Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – przykłady samorządowych i rządowych programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego Tomasz Hodakowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – przykłady samorządowych i rządowych programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego Tomasz Hodakowski."— Zapis prezentacji:

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – przykłady samorządowych i rządowych programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego Tomasz Hodakowski Business Development Manager Intel Technology Poland Gdańsk 18/06/2007

2 Agenda Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Polsce Przykłady rządowych i samorządowych programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego w krajach UE Rola współpracy administracji publicznej i sektora komercyjnego w zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu – - na podstawie doświadczeń Intela

3 Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Polsce – stan na dziś PIP skupia się głównie na informatyzacji administracji publicznej: Potrzeba zbudowania programu dla ludności który zapewni jej komputery w domach w celu korzystania z usług e-adminstracji Niski poziom korzystania z Internetu wynika z relatywnie wysokich kosztów zakupu komputera w stosunku do płacy minimalnej i średniej w Polsce Brak możliwości dostępu do Internetu wymieniane są na drugim miejscu Budowanie Społeczeństwa informacyjnego to nie tylko budowanie usług w obszarze e-administracji ale RÓWNIEŻ budowanie zaplecza komputerowego wśród obywateli Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 2004, str.11.

4 Komputery w gospodarstwach domowych w krajach UE 0100200300400500600700800 UK Germany France Italy Hungary Czech Republic Spain Poland Romania Russia South Africa Ukraine Turkey Ilość komputerów na 1000 gosp. domowych Więcej niż 1 komputer na gosp. domowe EU UK France Germany Spain Italy Netherlands Sweden Poland 2006 2010 100%80%60%40%20%0% Source: Economist Intelligence Unit 23 1 4

5 Dostęp do internetu w Europie w latach 2006 -2008 (gospodarstwa domowe) Źródło: ("Yankee Group: Consumer Fixed-Line and Media Forecast, January '07)

6 Seniorzy w Polsce: prognoza na lata 2002-2030 - dane GUS

7 OBYWATELE STUDENCI PRACOWNICY MŚP SAMORZĄDY INTERNET, KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE, WIEDZA, KOMUNIKACJA PROGRAMY RZĄDOWE ZAPOBIEGAJĄCE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

8 Regionalny program wspierania gospodarstw domowych w korzystanie z komputera i internetu – Basilicata/Włochy Władze regionu Basilicata były pomysłodawcą, wykonawcą oraz sfinansowały projekt Projekt został zrealizowany w latach 2000-2004 Adresaci projektu: wszyscy pełnoletni mieszkańcy regionu (1 dotacja na 1 gospodarstwo domowe) W projekcie wzięło udział 60 tys. mieszkańców

9 Regionalny program wspierania gospodarstw domowych w korzystanie z komputera i internetu – Basilicata/Włochy Cele projektu: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oferujących usługi on-line; Wzrost zapotrzebowania i wykorzystania e- usług oferowanych przez administrację publiczną Powyższe cele mogły zostać osiągnięte jedynie pod warunkiem iż wzrośnie liczba mieszkańców mających dostęp do komputera i internetu

10 Regionalny program wspierania gospodarstw domowych w korzystanie z komputera i internetu – Basilicata/Włochy Oferta władz regionu: Refundacja kosztów: –zakupu komputera; –Zakupu modemu; –120 godzinnego kursu komputerowego Wysokość refundacji zależała od dochodu na osobę w rodzinie: –Zakwalifikowani mieszkańcy mieli 4 miesiące na zakup sprzętu i 8 miesięcy na ukończenie kursu komputerowego licząc od daty zawiadomienia ich o zakwalifikowaniu do projektu –Zwrot kosztów w wysokości 80% na rachunek bankowy po weryfikacji zakupu i odbycia kursu. Kolejne 20% kosztów zwracano po roku po udokumentowaniu korzystania w tym czasie z internetu.

11 Program rządu włoskiego dla studentów C@ppuccino for a PC" projekt dedykowany dla studentów uniwersytetów publicznych i prywatnych – umożliwiający im zakup laptopa z technologią WLAN. –Atrakcyjny, gwarantowany przez rząd kredyt do wysokości 1200, –Okres spłaty kredytu- od 12 do 36 miesięcy –średnia rata kredytu wynosi 1 dziennie – cenę filiżanki cappuccino. Studenci niezamożni, którzy zwolnieni są z opłat na rzecz uczelni, mogą otrzymać dodatkowo od rządu dofinansowanie na zakup komputera w kwocie 200. Rząd włoski wyasygnował na program 35 milionów Euro: –5 ML na infrastrukturę WIFI na uniwersytetach –20ML na kwoty dopłat dla najuboższych studentów –10ML na gwarancje bankowe

12 …. Idzie do sklepu komputerowego, wybiera laptopa którego chce kupić - dostaje na niego fakturę pro-forma …. Idzie na uniwersytet z fakturą pro-forma i dostaje w sekretariacie PIN ważny 30 dni …idzie do banku i prosi o kredyt …wraca do sklepu i odbiera wybranego przez siebie laptopa Student Program rządu włoskiego dla studentów

13 Program rządu niemieckiego Program stworzony wokół rządowej inicjatywy Initiative D21 – D21 to partnerstwo publiczno-prywatne: – 200 firm z różnych branż – 41 członków rady pomocniczej (Minister Gospodarki, Premier Bawarii, Dyrektor Uniwersytetu Europejskiego – Głównym celem D21 jest stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez lepsze kształcenie, podnoszenie kwalifikacji i zdolności do wdrażania innowacji Program został ogłoszony przez Prezydenta Niemiec – artykuł na 1szej stronie Der Spiegel – wywiady z członkami rządu w prasie, radiu i telewizji – Szkolenia dla seniorów opłacane przez rząd Działania w programie oraz wyniki programu są monitorowane przez firmę badawczą TNS: – Wyniki badań są przedstawiane regularnie w parlamencie. 50 plus Internet Verbindet

14 INTERNET, KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE, WIEDZA, KOMUNIKACJA Program rządu niemieckiego Nowoczesny komputer Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie zabezpieczające, Specjalna oferta na dostęp do Internetu, Szkolenie z obsługi komputera i używania Internetu: – centra szkoleniowe – linia informacyjna uruchomiona przez DT

15 200 centrów szkoleniowych na terenie całego kraju: nauka obsługi komputera oraz używania internetu. Deutsche Railway: promocja programów za pomocą plakatów w pociągach, Deutsche Telco: mailing to bazy klientów 50+ BAGSO: artykuły w swoim miesięczniku Deutsche Railway: promocja programów za pomocą plakatów w pociągach, Deutsche Telco: mailing to bazy klientów 50+ BAGSO: artykuły w swoim miesięczniku Ekosystem Edukacja Komunikacja Intel, Deutsche Telecom, Deutsche Post, Deutsche Railway, Pfizer, Symantec, BAGSO (organizacja emerycka)

16 Programy rządowe zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu - rola rządu i sektora komercyjnego Niezbędne elementy dla prawidłowo funkcjonującego projektu: Ustalenie przejrzystych celów nakierowanych na poszczególne grupy docelowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb beneficjentów Ścisła współpraca rządu i sektora komercyjnego Szeroka komunikacja projektu (znacząca rola sektora komercyjnego) Zdefiniowanie narzędzi finansowania projektu przez rząd We wszystkich przypadkach rola rządu jako instytucji wspierającej i identyfikującej się z projektem jest kluczowa. Niezbędna jest współpraca sektora rządowego i prywatnego.

17 Pomoc w przeszkoleniu zdefiniowanej grupy beneficjentów programu Propagowanie programu (logo) przez grupę firm wspierającą projekt w ich materiałach reklamowych (np. ulotki, prasa, radio, telewizja, outdoor) Rola firmy Intel w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu Rola firmy Intel w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu Ekosystem EdukacjaKomunikacja Budowanie grupy wspierającej projekt spośród firm sektora komercyjnego (dostawcy internetu, banki, oprogramowanie, komputery, sieci sprzedaży detalicznej itp.)


Pobierz ppt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – przykłady samorządowych i rządowych programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego Tomasz Hodakowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google