Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Office Smart Client Tomasz Cieplak Politechnika Lubelska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Office Smart Client Tomasz Cieplak Politechnika Lubelska."— Zapis prezentacji:

1 Office Smart Client Tomasz Cieplak Politechnika Lubelska

2 Agenda Platforma Tablet PC Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC Programowanie z Zastosowaniem Tablet PC SDK Klasa Ink – w praniu

3 Dzisiejszy pokaz – schemat połączeń

4 Platforma Tablet PC Krótka Historia Komputera z Piórem GRiD GRiD Pad $2,400 2kg EO Personal Communicator $4,000 1kg Apple Newton $700 408g Palm Comp. PalmPilot $300 162g Compaq iPaq $500 190g Tablet PC Różni Producenci Różne modele $2000 1989 1991 1993 1996 1999 2002

5 Platforma Tablet PC Sprzęt Obudowa Hybrydowa (Convertible) – konwersja obudowy klasycznego Notebook PC do Tablet PC Tablica (Slate) – smukła jednostka z demontowaną lub bezprzewodową klawiaturą Elektromagnetyczny digitajzer Mniejsze zużycie energii oraz większa czułość w porównaniu z technologią ekranu dotykowego Pióro (Stylus) Nadajnik częstotliwości radiowej o bardzo małej mocy Czułość na nacisk Dotyk do powierzchni digitajzera nie jest konieczny do poprawnego działania W większości urządzeń oba końce są wykorzystane Praca bez uwięzi

6 Platforma Tablet PC Sprzęt Źródło: http://www.etabletpc.com/

7 Platforma Tablet PC Oprogramowanie System operacyjny w wersji: Windows XP Tablet PC Edition Dostępny w wersjach: OEM oraz dla wszystkich subskrybentów MSDN Rozszerzenia systemowe Np.: zdarzenie systemowe – zmiana orientacji wyświetlacza Systemy rozpoznawania pisma i mowy Instalowany domyślnie.NET Framework Aplikacje przystosowane dla Tablet PC Windows Journal Narzędzia oraz gry

8 Platforma Tablet PC Tablet PC – przesłanki do sukcesu Ewolucja ale nie Rewolucja Udoskonalony komputer przenośny Wsparcie dla istniejących aplikacji i konfiguracji Udoskonalenia Technologiczne Małej mocy, wysokiej wydajności procesory Wysokiej rozdzielczości wyświetlacze LCD Technologie źródeł zasilania: lekkie i żywotne baterie Sieci bezprzewodowe Atrament Cyfrowy Atrament jest najistotniejszym typem danych Atrament to nie tylko zaznaczone piksele Atrament nie jest jedynie formatem pośrednim przy rozpoznawaniu pisma Tablet PC wciągu 5 lat może stać się najpopularniejszą platformą komputera mobilnego

9 Agenda Platforma Tablet PC Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC Tablet PC SDK Klasa Ink – w praniu

10 Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC Tworzenie wydajnych aplikacji Orientacja ekranu Pióro kontra mysz Cyfrowy atrament Użytkowość aplikacji – Testowanie

11 Agenda Platforma Tablet PC Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC Tablet PC SDK Klasa Ink – w praniu

12 Tablet PC SDK Instalowany na: Windows XP Tablet PC Edition Windows XP Professional (SP1) [*] Windows 2000 (SP2) [*] [*] nie ma systemów rozpoznawania Zawiera API, wytyczne projektowe, przykłady kodu API wspiera użycie kodu zarządzanego i niezarządzanego Biblioteka COM Realizacja COM Biblioteka zarządzana Warstwa pośrednicząca ponad realizacją COM dostępna przez RCW (Runtime Callable Wrapper) Pełen zestaw dokumentacji

13 Tablet PC SDK Model obiektów biblioteki zarządzanej (I) Atrament składa się z kresek (Strokes) Kreska reprezentuje sekwencję od ustawienie pióra przez przeciągnięcie do oderwanie Kiedy kolekcja jest rozpoznawana, rezultat tego procesu jest składowany w RecognitionResult

14 Tablet PC SDK Model obiektów biblioteki zarządzanej (I) Atrybut DrawingAttributes specyfikuje jak kreski są interpretowane (kolor, szerokość, przeźroczystość, itd.) ExtendedProperties stanowi kolekcja danych zdefiniowanych dla aplikacji Divider analizuje kreski czy są fragmentem tekstu czy grafiki

15 Tablet PC SDK Model obiektów biblioteki zarządzanej (II) Tablet oznacza urządzenie - digitajzer InkCollector dołączany jest do okna przez uchwyt (handle). Gromadzi atrament z powierzchni okna InkOverlay rozszerza InkCollector o możliwości zaznaczania i ścierania atramentu Kontrolka InkPicture dziedziczy po kontrolce PictureBox

16 Tablet PC SDK Model obiektów biblioteki zarządzanej (II) Kontrolka InkEdit dziedziczy po kontrolce RichText, jej zadaniem jest rozpoznawanie tekstu Kontrolka PenInputPanel zapewnia rozpoznawanie tekstu, wynik przekazuje do innej kontrolki Klasa Renderer wspiera rozpoznawanie atramentu na elementach graficznych (np. Materiał skanowany)

17 Tablet PC SDK Model obiektów biblioteki zarządzanej (III) Recognizers jest to kolekcja zainstalowanych modułów rozpoznawania Recognizer może rozpoznawać kreski atramentu jako tekst, zaś kształty jako znaki specjalne

18 Tablet PC SDK Model obiektów biblioteki zarządzanej (III) Znak specjalny (Gesture) tworzony przez system rozpoznawania i używany jest w celu rozszerzenia operacji wejścia pióra Proces rozpoznawania jest przeprowadzany w RecognizerContext Zapewnia kontekstową informację w celu zwiększenia dokładności rozpoznawania tekstu RecognitionResult przechowuje inne wyniki rozpoznawania

19 Agenda Platforma Tablet PC Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC Tablet PC SDK Klasa Ink – w praniu

20 Klasa Ink – w praniu Początki pracy z cyfrowym atramentem Aplikacja musi posiadać referencje do składników Microsoft Tablet PC API Komponentów Microsoft Tablet PC API v1.5 Jedynie w przypadku gdy używane Dołączone wsparcie do projektowania kontrolek WinForms Dodaj kontrolki do paska narzędzi VS.NET

21 Klasa Ink – w praniu Właściwości atramentu Każdy ślad atramentu posiada właściwość DrawingAttributes Właściwość DrawingAttributes zawiera pola: Kształt (PenTip) – kropka lub kwadrat Szerokość Wysokość Kolor Przeźroczystość Ignoruj nacisk (IgnorePressure) Wygładzanie krawędzi (AntiAliased) Każda nowa kreska pobiera DrawingAttributes z wcześniej zdefiniowanej właściwości DefaultDrawingAttributes

22 Klasa Ink – w praniu Przechowywanie atramentu Metody: Ink.Save() oraz Ink.Load() ISF / Base64 ISF Ink Serialized Format – format binarny GIF / Base64 GIF atrament jest metadaną nie obrazem możliwy do odtworzenia na systemach bez atramentu atrament jest atramentem w systemie Tablet PC

23 Podpis cyfrowym atramentem

24 Scenariusz Pobierz dane z serwera SQL do aplikacji Umieść dane w dataSet Zerwij połączenie z serwerem Dodaj nowy rekord Rozpoznaj imię Rozpoznaj nazwisko Rozpoznaj PESEL Przechwyć podpis – serializuj do ISF Zapisz dane do dataSet (pamiętaj o trwałości danych; serializuj dataSet lokalnie do pliku lub wykorzystaj MSDE) Odzyskaj połączenie z serwerem SQL Prześlij dane do serwera SQL

25 Przywiąż InkCollector do kontrolki //------------------------------------------ //przyłącz InkCollector do kontrolki //PictureBox //korzystając z uchwytu jej okna // ic = new InkCollector(PictureBox_Ink.Handle); ic.Enabled = true; //------------------------------------------ ic – InkCollector pbInk – PictureBox

26 Wczytaj atrament do InkCollector //-------- ładowanie danych -------------- //1. nowy obiekt Ink Ink atrament = new Ink(); //2. wczytanie wiersza danych wiersz=dsDaneOs1.osoba.Select.... //3. załadownanie zawartości pola "podpis" do // od obiektu Ink. !obiekt musi zostać zrzutowany na // typ byte [] tablicę bajtów atrament.Load((byte[])wiersz[0]["podpis"]); //4. przypisanie zawartości obiektu Ink do //InkCollector ic.Enabled = false; ic.Ink = atrament; ic.Enabled = true;

27 Rozpoznaj imię,nazwisko,pesel lbNazwisko.Text = InkEdit_Nazwisko.Text; ieNazwisko.Clear(); //-------------------------------- //ie – InkEdit //lbNazwisko - label

28 Zapisz atrament do dataSet //------------ zapis atramentu do bazy ------------- //1. SERIALIZACJA atramentu do formatu ISF //a. InkSerializedFormat - format binarny natywny dla atramentu byte[] serPodpis; serPodpis = ic.Ink.Save(PersistenceFormat.InkSerializedFormat); try { //2. Dodajemy wiersz do dataSet dsDaneOs1.osoba.AddosobaRow(lbImie.Text,lbNazwisko.Text,lbPESEL.Text,serPodpis);

29

30 Podsumowanie Początki z cyfrowym atramentem są łaskawe dla użytkownika Tablet PC oferuje pełen zakres usług dla aplikacji typu smart client Tablet PC zmienia podejście do miejsca i sposobu wykorzystania aplikacji przez użytkownika

31 Źródła Internet msdn.microsoft.com/tabletpc www.microsoft.com/windowsxp/tabletpc www.tabletpctalk.com www.tabletpcdeveloper.com Literatura Building Tablet PC Applications,Rob Jarrett and Philip Su, Microsoft Press, 2003 Developing Tablet PC Applications, Clayton E. Crooks, 2003 W przygotowaniu: End-to-End Product Development for Tablet PC, W. Frederick Zimmerman, 2003

32 © 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.


Pobierz ppt "Office Smart Client Tomasz Cieplak Politechnika Lubelska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google