Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesna biblioteka i jej rola www.bibliotekaplus.pl Nowoczesna biblioteka to centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodek życia społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesna biblioteka i jej rola www.bibliotekaplus.pl Nowoczesna biblioteka to centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodek życia społecznego."— Zapis prezentacji:

1

2 Nowoczesna biblioteka i jej rola www.bibliotekaplus.pl Nowoczesna biblioteka to centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodek życia społecznego

3 Nowoczesna biblioteka i jej rola www.bibliotekaplus.pl Wzorce skandynawskie (Dania i Szwecja) Siedziba biblioteki w centrum miejscowości w pobliżu innych budynków użyteczności publicznej Kompatybilne programy katalogowe Zakupy książkowe robione co tydzień, stała wymiana zbiorów Dostosowanie księgozbioru do potrzeb danej społeczności (zróżnicowanie ze względu na wiek, zainteresowania itd.) Organizowanie spotkań autorskich, wykładów (np. o tym, jak założyć własną firmę), szkoleń dla użytkowników biblioteki (np. z korzystania z internetu), spotkań z lokalnymi politykami i osobami publicznymi Pracownie komputerowe

4 Nowoczesna biblioteka i jej rola www.bibliotekaplus.pl Źródło: www.arkitekt.se/fotografia: Gösta Wendelius Biblioteka gminna w Vindelns w Szwecji w jednym budynku z biblioteką szkolną.

5 Nowoczesna biblioteka i jej rola www.bibliotekaplus.pl Źródło: www.mariestad.se Biblioteka gminna w Töreboda w Szwecji.

6 Biblioteka w Przemkowie

7 Biblioteka w Krężnicy

8 Nowoczesna biblioteka i jej rola www.bibliotekaplus.pl Nowoczesny przemysł rozwijał się najwcześniej i rozwinął najszybciej w krajach, gdzie umiejętność czytania była najgłębiej zakorzeniona i najszerzej rozpowszechniona. Krzysztof Pomian, Plus Minus, 05.04.2003

9 Nowoczesna biblioteka i jej rola www.bibliotekaplus.pl Poziom czytelnictwa w wybranych krajach Odsetek osób, które zadeklarowały przynajmniej jednokrotny kontakt z jakąkolwiek książką w ciągu roku: Niemcy – 75% (źródło: Lesen in Deutschland 2008, Stiftung Lesen) Francja – 70% (źródło: Le secteur du livre : chiffres clés 2009-2010, lObservatoire de léconomie du livre) … Polska – 44% (źródło: Społeczny zasięg książki 2010, Biblioteka Narodowa)

10 Nowoczesna biblioteka i jej rola www.bibliotekaplus.pl We wsparcie bibliotek na całym świecie zaangażowała się Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Na działania w Polsce fundacja przeznaczyła 30 mln USD (ponad 80 mln PLN) w ramach Programu Rozwoju Bibliotek koordynowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Realizacja Programu przewidziana jest na 5 lat (2009-2013).

11 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Program Biblioteka+ jest jednym z priorytetów Wieloletniego Programu KULTURA+ na lata 2011-2015 uchwalonego przez Radę Ministrów

12 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Wyzwania Utrudniony dostęp do kultury w małych społecznościach Biblioteki gminne – często jedyne miejsca uczestnictwa w kulturze

13 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Dokonanie takiej zmiany jest naszą wspólną misją Minister Samorząd województwa Gmina Powstaje bezprecedensowa koalicja na rzecz bibliotek

14 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Montaż finansowy Minister Samorząd województwa Gmina 40%30%

15 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Jakim potencjałem dysponujemy MKiDN Współfinansowanie Biblioteki+ w wysokości 150 mln zł IK Doświadczenie merytoryczne i obsługa programów ministra Małe granty dla bibliotek Szkolenia DKK Samorządy województw Biblioteki wojewódzkie Dobre rozeznanie w problemach lokalnych 7 mln zł średnio na jedno województwo w ciągu 5 lat

16 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl W ramach priorytetu corocznie będzie ogłaszany nabór wniosków na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową infrastruktury bibliotecznej. Budżet Programu przedstawia się następująco: Priorytet Rodzaj środków20112012201320142015RAZEM Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek środki budżetu państwa 15 000 000 zł42 000 000 zł40 000 000 zł 13 000 000 zł150 000 000 zł w tym wydatki bieżące (30%) 4 500 000 zł12 600 000 zł12 000 000 zł 3 900 000 zł45 000 000 zł w tym wydatki majątkowe (70%) 10 500 000 zł29 400 000 zł28 000 000 zł 9 100 000 zł105 000 000 zł wkład własny beneficjentów 22 500 000 zł63 000 000 zł60 000 000 zł 19 500 000 zł225 000 000 zł

17 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Rodzaje kwalifikujących się zadań budowa biblioteki lub filii biblioteki głównej; remont, rozbudowa lub przebudowa istniejącego budynku biblioteki głównej lub filii podnosząca standard obiektu. Jednym zadaniem może być objęty więcej niż jeden obiekt, np. siedziba główna biblioteki oraz filie.

18 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Uprawnieni wnioskodawcy Samorządowe instytucje kultury Wyłącznie gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest: gmina wiejska gmina miejsko-wiejska mała gmina miejska (do 15 tys. mieszkańców)

19 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl

20 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Maksymalny okres realizacji zadania Zadania dotyczące budowy nowego obiektu powinny być zrealizowane maksymalnie w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie zadania. Pozostałe zadania powinny być zrealizowane maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie zadania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okresy te mogą zostać wydłużone maksymalnie o 12 miesięcy.

21 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Zmodernizowana/nowa biblioteka powinna spełniać standardy Certyfikatu Biblioteka+

22 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl W woj. małopolskim z programu skorzystały już trzy biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach – budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach – 1 000 000 zł Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu przebudowa i modernizacja istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach podnosząca standard obiektu – 500 000 zł Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie – Multicentrum w Skawinie, zakup wyposażenia do innowacyjnego oddziału Biblioteki Miejskiej – 320 000 zł

23 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Termin naboru na 2012 Data zakończenia IV naboru: do 31 marca 2012 r.

24 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Liczba gmin w województwie małopolskim, w których biblioteki gminne są uprawnionymi wnioskodawcami 174 Źródło: GUS

25 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Jak powinna wyglądać biblioteka, aby była atrakcyjnym miejscem? Powinny się w niej znaleźć duże przestrzenie z sofami, przypominające kawiarniany klimat. To pewnie strasznie brzmi, bo nie ma na to miejsca, ale atrakcyjną bibliotekę wyobrażam sobie jako połączenie kawiarni z czytelnią, a nie przestrzeń zastawioną szkolnymi ławkami. Pytanie zadane w ramach młodzieżowego projektu Poczytasz mordo? realizowanego w Publicznej Bibliotece m.st. Warszawy na Woli oraz na Pradze- Południe

26 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek www.bibliotekaplus.pl Instytut Książki ul. Szczepańska 1 31-011 Kraków Joanna Bednarek j.bednarek@instytutksiazki.pl tel: 12 426 79 30 694 268 027 Anna Figa a.figa@instytutksiazki.pl tel: 12 426 79 30 694 268 148 www.bibliotekaplus.pl

27 System biblioteczny MAK+

28 Do połowy października 2011 r. program został zainstalowany w 304 bibliotekach. 207 z nich korzysta już z pełnej, płatnej wersji. Skatalogowano 694 808 książek. MAK+ jest zdecydowanie najtańszym systemem katalogowym na rynku. System biblioteczny www.bibliotekaplus.pl

29 Instalacje w województwie małopolskim 5 bibliotek posiada zainstalowany system biblioteczny MAK+, z czego 2 korzystają z pełnej instalacji: System biblioteczny www.bibliotekaplus.pl MBP w Limanowej BPMOKSiR w Chełmku

30 Internetyzacja bibliotek Biblioteki z internetem TP Akademia Orange dla bibliotek

31 Internetyzacja bibliotek 2010 www.bibliotekaplus.pl W wyniku porozumienia pomiędzy TP S.A., MKiDN, MSWiA oraz FRSI do maja 2011 roku ponad 3200 placówek zostało bezpłatnie podłączonych do szerokopasmowego internetu (łącza kablowe i radiowe).

32 Internetyzacja bibliotek 2010 www.bibliotekaplus.pl Ok. 800 to nowo przyłączone biblioteki W województwie małopolskim TP dostarczyła bezpłatną usługę szerokopasmowego Internetu do 370 placówek bibliotecznych.

33 Szkolenia dla bibliotekarzy Program dotacyjny

34 www.bibliotekaplus.pl Szkolenia dla bibliotekarzy 2010 Rozwój osobistych kompetencji menadżerskich i przywódczych Organizacja i zarządzanie biblioteką Nowe technologie informatyczne ZAKRES SZKOLEŃ

35 www.bibliotekaplus.pl Całkowity budżet szkoleń wyniósł 3 mln zł. W 2010 roku przeszkolonych zostało 972 bibliotekarzy.

36 www.bibliotekaplus.pl 60 40 100 20 40 70 90 60 40 100 40 46 75 32 42 59 18 Liczba przeszkolonych bibliotekarzy w podziale na województwa Szkolenia dla bibliotekarzy 2010

37 www.bibliotekaplus.pl W 2011 roku zostanie przeszkolonych 587 bibliotekarzy. Całkowity budżet szkoleń wynosi 1,5 mln zł.

38 www.bibliotekaplus.pl 40 33 32 60 17 20 40 35 60 53 24 30 17 37 20 24 30 18 Liczba planowanych szkoleń w 2011 w podziale na województwa Szkolenia dla bibliotekarzy 2011

39 www.bibliotekaplus.pl Koordynatorem programu Biblioteka+ i tym samym koordynatorem Szkoleń dla bibliotekarzy w województwie małopolskim jest pan Ireneusz Ptaszek z WBP w Krakowie. Szkolenia dla bibliotekarzy 2010

40 Infrastruktura bibliotek Program małych grantów

41 Infrastruktura bibliotek 2009 - 2010 www.bibliotekaplus.pl Przyznano dotacje 190 bibliotekom w łącznej sumie 7,5 mln zł Za przyznane dotacje wyremontowano 465 placówek bibliotecznych Dotacje trafiły do wszystkich regionów Polski

42 Infrastruktura bibliotek 2009 - 2010 www.bibliotekaplus.pl 54 31 56 27 18 44 35 12 37 22 17 23 13 31 21 Liczba placówek objętych inwestycją w latach 2009-2010

43 Infrastruktura bibliotek 2009 - 2010 www.bibliotekaplus.pl W 2010 roku dofinansowanie w ramach programu w województwie małopolskim otrzymało 26 placówek z 11 bibliotek: Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Trzebini Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Gminna Biblioteka Publiczna w Raciechowicach Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie

44 Biblioteka w Górniku

45 Biblioteka w Klimontowie

46 Biblioteka w Czarnej Wodzie

47 Biblioteka w Lnianie

48 Biblioteka w Ostrorogu

49 Biblioteka w Krężnicy

50 Dyskusyjne Kluby Książki - wspólny projekt Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych.

51 DKK powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu finansowym i merytorycznym od początku roku 2007 RokLiczba klubów Liczba członków 20072992500 20084935000 20096376500 20107558000 październik 20119369500

52 W województwie małopolskim działa obecnie 97 Dyskusyjnych Klubów Książki. Koordynatorem Dyskusyjnych Klubów Książki w województwie jest pani Elżbieta Skrzydlewska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

53 www.republikaksiazki.pl


Pobierz ppt "Nowoczesna biblioteka i jej rola www.bibliotekaplus.pl Nowoczesna biblioteka to centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodek życia społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google