Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WŁĄCZwiek – publiczne debaty o potrzebach seniorów SENAT RP – 29 kwietnia 2009 r. TOOLKIT – zestaw narzędzi do organizacji spotkań z osobami starszymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WŁĄCZwiek – publiczne debaty o potrzebach seniorów SENAT RP – 29 kwietnia 2009 r. TOOLKIT – zestaw narzędzi do organizacji spotkań z osobami starszymi."— Zapis prezentacji:

1 WŁĄCZwiek – publiczne debaty o potrzebach seniorów SENAT RP – 29 kwietnia 2009 r. TOOLKIT – zestaw narzędzi do organizacji spotkań z osobami starszymi Wstępne wyniki spotkań Hanna Nowakowska

2 Zestaw narzędzi został zaprojektowany aby dostarczyć organizacjom starszych osób oraz innym zainteresowanym uczestnikom informacje, pomysły, sugestie i wskazówki niezbędne do planowania, organizacji i prowadzenia niewielkich spotkań ze starszymi osobami.

3 Europejski Proces Integracji Społecznej Proces, znany jako Otwarta Metoda Koordynacji, oparty jest na zasadzie, że chociaż formułowanie zasad polityki w obszarze ubóstwa leży w gestii Państw Członkowskich UE, możliwe są znacznie szybsze i efektywniejsze postępy poprzez dzielenie się pomysłami, doświadczeniami oraz wzajemne uczenie się. Stwarza to możliwość nacisku, aby głos starszych osób doświadczających ubóstwa uwzględniono w debatach na temat zasad polityki na poziomie krajowym.

4 Dlaczego taki zestaw narzędzi? Toolkit - zestaw narzędzi został napisany w celu zwiększenia roli starszych ludzi doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego przy opracowaniu i następnie wdrożeniu krajowych strategii przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

5 Skąd taki pomysł? Zawartość i zasady Toolkitu w znacznej mierze Oparto na pracach przeprowadzonych przez Brytyjską Koalicję Przeciwko Ubóstwu (UKCoalition Against Poverty) w 2004 roku w kontekście Kampanii Aby zostać usłyszanym, którą opisuje się jako demokratyczny proces zaprojektowany, aby umożliwić ludziom doświadczonym wykluczeniem społecznym wyrażanie swoich poglądów na temat rządowych inicjatyw i polityk przeciwko ubóstwu. (www.ukcap.org/getheardwww.ukcap.org/getheard

6 Toolkit – zestaw narzędzi - zawartość Toolkit to przewodnik, w jaki sposób należy organizować spotkania ze starszymi osobami doświadczającymi ubóstwa i/lub wykluczenia. Nie jest to instrukcja, której należy bezwzględnie przestrzegać. To tylko wskazówka.

7 Filozofia uczestnictwa Poprzez swoje własne doświadczenia osoby starsze i żyjące w ubóstwie znają się na sprawach, które oddziałują na ich sytuację. Stają się ekspertami życia. Doświadczeń takich należy wysłuchać w ramach debaty politycznej, aby uniknąć pomyłek oraz położyć odpowiedni nacisk na godność ludzką i prawa człowieka.

8 Motywacja do organizacji demokratycznych spotkań Chociaż zasady uczestnictwa znajdują silne poparcie rzeczywistość wielokrotnie rozczarowuje. Organizacje pozarządowe często są krytycznie nastawione do sposobów, w jaki rządy radzą sobie z głosem grup zagrożonych. Jednak nawet w ramach organizacji pozarządowych słuchanie opinii ludzi doświadczających ubóstwa i uwzględniane ich poglądów w politycznej debacie nie zawsze jest tak proste, jak może się wydawać.

9 Jakie są cele takich spotkań? umożliwienie starszym ludziom oraz osobom z nimi współpracującym zastanowienie się nad sposobem, w jaki rozumieją swoje ubóstwo i wykluczenie społeczne; identyfikacja i zbadanie metod oddziaływania polityki, programów i inicjatyw na osoby starsze; określenie, w jaki sposób polityka rządowa może efektywniej radzić sobie z ubóstwem doświadczanym przez ludzi starszych; zbadanie różnych sposobów, w jakie ubóstwo szczególnie oddziałuje na osoby starsze; zaproponowanie efektywniejszych rozwiązań w ramach narodowych planów integracji społecznej odnoszących się do radzenia sobie z ubóstwem doświadczanym przez starszych ludzi.

10 SCENARIUSZ Prosty scenariusz: Faza przygotowawcza Scenariusz spotkania– rozpisanie przykładowego spotkania Prowadzenie spotkanie Działania podejmowane po spotkaniu

11 Podstawowe korzyści ze spotkań Słuchanie bezradnych starszych osób i gromadzenie informacji, jakie sprawy naprawdę wpływają na ich życie; Zachęcanie organizacji i instytucji, aby rozpoczęły współpracę z osobami starszymi często bezradnymi; Stworzenie uczestnikom szansy na dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz budowanie poczucia solidarności;.

12 Podstawowe korzyści ze spotkań Przekazanie uczestnikom pozytywnych doświadczeń – często jest to pierwszy raz, gdy osoby takie czują się wysłuchane; Uczestnicy odkrywają, że ktoś pracuje po to, aby usprawnić ich życie; Stworzenie dobrej okazji do informowania poszczególnych osób o ich prawach; Zwrócenie uwagi na problemy starszych ludzi i podkreślenie możliwych rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów

13 Wstępne podsumowanie polskich spotkań

14 Wstępne wyniki spotkań Na potrzeby projektu – 2 ankiety: dla os starszych i dla decydentów Odbyło się 5 spotkań: Tczew, Pruszków, Lublin, Olsztyn, Warszawa Uczestnicy spotkań: osoby starsze, osoby starsze biedne i wykluczone (44), decydenci (14) Zebraliśmy 46 ankiet od os. starszych i 20 od decydentów

15 Ankieta Starsze osoby Starsze osoby ubogie i/lub wykluczone

16 Wstępne wyniki spotkań z osobami starszymi Największe przeszkody, bariery i problemy dnia codziennego wg pytanych osób(od najważniejszego): 1.Zdrowie (zdecydowana większość) 2.Utrudniony dostęp do zabiegów medycznych 3.Samotność/osamotnienie 4.Brak środków na zakup leków 5.Brak poczucia bezpieczeństwa (ulica, parki, klatka schodowa) 6.Instytucje/urzędy – brak zrozumienia ze strony urzędników 7.Bariery architektoniczne 8.Komunikacja miejska

17 Wstępne wyniki spotkań z osobami starszymi Czym spowodowane jest wykluczenie społeczne (wg. osób starszych)? 1.Brakiem pieniędzy (zdecydowana większość) 2.Brakiem życzliwości i zrozumienia 3.Brakiem usług dla osób starszych 4.Problemem w uzyskaniu porady lekarskiej 5.Brakiem bliskich/przyjaciół 6.Brakiem możliwości uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym 7.Trudnościami w korzystaniu ze swoich praw obywatelskich

18 Wstępne wyniki spotkań z osobami starszymi Osoby starsze nie mają wpływu na kształtowanie lokalnej polityki (zdecydowana większość) Osoby starsze powinny uczestniczyć w tworzeniu polityki społecznej na szczeblu lokalnym (prawie wszyscy respondenci) 75% pytanych zadeklarowało chęć aktywnego uczestnictwa w konsultacjach dla władz lokalnych Obecnie nie uczestniczą. A dlaczego nie uczestniczą?

19 Wstępne wyniki spotkań z osobami starszymi Nie uczestniczą ponieważ (od najważniejszych): 1.Nikt ich o to nie prosi (zdecydowana większość) 2.Władze nie są zainteresowane 3.Brak informacji na ten temat 4.Osoby starsze nie mają……………nic do powiedzenia 5.Osoby starsze nie są zainteresowane

20 Wstępne wyniki spotkań z decydentami Ankieta Co mówią lokalni decydenci?

21 Wstępne wyniki spotkań z decydentami 50% ankietowanych twierdzi, że w ich gminie realizowana jest polityka społeczna uwzględniająca potrzeby os. starszych. Gminy, które tworzą taką politykę konsultują swoją politykę z: -org. pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych -osobami starszymi -specjalistami -dostawcami usług socjalno-społecznych

22 Wstępne wyniki spotkań z decydentami Wszyscy pytani decydenci uważają, że w gminach powinno funkcjonować ciało doradcze, w skład którego powinny wejść osoby starsze. Większość jest zdania, iż w skład takiego ciała doradczego powinni, przed wszystkim, wjeść specjaliści, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne.

23 Wstępne wyniki spotkań z decydentami Jak zachęcić os. starsze do aktywnego udziału w tworzenie lokalnej polityki społecznej gminy (cytaty z ankiet): -należy stworzyć warunki do uczestnictwa -pokazywać, że głos os. starszych jest ważny -propagować modę na aktywność -podmiotowy stosunek do każdej osoby starszej -dać głos i SŁUCHAĆ -wzmacniać autorytet os. starszych -organizować debaty w środowisku lokalnym

24 Wstępne wyniki spotkań z decydentami -opracować mapę zasobów i potrzeb -uświadamiać o równych prawach -pomagać w samoorganizowaniu się -ZAPROSIĆ os. Starsze do współpracy, np. z Radami Osiedli -każdorazowo docenić wkład pracy, tak by osoby starsze czuły się potrzebne -w samorządzie tworzyć ciało doradcze -wpierać org. pozarządowe os. starszych i współpracować

25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA FORUM 50+ Seniorzy XXI wieku ! ul. Szpitalna 5/ Warszawa Tel wew.140 Kom


Pobierz ppt "WŁĄCZwiek – publiczne debaty o potrzebach seniorów SENAT RP – 29 kwietnia 2009 r. TOOLKIT – zestaw narzędzi do organizacji spotkań z osobami starszymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google