Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOBILNOŚĆ BIBLIOTEKARZA = ZADOWOLENIE CZYTELNIKA? Agata Walczak-Niewiadomska Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ 8 FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOBILNOŚĆ BIBLIOTEKARZA = ZADOWOLENIE CZYTELNIKA? Agata Walczak-Niewiadomska Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ 8 FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY."— Zapis prezentacji:

1 MOBILNOŚĆ BIBLIOTEKARZA = ZADOWOLENIE CZYTELNIKA? Agata Walczak-Niewiadomska Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ 8 FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY OLSZTYN września 2013

2 MOBILNOŚĆ uczestnictwo w konferencjach i warsztatach kontakty zawodowe przekraczanie barier swoich uprzedzeń i nieśmiałości pozyskiwanie informacji w każdy dostępny sposób

3 MOBILNOŚĆ ZAGRANICZNA BENEFICJENT student biblioteka naukowa biblioteka szkolna i pedagogiczna biblioteka publiczna METODY DZIAŁANIA I POZYSKIWANIA INFORMACJI pośrednie bezpośrednie

4 STUDENT ERASMUS+ ( ) będzie obejmować wszystkie sektory edukacji trzy segmenty: mobilność edukacyjna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, wsparcie reform polityki edukacyjnej CAMPUS EUROPAE zakłada roczny lub 2-letni pobyt na uczelni zagranicznej

5 BIBLIOTEKA NAUKOWA ERASMUS+ pracownicy administracyjni (niedydaktyczni) bibliotek naukowych mogą przystępować do konkursów o wyjazd dostępne są: wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych i innych instytucji partnerskich na szkolenia/w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji (Staff training mobility) udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions) udział w projektach wielostronnych np. dotyczących współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, wspierających rozwój mobilności, modernizację uczelni (wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania) itp.

6 BIBLIOTEKA SZKOLNA I PEDAGOGICZNA E-TWINNING promocja współpracy szkół (nauczycieli i uczniów) z terenu UE zob. B. Boryczka, Biblioteka szkolna – dobre miejsce na projekt eTwinning. W: eTwinning drogą do edukacji przyszłości, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009, s eTwinning drogą do edukacji przyszłości

7 BIBLIOTEKA SZKOLNA I PEDAGOGICZNA – cd. COMENIUS akcja Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej - najbliższy termin naboru wniosków upływa 17 września 2013! Wsparcie dla akcji zapewnia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych - zgłoszenia przyjmowane są poprzez program Comenius – termin upływa 17 września 2013! akcja Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe (do 2012)

8 BIBLIOTEKA PUBLICZNA NAPLE Forum – Sister Libraries celem jest ułatwienie nawiązania kontaktów i ustalenia ram współpracy pomiędzy siostrzanymi bibliotekami w Europie Polskę w programie reprezentują: Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie

9 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – cd. Fundusz Partnerski Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku i Bibliomedia Suisse w Lozannie - Mamo, tato, zabierz mnie do biblioteki Program Rozwoju Bibliotek Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur - nawiązanie współpracy z bibliotekami norweskimi w celu wypracowania modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną społeczność, a także opracowanie planu działań dla placówek planujących aktywizację lokalnej społeczności wielokulturowej

10 DODATKOWE MOŻLIWOŚCI Pozostałe elementy programu unijnego Uczenie się przez całe życie obsługiwane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - (http://www.frse.org.pl/) :http://www.frse.org.pl/ Fundusz Stypendialno-Szkoleniowy – Młodzież w działaniu – Centrum SALTO - https://www.salto-youth.net/rc/eeca/https://www.salto-youth.net/rc/eeca/ Grundtvig – najbliższe kursy, szkolenia i wizyty – termin do 17 września 2013!

11 METODY POŚREDNIE Zakładają wykorzystanie istniejących już serwisów, portali, poradników i literatury przy przeglądaniu katalogów fundacji, konkursów o granty lub ofert zorganizowanych wycieczek.

12 METODY BEZPOŚREDNIE Wymagają użycia innych, mniej formalnych, sposobów pozyskiwania danych, kontaktów i dostępu do konkretnych osób i instytucji. korespondencja mailowa przeglądanie stron www i baz danych warsztaty i kursy online (m.in. Coursera, MIT OpenCourseWare, Harvard Open Courses. Open Learning Initiative, Stanford University Online, Open Culture – free online courses) zwiedzanie bibliotek w czasie wakacji

13 Kilka innych pomysłów... wyjazdy studyjne wolontariat współpraca z partnerską biblioteką International Librarians Network

14 Książkowy zamek w Bibliotece Publicznej w Drammen (Norwegia) powstał jako rezultat wizyty studyjnej bibliotekarzy w Danii. Fot. A. Walczak-Niewiadomska.

15 Kluczem do sukcesu... co najmniej dobra znajomość języka obcego, najlepiej angielskiego!

16 KOŃCOWE PORADY zaprzyjaźnić się z biurem współpracy z zagranicą w swojej jednostce – regularnie przeglądać ogłoszenia na jego stronie, ewentualnie dać znać odpowiedniej osobie, że jesteśmy gotowi na wyjazd w każdej chwili każdą znajomość z osobą z zagranicy traktować jako potencjalny kontakt do dalszej współpracy monitorować strony internetowe programów umożliwiających aplikowanie o staże i granty udoskonalać zdolności językowe i co może najważniejsze – przekonać samego siebie co do wartości i korzyści, jakie niosą ze sobą kontakty i współpraca z zagranicznymi ośrodkami.

17 CO DAJE MOBILNOŚĆ? otwartość na zmiany nowe kontakty współpracę nowe pomysły i rozwiązania cenne doświadczenia entuzjazm

18 MOBILNOŚĆ BIBLIOTEKARZA = ZADOWOLENIE CZYTELNIKA !

19 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "MOBILNOŚĆ BIBLIOTEKARZA = ZADOWOLENIE CZYTELNIKA? Agata Walczak-Niewiadomska Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ 8 FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google