Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Święta Bożego Narodzenia. Christmas - in the tradition of the Christian feast day of commemoration to the birth of Jesus Christ. This is the liturgical.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Święta Bożego Narodzenia. Christmas - in the tradition of the Christian feast day of commemoration to the birth of Jesus Christ. This is the liturgical."— Zapis prezentacji:

1 Święta Bożego Narodzenia

2 Christmas - in the tradition of the Christian feast day of commemoration to the birth of Jesus Christ. This is the liturgical feast of solid, made on 25 December, but in churches, which continue to celebrate liturgy at the Julian calendar,according to Gregorian calendar falls on Jan. Christmas is preceded by a four-week waiting period called advent. Boże Narodzenie – w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to liturgiczne święto stałe, przypadające na 25 grudnia, przy czym w kościołach, które nadal celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego (głównie prawosławnych), wg kalendarza gregoriańskiego przypada 7 stycznia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem czterotygodniowego oczekiwania, zwanego adwentem.

3 In the period of the Christmas a white colour is a liturgical colour. In countries about the Catholic, Orthodox and Protestant tradition the first day of the Christmas is a public holiday. In the majority of countries the other day of the Christmas is also off Kolorem liturgicznym w okresie Bożego Narodzenia jest kolor biały. W krajach o tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej pierwszy dzień Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy. W większości krajów wolny od pracy jest również drugi dzień Bożego Narodzenia

4 Tradycje związane z Bożym Narodzeniem

5 At some Christian Churches the Christmas is starting day earlier. That is of day 24 of December- this day is being called the Christmas Eve or the Star. On that day he/she is applying to the quality fast, and at some churches dense. That day a dinner at whom they are seating itself is the climax when in the sky the first star- appears to the souvenir of the leading star Twelfth Night to the stable. W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się dzień wcześniej. Czyli dnia 24 grudnia- ten dzień jest nazywany wigilią albo Gwiazdką. W tym dniu obowiązuje post jakościowy, a w niektórych kościołach ścisły. Punktem kulminacyjnym tego dnia jest uroczysta kolacja, do której zasiada się gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda- na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki.

6 When in the sky the first star appears, everyone are seating themselves at the table. The oldest member of a family is starting saying a prayer. Next everyone is taking the wafer, he is sharing it with members of the dinner and he is filing the best wishes. What everyone are seating themselves all over and are eating food. Gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda, wszyscy zasiadają do stołu. Najstarszy członek rodziny zaczyna odmawiać modlitwę. Następnie każdy zabiera opłatek, łamie się nim z członkami uroczystej kolacji i składa najserdeczniejsze życzenia. Po czym wszyscy zasiadają i spożywają pokarm. Let's split the wafer, and to give himself wishes in this unique time for Christmas

7 According to the Polish tradition on the table powino to be twelve dishes. (dumb meats) for it a few examples: - fish - soup made from fermented rye flour - ears with the borscht - small square noodles - pea around kapóstą and many other dishes! To be twelve according to the Polish tradition on the table powino the aftermath ( there is no meat ). This is several examples : - the fish (carp) -rye soup -little ear with beetroot soup -noodles with cabbage with poppy seed and sweetmeats -the pea with the cabbage - the fish soup - stewed fruit from the dried fruit and many different dishes!

8 The holy mass called the Christmas midnight mass during who we sing carols is holds about the midnight. O północy odbywa się msza święta zwana Pasterką, podczas której śpiewamy kolędy.

9 Second Day of Christmas or 25 December - Christmas is celebrated in the memory of the Nativity of God. This is an important day. Drugi dzień Świąt czyli 25 grudnia - Boże Narodzenie jest obchodzony na pamiątkę Narodzenia Bożego. Jest to ważny dzień.

10 26 December is in Poland a Boxing Day get around to the św souvenir. Szczepana, of the first martyr for the Christian faith. 26 grudnia to w Polsce drugi dzień świąt obchodzony na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską.

11


Pobierz ppt "Święta Bożego Narodzenia. Christmas - in the tradition of the Christian feast day of commemoration to the birth of Jesus Christ. This is the liturgical."

Podobne prezentacje


Reklamy Google