Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modele i strategie międzynarodowej współpracy kulturalnej Dr Dragan Klaic Członek stały stowarzyszenia Felix Meritis w Amsterdamie Wizytujący profesor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modele i strategie międzynarodowej współpracy kulturalnej Dr Dragan Klaic Członek stały stowarzyszenia Felix Meritis w Amsterdamie Wizytujący profesor."— Zapis prezentacji:

1

2 Modele i strategie międzynarodowej współpracy kulturalnej Dr Dragan Klaic Członek stały stowarzyszenia Felix Meritis w Amsterdamie Wizytujący profesor na Uniwersytecie Europy Środkowej w Budapeszcie www.draganklaic.eu Lublin, 29 stycznia 2010 © D. Klaic 2010

3 www.draganklaic.eu3 Szerszy kontekst Globalizacja i jej wymiar kulturowy Rozszerzenie UE i jego kłopotliwe skutki Stagnacja kultury publicznej Obawy o bezpieczeństwo po zamachach 11 września Rok 2008 rokiem dialogu międzykulturowego w UE Kryzys ekonomiczny: cięcia budżetowe, odnowione obawy o wzrost protekcjonizmu państwowego, zwolnienie procesów globalizacyjnych, kurczenie się funduszy publicznych i prywatnych, utrzymujące się wysokie bezrobocie

4 www.draganklaic.eu4 Kontekst szczegółowy Dziedzictwo socjalizmu Regionalne rozbieżności w zakresie dynamiki rozwoju – pomimo napływu funduszy strukturalnych UE Kultura publiczna w starciu z kulturą komercyjną Związki kulturowe z Ukrainą i Białorusią Polityka sąsiedztwa UE: niezagospodarowany wymiar kulturalny Zbyt nieliczni przedstawiciele kultury o znaczeniu międzynarodowym Niemal całkowity brak zaangażowania prywatnych fundacji (mecenat)

5 www.draganklaic.eu5 Po co współpraca międzynarodowa? Jednostki: rozwój zawodowy ponad sławę lub profity Organizacje: rozwój instytucjonalny, doskonalenie Rządy państw: interes polityczny i pobudki ekonomiczne Miasta i regiony: chęć wyróżnienia się, oczekiwanie korzyści ekonomicznych

6 www.draganklaic.eu6 Złożone motywacje Współpraca to więcej niż promocja, eksport czy wymiana: jest to ścieżka rozwoju Oczekiwania artystyczne, kulturalne, polityczne i ekonomiczne Pokój, stabilność i współpraca makroregionalna Europa jako zintegrowana przestrzeń kulturalna Wkład w rozwój idei obywatelstwa europejskiego STĄD: należy ponownie przeanalizować własną motywację, oczekiwania i ryzyko; zastanowić się nad kierunkiem, przygotowaniami, badaniami Sieci kontaktów jako podstawowa infrastruktura

7 www.draganklaic.eu7 Formy współpracy Współdzielenie kompetencji Zaznaczanie obecności za granicą pod narodowym szyldem Zaproszenia i wizytacje wzbudzające ciekawość poza granicami kraju Współpraca międzynarodowa w zakresie tworzenia programów i pokazywania wydarzeń kulturalnych Międzynarodowe tournee Ewolucja funkcji festiwali

8 www.draganklaic.eu8 Zaawansowane formy współpracy Międzynarodowa debata, refleksja i szkolenia z udziałem profesjonalistów Rezydencje dla artystów zagranicznych Wspólne tworzenie i eksperymentowanie Współprodukcje z zagranicznymi artystami, grupami i festiwalami

9 www.draganklaic.eu9 Obecne tendencje Od przypadkowych do bardziej trwałych Od pokazywania sztuki po współprodukcje Od kontaktów dwustronnych do wielostronnych Od sieci kontaktów do konsorcjów artystycznych

10 www.draganklaic.eu10 Ważne kwestie we współpracy dwustronnej Różnorodność, złożoność, krzywa uczenia się Spójność w kierowaniu i kreowaniu autorytetów Cała organizacja jako udziałowiec Dyscyplina w kontaktach Nieprzewidywalne procesy artystyczne Nieodłączne ryzyko: nieporozumienia, irytacja, konflikty Zmiany instytucjonalne i osobowe Zmiany kontekstowe Częsta potrzeba zmiany stanowiska i poszukiwanie nowej motywacji do zaangażowania

11 www.draganklaic.eu11 Współpraca wielostronna Większa złożoność Większe ryzyko, większe nachylenie krzywa uczenia się Podział ról i obowiązków Zaufanie, cierpliwość oraz uchwycenie dynamiki międzykulturowej Budowanie wyników synergetycznych Mobilizacja zasobów, podział ryzyka Dłuższa żywotność produktu kulturalnego

12 www.draganklaic.eu12 Budowanie procesu współpracy Wdrożenie pierwotnych celów Kryteria oceny: ilościowe i jakościowe Benchmarking - analizy porównawcze: wskaźniki Procedury dokumentacyjne: zachowanie efektów działań Strategia dla komunikacji: przekazywanie informacji z różnych źródeł, polityki internetowe Rola mediów zawodowych, krajowych, lokalnych i europejskich Okresowe raportowanie dla różnych podmiotów finansujących

13 www.draganklaic.eu13 Zagadnienia strategiczne Trwałość, autonomia, ciągłość Wartości i etyka, uczenie się i świadomość Integracja europejska a wymiar kulturalny Integracja kontekstów: narodowego, regionalnego, europejskiego i globalnego Globalnie i lokalnie: ważna dialektyka

14 www.draganklaic.eu14 Kontekst lokalny Przygotowanie publiczności do odbioru działań międzynarodowych Środowisko profesjonalistów jako sprzymierzeniec; strategie zaangażowania; szkolenia i możliwości rozwoju Zależność od mediów Zaangażowanie lokalnych podmiotów finansujących Dekontekstualizacja i rekontekstualizacja Spójność w tworzeniu programów wydarzeń, tworzenie wspólnych ram, wydarzeń w seriach i według przyjętego wzorca

15 www.draganklaic.eu15 Jeszcze raz o motywacji "Międzynarodowy" oznacza zgłębianie kultur "Międzynarodowy" oznacza badania "Międzynarodowy" to nabywanie kompetencji i umiejętności "Międzynarodowy" oznacza ożywienie instytucjonalne "Międzynarodowy" oznacza inwestycje zewnętrzne Korzyści zawodowe, instytucjonalne i społeczne Refleksja nad perspektywą rozwoju kultury niekomercyjnej we własnym mieście: spojrzenie systemowe, postulaty systemowe, działania wspierające

16 www.draganklaic.eu16 Jak zadbać o zgodne współdziałanie Różnorodność organizacji kultury w Europie: status, rozmiar, struktury, finansowanie, metody planowania Odmienne tradycje, mentalności i charakter Hierarchia i autorytety, możliwości delegowania obowiązków Częste podobieństwo publicznych organizacji kultury w Europie Środkowo-Wschodniej Infrastruktura NGO: dynamiczna, gotowa do pracy Radzenie sobie z nieprzystawalnością organizacji i modeli działania Synergie w zakresie estetyki, tematów, kultury i polityki pomimo istniejących różnic systemowych

17 www.draganklaic.eu17 Zmiany na poziomie lokalnym dzięki współpracy międzynarodowej Wydobycie się z działań rutynowych Stworzenie lokalnych ram referencyjnych i dyskursywnych Zaangażowanie różnych grup lokalnych partnerów Wprowadzanie kolejnych gości z zagranicy w lokalny kontekst Dzielenie się korzyściami, ideami oraz informacjami na poziomie lokalnym Stworzenie koalicji interesów i zainteresowań Miejsce dla zaangażowania międzynarodowego w lokalnych debatach kulturalnych i politycznych: wyjaśnianie, spieranie się, szukanie poparcia

18 www.draganklaic.eu18 Co dalej? Doświadczenia i wyniesione lekcje: integracja, refleksja i ocena Ponowna ocena organizacji, możliwości współpracy i posiadanych kompetencji Konieczność rozważenia opcji kontynuacji i działań ubocznych Stabilna i ciągła współpraca Poszukiwanie i próbowanie innych partnerów Po doświadczeniach dwustronnych, przejście do działań wielostronnych

19 www.draganklaic.eu19 Źródła www.culturalpolicies.net www.on-the-move.org www.labforculture.org www.culture.info D. Klaic, Mobility of Imagination (2007)


Pobierz ppt "Modele i strategie międzynarodowej współpracy kulturalnej Dr Dragan Klaic Członek stały stowarzyszenia Felix Meritis w Amsterdamie Wizytujący profesor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google