Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIJNE PROGRAMY STRUKTURALNE Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu Prowadzący:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIJNE PROGRAMY STRUKTURALNE Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu Prowadzący:"— Zapis prezentacji:

1 UNIJNE PROGRAMY STRUKTURALNE Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu Prowadzący: dr hab. Katarzyna Brodzińska Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych

2 Podstawowe zasady typologii reguluje rozporządzenie komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. pozwala na utworzenie jednorodnych grup gospodarstw w celach porównawczych, uwzględnia działalność gospodarczą inną niż rolnicza, bezpośrednio związaną z gospodarstwem w dochodach rolników.

3 4/23/20153 Nadwyżka bezpośrednia (GM) roczna wartość produkcji, uzyskana z jednego hektara uprawy lub od jednego zwierzęcia pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione na jej wytworzenie.

4 4/23/20154 Obliczanie nadwyżki bezpośredniej Wartość produkcji określonej działalności - Koszty bezpośrednie = Nadwyżka bezpośrednia

5 4/23/20155 Standardowa nadwyżka bezpośrednia (SGM) jest nadwyżką średniej z trzech lat wartość produkcji określonej działalności rolniczej nad średnią z trzech lat wartością kosztów bezpośrednich,w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcji. ”2004”

6 4/23/20156 Koszty bezpośrednie Koszty te można bez żadnej wątpliwości przypisać do danej działalności, Ich wielkość jest proporcjonalna do skali produkcji, Mają bezpośredni wpływ na rozmiar (wielkość i wartość) produkcji.

7 4/23/20157 Koszty bezpośrednie w produkcji roślinnej Materiał siewny i nasadzeniowy, Nawozy z zakupu, Środki ochrony roślin, Regulatory wzrostu, Ubezpieczenie danej działalności, Koszty specjalistyczne.

8 4/23/20158 Koszty bezpośrednie w produkcji zwierzęcej Zwierzęta z wymiany stada. Pasze: z zewnątrz gospodarstwa (z zakupu) z własnego gospodarstwa (z produktów potencjalnie towarowych i nietowarowych) Ubezpieczenie zwierząt Lekarstwa i środki weterynaryjne Usługi weterynaryjne Koszty specjalistyczne

9 4/23/20159 Europejska Jednostka Wielkości (ESU – European Size Unit) to parametr służący do określenia wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych odpowiada określonej wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej wyrażonej w euro, 1 ESU to równowartość 1200 euro.

10 Standardowa Produkcja (ang. Standard Output – SO) to średnia wartość produkcji z 5 lat określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1 zwierzęcia (z wyjątkami: grzyby jadalne – 100 m2, drób – 100 szt., pszczoły – 1 pień pszczeli, czyli 1 rodzina pszczela), w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.

11 Obliczanie SO opiera się na podstawie rozmiaru działalności rolniczej, struktury upraw, stanu pogłowia zwierząt oraz opracowanych współczynników SO, współczynniki SO wyrażane są w jednostce pieniężnej, współczynnik wyznaczane są na poziomie regionalnym przez IERiGŻ.

12 Makroregiony SGM 12 Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Łódzkie Opolskie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Wielkopolskie Lubuskie Podkarpackie Małopolskie Warmińsko-mazurskie Zachodniopomorskie Mazowieckie

13 Obliczanie SO – przypadki szczególne Grunty ugorowane niepodlegające dopłatom – uwzględnia się jeśli są inne dodatnie SP Grunty ugorowane podlegające dopłatom, nieużytkowane gospodarczo SO=0 Ogrody przydomowe SO=0

14 Obliczanie SO – przypadki szczególne Cielęta poniżej 1 roku – uwzględnia się jedynie nadwyżkę powyżej liczby krów, Pozostałe owce i kozy – uwzględnia się, jeżeli w gospodarstwie nie ma owiec matek, Prosięta - uwzględnia się, jeżeli w gospodarstwie nie ma macior, Rośliny pastewne - uwzględnia się, jeżeli w gospodarstwie nie ma zwierząt żywionych w systemie wypasowym.

15 4/23/201515 WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW ROLNYCH  „STARA” I poniżej 2 ESU / bardzo II 2-4 ESU / małe III 4-6 ESU / małe IV 6-8 ESU / V 8-12 ESU / średnio VI 12-16 ESU / małe VII 16-40 ESU / średnio duże VIII 40-100 ESU / duże IX 100 i więcej / bardzo duże  „NOWA” I poniżej 2 tys. EUR II 2 do mniej niż 4 tys. EUR III 4-8 tys. EUR IV 8-15 tys. EUR V 15-25 tys. EUR VI 25-50 tys. EUR VII 50-100 tys. EUR VIII 100-250 tys. EUR IX 250-500 tys. EUR X 500-750 tys. EUR XI 750-1000 tys. EUR XII 1000-1500 tys. EUR XIII 1500-3000 tys. EUR XIV 3000 tys. EUR i więcej

16 4/23/201516 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW ROLNYCH 1-5 gospodarstwa specjalistyczne (SGM głównej dział. >2/3 SGM) 1. Spec. w uprawach polowych 2. Spec. w uprawach ogrodniczych 3. Spec. w uprawach trwałych 4. Spec. w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym 5. Spec. w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi 6-8 Gospodarstwa mieszane (SGM>1/3 <2/3) 6. Uprawy mieszane 7. Gospodarstwa mieszane różne zwierzęta 8. Różne uprawy i zwierzęta łącznie 9. Gospodarstwa niesklasyfikowane

17 Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem Obrót z DG Wskaźnik = Całkowity obrót (R+DG +DP) I klasa – do 10% II klasa – 10 do 50% II klasa – powyżej 50%


Pobierz ppt "UNIJNE PROGRAMY STRUKTURALNE Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu Prowadzący:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google