Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Automobilová výroba Čadca page 2/33 – AVC Presentation - 2000AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA a.s. Tradycja przemysłu maszynowego w Czadcy sięga do roku 1944,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Automobilová výroba Čadca page 2/33 – AVC Presentation - 2000AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA a.s. Tradycja przemysłu maszynowego w Czadcy sięga do roku 1944,"— Zapis prezentacji:

1

2 Automobilová výroba Čadca

3 page 2/33 – AVC Presentation - 2000AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA a.s. Tradycja przemysłu maszynowego w Czadcy sięga do roku 1944, od wtedy program produkcyjny wielokrotnie sią zmieniał, obecnie koncentrujemy sią na skomplikowaną produkcję akcesoriów dla przemysłu samochodowego. 195419441992 Firma ADLO Produkcja pomp wodnych do samochodów. Firma TATRA Filia czechosłowackiego koncernu TATRA. Produkcja różnych podzespołów do samochodów TATRA. Spółka AVC, a.s. Transformacja na spółkę akcyjną, potem prywatyzacja. Produkcja przekładni, dyferencjałów, napądów pomocniczych, kół zębatych i wałów, itd. AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

4 page 3/33 – AVC Presentation - 2000AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA a.s. Od powstania AVC jako spółki akcyjnej profil produkcji został w sposób zasadniczy zmieniony. Z wąsko wyspecjalizowanej filii koncernu TATRA stopniowo staliśmy sią dostawcami wielu światowych producentów samochodów. Obecnie nasz profil produkcyjny ma dwie podstawowe grupy – produkcja zespołów montażowych i produkcja komponentów. AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA Przekładnie pomocnicze PTO do traktorów Układy kierownicze, dyferencjały Sprzęgła, Napędy pomocnicze, wentylatory Zespoły montażowe:

5 page 4/33 – AVC Presentation - 2000AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA a.s. AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA różne koła zębate, satelity, koronowe koła z prostym lub skoćnym uząbieniem i z wewnętrznym wypustem wały wielowypustowe, napędowe, transmisyjne, pośredniczące, wyjściowe Komponenty:

6 AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA AVC jest również dostawcą komponentów do montażowni samochodów osobowych, produkuje odlewy z żeliwa plastycznego i aluminium. Komponenty: pierścienie do przekładni wałki do rozruszników samochodowych czopy krzyżaka wały do przekładni robotów przemysłowych obróbka odlewów z żeliwa i aluminium obróbka termiczna dla VW Slovakia

7 page 6/33 – AVC Presentation - 2000AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA a.s. Nasze wyposażenie techniczne, zróżnicowane możliwości produkcyjne, wiedza i doświadczenie specjalistów umożliwiają nam wytwarzać skomplikowane produkty, stosując następujące technologie: Obróbka skrawaniem - toczenie (radiálne, axiálne) – tokarki kłowe i revolverové, pionowe, tokarki NC i CNC - frezowanie – frezarki obwiedniowe, frezy pionowe i poziome - struganie – strugarki pionowe, również NCA - szewingowanie – maszyny NC a CNC - wiercenie – wiertarki pionowe i radialne, NC - szlifowanie – szlifierki kłowe ze sterowaniem MARPOSS,szlifierki do otworów CNC, szlifierki REISHAUER do szlifowania zębów - produkcja części kadłubów - NCA a NC centrá, NC a CNC stroje (TOS, Matsuura, Dugard Eagle, Hyundai, Daewoo,...) Obróbka chemiczno-termiczna i metalurgia Procesyobróbki termicznej - nawęglanie i a nitrocementacja, hartowanie, odpuszczanie, hartowanie indukcyjne Własna narzędziownia AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

8 Urządzenie pomiarowe Hoefler Urządzenia pomiarowe 3D Opton Szlifierka oząbienia Reishauer Freza obwiedniowa Samputensili Centrum obrókowe Daewoo Tokarka CNC Hyundai Tokarka CNC Daewoo Szlifierka CNC Junker

9 AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA Klienci BOSCHNiemcy, Brazylia PSA Peugeot CitroenFrancja RENAULT V.I.Francja TATRACzechy ZF IndustriesUSA ZF Passau Niemcy JOHN DEERENiemcy TMAUSA ZSNPSłowacja CLAASNiemcy NabtescoJaponia VWSłowacja

10 AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA Struktura produkcji w poszczególnych segmentach rynku w roku 2006 Maszyny rolnicze i budowlane (19 %) Inna produkcja i usługi (7 %) Samochody osobowe (15 %) Samochody ciężarowe i dostawcze (59 %)

11 page 10/33 – AVC Presentation - 2000AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA a.s. AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA Udział eksportu na produkcji w 2006 roku Struktura eksportu w 2006 roku Eksport (7%) (93%)(93%) Inne kraje Słowacja (2%) UE bez Czech (57%) Czechy (21%) USA (20%)

12 AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA Spółka AVC, a. s. produkuje swoje wyroby zgodnie z normami jakości ISO/TS 16 949:2002, ISO 9001:2000, które obejmują również system zarządzania jakością.

13 AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA Spółka ma dwa zakłady w Czadcy i w Rakovej. Zatrudnia obecnie 505 ludzi o nastąpującej strukturze: THZ – szczebel techniczno- gospodarczy Robotnicy – pracownicy w produkcji – tokarze, szlifierze, hartownicy,.... Inni pracownicy – wykonują inne czyności związane z produkcją – magazynierzy, konserwatorzy, kontrolerzy itp.

14 AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA Działania socialne a motywacyjne na rzecz pracowników W tym celu został przyjęty program motywacyjny. Podczas jego przygotowania i realizacji spółka kierowała się i kieruje zapewnieniem pracownikom potrzeb socjalnych i towarzyskich, stabilizacji, informacji, regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Innym celem jest wsparcie pracowników na drodze aktywności prowadzącej do racjonalizacji procesów produkcyjynch, podniesienia kwalifikacji zawodowych, wydajności pracy i odpowiednich umiejętności roboczych. Spółka wykonuje działania socjalno – motywacyjne w nastąpujących obszarach: obszar stabilizacji pracownika –Nagrody jubileuszowe –Nagrody w chwili przejścia na emeryturę –Dotacja na dojazdy do pracy –Współudział w składkach emerytalnych –Zasiłki socjalne

15 AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA obszar motywacji –Konkursy o najlepszego pracownika w kategoriach: kierownik, mistrz, pracownik techniczno-gospodarczy, robotnik –Motywacja w pdnoszeniu kwalifikacji zawodowych –Motywacyjne zainteresowanie grup pracowniczych – zespoły projektowe, audytorzy wewnętrzni, lektorzy obszar racjonalizacji –Konkurs najlepszego racjomalizatora –Konkurs o najlepszy wniosek racjonalizatorski –Szkolenie pracowników –Zadania tematyczne, wnioski racjonalizatorskie obszar regeneracji sił fizycznych i psychicznych –Działania związane z poprawą zdrowia –Czynności kulturalno-towarzyskie ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy –Współudział w kosztach posiłku –Zapobieganie dehydratacji organizmu pracowników –Poprawa warunków pracy

16 AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA Rozwój pracowników W ramach rozwoju zawodowego spółka zapewnia szkolenia wstępne, adaptację, przeszkolenia zawodowe w celu rozwijania i pogłębiania wiedzy fachowej i spawności zawodowej. Spółka organizuje szkolenia dla wszystkich grup pracowników w następujących dziedzinach: 1. Szkolenia wstępne, adaptacja pracowników techniczno-gospodarczych 2. Ustawowe szkolenia okresowe w zawodach robotniczych 3. Szkolenie SMK 4. Szkolenia zarządzania (rozwijanie sprawności menedżerskich, kierowniczych) 5. Szkolenia pogłębiające zawodowe kompetencje pracowników 6. Szkolenia wewnętrzne (szkolącymi są fachowcy zatrudnieni w spółce) 7. Szkolenia związane z aktualnymi potrzebami spółki (zmiany w przepisach prawnych...) 8. Szkolenia pracowników produkcji 9. Studia zaoczne (na kierunkach mechanicznych) 10. Kursy języków obcych

17 AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA Ocena polityki zatrudnienia w regionie doświadczenie z naboru pracowników : 1) brak wykwalifikowanej siły roboczej 2) brak chętnych do pracy 3) ograniczenie możliwości współpracy z ÚPSVaR (brak w rejestrach zdolnej do pracy siły roboczej, ograniczona możliwość korzystania z aktywnej polityki rynku pracy) Działania AVC, a.s.: - przewartościowanie kryterii (wymogów kwalifikacyjnych – wymagane wykształcenie, staż pracy, certyfikaty) na wolne miejsca pracy - przyjmowanie do pracy ludzi, którzy wykazują chęć podjęcia pracy - AVC zabezpiecza wszystkie czynności (szkolenie wstępne, przeszkolenie, zabezpieczenie udziału w kursach obowiązkowych) na koszt firmy. Uwaga: AVC zatrudnia chętnych, którzy chcą pracować bez względu na wiek, płeć, staż pracy, doświadczenia zawodowe (absolwenci szkół), narodowość.

18 AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA Formy i alternatywy zapewnienia wymaganego pocztu ludzi: 1)Otwarcie rynku pracy – nabór pracowników za granicą 2)Zabezpieczenie przez ÚPSVaR kursów rekwalifikacyjnych 3)Przygotowanie i realizacja znajdujących zastosowanie projektów we współpracy z ÚPSVaR. (Proponujemy przygotowanie projektów mniej skomplikowanych pod względem administracyjnym, których warunki i wskaźniki będzie można spełnić.) 4)Pogłębienie współpracy ze szkołami postatwowymi i średnimi (otwieranie klas zawodowych zgodnie z potrzebami regionu i strukturą bezrobotnych w regionie). Pogłębienie współpracy z pracodawcami. 5)W czasie wyboru szkoły średniej zapewnić uczniom szkół podstawowych informacje o możliwościach pracy w regionie po skończeniu szkoły (wykorzystanie mediów regionalnych i krajowych).

19 AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA Możliwości rozwoju i zatrudniania osób dlługotrwałe bezrobotnych w okresie pozostawania w rejestrze (návrhy): 1)Kursy psychologiczno-motywacyjne, szkolenia zmierzające do zmiany postawy do pracy, szkolenia aktywizacyjne, skierowane na podniesienie pewności siebie itp. 2)Kursy uczące komunikowania się z innymi i samoprezentacji. 3)Przygotowanie i realizowanie we współpracy z ÚPSVaR odpowiednich projektów – n.p. wyznaczenie grupy bezrobotnych, ich wstępne przygotowanie i we współpracy z pracodawcą ich adaptacja na konkretnym stanowisku pracy w realnych warunkach firmy zgodnie z przyjętym harmonogramem. 4)Przeprowadzanie kursów rekwalifikacyjnych pod patronatem ÚPSVaR zgodnie z potrzebami firm. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Automobilová výroba Čadca page 2/33 – AVC Presentation - 2000AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA a.s. Tradycja przemysłu maszynowego w Czadcy sięga do roku 1944,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google