (organizacja emerycka) Deutsche Railway: promocja programów za pomocą plakatów w pociągach, Deutsche Telco: mailing to bazy klientów 50+ BAGSO: artykuły w swoim miesięczniku 200 centrów szkoleniowych na terenie całego kraju: nauka obsługi komputera oraz używania internetu.

16 Programy rządowe zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu - rola rządu i sektora komercyjnego
LOGO Niezbędne elementy dla prawidłowo funkcjonującego projektu: Ustalenie przejrzystych celów nakierowanych na poszczególne grupy docelowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb beneficjentów Ścisła współpraca rządu i sektora komercyjnego Szeroka komunikacja projektu (znacząca rola sektora komercyjnego) Zdefiniowanie narzędzi finansowania projektu przez rząd We wszystkich przypadkach rola rządu jako instytucji wspierającej i identyfikującej się z projektem jest kluczowa. Niezbędna jest współpraca sektora rządowego i prywatnego.

17 Rola firmy Intel Ekosystem Komunikacja Edukacja
w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu Ekosystem Komunikacja Edukacja Budowanie grupy wspierającej projekt spośród firm sektora komercyjnego (dostawcy internetu, banki, oprogramowanie, komputery, sieci sprzedaży detalicznej itp.) Propagowanie programu (logo) przez grupę firm wspierającą projekt w ich materiałach reklamowych (np. ulotki, prasa, radio, telewizja, outdoor) Pomoc w przeszkoleniu zdefiniowanej grupy beneficjentów programu Many companies do one or two pillars, Intel can do all 3. And, World Ahead is the holistic blending of our efforts across all 3 pillars….


Pobierz ppt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – przykłady samorządowych i rządowych programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego Tomasz Hodakowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google