Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTUJE:. DROGA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Przedstawiają: Danusia Madzia Grażynka Darek Agusia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTUJE:. DROGA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Przedstawiają: Danusia Madzia Grażynka Darek Agusia."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTUJE:

2 DROGA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Przedstawiają: Danusia Madzia Grażynka Darek Agusia

3 KROK 1 Zapoznaj się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, którą możesz znaleźć na stronach internetowych szkół oraz Starostwa Powiatowego w Lęborku (www.powiat.leborski.samorzady.pl).‏

4 TERMINY W dniach od 14.05.2015 r. do 22.06.2015 r. do godz.16.00 musisz zarejestrować się w systemie do rekrutacji i wybrać szkoły (nie więcej niż trzy) i oddziały, do których chciałbyś uczęszczać oraz dostarczyć wniosek, który wydrukujesz z systemu do rekrutacji do szkoły pierwszego wyboru.

5  Jeżeli nie dostaniesz się do oddziału pierwszego wyboru, następny w kolejności będzie oddział numer dwa, trzy, itd.  Jeżeli dostaniesz się do oddziału wybranego jako pierwszy, zostaniesz skreślony z listy kandydatów do oddziałów wybranych w dalszej kolejności. TERMINY

6 KROK 2 1.Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres: http://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat lub w wersji skróconej www.lebork.edu.pl.http://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydatwww.lebork.edu.pl 2.W górnym prawym rogu okna kliknij odnośnik Załóż nowe konto. 3.Wypełnij pole formularza Zgłoś kandydaturę: 2.Wpisz numer PESEL i kliknij Dalej.

7 KROK 3 Możesz skorzystać z opcji Kandydat nie posiada numeru Pesel – wówczas w systemie wprowadź dane: datę urodzenia oraz płeć i kliknij przycisk Dalej.

8 KROK 4 Teraz wypełnij formularz Informacje. Uzupełniając pola korzystaj z list rozwijalnych: Wybierz gimnazjum, wybierz język oraz wybierz poziom, a następnie kliknij przycisk Dalej.  Jeśli na liście szkół nie ma Twojego gimnazjum, kliknij znacznik: Mojego gimnazjum nie ma na liście.  W celu wskazania więcej niż jednej pozycji w słowniku, np. dwa języki obce, należy wybrać język z listy i kliknąć przycisk Dodaj język.

9 KROK 5 Wypełnij formularz Dane osobowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.  Uzupełnienie rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości w kroku 5 jest wymagane tylko wtedy, gdy zaznaczono, że kandydat nie posiada numeru PESEL.

10 KROK 6 Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub masz problemy zdrowotne musisz uzupełnić odpowiednie pola w sekcji Dodatkowe Informacje.

11 KROK 7 Wypełnij dane rodziców.

12 KROK 8 Wybierz preferencję z listy rozwijalnych: Miejscowość, Szkoła, Oddział / Grupa.

13 KROK 9 Zanotuj login i hasło, wydrukuj wniosek i sprawdź, czy wszystkie umieszczone tam dane są poprawne. Kliknij przycisk Zakończ, aby wrócić do menu. Podpisany wniosek dostarcz do szkoły pierwszego wyboru.

14 Korzystając z loginu i hasła możesz zalogować się na swoje konto, aby sprawdzić status wniosku.  Po założeniu konta wniosek ma status niezweryfikowany.  Po złożeniu wydrukowanego formularza wniosku w szkole pierwszego wyboru i zweryfikowaniu danych status zmieni się na:  Zaakceptowany – jeśli dane w systemie i wniosku się zgadzają.  Odrzucony – jeśli dane są zgodne i należy je poprawić.

15 TERMINY W dniach od 23.06.2015 r. do 25.06.2015 r. do godz.12.00 możesz jeszcze w systemie dokonać zmiany swoich wyborów szkół i oddziałów.

16 TERMINY W dniach od 26.06.2015 r. do 30.06.2015 r. do godz.12.00 dostarcz do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

17 TERMINY W dniu 2.07.2015 r. do godz.12.00 dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych ogłoszą listę kandydatów przyjętych do szkoły. dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych ogłoszą listę kandydatów przyjętych do szkoły.

18 6.07.2015 r. 12.00  Jeżeli zostałeś przyjęty do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej powinieneś do 6.07.2015 r. do godz. 12.00 potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  7.07.2015 r. 12:00  7.07.2015 r. do godz. 12:00 ogłoszona zostanie lista uczniów przyjętych do szkoły przez dyrektora danej szkoły. TERMINY

19 JEŻELI CI SIĘ NIE POWIODŁO – MASZ JESZCZE SZANSĘ!  Do 9.07.2015 r. do godz. 15:00 możesz złożyć dokumenty w celu podjęcia nauki w szkole, która dysponuje wolnymi miejscami.  10.07.2015 r. do godz. 12:00 ogłoszona zostanie lista uczniów przyjętych do szkoły przez dyrektora danej szkoły. TERMINY

20 OSTATNIA SZANSA  Od 24.08.2015 r. do 26.08.2015 r. szkoły, które dysponują wolnymi miejscami przyjmować będą oryginały dokumentów uczniów nieprzyjętych w dniu 10.07.2015 r.  28.08.2015 r. do godz. 12.00 – ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych do szkół. TERMINY

21 Życzymy powodzenia!!!


Pobierz ppt "PREZENTUJE:. DROGA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Przedstawiają: Danusia Madzia Grażynka Darek Agusia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google