Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauka czytania metodą fonetyczno –literowa - barwną B. Rocławskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauka czytania metodą fonetyczno –literowa - barwną B. Rocławskiego"— Zapis prezentacji:

1 Nauka czytania metodą fonetyczno –literowa - barwną B. Rocławskiego

2 Glottodydaktyka jest to metoda przygotowująca już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania i dająca niespotykane efekty w stosunku do tradycyjnych metod, którymi dotychczas pracowano w przedszkolach i klasach początkowych. "Glottodydaktyka" stosowana już jest z powodzeniem w wielu przedszkolach i szkołach na terenie całego kraju. Impulsem do pracy nad "glottodydaktyką" był dla prof. Rocławskiego fakt coraz częściej występujących wśród uczniów trudności w czytaniu, pisaniu i rozumieniu odczytywanego tekstu.

3 Pracując z dzieckiem metodą "glottodydaktyczną", już od przedszkola można zapewnić mu osiągniecie sukcesu w szkole i karierze pozaszkolnej, która w najwyższym stopniu zależy od wyników w nauce czytania i pisania. Metoda ta pozwala w pełni wykorzystać tendencję dziecka do zabawy i poznawania znaków graficznych. Trzeba ją wykształcać poprzez stwarzanie dziecku sprzyjających warunków jego rozwoju.

4 Podstawą dobrej edukacji jest poznanie każdego z wychowanków, czyli obserwacja. W czasie pierwszych miesięcy pobytu dziecka w przedszkolu należy dokładnie rozpoznać: a)stan sprawności komunikowania się ( szczególnie stan percepcji i realizacji jednostek językowych), b)stan percepcji wzrokowej, c)stan wierności i zakresu pamiętania jednostek językowych odbieranych słuchem i wzrokiem, d)stan syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej, e)stan sprawności manualnej, f)stan rozwoju społeczno-emocjonalnego, g)stan rozbudzenia poznawczego, h)stan zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

5 Główne założenia glottodydaktyki

6 Naukę zaczynamy już z dziećmi 3-4 letnimi
Przygotowanie do nauki czytania i pisania rozpoczyna się od najmłodszej grupy wiekowej, czyli już od 3-latków, m.in. poprzez zabawy usprawniające język, wzrok, słuch (niezbędny czynnik warunkujący naukę czytania i pisania).

7 Nauka odbywa się przez zabawę
Do wykorzystania jest wiele różnorodnych pomocy edukacyjnych oferowanych przez firmę Glottispol: są to m. in. klocki LOGO ze 150 literami, rozsypanki wyrazowo-obrazowe, plansze do początkowej nauki czytania, alfabet glotto, zestawy książek, glottodywaniki, gry planszowe, itp.).

8 Klocki Logo

9 Ćwiczenia przygotowujące do pisania

10 Elementarz „Świat głosek i liter”

11 Nie pospieszamy Każde dziecko pracuje we własnym tempie i na własnym poziomie (w tym samym czasie uczą się dzieci, które są na etapie poznawania liter i te, które potrafią już czytać).

12 Praca na wielu poziomach
Metoda ta pozwala na pracę wielopoziomową, dzięki czemu wszystkie dzieci mają możliwość osiągnięcia sukcesu.

13 Zachowujemy kolejność etapów
Bardzo ważne jest przestrzeganie poszczególnych etapów metody. Przechodzimy z dziećmi do kolejnych etapów dopiero po opanowaniu przez nie etapów poprzednich (np. zapoznawanie dzieci z literami może nastąpić wtedy, kiedy osiągną one etap głoskowania wyrazów; jeżeli podczas czytania dzieci potrafią łączyć wybrzmiewane głoski i zapamiętywać je – następuje etap czytania ze zrozumieniem, itd.).

14 Aktywizujemy – dzieci uczą się przez odkrywanie
W zajęciach prowadzonych metodą glottodydaktyki główną aktywność wykazują dzieci, a nie nauczyciel. Dzieci uczą się przez odkrywanie, wykonywanie zadań dostosowanych do swoich możliwości.

15 Głoski w izolacji Od nauczyciela glottodydaktyka wymagana jest poprawna wymowa głosek w izolacji: bez zbędnego dodawania głoski „y” po spółgłosce – przy wybrzmiewaniu spółgłosek np. „s, m”. Wybrzmiewając je nieprawidłowo, mówiąc: „sy”, „my”, wprowadzamy dziecko w błąd.

16 Prawidłowy podział wyrazów na głoski
Prawidłowy podział wyrazów na głoski umożliwia dokonywanie prawidłowego zapisu wyrazów. – np. wyraz „pas” nieprawidłowo wybrzmiewany brzmi: „py, a, sy” Powstaje wówczas bezsensowny wyraz oraz zmienia się liczba pojedyncza w mnogą.

17 Alfabet Tym, co odróżnia w sposób znaczący metodę glottodydaktyki od metod tradycyjnych, jest alfabet składający się z 44 liter. Tworzy go 36 tzw. liter podstawowych oznaczanych kolorem czarnym: a, ą, b, c, cz, ć, d, dz, dź, dż, e, ę, f, g, ch, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, p, r, s, sz, ś, t, u, w, y, z, ź, ż i 8 liter niepodstawowych oznaczanych kolorem czerwonym: ci, dzi, h, ni, ó, rz, si, zi.

18 Czytanie techniką „ślizgania”
W glottodydaktyce dzieci czytają tzw. techniką „ślizgania”. Polega ona na płynnym „przechodzeniu” z głoski na głoskę. Głoskowanie podczas czytania może spowodować, że dzieci nie będą rozumiały czytanego tekstu.

19 Pismo „pętelkowe” W glottodydaktyce inne, niż tradycyjne jest także opracowanie graficzne liter oraz sposób ich łączenia. Profesor Rocławski wprowadził tzw. „pismo pętelkowe”, które jest tak przygotowane, aby można było pisać wyrazy bez odrywania pióra od kartki papieru. Jest to naturalny sposób, jakim posługują się dorośli. W metodzie tradycyjnej dzieci uczone są odrębnego pisania każdej litery, a następnie łączenia ich w nienaturalny sposób.

20 Trudności ortograficzne
W glottodydaktyce systematycznie dzieci zaznajamiane są z trudnościami ortograficznymi polegającymi na tym, że jedna litera może oznaczać dwie lub więcej różnych głosek, np.: H – ch U - ó

21 Trudności ortofoniczne
Wszystkie litery, które mogą sprawiać dzieciom trudność w zapisie oznaczone są kolorem czerwonym - np. w wyrazie „lew” czy „ławka”, gdzie do zapisu używana jest litera „w”, a słyszana jest litera „f”.

22 Zadanie 1 Szlaczki – spróbuj wykonać bez odrywania ręki

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nauka czytania metodą fonetyczno –literowa - barwną B. Rocławskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google