Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P1-Cover: Stella Spyrou Three Droplet s of Rain / Trzy kropelki deszczu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P1-Cover: Stella Spyrou Three Droplet s of Rain / Trzy kropelki deszczu."— Zapis prezentacji:

1 P1-Cover: Stella Spyrou Three Droplet s of Rain / Trzy kropelki deszczu

2 P2: Stella Spyrou Three Droplets of Rain / Trzy kropelki deszczu Dedicated to my mother / Dedykowane mojej mamie Nicosia 1997 / Nikozja 1997

3 P3: [No text]

4 P4: All night they slept in the big clouds / Cała noc spały w wilgotnych objęciach wielkiej chmury wet arms and they awoke / i obudziły się fresh and new, the three droplets. / rześkie i pełne energii, trzy małe krople wody Then, before the sun smiled, / potem, zanim słońce rozpromieniło się they glided, to earth making their way. / pożeglowały własna droga do ziemi Three magnificent spirits of rain! / trzy cudowne emisariuszki deszczu

5 P5: I, said the biggest one, will water the geranium in that window over there. For days now I have seen that so far none of the drops of rain that fell on earth this winter has refreshed it. I will go deep into the dry soil and give to the pale flower its red color of fire once again. This is what the big drop said, and then she left. Ja powiedziała największa z nich skroplę wodą pelargonie stojącą tam w oknie. Widziałam, że od kilku dni żadna z kropli deszczu, które spadły na ziemie tej zimy nie nawilżyły tej roślinki. Wniknę głęboko w suchą ziemię i przemienię jeszcze raz sinoszary kolor kwiatu w jego ognistą czerwień.

6 P6: [No text]

7 P7: [No text]

8 P8: The second one, round and shiny, longed to drop down in the garden where little Alexandros was playing and running around. For quite some time now, she said, I have wanted to know his little head, but most of all his rosy cheek. This is what the round and shiny drop said, and then she left. Druga z nich - okrągła i błyszcząca, koniecznie chciała spaść do ogrodu w którym mały Aleksander bawił sie i biegał dookoła. Od pewnego już czasu chcę poznać nie tylko jego małą głowę a przede wszystkim jego różowe policzki

9 P9: The third droplet, who was the smallest, had a great dream… For many days she had been observing the roots of a cyclamen, which lived in a secret corner of the mountain, the sad mountain that people called Pentadaktylos. There, in the northern part of enslaved Cyprus, hidden in the hollow of an olive tree, it awaited the drops of rain that were late… so late… I will go there, thought the small droplet. And I will stay there forever. I will go deep into its root. I will whisper to it words that no one has ever told it. I will tell the best fairytales, the most wonderful stories. About wide blue seas with wrecked boats from Kyrenia lying in their depths. About shining bright skies, with quick-feathered free birds. I will tell many more such things, things the cyclamen does not know. Because no one has told these things to it, as no one even knows that it is alive. This is what the small drop said, and then she left. / Trzecia, najmniejsza z nich miała wielkie marzenie – Przez kilka ostatnich dni obserwowała korzenie pierwiosnka, który rósł w ukrytym zakątku góry, góry smutnej nazywanej Pentadaktylos. Tam w północnej części zniewolonego Cypru, ukryty w zagłębieniu drzewa oliwnego oczekiwał kropli deszczu, które spóźniły się bardzo spóźniły się… Tam chce być pomyślała najmniejsza kropla. Zostanę tam na zawsze. Wniknę głęboko aż do jego korzeni. Będę szeptać słowa jakich nigdy nie słyszał. To będą najpiękniejsza baśnie i opowiadania. O szerokich błękitnych morzach i leżących na ich dnie łodziach z portu Kyrenia. O swobodnie latających ptakami po słonecznym niebie. Opowiem mu więcej takich historii, historii których pierwiosnek nie zna, gdyż nikt mu takich historii nie opowiedział, bo nawet nikt nie przypuszczał, że pierwiosnek jeszcze tam jest ? To jest to powiedziawszy mała kropla zaczęła opadać na dół. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/2947725.stm

10 P10: [No text]

11 P11: [No text]

12 P12: And so the three droplets were on their way to earth… / i trzy małe krople deszczu zaczęły opadać na ziemie

13 P13: [No text]

14 P14: The biggest one watered the flower pot. The geranium came alive and a red fire shone through the window. Największa zrosiła kwiat w doniczce. Pelargonia ożyła i blask ognistej czerwieni oświetlił okno

15 P15: The second one refreshed little Alexandros head and then sealed his little cheek with a kiss. Druga mała kropla deszczu zmoczyła głowe małego Aleksandra i zostawiła na jego małym policzku pocałunek

16 P16: [No text]

17 P17: [No text]

18 P18: The smallest droplet travelled to Pentadaktylos. She told her magnificent stories, her fairytales, to the cyclamen. It unfolded its small lovely flowers and a bright light filled the olive trees embrace. Najmniejsza kropla deszczu powędrowała na Pentadaktylos. Opowiedziała pierwiosnkowi swoje wyjątkowe baśnie i opowieści. Kwiat rozwinął swoje cudowne małe płatki i jasne światło wypełniło koronę drzewa oliwnego

19 P19: And then… Then the three drops, the three magnificent spirits of rain, flew up in the sky. The first droplet had wings as red as the geranium. The second droplet had wings as pink as the cheeks of Alexandros. The third droplet had white and pink wings, just like the petals of the cyclamen. A potem.. potem trzy małe krople deszczu, trzy niezwykłe emisariuszki deszczu, pofruneły w góre do nieba. Pierwsza kropla miała skrzydła czerwone jak pelargonia Druga kropla miała skrzydła różowe jak policzki Aleksandra Trzecia kropla miał białe i różowe skrzydło tak jak płatki pierwiosnka

20 P20: [No text]

21 P21: Stella lives in Kyrenia, always, and picks cyclamens every spring. Stella mieszka w Kyrenia i każdej wiosny zrywa pierwiosnki Eleni has embroidered the pictures with threads made of memories from Lapithos. Eleni haftuje obrazy pejzaże oparte na wspomnieniach z Lapithos Marcia dreams of Kyrenia, and its gardens that emanate fragrances and colours. Marcia śni o Kyrenia i jej ogrodach pełnych zapachów i kolorów ISBN 9963-8290-0-7 © Stella Spyrou 1997 Illustrations: Eleni Lambrou Design and artistic editing: Marcia Dallas Colour Separation: Cosva Graphics Ltd Printed at: Zavallis Litho Ltd


Pobierz ppt "P1-Cover: Stella Spyrou Three Droplet s of Rain / Trzy kropelki deszczu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google