Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZGWiH-ISIŚ-PW Metody rekultywacji jezior Dr inż. Małgorzata Loga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZGWiH-ISIŚ-PW Metody rekultywacji jezior Dr inż. Małgorzata Loga."— Zapis prezentacji:

1 ZGWiH-ISIŚ-PW Metody rekultywacji jezior Dr inż. Małgorzata Loga

2 ZGWiH-ISIŚ-PW Metody rekultywacji jezior Poprawa bilansu wodnego Wymiana wody w zbiorniku Usuwanie wód hypolimnionu Usuwanie osadów dennych Napowietrzanie zbiornika Biomanipulacja

3 ZGWiH-ISIŚ-PW Poprawa bilansu wodnego Doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociągowej lub lokalnego ujęcia dotyczy jezior w których doszło do znacznego obniżenia się poziomu lustra wody w wyniku np. obniżenia się poziomu wód gruntowych, lub w przypadku niedużych zbiorników, gęsto porośniętych roślinami, Regulacja odpływu Metoda ta dotyczy jezior przepływowych. Odpływ wyposaża się w stopień piętrzący, którego zadaniem jest podniesienie poziomu zwierciadła wody w zbiorniku. Regulacja wysokości piętrzenia daje możliwość zabezpieczenia nabrzeża przed wezbraniami.

4 ZGWiH-ISIŚ-PW Wymiana wody w zbiorniku Wymiana wody możliwa jest tylko w małych zbiornikach odpływowych gdy dysponuje się dużą ilością czystej wody. Wariantem tego zabiegu jest usunięcie wody i samorzutne napełnienie się zbiornika wodami gruntowymi.

5 ZGWiH-ISIŚ-PW Usuwanie wód hypolimnionu Po raz pierwszy na świecie przeprowadził ten zabieg Przemysław Olszewski na jeziorze Kortowskim w Olsztynie. Zabieg ten jest możliwy tylko w jeziorach przepływowych, polega na odprowadzeniu (na zasadzie syfonu) silnie przeżyźnionych wód głębinowych, zamiast samorzutnego odpływu wód powierzchniowych.

6 ZGWiH-ISIŚ-PW Usunięcie osadów dennych bagrowanie –wydobywanie osadów dennych przy pomocy bagrów (barki wyposażone w urządzenia pogłębiające, która wydobywa materiały z dna zbiornika) mułu za pomocą refulerów (pompy służące do wydobywania mułu). bardzo kosztowna metoda uciążliwość dla okolicznych mieszkańców (nieprzyjemne zapachy) a przede wszystkim problemy związane z zagospodarowaniem wydobytej masy osadu.

7 ZGWiH-ISIŚ-PW Napowietrzanie 1. Pompy mamucie 2. Ruszty napowietrzajace 3. Strumienice 4. Fontanny 5. Kaskady napowietrzające 6. Napowietrzanie poza zbiornikiem

8 ZGWiH-ISIŚ-PW 1.Pompy mamucie Do dolnego końca pionowej rury umieszczonej od dna do powierzchni zbiornika (upcomer) tłoczymy sprężone powietrze, które poprzez dyfuzor umieszczony na dolnym końcu rury wznosi się ku powierzchni w postaci tysięcy pęcherzyków. Ten ruch powietrza powoduje zassanie wody przydennej, która wypływa na powierzchnię zbiornika. W zbiornikach posiadających stratyfikację termiczną stosuje się tzw. downcomer, chroniący przed mieszaniem się wód hipolimnionu i epilimnionu.

9 ZGWiH-ISIŚ-PW 2.Ruszt napowietrzajacy

10 ZGWiH-ISIŚ-PW 3. Strumienice Działanie strumienicy polega na tłoczeniu wody przy pomocy pompy zanurzeniowej przez rurę posiadającą zwężkę Venturi, do której doprowadzane jest powietrze z atmosfery. Silny strumień wody przyspiesza tempo przepływu w zwężce, zasysając powietrze atmosferyczne. Urządzenie wprowadza horyzontalnie strugę napowietrzonej wody do stawu, powodując natlenienie i mieszanie się wody. Strumienice mają mały zasięg działania, dlatego też stosuje się ja na niewielkich zbiornikach o głębokości nie większej niż 2 metry.

11 ZGWiH-ISIŚ-PW 4.Fontanny podnosi walory estetyczne zbiornika, metoda mało skuteczna i droga w eksploatacji. napowietrzona woda nie spływa do dna zbiornika, a brak jednoczesnego mieszania wody powoduje bardzo ograniczony zasięg napowietrzania.

12 ZGWiH-ISIŚ-PW 5.Kaskady Polega na podniesieniu przez pompę wody do wielostopniowej kaskady, gdzie spływająca woda ulega natlenieniu i biologicznemu oczyszczeniu.Kaskada nie tylko natlenia, ale i wprowadza w ruch wodę, a jednocześnie podnosi walory estetyczne obiektu. Metoda stosowana najczęściej w stawach parkowych. Ograniczenie stanowią wysokie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne.

13 ZGWiH-ISIŚ-PW 6.Napowietrzanie poza zbiornikiem wodę z najgłębszego miejsca w stawie pompowana jest do niewielkiego, sztucznego pojemnika, do którego wprowadzane jest sprężone powietrze poprzez dyfuzory drobnopęcherzykowe. Natleniona woda wpływa grawitacyjnie w dowolne miejsce stawu. zabieg podobny jest do kaskady, koszt instalacji jest mniejszy, ale za to wyższy jest koszt eksploatacji.

14 ZGWiH-ISIŚ-PW Biomanipulacja 1/2 Zmiany struktury gatunkowej w piramidzie troficznej zbiornika Struktury biologiczne, które porośnięte peryfitonem, asymilowałyby część substancji biogennych

15 ZGWiH-ISIŚ-PW Biomanipulacja 2/2 Fitoremediacje zabiegi mające na celu ochronę i rekultywację środowiska lądowego jak i wodnego, Obsadzanie linii brzegowej stawów przez roślinność lądową i makrofity. Biopreparaty

16 ZGWiH-ISIŚ-PW Fitoremediacje - przykład Fot. W.Ławacz

17 ZGWiH-ISIŚ-PW Schemat gospodarki woda w Stawach Brustmana

18 ZGWiH-ISIŚ-PW REKUTYWACJA (2002/2003 r.) - zakres prac: Budowa źródła zasilania z ujęcia podziemnego Stworzenie fontann Remont zastawek i przepustozastawek Odmulenie i pogłębienie Stawów a także otwartego kanału łączącego Stawy Nr 2 i 3 Ukształtowanie skarp, nasadzenie roślinności Stworzenie stanowisk do wędkowania i altan

19 ZGWiH-ISIŚ-PW Staw Nr 3

20 ZGWiH-ISIŚ-PW Staw Nr 2 - ROGAL

21 ZGWiH-ISIŚ-PW Kanał otwarty łączący Staw Nr 2 ze Stawem Nr 1

22 ZGWiH-ISIŚ-PW Staw Nr 1 - KWADRAT

23 ZGWiH-ISIŚ-PW


Pobierz ppt "ZGWiH-ISIŚ-PW Metody rekultywacji jezior Dr inż. Małgorzata Loga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google