Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja wizerunku szkoły poprzez Internet

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja wizerunku szkoły poprzez Internet"— Zapis prezentacji:

1 Promocja wizerunku szkoły poprzez Internet
Zespół Szkół ul. Skalników 6 POLKOWICE Temat wystąpienia: Promocja wizerunku szkoły poprzez Internet mgr Włodzimierz Olszewski mgr inż. Zdzisław Pólkowski

2 PLAN WYSTĄPIENIA Wprowadzenie
Identyfikacja szkolnych serwisów WWW w regionie legnickim Czynniki, które należy uwzględnić podczas promocji szkoły w Internecie Cel promocji Czynniki wpływające na skuteczność odbioru informacji Statystyki w Internecie Zakończenie Wnioski i uwagi końcowe

3 WPROWADZENIE Współczesna szkoła Rywalizacja o klientów edukacyjnych
Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły: Wygląd szkoły Jakość wyposażenia Relacje interpersonalne Jakość procesu dydaktycznego

4 Identyfikacja szkolnych serwisów WWW
w regionie legnickim

5 OBSZARY BADAWCZE OCENY
Metody wielokryterialne KOMPUTEROWY SYSTEM OCENY KADR UCZNIA Systemy DSS Kryteria oceny ucznia Aspekty pedagogiczne

6 UCZESTNICY TWORZENIA INFORMATYCZNYCH
SYSTEMÓW OCENY

7 MULTIPLE ATTRIBUTE DECISION MAKING
NO INFORMATION INFORMATION ON ATTRIBUTE INFORMATION ON ALTERNATIVE STANDARD LEVEL ORDINAL CARDINAL MARGINAL RATE OF SUBSTITUTION PARWISE PREFERENCE ORDER OF PARWISE 1. Dominance 2. Maximin 3. Maximax 1. Conjunctive Method 2. Disjunctive 1. Lexicograohic Method 2. Elimination by Aspects 3. Permutation 1. Linear Assigment Method 2. Simple Additive Weighting Method (SAW) 3. Hierarchical Additive 4. ELECTRE 5. TOPSTS Hierarchical Tradeoffs 1. LINMAP 2. Interactive SAW Method MDS with Ideal Point Na podstawie: Ching-Lai Hwang, Kwangsun Yoon, Multiple Attribute Decision Making, New York, 1981r. Schemat nie uwzględnia wielu metod: taksonomii wrocławskiej, promete. Nie uwzględnia metod przy nieprecyzyjnie formułowanych ocenach.

8 METODA ADDYTYWNEJ UŻYTECZNOŚCI
METODA BARDZO POPULARNA WYMAGA DANYCH LICZBOWYCH WYMAGA WYZNACZENIA WAG KONIECZNE SKALOWANIE

9 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU OCENY
ZAPROGRAMOWANY PRZY WYKORZYSTANIU JĘZYKA PASCAL WYKORZYSTUJE WIELOKRYTERIALNĄ METODĘ ADDYTYWNEJ UŻYTECZNOŚCI MOŻLIWA IMPLEMENTACJA W ŚRODOWISKU WINDOWS PRZY WYKORZYSTANIU DELPHI DOCELOWO MOŻLIWE WYKORZYSTANIE INNYCH METOD WIELOKRYTERIALNYCH I METOD OKREŚLANIA WAG

10 SYSTEM DIAGNOZY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA- DOCELOWO W WERSJI DLA WINDOWS
WYMAGANIA SPRZĘTOWE procesor PENTIUM dysk twardy HDD 3,2GB pamięć RAM 32MB karta graficzna 4MB WYMAGANIA PROGRAMOWE system operacyjny Windows 95,98,00

11 SCHEMAT BLOKOWY KOMPUTEROWEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA OCENY
MODUŁ POZYSKIWANIA DANYCH METODY MCDM KRYTERIA OCENY WAGI KRYTERIÓW KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OCENY MODUŁ WIZUALIZACJI ZESTAWIENIA RANKINGI

12 WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE
Zmiany zachodzące w polskim systemie oświaty wymagają nowego podejścia do roli oceny w aspekcie wychowawczym i dydaktycznym. Prawidłowo przeprowadzona diagnoza i ocena jest warunkiem sine qua non procesu zarządzania zmianami zasobów ludzkich. W procesie kształcenia nauczycieli konieczne jest wdrażanie nowoczesnych narzędzi diagnozy i oceny osiągnięć oraz technologii informacyjnych. Komputerowy system wspomagania oceniania jest nowoczesnym narzędziem obiektywizującym osiągnięcia uczniów. Istnieje kilka ograniczeń dla stosowania środków informatyki do diagnozy : Według autorów w najbliższym czasie nastąpi rozwój oprogramowania wspomagania oceny osiągnięć ucznia, które będzie wyposażone w graficzny interfejs i zaawansowane mechanizmy wizualizacji danych.

13 LITERATURA 1. Ching-Lai Hwang, Kwagsun Yoon, “Multiple Attribute Decision Making, Methods and Aplplications, Lecture Notes in Economics and mathematical Systems, Springer-Verlag, 1981 r. 2. Stefan Chanas, Zenon Nowak, “ Metody wielokryterialnej analizy decyzji”, Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i zarządzania, Wrocław 1998 r. 3. Jan J. Mulawka, “ Systemy ekspertowe”, WNT, Warszawa 1996 r. 4. Materiały konferencyjne pod redakcją B.Niemierki i B.Machowskiej „Diagnoza edukacyjna”, Legnica 1999r. 5. Praca zbiorowa pod redakcją T.Listwana „Zarządzanie kadrami” Wydawnictwo AE ,Wrocław 1999r.


Pobierz ppt "Promocja wizerunku szkoły poprzez Internet"

Podobne prezentacje


Reklamy Google