Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 09.2005WW1 Kongres Jedności Warszawa, wrzesień 2005 Jedyne polskie fundusze inwestycyjne założone przez bankowość spółdzielczą - Union Investment TFI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 09.2005WW1 Kongres Jedności Warszawa, wrzesień 2005 Jedyne polskie fundusze inwestycyjne założone przez bankowość spółdzielczą - Union Investment TFI."— Zapis prezentacji:

1 WW1 Kongres Jedności Warszawa, wrzesień 2005 Jedyne polskie fundusze inwestycyjne założone przez bankowość spółdzielczą - Union Investment TFI SA

2 WW2 Spis treści 1Portret Union Investment 2Fundusze inwestycyjne - podstawowe pojęcia 3 Oferta produktowa 4 Fundusze inwestycyjne w banku

3 WW3 Stan na Grupa Union Investment – fakty i liczby Siedziba:Frankfurt n/Menem Data powstania: Główni akcjonariusze:DZ Bank AG, WGZ Bank Dystrybucja:1100 banków spółdzielczych Aktywa:122 mld EUR Pozycja: Niemcy3 (17,3% udział w rynku) Europa9 Fundusze: otwarte256 specjalistyczne 459

4 WW4 Union Investment jest mocno zakorzeniony w sektorze spółdzielczym w Niemczech Instytucja Centralna Banki centralne/ główni partnerzy dla Volksbanków i Raiffeisenbanków Stowarzyszenie oszczędnościowo- pożyczkowe Bank hipoteczny Firma leasingowa Firma zarządzająca funduszami inwestującymi w nieruchomości Bank hipoteczny Firma ubezpieczeniowa Firma zarządzająca aktywami Finanzverbund (Związek Finansowy)

5 WW5 Fakty o Union Investment TFI SA Na rynku istniejemy od 1995 r. - na początku jako Korona TFI. Połączenie Korona TFI SA i Union Investment TFI SA nastąpiło w 2000 r. Zarządzamy 9 otwartymi funduszami inwestycyjnymi - od polskich bezpiecznych po akcyjne zagraniczne. W roku 2004 wprowadziliśmy nowe fundusze i produkty oraz usługi asset management W listopadzie 2004 r. nasze TFI zostało uznane za najlepsze przez Gazetę Wyborczą oraz Rzeczpospolitą. Nasza sieć dystrybucji składa się z banków komercyjnych, banków spółdzielczych, biur maklerskich oraz doradców finansowych. Na koniec grudnia 2000 r. aktywa 6 funduszy wynosiły ponad 200 mln PLN, a na koniec sierpnia 2005 r. nasze TFI zarządzało środkami o wartości ponad 1,6 mld zł! PIERWSZE TFI W POLSCE z licencją KPWiG na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie!

6 WW6 Union Investment w Polsce - fundusze z czołówki Źródło: ranking magazynu Profit/Forbes, luty 2005

7 WW7 Wiodące TFI na rynku pod względem osiąganych wyników w długim terminie Źródło: Opracowanie własne; stan na r. ; 1-szy kwartyl - kolor czerwony; 2-gi kwartyl - kolor niebieski; 3-ci kwartyl - kolor czarny 56,41% 2 miejsce z 5 12,49% 9 miejsce z 24 Wynik za 5 latWynik za 3 lata Wynik za 1 rok Fundusz UniKorona Pieniężny FIO UniKorona Obligacje FIO 77,26% 1 miejsce z 12 20,44% 1 miejsce 10 5,63% 5 miejsce z 5 26,09% 3 miejsce z 18 UniWIBID SFIO 6,22% 2 miejsce z 7 Nie dotyczy UniKorona Zrównoważony FIO UniKorona Akcje FIO 51,52% 3 miejsce z 8 54,30% 3 miejsce z 11 81,76% 4 miejsce z 15 53,13% 2 miejsce z 11 10,49% 7 miejsce z 12 14,51% 5 miejsce z 19

8 WW8 Banki spółdzielcze w rankingu banków w Polsce 8 miejsce pod względem funduszy własnych Banki zagraniczne Banki polskie Banki spółdzielcze Żródło: Rzeczpospolita, 14 maja 2004; GINB

9 WW9 Co będzie się działo z oszczędnościami Polaków? Wzrost oszczędności - prognoza do roku 2011 (w mld PLN) 3,5-krotny wzrost w ciągu 10 lat

10 WW10 Fundusz inwestycyjny: zbiera środki publicznie, wyłącznym przedmiotem jego działalności jest lokowanie zgromadzonych środków. środki lokuje w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, ma na celu ochronę realnej wartości i/lub wzrost wartości środków, ma odrębną osobowość prawną - podobnie jak S.A., posiada osobny statut, w którym określone są: - polityka inwestycyjna, - zasady wyceny, - zasady realizacji zleceń uczestników, nie może zbankrutować - środki są zawsze własnością klienta. Czym jest fundusz inwestycyjny?

11 WW11 Ze względu na politykę inwestycyjną: pieniężne, obligacyjne, zrównoważone (i stabilnego wzrostu), akcyjne. Ze względu na dostępność: otwarte, specjalistyczne otwarte, zamknięte. Ze względu na sposób wyceny: wyceniane metodą księgową, wyceniane przez rynek (np. giełdowy). Rodzaje funduszy inwestycyjnych

12 WW12 fundusz inwestycyjny Niektóre obszary inwestycyjne Giełda Firma 2 Firma 3 Firma 4 Rynek obligacji zrównoważone, stabilnego wzrostu obligacyjne rynku pieniężnego Rynek pieniężny akcyjne

13 WW13 Fundusze Union Investment TFI SA - opis ryzyko Rynek pieniężny – klienci instytucjonalni i indywidualni UniWIBID SFIO Polskie instrumenty pieniężneUniKorona Pieniężny FIO Polskie obligacjeUniKorona Obligacje FIO Instrumenty rynku pieniężnego i akcjeUniSto Procent Plus FIO Polskie obligacje skarbowe oraz akcjeUniKorona Zrównoważony FIO Akcje wiodących polskich przedsiębiorstwUniKorona Akcje FIO Obligacje rządu USA i korporacji z siedzibą na terenie USA lub OECD UniDolar Obligacje FIO Akcje największych światowych marekUniGlobal FIO Akcje spółek technologii przyszłościUniXXI Wiek FIO Obszar inwestycyjnyFundusz

14 WW14 GIEŁDA = akcje Inwestor Bank 100 Firma Firma 2 Firma 3 Firma Własność fundusz inwestycyjny 132,40 Jak inwestować?

15 WW15 Giełda = akcje Inwestor Bank 100 Firma Firma 2 Firma 3 Firma Własność fundusz inwestycyjny 132,40 Rynek międzybankowy Jak inwestować?

16 WW16 Jak działa fundusz inwestycyjny? Agent Transferowy Bank Depozytariusz Dystrybutor POK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Cash Zlecenie Dane o Klientach Przetwarzanie transakcji na j.u. Info o wartości j.u. Zarządzanie aktywami Wycena j.u. Sprawozdania Przechowuje aktywa Wycenia j.u. Kontroluje zlecenia fundusz inwestycyjny

17 WW17 Wynagrodzenie dla Dystrybutora Wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy składa się z: Udziału w opłacie manipulacyjnej pobieranej przy zakupie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; Udziału w opłacie za zarządzanie aktywami funduszu inwestycyjnego.

18 WW18 Dyrektor ds. Bankowości Spółdzielczej: Waldemar Wróbel Dyrektor Regionalny ds. Bankowości Spółdzielczej: Mirosław Sobczak Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Marynarska 19A Warszawa tel fax Jesteśmy do Waszej dyspozycji!


Pobierz ppt "1 09.2005WW1 Kongres Jedności Warszawa, wrzesień 2005 Jedyne polskie fundusze inwestycyjne założone przez bankowość spółdzielczą - Union Investment TFI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google