Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alokacja kosztów Sylwester Tyszewski Instytut Systemów Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alokacja kosztów Sylwester Tyszewski Instytut Systemów Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska."— Zapis prezentacji:

1 Alokacja kosztów Sylwester Tyszewski Instytut Systemów Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska

2 Wprowadzenie Problem alokacji kosztów występuje wówczas, gdy grupa uczestników realizuje wspólne przedsięwzięcie (inwestycję) w celu osiągnięcia oszczędności wynikających z efektu skali. Zbiór (grupa) potencjalnych uczestników wspólnego przedsięwzięcia: Podzbiory (podgrupy) uczestników: Koszt wybudowania 3 oczyszczalni ścieków o przepustowościach: Q 1, Q 2 i Q 3 jest większy niż koszt wybudowania jednej większej oczyszczalni ścieków o przepustowości: Q = Q 1 + Q 2 + Q 3

3 Założenia (1) Koszt C(A) obsłużenia uczestnika A Koszt C(S) obsłużenia podgrupy S w najbardziej efektywny sposób: Tak zdefiniowana funkcja kosztów jest subaddytywna: C(S) + C(T) C(S,T) W przypadku podgrupy obejmującej 3 uczestników A, B i C: C(S) = min { C(A) + C(B) + C(C); C(A,B) + C(C); C(A,C) + C(B); C(B,C) + C(A); C(A,B,C) }

4 Założenia (2) Oszczędność wynikająca z utworzenia podgrupy S:

5 Założenia (3) Rozwiązanie problemu alokacji kosztów polega na określeniu kosztów: jakie musi ponieść każdy z uczestników koalicji, przy czym musi być spełniony warunek: Najczęściej alokacji dokonuje się proporcjonalnie do wybranego pojedynczego kryterium Np. w odniesieniu do budowy grupowego systemu wodociagowego obsługującego k miejscowości, kryterium alokacji może być przykładowo: liczba mieszkańców lub łączne zapotrzebowanie na wodę poszczególnych miejscowości

6 Przykład nr 1 Budowa grupowego systemu wodociągowego dla 3 miejscowości A, B, C. Liczba mieszkańcówZapotrzebowanieŁączne zapotrzebowanieKoszty jednostkoweKoszty całkowite [mln] [l/M/doba] [m 3 /M/rok] [mln m 3 / rok][PLN / m 3 ][mln PLN] 0.5514051.128.12.3165 0.2213047.510.44.0242 0.0812043.83.54.2815 0.85 42.0 122

7 Przykład nr 1 (cd) Oszacowano koszty realizacji różnych kombinacji rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę A, B i C: KombinacjaKoszty obsłużeniaŁączny koszt [mln PLN][Mln PLN] A + B + C65 + 42 + 15122 A + {B,C}65 + 53118 B + {A,C}80 + 42122 C + {A,B}103 + 15118 {A,B,C}106

8 Przykład nr 1 (cd) Podział kosztów C(A,B,C) proporcjonalnie do liczby mieszkańców: Uzyskane rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla miejscowości A

9 Przykład nr 1 (cd) Podział kosztów C(A,B,C) proporcjonalnie do łącznego zapotrzebowania: Uzyskane rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla miejscowości A

10 Przykład nr 1 (cd) Podział kosztów C(A,B,C) proporcjonalnie do kosztów indywidualnych: Uzyskane rozwiązanie jest do przyjęcia dla wszystkich miejscowości

11 Zasady sprawiedliwości zapewniające wolę współpracy Zasada indywidualnej i grupowej racjonalności - żaden uczestnik (grupa) działając w koalicji nie powinien płacić więcej niż działając samodzielnie:

12 Zasady sprawiedliwości zapewniające wolę współpracy Zasada pokrywania indywidualnych i grupowych kosztów marginalnych - żaden uczestnik (grupa) działając w koalicji nie powinien obciążony kosztem mniejszym niż wynosi jego koszt marginalny (dołączenia do koalicji na ostatniej pozycji): Przy danej wielkości produkcji danego dobra producent ponosi określone koszty. Jeżeli zwiększy swoją produkcję o jedną jednostkę, wówczas koszty całkowite produkcji zwiększą się. Różnica w wielkości kosztów jakie producent ponosił wcześniej i kosztów jakie ponosi po zwiększeniu produkcji stanowi właśnie koszt krańcowy. Jest to inaczej koszt wyprodukowania dodatkowej jednostki dobra.

13 Zasady sprawiedliwości zapewniające wolę współpracy Zasada pokrywania indywidualnych i grupowych kosztów marginalnych

14 Przykład nr 2 Budowa grupowej oczyszczalni ścieków dla trzech miejscowości gminnych A, B, C. Oznaczenia: Ł – wielkość ładunku zanieczyszczenia (np. N og, P og ) jaki należy usunąć z odprowadzanych ścieków, aby spełnić wymagania Rozporządzenia MŚ K – koszt budowy indywidualnej (grupowej) oczyszczalni ścieków pozwalającej na redukcję ładunku Ł E – efekt wybudowania indywidualnej (grupowej) oczyszczalni ścieków, określany jako wielkość unikniętych opłat i kar za odprowadzanie ścieków

15 Przykład nr 2

16 Przykład nr 2 (cd) Oszacowano koszty realizacji różnych kombinacji rozwiązania problemu oczyszczania ścieków A, B i C: KombinacjaŁ [tona]K [mln PLN]E [mln PLN] A25.003.00 B47.006.00 C58.009.00 {A,B} + C-8.50+8.00=16.50- {A,C} + B-8.75+7.00=15.75- {B,C} + A-9.00+5.00=14.00- {A,B,C}-9.50-

17 Przykład nr 2 (cd) Podział kosztów C(A,B,C) proporcjonalnie do ładunku:

18 Przykład nr 2 (cd) Podział kosztów C(A,B,C) proporcjonalnie do kosztów:

19 Przykład nr 2 (cd) Podział kosztów C(A,B,C) proporcjonalnie do efektów:

20 Metoda SCRB The Separable Cost – Remaining Benefits Method Alokacja kosztów dokonywana jest w 3 etapach: Przydzielenie każdemu uczestnikowi kosztów marginalnych:

21 Metoda SCRB The Separable Cost – Remaining Benefits Method Podział pozostałej części kosztów proporcjonalnie do wybranego kryterium – w metodzie SCRB – kryterium jest potencjalny zysk obliczany jako gotowość uczestnika do ponoszenia kosztów (usprawiedliwiony wydatek) pomniejszona o koszt marginalny: pozostała część kosztów: potencjalny zysk:

22 Metoda SCRB The Separable Cost – Remaining Benefits Method Obliczenie kosztów dla poszczególnych uczestników:

23 Metoda SCRB The Separable Cost – Remaining Benefits Method Obliczenie kosztów dla poszczególnych uczestników:

24 Zadanie obliczeniowe

25 Koszt marginalny Koszt krańcowy (koszt marginalny) - koszt jaki ponosi producent w związku ze zwiększeniem wielkości produkcji danego dobra o jedną jednostkę. Stanowi przyrost kosztów całkowitych związany z produkowaniem dodatkowej jednostki dobra. Przy danej wielkości produkcji danego dobra producent ponosi określone koszty. Jeżeli zwiększy swoją produkcję o jedną jednostkę, wówczas koszty całkowite produkcji zwiększą się. Różnica w wielkości kosztów jakie producent ponosił wcześniej i kosztów jakie ponosi po zwiększeniu produkcji stanowi właśnie koszt krańcowy. Jest to inaczej koszt wyprodukowania dodatkowej jednostki dobra. Producent wydobywa obecnie 60 ton miedzi dziennie, ponosząc koszty całkowite w wysokości 150.000 zł. Gdyby chciał wydobywać 61 ton dziennie, kosztowałoby go to 152.000 zł. Przyrost wielkości wydobycia o 1 tonę spowodował wzrost kosztów całkowitych o 2.000 zł, co stanowi koszt krańcowy wydobycia miedzi.

26 Koszt marginalny Pojęcie kosztu krańcowego może być również sformułowane w odniesieniu do konsumenta i oznacza wówczas koszt pozyskania dodatkowej jednostki dobra. Ponieważ jednak konsument nabywa dobra na rynku, to najczęściej koszt każdej jednostki dobra jest dla konsumenta stały i równy cenie dobra danej z rynku. W ujęciu matematycznym koszty krańcowe są pochodną funkcji kosztów całkowitych ze względu na wielkość produkcji. gdzie: MC - koszty marginalne TC - koszty całkowite Q - wielkość produkcji Koszty krańcowe wskazują na dynamikę kształtowania się kosztów całkowitych w zależności od wielkości produkcji. Wielu studentów ekonomii mylnie zakłada, że optimum ekonomiczne (najbardziej opłacalna wielkość produkcji) leży w minimum wykresu funkcji MC(Q). W rzeczywistości znajduje się ono w punkcie przecięcia się krzywej MC(Q) i prostej p (cena równa się kosztowi krańcowemu)


Pobierz ppt "Alokacja kosztów Sylwester Tyszewski Instytut Systemów Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google