Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania”"— Zapis prezentacji:

1 „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania”
8 marca 2012 MSW - Warszawa Konferencja „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania” „Społeczna inspekcja stanu infrastruktury drogowej i organizacji ruchu wykonywana przez organizacje pozarządowe ” Opracowanie: Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”

2 BRD w Polsce…(vide statystyki)

3 Memorandum ETSC dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wskazuje na potrzebę podjęcia bardziej intensywnych działań, większego politycznego zaangażowania oraz lepszej współpracy między jednostkami różnego szczebla, także NGO. Zaleca, aby bezpieczeństwo drogowe traktować jako inwestycję, a nie jako koszt.

4 Dygresja W Polsce corocznie: x ofiar śmiertelnych,
x rannych } miliardowe koszty x strat materialnych społeczne x tragedii „…Według oszacowań europejskiego projektu badawczego IMPACT ofiara śmiertelna wypadku drogowego w Polsce to koszt dla państwa rzędu 630 tys. euro, ciężko rannej osoby- 84,5 tys. euro, a lekko rannej -6,1 tys. euro. Wzrost liczby ofiar śmiertelnych na skutek podwyższenia prędkości oznaczać będzie dodatkowe koszty rzędu 15,8 mln euro rocznie, do których dodać trzeba koszty rannych w przedziale 07-9,9 mln euro w zależności od natężenia obrażeń…” Źródło: serwis wyborcza.biz Dr Ewa Wycinka, prof. Dr hab. Mirosław Szreder, Katedra Statystyki Uniwersytety Gdańskiego

5 Powinniśmy zatem… Jeżeli szczegółowe działania w ramach strategii brd dla Polski nie przynoszą oczekiwanych rezultatów ( vide statystyki ) należy zastanowić się nad budową nowej filozofii dla działań w przedmiotowym zakresie. Można np. skatalogować i ukazać przykłady „beznakładowych” sposobów działań wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego i przekazać je władzom samorządów lokalnych.

6 Dygresja ciąg dalszy… „Początek działań prewencyjnych, na przykład we Francji, został spowodowany raportem na temat łącznych kosztów wypadków drogowych. Po zapoznaniu się z nim Minister Finansów stwierdził, że Francji nie stać na taką rozrzutność.” Cytat: prof. Ryszard Krystek „Niebezpieczeństwo ruchu drogowego – mity i rzeczywistość”

7 BRD to nie tylko Warszawa i 15 innych miast wojewódzkich!
- Na wzór Konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych ( pod patronatem Marszałka Sejmu RP ) można mobilizować i wykrzesywać inicjatywy działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród władz samorządowych, powiatowych , gminnych… Nagrodą mogłoby być np. wyróżnienie medialne czy spotkanie z władzami RP w Sejmie. Należy „urzędowo zmobilizować” wójtów, burmistrzów, radnych itd. … do przeanalizowania obowiązków zarówno prawnych jak i moralnych względem działań na rzecz bezpieczeństwa obywateli ( w kontekście brd) W tak prozaiczny sposób na poziomie gminnym, powiatowym bądź regionalnym można beznakładowo i bezinwestycyjnie podnieść bezpieczeństwo na drogach

8 Pragmatyczna proza… Wraz z pismem przewodnim firmowanym ( patronowanym ) przez urzędy wyższego szczebla należałoby według naszej koncepcji rozpowszechnić materiał sugestywnie obrazujący zakres możliwości „beznakładowych” działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, zachęcający jednocześnie do udziału w tytułowym projekcie

9 Celem koncepcji realizowanej np
Celem koncepcji realizowanej np. w formie konkursu jest zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego * do poszukiwania jak najmniej nakładowych sposobów poprawy bezpieczeństwa na drogach w swoim otoczeniu ( rejonie). *( Urzędy Gmin, Urzędy Powiatowe, Rady Gminne) Konkurs miałby także na celu podniesienie w społeczeństwie lokalnym rangi problemu bezpieczeństwa na drogach, poprzez zachęcenie go do aktywnego włączenia się wraz z samorządem do stworzenia takiej inicjatywy/pracy/programu, które mogłyby być także wzorem do powielania w innych gminach i powiatach.

10 Działania mogą być oparte także na społecznej pracy ludzkiej z minimalnym zaangażowaniem ( niezbędnych ) środków finansowych ( np. koniecznych do pokrycia kosztów zwianych z użyciem sprzętu technicznego, …)

11 Przykłady działań, które mogą być przeprowadzone w
ramach konkursu: • - zlikwidowanie drzew rosnących w skrajni drogowej stwarzających ryzyko wypadku dla poruszających się samochodów osobowych i ciężarowych. - zaakcentowanie rozdziału pasów jazdy na zakrętach jednoznacznie przypominających i mobilizujących kierowców do zachowania swojego toru jazdy. Jest to szczególnie ważne np. po zmierzchu, deszczu, mgły. - osłonięcie znaków drogowych stojących przy skrzyżowaniach, wyjazdach z dróg podporządkowanych, które są niewidoczne z powodu roślinności, zasłaniających je gałęzi drzew. - polepszenie widoczności drogi na zakręcie, - naprawa ubytków powierzchni drogowej, - upowszechnianie prezentacji podnoszących świadomość społeczną w obszarze tematycznym brd

12 Wszelkie prace zwiększające bezpieczeństwo drogowe winny być poprzedzone aprobatą ze strony specjalistów Komend Policji lub jednostek podległych GDDKiA. Wykonywane prace jak i ich efekt końcowy musi być zgodny ze stosownymi wymogami technicznymi oraz przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie RP.

13 Fakty, realia…! W miasteczkach powiatowych i na wsiach samorządy doskonale potrafią działać z lokalną społecznością np. bezrobotni, dłużnicy, ochotnicze straże pożarne, szkoły… mogą współpracować tam, gdzie służby drogowe zawiodły, dbając np o widoczność znaków drogowych

14 K Konkretny przykład „Przesyłam zdjęcia skrzyżowania drogi krajowej 74 z drogą wojewódzką 756 w Łagowie, na którym od kilku lat są wypadki śmiertelne. Najczęstsza przyczyna to słaba widoczność przy wjeździe na skrzyżowanie z drogi wojewódzkiej 756 od strony Nowej Słupi. Pozdrawiam Paweł Garstka z OSP Łagów.” Znak STOP dzisiaj jeszcze widoczny…↓

15 Konkretny przykład cd…
Na tym skrzyżowaniu w latach doszło do 21 kolizji, 35 osoby zostały ranne a 4 straciły życie, Słaba widoczność na skrzyżowaniu, dodatkowo wjazd pod górkę; zimą koła kręcą się w miejscu, Mimo ograniczonej widoczności przedsiębiorca dostał zezwolenie na postawienie płotu tuż przy tym skrzyżowaniu, Zaraz ze skrzyżowania jest zjazd na jego parking i bardzo blisko jest przejście dla pieszych, Oprócz tego niewidoczny jest zakręt od strony Kielc, Zarośnięty znak podporządkowania i znak stop były przyczyną niejednego wypadku ( w tym śmiertelnego)

16 Takich przykładów są tysiące…
Latem, przy bujniejszej roślinności sygnalizator „znika” Wycinając krzewy po lewej stronie odsłonilibyśmy „zakręt śmierci” „Niespodzianka” czyhająca już 20 m za zakrętem ( vide środkowe zdjęcie )

17 Takich przykładów są tysiące…
Ślad po zahaczeniu górną częścią naczepy „TIRA” „Wiejskie wyjazdy” z dróg podporządkowanych przy ograniczonej widoczności To drzewo rosnące na zakręcie, wrastające w skrajnie asfaltu drogi, „zaliczyło” już dziesiątki wypadków, w tym ofiary śmiertelne

18 W ramach konkursu pt. „Działania beznakładowe dla poprawy brd „ poprzez direct podnieść można świadomość władz lokalnych; zmobilizować do przeglądu czynności i działań, które potencjalnie mogą zostać przyjęte przez miejscowe społeczeństwo.

19 Oznakowanie poziome – linie krawędziowe
„ Stosowanie podziału na drogi krajowe, wojewódzkie czy gminne jest anachronizmem… Trzeba odrzucić dotychczasowe sposoby klasyfikacji dróg i przy ustalaniu gdzie powinny być spełnione jakie parametry państwo powinno się kierować tylko względami bezpieczeństwa… Wielki nacisk należy położyć na widoczność linii krawędziowych…” źródło: Jacek Gacparski, naczelnik wydziału w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad „Wykonując jednak oznakowanie poziome należy zwrócić uwagę na fakt, iż linie w szczególności krawędziowe odgrywają znaczącą rolę w postrzeganiu drogi przez uczestników ruchu, ma to szczególne znaczenie na drogach pozamiejskich gdzie po zmroku jest to ważny element wskazujący krawędź jezdni” źródło: Norbert Wyrwich – Dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami GDGKiA

20 Malowanie linii krawędziowych i segregacyjnych na drogach całego kraju jest aktualnie niemożliwe, natomiast wskazane byłoby zaakcentowanie rozdziału pasów jazdy na zakrętach jednoznacznie przypominających i mobilizujących kierowców do zachowania swojego toru jazdy. Jest to szczególnie ważne np. po zmierzchu, deszczu, mgły.

21 W Polsce istnieje km dróg powiatowych i km dróg gminnych ! Na tym kilometrażu dróg mamy w ramach tzw. „pospolitego ruszenia” sprzymierzeńców dla działań brd. ( np. samorządy, ochotnicze straże pożarne, prace interwencyjne* * nieuregulowany czynsz, zasądzenia pracy społecznej, fundusz dla bezrobotnych…

22 Potwierdzenie naszych racji
„Dla Rządu Premiera Tuska poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie degradacji życia ofiar wypadków drogowych jest jednym z priorytetów. Nie widzę jednak możliwości osiągnięcia sukcesu w tym obszarze bez szerokiej współpracy z całym społeczeństwem.” Cytat z wypowiedzi byłego Ministra Sprawiedliwości na portalu Polski Portal Finansowy – Bankier.pl „ Do odpowiedzialności za wypadki powinno poczuwać się całe społeczeństwo, czyli każdy powinien odpowiadać za to, co leży w jego obowiązkach i kompetencjach” Cytat: prof. Ryszard Krystek „Niebezpieczeństwo ruchu drogowego – mity i rzeczywistość”

23 Człowiek, który podjął decyzję, by zwyciężać nigdy nie powie „niemożliwe”.

24 Dziękuję za uwagę Ryszard Fonżychowski Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo”


Pobierz ppt "„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google