Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Łopaciński Instytut Turystyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Łopaciński Instytut Turystyki"— Zapis prezentacji:

1

2 Krzysztof Łopaciński Instytut Turystyki
Przyjazdy cudzoziemców do Polski w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro na tle przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w czerwcu 2012 roku Krzysztof Łopaciński Instytut Turystyki

3 Cele i podstawy metodologiczne
Celem prac badawczych realizowanych przez Instytut Turystyki i Activ Group było dokonanie oceny i analiz przyjazdów cudzoziemców do Polski w czerwcu roku oraz oszacowanie ich wydatków w czasie pobytu w Polsce w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Istotnym celem szczegółowym było porównanie liczby cudzoziemców odwiedzających Polskę i ich wydatków w czerwcu 2012 roku w porównaniu z czerwcem 2011. W ramach prac badawczych przeprowadzono badania ankietowe uzupełniające standardowe badania turystów zagranicznych realizowane corocznie na przejściach granicznych. W pracach wykorzystano również informacje uzyskane z UEFA i od organizatorów EURO 2012 na temat liczby kibiców przebywających na stadionach w poszczególnych fazach mistrzostw a także informacje statystyczne o ruchu na lotniskach oraz w bazie noclegowej. Do analizy porównawczej wykorzystano również wyniki badań GUS oraz Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego w 2011 roku.

4 Badania ankietowe Wielkość i struktura próby
Na pracę badawczą składały się następujące elementy: Podstawowa tura badań przewidzianej w ramach cyklicznego, całorocznego zadania badawczego Turystyka Zagraniczna realizowanego w 2012 roku W stosunku do badań zwykle prowadzonych w czerwcu wielkość próby została powiększona. Badanie ankietowe cudzoziemców na przejściach granicznych przy użyciu dwóch ankiet – odrębnie dla turystów (DT-TZ) i dla odwiedzających jednodniowych (DT-OJ). Pomiar wielkości ruchu granicznego cudzoziemców według krajów. Badania ankietowe i pomiar ruchu zrealizowano na losowej próbie cudzoziemców w punktach przekraczania granic i w ich okolicach, w dniach od 8 do 19 czerwca. Dodatkowe badania związane z terminami meczów ćwierć- i półfinałowych na wybranych, wynikających z oczekiwanego ruchu gości Euro, portach lotniczych w dniach i 29 czerwca - 1 lipca.

5 Badania ankietowe Wielkość i struktura próby
turyści odwiedzający jednodniowi Fala podstawowa dodatkowa Częstość 1791 630 1803 174 Procent 74,0 26,0 91,2 8,8

6 Badania ankietowe Terminy realizacji badań i liczba ankiet
turyści odwiedzający jednodniowi fala podstawowa dodatkowa czerwiec 8 139 110 9 254 225 10 86 257 11 132 149 12 234 78 13 320 158 14 75 91 15 150 251 16 85 137 17 176 171 18 61 19 79 21 22 106 35 23 186 84 24 119 29 46 30 53 lipiec 1 66

7 Badania ankietowe Podstawowe wyniki badań (odwiedzający)
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ankietowymi i danymi z bazy noclegowej publikowanymi przez GUS w drugim kwartale 2012 roku Polskę odwiedziło 18,8 mln cudzoziemców (o 13,6% więcej niż w 2011 roku) w tym 3,8 mln turystów (o 13,0% więcej niż w podobnym okresie 2011 roku) Biorąc pod uwagę strukturę odpowiedzi respondentów oszacowano, że w czerwcu 2012 roku Polskę odwiedziło 7,1 mln cudzoziemców w tym tys. turystów zagranicznych. Szacuje się, że wśród 7,1 mln cudzoziemców było 650 tysięcy osób które odwiedziły Polskę w związku z organizacją EURO W tej liczbie 275 tys. stanowili goście jednodniowi, a 375 tys. turyści, którzy w Polsce spędzili średnio 5,6 dnia.

8 Badania ankietowe Podstawowe wyniki badań (wpływy)
Łączne wpływy od cudzoziemców odwiedzających Polskę w związku z EURO 2012 wyniosły 1037,6 mln PLN. Wydatki odwiedzających jednodniowych poniesione w czasie pobytu w Polsce wyniosły 97,4 mln PLN (354 zł x 275 tys. osób) Szacuje się, że wydatki kibiców zagranicznych nocujących w Polsce w czasie pobytu w Polsce wyniosły 439,2 mln PLN (1541 PLN x 285 tys. osób), a wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców z tzw. „rodziny UEFA” wynoszące 277,3 mln PLN (3082 PLN x 90 tys. osób) Szacuje się, że wydatki kibiców zagranicznych nocujących w Polsce poniesione przed wyjazdem na koszty pobytu w Polsce wyniosły 223,7 mln PLN (1113 PLN x 53,6% x 375 tys. osób).

9 Badania ankietowe Charakterystyka pobytu turystów
Długość pobytu związek z Euro tak nie Ogółem % 1 do 3 nocl 55,9 67,0 59,6 4 do 7 nocl 34,4 26,2 31,7 8 do 28 8,6 6,1 7,7 ponad 4 tyg. 1,0 0,7 0,9 brak danych 0,1 0,0 Polskie pochodzenie 15,2 16,9 15,8 84,8 83,1 84,2 organizator pakiet 10,7 12,4 11,3 część usług 9,2 9,0 tylko rezerwacja 15,7 13,5 samodzielnie 64,3 69,5 66,0

10 Badania ankietowe Pobyty na stadionie i w Fan Zonie
fala podstawowa dodatkowa Ogółem N= % Czy oglądali mecze na stadionie (jeśli tak, ile razy) nie 606 61,7% 309 49,0% 915 56,8% 1 254 25,9% 252 40,0% 506 31,4% 2 101 10,3% 43 6,8% 144 8,9% 3 14 1,4% 2,2% 28 1,7% 4 5 0,5% 7 1,1% 12 0,7% 0,2% 6 0,0% 0,3% 0,1% 10 razem 982 100,0% 630 1612 Czy oglądali mecze w Fan Zone (jeśli tak, ile razy) 546 55,6% 164 26,0% 710 44,0% 205 20,9% 237 37,6% 442 27,4% 129 13,1% 94 14,9% 223 13,8% 4,4% 50 7,9% 93 5,8% 23 2,3% 27 4,3% 3,1% 2,7% 40 6,3% 67 4,2% 0,4% 1,9% 16 1,0% 8 9 0,6%

11 Badania ankietowe Przyjezdni jednodniowi
fala podstawowa dodatkowa Ogółem N= % Deklarowany związek z Euro tak 151 85,8% 174 100,0% 325 92,9% nie 25 14,2% 0,0% 7,1% razem 176 350 Na pozostałe pytania odpowiadali ci, którzy deklarowali związek z EURO Czy Euro12 jest głównym celem przyjazdu 147 97,4% 168 96,6% 315 96,9% 4 2,6% 6 3,4% 10 3,1% Czy odwiedzili Strefę Kibica 44 29,1% 74 42,5% 118 36,3% 107 70,9% 100 57,5% 207 63,7% Ile wizyt w Fan Zone? (odp. ci którzy odwiedzili FZ) 1 41 93,2% 72 97,3% 113 95,8% 2 4,5% 2,7% 3 2,3% 0,8% Czy oglądali mecze na stadionie 16 10,6% 36 20,7% 52 16,0% 135 89,4% 138 79,3% 273 84,0%

12 Badania ankietowe Wizyty turystów w miastach
Ogółem Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław Kraków Czy odwiedzili Strefę Kibica (Fan Zone) tak 69,8 83,5 64,8 87,2 66,2 52,7 nie 30,2 16,5 35,2 12,8 33,8 47,3 Ile wizyt w Fan Zone? (odp. ci którzy odwiedzili FZ) 1 47,8 55,5 36,1 37,3 58,4 29,2 2 24,1 27,5 15,7 19,0 26,2 37,2 3 11,6 6,6 12,0 18,1 4,0 13,1 4 6,7 4,8 7,6 5,4 8,0 5 3,6 10,8 13,8 4,7 7,3 6 2,1 0,6 3,8 1,3 4,4 7 0,4 1,2 0,0 0,7 8 0,2 0,3 10 11 0,1 Czy oglądali mecze na stadionie (jeśli tak, ile razy) 56,8 53,9 36,7 41,4 24,9 74,2 31,4 37,9 43,8 42,7 37,8 14,2 8,9 6,0 14,1 8,1 32,0 1,7 0,5 1,6 4,1 3,5 0,8 2,3 0,9

13 Badania ankietowe Wydatki turystów w PLN
Poniesione w Polsce Poniesione przed przyjazdem związek z Euro razem tak nie Ogółem 1541 1064 1394 1113 802 1017 Niemcy 1505 1121 1355 727 1047 852 Czeska Republika 475 437 466 563 456 538 Ukraina 715 1247 1038 190 209 202 Szwecja 1864 1325 1726 938 461 815 Wielka Brytania 1641 701 1559 1306 614 1246 Hiszpania 1873 1687 1858 1447 936 1406 Włochy 1897 1051 1793 1389 1352 1384 Rosja 1379 1354 1375 847 539 801 Słowacja 531 525 528 990 817 895 Białoruś 1201 1319 1287 328 324 325 Grecja 1439 1114 1426 1129 3523 1222 Francja 3264 2670 3025 712 1463 1014 Irlandia 2809 1173 2610 1223 1542 1262 Chorwacja 946 -- 2306 Portugalia 3526 2157 Austria 2797 2348 4183 251 3331 Litwa 284 604 454 89 179 136 Holandia 1931 898 1741 2523 1540

14 Badania ankietowe Wydatki odwiedzających jednodniowych w PLN
związek z Euro tak nie nie badane OGÓŁEM 354 646 352 Białoruś -- 673 Czeska Republika 267 151 214 Hiszpania 189 Rosja 632 657 Niemcy 355 751 328 Grecja 197 700 Chorwacja 323 Irlandia 687 817 Włochy 470 265 Litwa 233 Słowacja 238 274 Ukraina 185 426 pozostałe 273 793 423

15 Badania ankietowe Średnie wydatki kibiców nocujących w wybranych miastach (PLN)
Ogółem Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław Kraków W Polsce Na osobę 1541 1547 2863 2505 784 1407 Na dzień 273 233 272 318 207 254 Przed przyjazdem do Polski 1113 804 1910 2124 853 1418 198 121 181 270 225 256

16 Badania ankietowe Wydatki odwiedzających jednodniowych na osobę według krajów (PLN)
związek z Euro nie badane tak nie OGÓŁEM 354 646 352 Białoruś -- 673 Czeska Republika 267 151 214 Hiszpania 189 Rosja 632 657 Niemcy 355 751 328 Grecja 197 700 Chorwacja 323 Irlandia 687 817 Włochy 470 265 Litwa 233 Słowacja 238 274 Ukraina 185 426 pozostałe 273 793 423

17 Badania ankietowe Średnie wydatki kibiców nocujących w wybranych miastach (PLN)
Ogółem Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław Kraków W Polsce Na osobę 1541 1547 2863 2505 784 1407 Na dzień 273 233 272 318 207 254 Przed przyjazdem do Polski 1113 804 1910 2124 853 1418 198 121 181 270 225 256

18 Badania ankietowe Zamiar odwiedzenia Polski w celach turystycznych
TURYŚCI: Zamiar odwiedzenia Polski w celach turystycznych (w ciągu 3 lat) fala podstawowa dodatkowa Ogółem N= % Tak 725 73,8% 525 83,3% 1250 77,5% Nie 51 5,2% 11 1,7% 62 3,8% nie wiem 206 21,0% 94 14,9% 300 18,6% razem 982 100,0% 630 1612 ODWIEDZAJĄCY JEDNODNIOWI : Zamiar odwiedzenia Polski w celach turystycznych (w ciągu 3 lat) fala podstawowa dodatkowa Ogółem tak 90 59,6% 135 77,6% 225 69,2% nie 43 28,5% 3 1,7% 46 14,2% nie wiem 18 11,9% 36 20,7% 54 16,6% razem 151 100,0% 174 325


Pobierz ppt "Krzysztof Łopaciński Instytut Turystyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google