Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Opracowała: Bogusława Jankowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Opracowała: Bogusława Jankowska."— Zapis prezentacji:

1 KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Opracowała: Bogusława Jankowska

2 Rodzaje komunikacji........................ (slajd nr 3)Rodzaje komunikacji Co to jest komunikacja niewerbalna (slajd nr 4)Co to jest komunikacja niewerbalna Kanały komunikacyjne..................... (slajd nr 5)Kanały komunikacyjne Rodzaje komunikacji niewerbalnej (slajd nr 6)Rodzaje komunikacji niewerbalnej Mowa ciała – przykłady: proksemika /strefy dystansu.../ ( od 7 do 10)proksemika /strefy dystansu.../ kinezjetyka / postawa, gesty / (od 11 do 14)kinezjetyka / postawa, gesty / mimika (od 15 do 17) Bibliografia i omówienie ( od 18 do 20)mimika Bibliografia i omówienie

3 KOMUNIKACJA werbalna niewerbalna PISMO inna ( mowa ) ( gesty,mimika,ruch ) (symbole graficzne i dźwiękowe) wstecz

4 Język ludzkiego ciała to najstarszy, najbardziej wiarygodny i uniwersalny język na świecie Porozumienie pozawerbalne odzwierciedla uczucia, nastawienia, oczekiwania i postawy wstecz

5 Ponad połowę informacji uzyskiwanych w trakcie rozmowy, otrzymujemy w przekazie pozawerbalnym. Wpływ kanałów komunikacyjnych na odbiór przekazu: Ogólne uczucie = 7 % uczucia wyrażonego słowami + 38 % wyrażonego głosem + 55 % uczucia wyrażonego mimiką wstecz

6 RODZAJE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ Wygląd fizyczny Aranżacja otoczenia Dotyk Dźwięki paralingwistyczne Pozycja ciała Gesty Mimika Sposób wokalizacji Dystans względem innych wstecz

7 Proksemika - strefy dystansu komunikacyjnego: 1. Strefa intymna (15 – 45 cm) najważniejsza, ponieważ jest pilnie strzeżona i uważana za osobistą własność. Prawo naruszenia jej mają tylko osoby uczuciowo powiązane, np.rodzice, małżonkowie, kochankowie, dzieci, bliscy przyjaciele i krewni. wsteczDalej

8 2. Strefa osobista (46 cm – 1,2m) Jest to odległość jaka nas dzieli od ludzi podczas przyjęć i spotkań towarzyskich, współpra - cowników i innych kontaktów społecznych z osobami nam znanymi. Proksemika - strefy dystansu komunikacyjnego: wsteczDalej

9 3. Strefa społeczna (1,2m – 3,6m) Tę odległość zachowujemy w stosunku do nieznajomych, np. hydraulika, listonosza, nowego w pracy i innych ludzi, których nie znamy zbyt dobrze lub nie znamy wcale. Proksemika - strefy dystansu komunikacyjnego: wsteczDalej

10 Proksemika - strefy dystansu komunikacyjnego: 4. Strefa publiczna (powyżej 3,6m) Jest to odległość, którą przyjmujemy zwracając się do większej grupy ludzi. Dalejwstecz

11 Zostawcie mnie w spokoju! (postawa- zderzak; przygotowanie do odparcia agresji) I kto tu jest najważniejszy! (postawa otwartości, szczerości, ale i chęci dominacji nad innymi) Kinezjetyka (postawa) wsteczDalej

12 Kinezjetyka ( gesty ) Co oznaczają te gesty? Czy zgadzasz się z ich interpretacją? Nie mam nic do ukrycia? Radość zwycięstwa. To ja mam rację! Nie! Tylko nie to! W tę stronę. Dalejwstecz

13 Kinezjetyka - gesty wokół twarzy Co oznaczają te gesty? Czy zgadzasz się z ich interpretacją? Mężczyzna- polecenie, przestroga Podejmowanie decyzji Kobieta- ocena, utrata zainteresowania lub ocena Bawienie się przedmiotami- gest blokujący porozumienie, Zakrywanie ust- obawa lub kłamstwo wsteczDalej

14 Kinezjetyka (dłonie) Co oznaczają te gesty? Podaj ich interpretację. Dalejwstecz

15 ekspresje mimiczne Dalejwstecz

16 ekspresje mimiczne Dalejwstecz

17 ekspresje mimiczne Dalejwstecz

18 BIBLIOGRAFIA: 1. Eisler – Mertz Ch., Komunikacja niewerbalna. Mowa rąk, Wroc ł aw 1998. 2. Hamlin S. Jak mówić, ż eby nas s ł uchali. Klucz do sukcesu zawodowego, Warszawa 1994. 3. Lemerrmann M., Komunikacja werbalna, Wroc ł aw 1997. 4. Orzechowski S., Ekspresje mimiczne, http://pedagog.umcs.lublin.pl/~sylwesto/praktyka.htm http://pedagog.umcs.lublin.pl/~ 5. Szpakowska B., Zachowania werbalne i niewerbalne w procesie komunikacji,http:// www.przywidz.pl/BSzpakowska3.html 6. Thiel E., Mowa cia ł a, Wroc ł aw 1992. 7. Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna. Postawa, mimika, gest, Wroc ł aw 1998. 8. Wilczy ń ski W. Fenomen dziecięcej prostomy ś lno ś ci, Edukacja i Dialog 1992, nr 10, 9. Ż mijski J. Komunikacja interpersonalna w szkole, Poradnik wychowawcy 2004, nr 15. Dalej

19 OMÓWIENIE PREZENTACJI Prezentacja multimedialna pod tytu ł em Komunikacja niewerbalna popularyzuje wiedzę o tym w ł a ś nie sposobie porozumiewania się. Mo ż e zostać wykorzystana na godzinach wychowawczych, lekcjach języka polskiego lub przy realizowaniu ś cie ż ek edukacyjnych, zw ł aszcza ś cie ż ki czytelniczo – medialnej. Jest tak u ł o ż ona, aby mo ż liwa by ł a jej rozbudowa i uzupe ł nianie o nowe przyk ł ady. Powinna stanowić wstęp lub być podsumowaniem cyklu ćwicze ń dotyczących komunikacji niewerbalnej, gdy ż przekazuje w skróconej formie wszystkie najwa ż niejsze aspekty dotyczące tej komunikacji. Warto, by uczniowie zapoznali się z tematyką niewerbalnego przekazu informacji nie tylko w teorii, ale i do ś wiadczalnie, by zrozumieli jakie to istotne w codziennych kontaktach międzyludzkich. Dalej


Pobierz ppt "KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Opracowała: Bogusława Jankowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google