Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych"— Zapis prezentacji:

1 Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu Prowadzący: dr hab. Katarzyna Brodzińska UNIJNE PROGRAMY STRUKTURALNE Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych

2 Podstawowe zasady typologii
reguluje rozporządzenie komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. pozwala na utworzenie jednorodnych grup gospodarstw w celach porównawczych, uwzględnia działalność gospodarczą inną niż rolnicza, bezpośrednio związaną z gospodarstwem w dochodach rolników.

3 Nadwyżka bezpośrednia (GM)
roczna wartość produkcji, uzyskana z jednego hektara uprawy lub od jednego zwierzęcia pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione na jej wytworzenie. 4/14/2017

4 Obliczanie nadwyżki bezpośredniej
Wartość produkcji określonej działalności - Koszty bezpośrednie = Nadwyżka bezpośrednia 4/14/2017

5 Standardowa nadwyżka bezpośrednia (SGM)
jest nadwyżką średniej z trzech lat wartość produkcji określonej działalności rolniczej nad średnią z trzech lat wartością kosztów bezpośrednich,w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcji. ”2004” 4/14/2017

6 Koszty bezpośrednie Koszty te można bez żadnej wątpliwości przypisać do danej działalności, Ich wielkość jest proporcjonalna do skali produkcji, Mają bezpośredni wpływ na rozmiar (wielkość i wartość) produkcji. 4/14/2017

7 Koszty bezpośrednie w produkcji roślinnej
Materiał siewny i nasadzeniowy, Nawozy z zakupu, Środki ochrony roślin, Regulatory wzrostu, Ubezpieczenie danej działalności, Koszty specjalistyczne. 4/14/2017

8 Koszty bezpośrednie w produkcji zwierzęcej
Zwierzęta z wymiany stada. Pasze: z zewnątrz gospodarstwa (z zakupu) z własnego gospodarstwa (z produktów potencjalnie towarowych i nietowarowych) Ubezpieczenie zwierząt Lekarstwa i środki weterynaryjne Usługi weterynaryjne Koszty specjalistyczne 4/14/2017

9 Europejska Jednostka Wielkości (ESU – European Size Unit)
to parametr służący do określenia wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych odpowiada określonej wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej wyrażonej w euro, 1 ESU to równowartość 1200 euro. 4/14/2017

10 Standardowa Produkcja (ang. Standard Output – SO)
to średnia wartość produkcji z 5 lat określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1 zwierzęcia (z wyjątkami: grzyby jadalne – 100 m2, drób – 100 szt., pszczoły – 1 pień pszczeli, czyli 1 rodzina pszczela), w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.

11 Obliczanie SO opiera się na podstawie rozmiaru działalności rolniczej, struktury upraw, stanu pogłowia zwierząt oraz opracowanych współczynników SO, współczynniki SO wyrażane są w jednostce pieniężnej, współczynnik wyznaczane są na poziomie regionalnym przez IERiGŻ.

12 Makroregiony SGM Pomorskie Warmińsko - mazurskie Zachodniopomorskie
Podlaskie Kujawsko - pomorskie Mazowieckie Wi elkopolskie Lubuskie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie

13 Obliczanie SO – przypadki szczególne
Grunty ugorowane niepodlegające dopłatom – uwzględnia się jeśli są inne dodatnie SP Grunty ugorowane podlegające dopłatom, nieużytkowane gospodarczo SO=0 Ogrody przydomowe SO=0

14 Obliczanie SO – przypadki szczególne
Cielęta poniżej 1 roku – uwzględnia się jedynie nadwyżkę powyżej liczby krów, Pozostałe owce i kozy – uwzględnia się, jeżeli w gospodarstwie nie ma owiec matek, Prosięta - uwzględnia się, jeżeli w gospodarstwie nie ma macior, Rośliny pastewne - uwzględnia się, jeżeli w gospodarstwie nie ma zwierząt żywionych w systemie wypasowym.

15 WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW ROLNYCH
„STARA” I poniżej 2 ESU / bardzo II 2-4 ESU / małe III 4-6 ESU / małe IV 6-8 ESU / V 8-12 ESU / średnio VI ESU / małe VII ESU / średnio duże VIII ESU / duże IX 100 i więcej / bardzo duże „NOWA” I poniżej 2 tys. EUR II do mniej niż 4 tys. EUR III tys. EUR IV tys. EUR V tys. EUR VI tys. EUR VII tys. EUR VIII tys. EUR IX tys. EUR X tys. EUR XI tys. EUR XII tys. EUR XIII tys. EUR XIV tys. EUR i więcej 4/14/2017

16 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW ROLNYCH
1-5 gospodarstwa specjalistyczne (SGM głównej dział. >2/3 SGM) 1. Spec. w uprawach polowych 2. Spec. w uprawach ogrodniczych 3. Spec. w uprawach trwałych 4. Spec. w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym 5. Spec. w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi 6-8 Gospodarstwa mieszane (SGM>1/3 <2/3) 6. Uprawy mieszane 7. Gospodarstwa mieszane różne zwierzęta 8. Różne uprawy i zwierzęta łącznie 9. Gospodarstwa niesklasyfikowane 4/14/2017

17 Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem
Obrót z DG Wskaźnik = Całkowity obrót (R+DG +DP) I klasa – do 10% II klasa – 10 do 50% II klasa – powyżej 50%


Pobierz ppt "Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google