Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 1 dr Radosław Mącik Akceptacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 1 dr Radosław Mącik Akceptacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 1 dr Radosław Mącik Akceptacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych w grupie osób 50+

2 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 2 Akceptacja technologii internetowych Co decyduje?

3 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 3 Wprowadzenie Akceptacja technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) przez osoby starsze następuje zazwyczaj wolniej niż w przypadku osób młodych. Wraz z wiekiem zmniejsza się w pewnym stopniu: –otwartość danej osoby na nowe doświadczenia (jako cecha osobowości) –tempo uczenia się (z powodu mniejszej motywacji, ale też spadającej sprawności procesów umysłowych i zmysłów, np. układu wzrokowego). Grupa wiekowa 50+ jest jednak bardzo zróżnicowana jeśli chodzi o poziom akceptacji ICT.

4 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 4 Penetracja Internetu w Europie (gospodarstwa domowe) 63%

5 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 5 Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu 35%

6 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 6 Wykluczenie cyfrowe Tradycyjnie ujmowane jako efekt braku dostępu do technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych Jednak samo zapewnienie nawet darmowego dostępu do ICT nie oznacza automatycznie wzrostu ich akceptacji Wykluczenie cyfrowe może być także efektem: –Braku chęci korzystania (braku motywacji) –Braku umiejętności korzystania

7 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 7 Akceptacja ICT wg van Dijka W ujęciu Jana A. G. M. van Dijka wykluczenie cyfrowe jest efektem odrzucenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych na jednym z etapów sekwencyjnego procesu akceptacji, obejmującego : –motywację (wewnętrzną lub zewnętrzną do skorzystania z technologii) –fizyczny dostęp (posiadanie komputera i łącza internetowego, albo przyzwolenia na ich wykorzystanie) –umiejętności (posiadanie umiejętności operacyjnych, informacyjnych i strategicznych dotyczących korzystania z technologii) –wykorzystanie (mierzone przez ilość i zakres zastosowań, czas użycia).

8 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 8 Akceptacja ICT wg van Dijka - schemat

9 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 9 Model akceptacji technologii (TAM) Model akceptacji technologii (TAM) i jego modyfikacje wyjaśniają czynniki akceptacji ICT przez ich użytkowników zarówno w celach zawodowych, jak i prywatnych. Dwa podstawowe czynniki determinujące adopcję technologii w modelu TAM, to: –postrzegana użyteczność technologii (PU) definiowana jako: stopień przekonania o tym, że użycie określonego systemu poprawi wyniki jej pracy (Davis 1989, s. 320); –postrzegana łatwość użycia technologii (PEU) definiowana z kolei jako:stopień, przekonania o tym, że użycie określonego systemu będzie wolne od wysiłku (Davis 1989, s. 320). W kształtowaniu postaw wobec technologii informacyjnych postrzegana użyteczność danej technologii została uznana jako silniejszy czynnik wyjaśniający jej adopcję, a postrzegana łatwość użycia technologii wpływała słabiej na tę akceptację.

10 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 10 TRA i TAM TAM - wersja wyjściowa (Davis 1989) TRA (Fishbein i Ajzen, 1980)

11 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 11 TAM w modelowaniu akceptacji zakupów internetowych Modyfikacja TAM (Klopping i McKinney Oszacowany model ścieżkowy

12 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 12 Model TAM/TTF – przykład oszacowania ** p < 0,001* p < 0,01

13 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 13 Model akceptacji zakupów online ** p < 0,001 * p < 0,01 x p < 0,05

14 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 14 Wiek a dostęp i korzystanie z Internetu Źródło: Między alienacją a adaptacją, Polacy w wieku 50+wobec internetu, red. D. Batorski i J. M. Zając, Koalicja Dojrza@łość w sieci, Warszawa 2010, dostępne online: http://dojrzaloscwsieci. pl/raport.html?file=tl_fi les/pliki/Raport.pdf [dostęp: 25.10. 2010] http://dojrzaloscwsieci. pl/raport.html?file=tl_fi les/pliki/Raport.pdf

15 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 15 Penetracja Internetu wg wieku Źródło: Między alienacją a adaptacją, Polacy w wieku 50+wobec internetu, red. D. Batorski i J. M. Zając, Koalicja Dojrza@łość w sieci, Warszawa 2010, dostępne online: http://dojrzaloscwsieci. pl/raport.html?file=tl_fi les/pliki/Raport.pdf [dostęp: 25.10. 2010] http://dojrzaloscwsieci. pl/raport.html?file=tl_fi les/pliki/Raport.pdf

16 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 16 Kupowanie przez Internet a wiek

17 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 17 Potencjał zakupowy grup wiekowych Deklarowane przeciętne wydatki w grupie wiekowej razy udział grupy wśród konsumentów online – przeliczone na udział w ogólnej szacowanej wielkości rynku - opracowanie własne

18 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 18 Szkolenia ICT dla 50+ Podstawa sukcesu: –Motywowanie uczestników przez nacisk na zastosowania odpowiednich ICT (również w życiu codziennym) –Dostosowanie treści szkoleń do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników –Dostosowanie metod kształcenia do możliwości uczestników Efekty –Większa efektywność szkoleń –Lepsze przygotowanie do użycia ICT w pracy

19 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 19 Dostosowanie treści szkoleń do grupy 50+ Grupa 50+ jest zróżnicowana poziomem umiejętności –Wniosek: obok szkoleń od podstaw potrzebne także bardziej zaawansowane Rzadkie korzystanie ze szkoleń formalnych grupy 50+ (ogółem i z zakresu ICT) –Wniosek: Potrzebne szkolenia formalne Pracodawcy niechętnie szkolą 50+, a nieaktywni zawodowo niechętnie płacą za szkolenia –Wniosek: Szkolenia powinny być finansowane zewnętrznie, a bezpłatne dla uczestników

20 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 20 Dostosowanie metod kształcenia do możliwości 50+ Sposoby ogólne: –Wolniejsze tempo wprowadzania nowego materiału –Więcej powtórek z poprzednich zajęć –Korzystanie z najnowszych aplikacji/urządzeń (dla opóźnienia doszkalania po wprowadzeniu nowych wersji) –Małe grupy (5-6 osób) lub w grupach 10-12 osób dodatkowo pomocnik dla instruktora –Instruktor w wieku 50+!!!

21 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 21 Ewolucja interfejsu użytkownika - przykład a) Microsoft Word 2003 – klasyczne paski narzędziowe z przyciskami w formie ikon b) Microsoft Word 2007 – tzw. wstążka (ribbon) Który układ interfejsu użytkownika jest bardziej użyteczny dla początkującego użytkownika? A który dla zaawansowanego?

22 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 22 Dostosowanie metod kształcenia do możliwości 50+ Początkujący: –Nauka posługiwania się myszą i innymi urządzeniami wskazującymi (touchpady w laptopach, ekrany dotykowe) – bez pośpiechu przez zabawę: Pasjans, Saper są tutaj świetne –Ogólna obsługa systemów operacyjnych –Nacisk na codzienne zastosowania ICT (szukanie informacji, zakupy, bank) –Przechodzenie do nowych zagadnień dopiero po opanowaniu poprzednich tematów –Unikanie e-learningu –Możliwość stosowania materiałów wideo

23 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 23 Dostosowanie metod kształcenia do możliwości 50+ Bardziej zaawansowani: –Uaktualnienie wiedzy i umiejętności –Nacisk na bardziej zaawansowane i związane z pracą zawodową zastosowania ICT (systemy informacyjne, księgowość, itd.) –Przechodzenie do nowych zagadnień dopiero po opanowaniu poprzednich tematów –E-learning tylko za niewymuszoną zgodą uczestników szkolenia –Możliwość stosowania materiałów wideo

24 Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 24 Kontakt: wizytówka w kodzie QR e-mail: radoslaw.macik@umcs.lublin.plradoslaw.macik@umcs.lublin.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Obudź w sobie olbrzyma – seminarium robocze, 18-19 marca 2011 © Radosław Mącik Slide 1 dr Radosław Mącik Akceptacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google