Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 Analiza efektywności kształcenia ogólnego w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych I Forum Pomorskiej Edukacji Gdańsk, 14 listopad 2012 roku Barbara.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 Analiza efektywności kształcenia ogólnego w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych I Forum Pomorskiej Edukacji Gdańsk, 14 listopad 2012 roku Barbara."— Zapis prezentacji:

1 1 1 Analiza efektywności kształcenia ogólnego w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych I Forum Pomorskiej Edukacji Gdańsk, 14 listopad 2012 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz OKE w Gdańsku

2 2 2 Uczestnicy sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu w województwie pomorskim i w kraju w latach 2010-2012 (zestawy standardowe) Sprawdzian 2010-2012 Rok Województwo pomorskie Kraj 2010 23 609383 628 2011 22 725367 158 2012 22 175355 285 W latach 2010-2012 zmalała populacja zdających sprawdzian województwie pomorskim o 2 355 uczniów.

3 3 3 Różnice między wynikami zdających sprawdzian w danej grupie szkół w województwie pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Rok Zdający ze szkół Ogół zdających wiejskich w miastach do 20 tys. w miastach od 20 tys. do 100 tys. wielkomiejskich 2010-3-201 2011-3-202 2012-3 1 W 2012 roku wyniki ogółu zdających w kraju: najwyższy wynik: mazowieckie +3, najniższy wynik: zachodniopomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie -2 Największe różnice między wynikami zdających z województwa pomorskiego i z kraju występują w grupie szkół wiejskich. Sprawdzian 2010-2012

4 4 4 Gminy i miasta w województwie pomorskim, z których uczniowie uzyskali średnie wyniki sprawdzianu powyżej średniej w danej grupie szkół w kraju (uporządkowano malejąco wg wyniku sprawdzianu) Wieś (średnia w kraju – 54%) Miasto do 20 tys. (średnia w kraju – 55%) Miasto 20-100 tys. (średnia w kraju – 58%) Miasto powyżej 100 tys. (średnia w kraju – 62%) Gmina Kolbudy Gmina Kosakowo Gmina Subkowy Gmina Luzino Gmina Przechlewo Gmina Słupsk Gmina Starogard Gd. Gmina Karsin Gmina Mikołajki Pom. Gmina Sierakowice Gmina Wejherowo Miasto Reda Miasto Krynica Morska Miasto Człuchów Miasto i Gmina Dzierzgoń Miasto Ustka Miasto Jastarnia Miasto i Gmina Żukowo Miasto Kwidzyn Miasto Rumia Miasto Sopot Miasto Gdynia Miasto Gdańsk Sprawdzian - kwiecień 2012 Powyżej średniej ogółu zdających w kraju (57%) znalazły się średnie wyniki zdających z 18 miast i gmin. Oprócz podkreślonych w powyższej tabeli są to również: miasto Wejherowo, miasto Pruszcz Gdański, miasto Kościerzyna i miasto Chojnice.

5 5 5 Różnice między wynikami sprawdzianów na wsiach i w miastach o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców w województwie pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Rok Województwo pomorskie Kraj 2010 -12-7 2011 -10-6 2012 -12-8 Różnice między wynikami zdających ze szkół wiejskich i zdających ze szkół wielkomiejskich w województwie pomorskim są wyższe niż w kraju. Sprawdzian 2010-2012

6 6 66 Normalizacja wyników egzaminacyjnych Wyniki na skali staninowej StaninNazwa stanina 1najniższy 2bardzo niski 3niski 4niżej średni 5średni 6wyżej średni 7wysoki 8bardzo wysoki 9najwyższy Skalę staninową wykorzystuje się do porównania wyników uczniów i szkół w danym roku oraz w poszczególnych latach. Przedziały punktowe odpowiadające poszczególnym staninom ustala każdego roku Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników w kraju. Staniny 1-3 – wyniki niskie. Staniny 4-6 – wyniki średnie. Staniny 7-9 – wyniki wysokie.

7 7 7 Rozkłady liczebności wyników ogółu zdających z województwa pomorskiego (lata 2010-2012) W 2012 roku w porównaniu do 2011 roku zauważa się wzrost (o 3 punkty procentowe) odsetka uczniów o wynikach niskich i jednocześnie spadek (o 3 punkty procentowe) odsetka uczniów uzyskujących wyniki wysokie. Sprawdzian 2010-2012

8 8 8 Uczestnicy egzaminu gimnazjalnego Uczestnicy egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim i w kraju w latach 2010-2012 (zestawy standardowe) Rok Województwo pomorskie Kraj 2010 25 629434 365 2011 24 422409 079 2012 23 570393 891 W latach 2010-2012 zmalała populacja zdających egzamin gimnazjalny w województwie pomorskim o 2 059 osób. Egzamin gimnazjalny 2010-2012

9 9 9 Różnice między wynikami egzaminu gimnazjalnego w latach 2009-2011 w danej grupie szkół w województwie pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Rok Zdający ze szkół Ogół zdających wiejskich w miastach do 20 tys. w miastach od 20 tys. do 100 tys. wielkomiejskich 2009-4-3-20 2010-4-2 -3 2011-5-4 -3-4 Część humanistyczna Egzamin gimnazjalny 2009-2011 Rok Zdający ze szkół Ogół zdających wiejskich w miastach do 20 tys. w miastach od 20 tys. do 100 tys. wielkomiejskich 2009-3-201 2010-2010 2011-3-20 Część matematyczno-przyrodnicza

10 10 Różnice między wynikami egzaminu gimnazjalnego na wsiach i w miastach o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców w województwie pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Rok Część humanistyczna Część matematyczno- przyrodnicza Województwo pomorskie Kraj Województwo pomorskie Kraj 2010 -8-5-10-6 2011 -7-5-9-6 2012 -7-5-8-5 Różnice między wynikami zdających ze szkół wiejskich i zdających ze szkół wielkomiejskich w województwie pomorskim są wyższe niż w kraju. W województwie pomorskim występuje większe niż w kraju zjawisko polaryzacji wyników uczniów z egzaminu gimnazjalnego związane z lokalizacją szkoły. Egzamin gimnazjalny 2010-2012

11 11 Rozkłady liczebności wyników zdających w województwie pomorskim (lata 2009-2011) Część humanistyczna Egzamin gimnazjalny 2009-2011 W 2011 roku w porównaniu do 2009 roku zauważa się spadek (o 3 punkty procentowe) odsetka uczniów uzyskujących wyniki wysokie.

12 12 Rozkłady liczebności wyników zdających w województwie pomorskim (lata 2009-2011) Egzamin gimnazjalny 2009-2011 Część matematyczno-przyrodnicza W 2011 roku w porównaniu do 2009 roku zauważa się spadek (o 3 punkty procentowe) odsetka uczniów uzyskujących wyniki wysokie.

13 13 Różnice między wynikami egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w danej grupie szkół w województwie pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Zakres Szkoły wiejskie Szkoły w miastach do 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły wielkomiejskie Ogół zdających Język polski -5-2 -3 Historia i wos -3-20-2 Część humanistyczna Język polski: najwyższy wynik: małopolskie +4, najniższy wynik: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie -3 Historia i wiedza o społeczeństwie: najwyższy wynik: małopolskie i mazowieckie +2, najniższy wynik: warmińsko-mazurskie -3 Egzamin gimnazjalny 2012

14 14 Gminy i miasta w województwie pomorskim, z których gimnazjaliści uzyskali średnie egzaminu powyżej średniej w danej grupie szkół w kraju (uporządkowano malejąco wg wyniku egzaminu) Wieś (średnia w kraju – 64%) Miasto do 20 tys. (średnia w kraju – 63%) Miasto 20-100 tys. (średnia w kraju – 66%) Miasto powyżej 100 tys. (średnia w kraju – 68%) Gmina Kolbudy Gmina Ustka Gmina Koczała Gmina Studzienice Gmina Damnica Gmina Kosakowo Gmina Sztutowo Gmina Kwidzyn Gmina Stegna Gmina Dziemiany Gmina Parchowo Gmina Miłoradz Miasto Krynica Morska* Miasto Jastarnia Miasto i Gmina Czarne Miasto Reda Miasto i Gmina Nowy Staw Miasto Kwidzyn Miasto Kościerzyna Miasto Pruszcz Gd. Miasto Rumia __________ Egzamin gimnazjalny - kwiecień 2012 Powyżej średniej ogółu zdających w kraju (65%) znalazły się średnie wyniki zdających z 21 miast i gmin województwa pomorskiego. Oprócz podkreślonych w powyższej tabeli są to również: miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Chojnice, miasto Gdańsk i miasto Wejherowo. Część humanistyczna – język polski * Do egzaminu przystąpiło 8 zdających

15 15 Różnice między wynikami egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w danej grupie szkół w województwie pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Matematyka: najwyższy wynik: małopolskie i mazowieckie +3, najniższy wynik: zachodniopomorskie -2 Przedmioty przyrodnicze: najwyższy wynik: mazowieckie +2, najniższy wynik: warmińsko-mazurskie -2 Zakres Szkoły wiejskie Szkoły w miastach do 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły wielkomiejskie Ogół zdających Matematyka-2010 Przedmioty przyrodnicze -300 Część matematyczno-przyrodnicza Egzamin gimnazjalny 2012

16 16 Gminy i miasta w województwie pomorskim, z których gimnazjaliści uzyskali średnie wyniki egzaminu powyżej średniej w danej grupie szkół w kraju (uporządkowano malejąco wg wyniku egzaminu) Egzamin gimnazjalny - kwiecień 2012 Wieś (średnia w kraju – 45%) Miasto do 20 tys. (średnia w kraju – 45%) Miasto 20-100 tys. (średnia w kraju – 48%) Miasto powyżej 100 tys. (średnia w kraju – 52%) Gmina Stara Kiszewa Gmina Koczała Gmina Trzebielino Gmina Studzienice Gmina Sulęczyno Gmina Lubichowo Gmina Kolbudy Gmina Pszczółki Gmina Damnica Gmina Sierakowice Gmina Kwidzyn Gmina Kaliska Gmina Lipnica Gmina Nowa Karczma Gmina Rzeczenica Gmina Stężyca Gmina Tuchomie Gmina Kosakowo Gmina Przechlewo Gmina Słupsk Gmina Chmielno Gmina Karsin Gmina Wicko Gmina Liniewo Gmina Parchowo Gmina Kobylmica Gmina Borzytuchom Gmina Nowa Wieś Lęborsk Miasto Krynica Morska* Miasto Reda Miasto Łeba Miasto Skórcz Miasto Czarna Woda Miasto i Gmina Żukowo Miasto Kwidzyn Miasto Rumia Miasto Kościerzyna Miasto i Gmina Kartuzy Miasto Pruszcz Gd. Miasto Starogard Gd. Miasto Gdynia Miasto Sopot Powyżej średniej ogółu zdających w kraju (47%) znalazły się średnie wyniki zdających z 31 miast i gmin. Oprócz podkreślonych w powyższej tabeli są to również miasto Gdańsk i miasto Chojnice. Część matematyczno-przyrodnicza – matematyka * Do egzaminu przystąpiło 8 zdających

17 17 Różnice między wynikami egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim i w kraju w poszczególnych grupach szkół (w punktach procentowych) Poziom Szkoły wiejskie Szkoły w miastach do 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły wielkomiejskie Ogół Podstawowy-4 1 Rozszerzony-4120 Język angielski Poziom podstawowy: najwyższy wynik: mazowieckie +3, najniższy wynik: warmińsko-mazurskie -4 Poziom rozszerzony: najwyższy wynik: lubuskie i dolnośląskie +3, najniższy wynik: świętokrzyskie -4 Egzamin gimnazjalny 2012

18 18 Segregację uczniów do klas na podstawie wyników sprawdzianu Co pokazuje edukacyjna wartość dodana (EWD)? Potencjał edukacyjny uczniów na wejściu

19 19 Porównanie EWD z zakresu języka polskiego i matematyki według osiągnięć na wejściu

20 20 Porównanie EWD z zakresu języka polskiego i matematyki klasach

21 21 Trzyletnie EWD w gimnazjum ewd.edu.pl) Trzyletnie EWD w gimnazjum (ewd.edu.pl) GH GM

22 22 Pytania badawcze m. in. 1. Jak przyrost osiągnięć uczniów w gimnazjach zależy od organizacji pracy szkoły i działań edukacyjnych nauczycieli? 2. Jak rozwój osiągnięć uczniów gimnazjów zależy od cech indywidualnych uczniów i środowiska rodzinnego? Jakie czynniki warunkują osiągnięcia edukacyjne uczniów na podstawie badań w gimnazjach wiejskich i wielkomiejskich? Nauczanie jest efektywne, gdy przynosi rozwój osiągnięć uczniów. Ekspertem i recenzentem projektów badań był prof. dr hab. Bolesław Niemierko

23 23 Metody i narzędzia badań Pomiar dydaktyczny (sprawdzian i egzamin gimnazjalny) Ankieta (uczniowie, ich wychowawcy klas i dyrektorzy szkół) Wywiad indywidualny (dyrektorzy szkół, przedstawiciele organów prowadzących szkoły) Obserwacja (sprawdzian, egzamin gimnazjalny, podczas badania ankietowego) Analiza dokumentów (zgromadzone w OKE dokumentacja egzaminacyjna) Badanie w gimnazjach wiejskich objęło 502 uczniów. Badania w gimnazjach wielkomiejskich objęło 618 uczniów.

24 24 Czynniki osiągnięć uczniów BLOK 1: Uczeń i jego środowisko (Między innymi: płeć, zdolności, zainteresowania i postawy ucznia oraz pozycja społeczno-ekonomiczna jego rodziny.) Opis bloków łączących zmienne oddziałujące na efekty uczenia się: Niemierko B.: Zachodni wiatr w edukacji. Od unijnego prelegenta do wspólnych badań [w:] Kwartalnik EDUKACJA Nr 1 (109) 2010, IBE, Warszawa 2010 BLOK 2: Szkoła (Między innymi: program i organizacja kształcenia oraz styl kierowania szkołą, wyposażenie szkoły.) BLOK 3: Nauczyciel (Między innymi: postawy pedagogiczne, metody kształcenia, i wykorzystywane środki dydaktyczne.)

25 25 Podobieństwa pomiędzy gimnazjami wiejskimi i wielkomiejskimi Strefy wyników Liczba uczniów Szkoły wiejskieSzkoły wielkomiejskie Strefa IWyniki niskie na wejściu2 395813 Strefa IIWyniki średnie na wejściu4 3353 325 Strefa IIIWyniki wysokie na wejściu1 0911 788 Część humanistycznaCzęść matematyczno-przyrodnicza WYBRANE WYNIKI BADAŃ

26 26 Zróżnicowanie postępu edukacyjnego uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych Zróżnicowanie postępu edukacyjnego uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych o różnym poziomie osiągnięć na wejściu Szkoły wiejskieSzkoły wielkomiejskie strefa Istrefa IIstrefa IIIRazem W EWD 708048921766 Ś EWD 21312258882326 N EWD 32914055602294 Razem 612343423406386 strefa Istrefa IIstrefa IIIRazem W EWD 229425102756 Ś EWD 90419275603391 N EWD100521236383766 Razem2138447513007913

27 27 Do grupy czynników charakteryzujących dojrzałość zaliczono: zaangażowanie we własną naukę zaangażowanie uczniów w życie klasy frekwencja na zajęciach szkolnych zachowanie Współczynniki korelacji zmiennych (1-4) z EWD (w szkołach wiejskich): r GH = 0,67; r GM = 0,62 Blok 1. Uczeń i jego środowisko Cechy indywidualne gimnazjalistów w opinii wychowawców klas Średnia ocena dojrzałości badanej młodzieży z Trójmiasta wyniosła 3,5 (zadowalająca) i była taka sama jak u młodzieży wiejskiej. Oceny zaangażowania we własną naukę

28 28 Na podstawie opinii ankietowanych gimnazjalistów można stwierdzić, że dobra atmosfera panująca w szkole wpływa pozytywnie na przyrost osiągnięć uczniów w gimnazjum. Średnia ocena klimatu społecznego szkoły w szkołach wielkomiejskich: od 3,1 w G2 o niskim EWD do 4,4 w G5 o wysokim EWD. Blok 2. Szkoła Klimat społeczny szkoły rGH=0,99, rGM= 0,88 StwierdzenieSzkoły wiejskie Szkoły wielkomiejskie Chętnie chodzę do szkoły3,43,6 W szkole czuję się bezpiecznie4,24,1 W szkole panuje właściwa atmosfera3,93,7 Relacje między uczniami są dobre3,93,5 Relacje między uczniami a nauczycielami są dobre3,93,5

29 29 Blok 3. Nauczyciel Klimat społeczny klasy Do grupy czynników charakteryzujących klimat społeczny klasy zaliczono: Lubię koleżanki i kolegów z mojej klasy Mogę liczyć na pomoc koleżanek i kolegów z mojej klasy w nauce Mogę liczyć na pomoc koleżanek i kolegów z mojej klasy w innych sprawach niż nauka Relacje pomiędzy uczniami są dobre. Analiza statystyczna odpowiedzi uczniów wykazała dodatnią zależność między średnimi wskaźnikami EWD szkoły i średnią zmiennych charakteryzujących klimat społeczny klasy. Spośród zmiennych z tej grupy najsilniejszy związek wystąpił dla możliwości uzyskania pomocy koleżeńskiej w nauce. Mogę liczyć na pomoc koleżanek i kolegów z mojej klasy w nauce Średni wskaźnik w szkołach wiejskich 4,2 (wysoki), w wielkomiejskich 3,9 ( wyżej zadowalający)

30 30 Różnice pomiędzy gimnazjami wiejskimi i wielkomiejskimi Warunki organizacyjne szkół Gimnazja wielkomiejskie cechuje duże zróżnicowanie pod względem liczby oddziałów, natomiast większość gimnazjów wiejskich liczy mniej oddziałów. Gimnazja wielkomiejskie częściej są szkołami samodzielnymi, a w wypadku zespołów szkół - również w połączeniu z liceum ogólnokształcącym, zaś wiejskie z reguły stanowią zespół ze szkołą podstawową. Osiągnięcia na wejściu W gimnazjach wielkomiejskich naukę podejmuje około 14% uczniów z wynikami niskimi ze sprawdzianu i około 34% uczniów z wynikami wysokimi. W gimnazjach wiejskich naukę podejmuje około 30% uczniów z wynikami niskimi ze sprawdzianu i około 14% uczniów z wynikami wysokimi

31 31 Blok 1. Uczeń i jego środowisko Sytuacja Blok 1. Uczeń i jego środowisko Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin gimnazjalistów w ocenie wychowawców klas Do grupy czynników charakteryzujących pozycję społeczną rodzin zaliczono: 1. wykształcenie rodziców 2. sytuacja materialna rodzin 3. wydolność wychowawcza 4. zainteresowanie rodziców nauką dziecka 5. zaangażowanie rodziców w życie klasy Największy związek na przyrost osiągnięć uczniów miało wykształcenie rodziców, a pozostałe zmienne okazały się pośrednio z nim związane. (współczynniki korelacji z EWD (w szkołach wiejskich): r GIM = 0,64) Często rodzice nie pracują, nie interesują się edukacją dzieci, a jedynie skupiają swój wysiłek na pozyskiwanie środków finansowych (m.in. od szkoły, z gminy). Małe jest zainteresowanie nauką dziecka, co powoduje słabą motywację do nauki. Niskie wykształcenie rodziców powoduje słabe możliwości pomocy uczniom w domu.

32 32 Blok 1. Uczeń i jego środowisko Pilność - odpowiedzialność gimnazjalistów za własny rozwój Największy związek na przyrost osiągnięć uczniów miało: czytanie lektur szkolnych odrabianie lekcji/uczenie się. Czytam lektury szkolne Stwierdzenie Szkoły wiejskie Szkoły wielkomiejskie Odrabiam lekcje i uczę się 4,13,7 Czytam lektury szkolne 3,23,4 Czytam inne książki niż lektury 3,13,5 Korzystam z komputera w celach edukacyjnych 3,84,1

33 33 Blok 3. Nauczyciel Ocena profesjonalizm nauczycieli przez uczniów Do grupy czynników charakteryzujących profesjonalizm nauczycieli zaliczono: Nauczyciele interesowali się tym, jak radzę sobie ze stawianymi mi wymaganiami Nauczyciele udzielali wskazówek, jak uczyć się skutecznie Na zajęciach wykorzystywaliśmy informacje z różnych źródeł Zdobytą wiedzę stosowaliśmy w praktyce Średnia ocena profesjonalizmu nauczycieli w gimnazjach wielkomiejskich była zadowalająca – 3,3 i miała dodatni związek z przyrostem osiągnięć uczniów. Średnia ocena profesjonalizmu nauczycieli w gimnazjach wiejskich była wyżej zadowalająca – 3,9, jednak jej związek z EWD okazał się bardzo słaby. Nauczyciele na wsiach cieszą się większym autorytetem wśród uczniów i jest bardziej doceniany ich wkład w efekty kształcenia niż w szkołach wielkomiejskich.

34 34 Blok 3. Nauczyciel ( Odsetek uczniów, którzy potwierdzili stwierdzenia dotyczące lekcji ) Stwierdzenie Wieś Trójmiasto Wieś Trójmiasto Najczęściej lekcje były dla mnie ciekawe24%34%20%16% Zagadnienia z tego przedmiotu były dla mnie szczególnie łatwe 31%38%25%24% Najczęściej rozumiałem, co tłumaczył nauczyciel na lekcjach 44%59%39%37% Nauczyciel naprowadzał mnie, kiedy miałem problem z wykonaniem zadania 36%34%49%42% Nauczyciel często zachęcał mnie do nauki37%43%40%26% Nauczyciel często chwalił mnie za wykonanie zadań domowych 38%40%29%14% języka polskiegomatematyki

35 35 Co pisali uczniowie o nauce w gimnazjum? Nauka w gimnazjum sprawiała mi przyjemność.; Nauka w gimnazjum była fascynującym rozdziałem w moim życiu.; W gimnazjum wiele się nauczyłam i bardzo mi się podoba.; Nauka w gimnazjum powiększyła moją wiedzę.; W szkole jest sympatyczna atmosfera.; Szkoda mi odchodzić z gimnazjum, boję się iść do nowej szkoły.; Będę odwiedzał swoją szkołę, bo jest otwarta na odwiedziny absolwentów. Wrażenia pozytywne Wrażenia negatywne Uczymy się tylko teorii, a nie umiemy tego zastosować w praktyce.; Potrzebne byłyby jakieś eksperymenty, prezentacje, filmy związane z przedmiotem, by zainteresować uczniów.; Nie rozwiązujemy na lekcjach żadnych ciekawych zadań, nie robimy też doświadczeń.; Niektórzy nauczyciele nie potrafią wytłumaczyć zadania; Nauka w gimnazjum byłaby o wiele ciekawsza, gdyby nauczyciele potrafili do niej zachęcić; Nauczyciele nie doceniają moich wysiłków. Nawet nie zwracają na to uwagi.

36 36 Uczenie sięwłaściwie kierowanerozwój osiągnięć uczniów Uczenie się, gdy jest właściwie kierowane, przynosi rozwój osiągnięć uczniów. kontekstosiągnięcia na wejściudziałania edukacyjne Na rozwój osiągnięć wpływają: kontekst, osiągnięcia na wejściu i działania edukacyjne nie jest obiektywna Ocena skuteczności kształcenia w gimnazjum na podstawie surowych wyników egzaminu nie jest obiektywna, gdyż wyniki te w znacznym stopniu są zależne od poziomu osiągnięć na wejściu. edukacyjna wartość dodanajednym ze wskaźników Miarą postępu uczniów w określonym czasie uczenia się jest edukacyjna wartość dodana (EWD), która jest jednym ze wskaźników oceny efektywności kształcenia. efektywność nauczania Analizując wskaźniki EWD trzeba pamiętać, że nie obrazują one całej pracy szkoły, a jedynie efektywność nauczania i osiągnięcia mierzone zadaniami zawartymi w zestawach egzaminacyjnych. zorientowana Praca szkół często jest zorientowana na wzrost osiągnięć uczniów słabych, jednak o ogólnym tempie rozwoju decydują uczniowie przeciętni. Segregacja uczniów do klas według miejsca zamieszkania nie sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych. wiejskich i miejskich Efektywność nauczania w gimnazjach wiejskich i miejskich nie różni się istotnie, jest mniejsza dla przedmiotów humanistycznych. Podsumowanie


Pobierz ppt "1 1 Analiza efektywności kształcenia ogólnego w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych I Forum Pomorskiej Edukacji Gdańsk, 14 listopad 2012 roku Barbara."

Podobne prezentacje


Reklamy Google