Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OJCOWIE KOŚCIOŁA. to przedstawiciele Tradycji Kościoła, pisarze i nauczyciele; byli zazwyczaj biskupami, czasem kapłanami, a bardzo rzadko osobami świeckimi,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OJCOWIE KOŚCIOŁA. to przedstawiciele Tradycji Kościoła, pisarze i nauczyciele; byli zazwyczaj biskupami, czasem kapłanami, a bardzo rzadko osobami świeckimi,"— Zapis prezentacji:

1 OJCOWIE KOŚCIOŁA

2 to przedstawiciele Tradycji Kościoła, pisarze i nauczyciele; byli zazwyczaj biskupami, czasem kapłanami, a bardzo rzadko osobami świeckimi, to przedstawiciele Tradycji Kościoła, pisarze i nauczyciele; byli zazwyczaj biskupami, czasem kapłanami, a bardzo rzadko osobami świeckimi, żyli w starożytności chrześcijańskiej (I – VIII w.) żyli w starożytności chrześcijańskiej (I – VIII w.) Kim byli?

3 Co zrobili dla prawdy wiary? sformułowali Skład Apostolski oraz wyznanie wiary, które składamy podczas Mszy św.- tzw. Credo nicejskie, sformułowali Skład Apostolski oraz wyznanie wiary, które składamy podczas Mszy św.- tzw. Credo nicejskie, dali początek teologii, dali początek teologii, wyjaśniali prawdy naszej wiary, wyjaśniali prawdy naszej wiary, bronili wiary, gdy pojawiały się błędy i wątpliwości podważające naukę Kościoła bronili wiary, gdy pojawiały się błędy i wątpliwości podważające naukę Kościoła

4 Co zrobili dla liturgii? ułożyli liturgię Mszy św. oraz sakramentów św., ułożyli liturgię Mszy św. oraz sakramentów św., są autorami znanych do dziś pieśni i modlitw oraz komentarzy np. do Ojcze nasz są autorami znanych do dziś pieśni i modlitw oraz komentarzy np. do Ojcze nasz

5 Co zrobili dla interpretacji Pisma Świętego? sformułowali 3 zasady interpretacji (wyjaśniania) tekstów Pisma Św. Mówią one, że Pismo Św. należy czytać: sformułowali 3 zasady interpretacji (wyjaśniania) tekstów Pisma Św. Mówią one, że Pismo Św. należy czytać: 1) w całości – z uwzględnieniem wszystkich ksiąg ST i NT, 2) zgodnie z myślą autorów – biorąc pod uwagę uwarunkowania historyczne, język, zamysł autora, kontekst, 3) w harmonii z wiarą Kościoła – zgodnie z nauczaniem płynącym z Objawienia

6 Najbardziej znani Ojcowie Kościoła to…

7 Św. Justyn - męczennik - Przez całe życie szukał drogocennej Perły Mądrości, aż wreszcie znalazł ją - poznał Chrystusa i Jego naukę, - oskarżony o bycie chrześcijaninem, nie wyparł się wiary; powiedział: … Wyznaję otwarcie: jestem chrześcijaninem i szczycę się z tego, i gotów jestem o to walczyć wszystkimi siłami…, - został ubiczowany, a następnie stracony w 165 r.

8 Św. Hieronim – patron biblistów - przetłumaczył Pismo Św. na język łaciński korzystając wprost z hebrajskiego oryginału, - stracił wzrok ślęcząc nocami przy oliwnej lampce nad tekstem natchnionym, - powiedział kiedyś: Nieznajomość Pisma Św. jest nieznajomością Chrystusa

9 Św. Augustyn - konwertyta - Przez całe życie szukał szczęścia, ale nie znalazł go ani w domu, ani w przyjaźni, ani w miłości. Nie uszczęśliwiła go ani sekta, ani sława retora. - Napisał: Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I tak było w jego przypadku. Nawrócenie wymodliła mu matka – św. Monika. Jako dorosły przyjął chrzest, a następnie został kapłanem i biskupem. - Zmarł w 430 r. - W jego pismach można znaleźć także taką wskazówkę: Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga

10 Św. Antoni - pustelnik -W wieku 18 lat wypełniając słowa usłyszane w Ewangelii, sprzedał cały swój majątek i zapragnął zostać pustelnikiem, - przez ok.20 lat żył samotnie, poszcząc, modląc się i pracując, - Swoich uczniów wprowadzał w tajniki życia pustelniczego, ucząc ich nie tylko modlitwy, ale przede wszystkim walki z pokusami, ascezy, posłuszeństwa oraz miłości do Boga i ludzi

11 Św. Benedykt – klucz do mądrości -Studiując w Rzymie stwierdził, że ten, kto ma dużą wiedzę, niekoniecznie musi być mądry. Mądry jest ten, kto w każdej minucie życia spełnia wolę Bożą, -założył klasztor na Monte Cassino, gdzie po raz pierwszy w historii zaczęto realizować regułę benedyktyńską. Jej głównym hasłem jest do dzisiaj: Ora et labora (módl się i pracuj)

12 Św. Jan Chryzostom - Nazwano go ZŁOTOUSTYM, bo gdy mówił do ludzi, czynił to tak pięknie, że można go było słuchać godzinami, - Tłumaczył Ewangelię zdanie po zdaniu, stąd jego pisane prostym językiem homilie są aktualne do dziś, - Zmarł w roku 407 w drodze na wygnanie, po tym jak popadł w konflikt z dworem cesarskim, który chciał go słuchać, ale nie chciał wypełniać tego, co św. Jan głosił, - To do nich, choć nie tylko, odnoszą się słowa: Zgrzeszyć jest rzeczą ludzką, ale trwać w grzechu – rzeczą szatańską

13 Św. Polikarp – czcigodny starzec - W 156 r. spalono go na stosie w Smyrnie, gdzie przez 50 lat był biskupem, - Przed śmiercią proponowano mu ocalenie życia w zamian za obrazę i wyrzeczenie się wiary w Jezusa. Odpowiedział: Służę Mu już 86 lat, a nic złego mi nie uczynił, jakżebym mógł bluźnić mojemu Królowi i Zbawcy? - Piękne i długie życie Bóg ukoronował godną, choć okrutną śmiercią

14 Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawi cię bez ciebie Św. Augustyn

15 Opracowano na podstawie: - Katechizmu W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia dla kl. 1 Gimnazjum - Ks. E. Staniek W skarbcu starożytnego Kościoła - Jan Hojnowski SCJ – Mądrość Ojców Kościoła


Pobierz ppt "OJCOWIE KOŚCIOŁA. to przedstawiciele Tradycji Kościoła, pisarze i nauczyciele; byli zazwyczaj biskupami, czasem kapłanami, a bardzo rzadko osobami świeckimi,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google