Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scenariusze sprzedaży Office Rynki wertykalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scenariusze sprzedaży Office Rynki wertykalne"— Zapis prezentacji:

1 Scenariusze sprzedaży Office Rynki wertykalne

2 Zespół Business Productivity utworzony by pomóc klientom wykorzystać wartość inwestycji w systemy teleinformatyczne, zarówno tych już poczynionych jak i tych najbliższych. Rola partnera: Zrozumieć problemy i priorytety firmy klienta Pomóc klientowi zająć się i rozwiązać jego problemy wykorzystując inwestycje posiadane i przyszłe Pracować wspólnie z klientem nad znalezieniem i wykorzystaniem możliwości zwiększenia produktywności pracowników merytorycznych

3 Pracownik merytoryczny
Z punktu widzenia pracownika: skomplikowany, nieprzyjazny krajobraz usług i systemów informatycznych Pracownik merytoryczny Zarząd Zespoły Typowe problemy: Ubogi, niejednolity interfejs Różnorodne, niepołączone wyspy danych Długotrwałe, kosztowne wdrożenia Niski i niepewny ROI Procesy biznesowe ERP CRM SCM Tradycyjne aplikacje Repozytoria wiedzy Usługi elektroniczne

4 Pracownik merytoryczny
Microsoft może wspomóc istniejące inwestycje klienta i obraz usług od strony pracownika Pracownik merytoryczny Zarząd Zespoły Korzyści z Microsoft Office System: Ujednolicony, znajomy interfejs Wykorzystanie informacji z istniejących systemów Elastyczne powiązanie z procesami biznesu Usprawniona współpraca Osobista wydajność pracy Procesy biznesowe Business Processes Microsoft Office System ERP CRM SCM Tradycyjne aplikacje Repozytoria wiedzy Usługi elektroniczne

5 Dla działu sprzedaży

6 Scenariusz dla działu sprzedaży: Mobilny sprzedawca
Aktualne problemy Proces sprzedaży: w czasie spotkania z klientem niezbędne są dodatkowe informacje Potrzebuje aktualnych danych dotyczących współpracy z klientem Potrzebuje historię zakupów klienta Sprzedawca nie ma dostępu do informacji i narzędzi… … i traci cenny czas załatwiając różne sprawy nie będące bezpośrednio związane z procesem sprzedaży Ustala z klientem szczegóły konfiguracji zamówienia Potrzebuje dostępu do materiałów marketingowych i wspomagających sprzedaż Porozumiewa się przez fax, pocztę i telefon komórkowy Musi załatwiać sprawy administracyjne w domu Brak możliwości współpracy z kolegami z zespołu wsparcia sprzedaży Brak możliwości pracy offline – odpowiadanie na pocztę i inne sprawy bieżące

7 Scenariusz dla działu sprzedaży: Mobilny sprzedawca
Proponowane rozwiązanie Potencjalna propozycja Microsoft Korzyści z rozwiązania Microsoft dla mobilnego biura OneNote 2003 umożliwia współpracę z klientem nad przygotowaniem zamówienia Dział sprzedaży może zwiększyć ilość czasu spędzany z klientami i zwiększyć wydajność pracowników mobilnych. InfoPath 2003 umożliwia szybsze uzupełnienie niezbędnych formalności SharePoint pozwala na wygodną współpracę między ludźmi i zespołami Sales Rep używa Tablet PC z Office 2003 i ma stały dostęp do informacji, minimalizuje czas tracony na zadania administracyjne SharePoint Portal daje swobodny dostęp do wszystkich potrzebnych informacji

8 Dział operacyjny

9 Niektóre sposoby reagowania… Większe wymagania klienta
Większe wymagania zmuszają firmę do podejmowania określonych decyzji i zwiększania zasobów w działach operacyjnych Niektóre sposoby reagowania… Większe wymagania klienta Elastyczny łańcuch dostaw Jakość Źródło Wymagania Możliwość dynamicznego reagowania na zmiany wymagań Większa szybkość podejmowania decyzji Elastyczność Czas Koszt Większa dokładność w określeniu czasu dostaw Obsługa procesu produkcji na żądanie Planowanie i spełnianie potrzeb największych klientów Zwiększenie dostępności stanów magazynowych i optymalizacja pojemności magazynów Presja czasu Tworzenie jakości Elastyczność konfiguracji produktu końcowego Analiza kosztów utrzymania jakości Wdrażanie systemu Six Sigma (ISO 9000) Jakość produktu Questions can be used to prompt discussion (please also refer to the Discussion guide): “What demands are your customers placing on Operations?”  “What and how are you being required to deliver?” “What are the biggest challenges associated with delivering on theses demands?”

10 Scenariusz dla działu operacyjnego: Planowanie łańcucha dostawców
Aktualne problemy Opis ogólny Typowe problemy Rozbita, niejednolita komunikacja Ograniczona standaryzacja i automatyzacja procesów Niemożność współpracy w czasie rzeczywistym i rozwiązywania nieporozumień Niemożność dostosowania planów, przewidywań itp. Z braku integracji danych pomiędzy wewn. I zewn. partnerami Planowanie wymaga dużego nakładu sil i środków by przewidywać wolumen produkcji , zakupów i dostaw Skomplikowany system wymaga udziału osób trzecich i partnerów zewnętrznych Przesyłane do wielu partnerów na różne sposoby Planowane konsoliduje plany od różnych dostawców – nie w jednym czasie, różne media Produkcja Plany przygotowywane w Excel Fax Dostawy Fax Plan Partner - dostawca Dział operacyjny - planowanie Logistyka Telefon Telefon Firmy zewnętrzne

11 Scenariusz dla działu operacyjnego: Planowanie łańcucha dostawców
Proponowane rozwiązanie Microsoft Potencjalna propozycja Microsoft Korzyści z rozwiązania Communication through multiple means via portal Optymalizacja łańcucha dostaw i zmniejszenie nakładu pracy potrzebnego do przygotowania szczegółowych i dokładnych planów produkcyjnych i handlowych Przygotowanie założeń do planów Planowanie dostaw Produkcja Dostawy Bezpośredni podgląd i uaktualnienie Bezpośredni podgląd i uaktualnienie Zaakceptowane plany Logistyka Partner zewnętrzny InfoPath pomaga zbierać dane Bezpośredni podgląd i uaktualnienie

12 Dział kadr (HR)

13 Scenariusz dla działu kadr: Okresowa ocena pracy
Aktualne problemy HR Pracownik Manager HR HR HR Rozpowszechnia arkusze oceny pracy, opis i narzędzia. Gromadzi przygotowuje wymagane dokumenty i przesyła do przełożonego. Kompletuje dokumenty i przygotowuje propozyjce dot pensji i nagród, promocji, szkoleń. Przegląda ocenę i dokumenty. Uaktualnia profil pracownika, zarobki, stanowiska w bazach danych. IPonownie wprowadza informacje o płacach do systemu płacowego i innych. “HR powinien tylko doradzać ścieżkę awansu i rozwoju a nie administrować nimi” “Jak mam wprowadzić informacje do tego formatu?” “Muszę mieć sposób zebrania informacji od innych o pracy tego człowieka…” Koszty przedsiębiorstwa Strata wydajności pracy – firma z 10 tys. Zatrudnionych zużywa ponad 100 tys godzin (czyli ok. 3,6 miliona USD) Niski poziom zadowolenia z powodu niezgodności ocen przełożonego i pracownika – zagrożenie utratą cennych pracowników Zwiększona fluktuacja kadr – główny powód odchodzenia pracowników to zły odbiór systemu ocen

14 Scenariusz dla działu kadr: Okresowa ocena pracy
Potencjalna propozycja Microsoft Zarząd i dział kadr Większa możliwość wychwycenia i utrzymania cennych ludzi Możliwość powiązania zarobków i dodatków z pomiarem wyników pracy Możliwość wspólnego przeprowadzenia oceny pracy zwiększa wydajność przełożonego i całego procesu. Zmniejszenia ilości czasu poświęcanego na proces ewaluacji pracy Dział kadr Pracownicy merytoryczni Przełożeni Mniejsze nieporozumienia w procesie oceny Zmniejszenie ilości czasu poświęcanego na obsługę procedur ocen Komputer biurowy Pracownik Zmniejszenie ilości czasu poświęcanego na przygotowanie dokumentów i materiałów Office System PeopleSoft Wewnętrzny system HR Microsoft® SharePoint™ Portal Server “v2.0” Microsoft® Office InfoPath™ 2003 Microsoft Exchange Server 2003 z Outlook Microsoft Office Professional Edition 2003 SAP HR Polityka HR Wykorzystane istniejące systemy Wykorzystane technologie Microsoft

15 Dział finansowy

16 Najważniejsze cele działu finansowego
Główne cele: Najważniejsze cele działu finansowego “There are multiple versions of the truth” - Global Finance Leader, Technology Co. “We are data rich, but information poor” - VP Finance, Retail “You ask an analyst to dig info out…something that could be done with a touch of a button takes weeks” – CFO, Consumer Products “The challenge should be analyzing the numbers, not gathering them” - Business Unit VP, Manufacturing “Budgeting is a million dollar exercise in futility” – Regional CFO, Healthcare “We have the process of managing our customer projects down to a science…it is our internal projects that we don’t know how to manage” - VP Shared Services, Aerospace/Defense #1 Dokładność prognozowania przychodów i obrotów firmy #2 Wsparcie decyzji operacyjnych #3 Opracowywanie strategii firmy #4 „Przezroczyste” raportowanie finansów zewnętrznych #5 Ocena opłacalności #6 Zarządzanie ryzykiem Source: 2002 Cap Gemini Ernst & Young survey in conjunction with CFO Publishing Corp 265 companies surveyed with annual revenue > $500M. 82% with annual revenue > $1B

17 Scenariusz dla działu finansowego: Analiza ekonomiczna projektu
Aktualne problemy Różnorodne oceny i okresy czasu Projekt 1 Budżet 20M Wydane 10M Powinien być powiązany z projektem 3. Zespoły wykonują podobne zadania ale nie porozumiewają się Brak spójnego widoku i oceny stanu Projekt 4 Budżet 2M Wydane 1M Wszystko O.K. Regularne uaktualnianie danych via Regularne raporty w Excel CFO Komunikacja nieformalna Nieregularne raporty w Word Regularne uaktualnianie danych via Projekt 3 Budżet 10M Wydane 12 M Nieoczekiwane wstrzymanie projektu z powodu nieuzgodnionych działań Projekt 5 Budżet 2M Wydane 5M 2 miesiące opóźnienia Projekt 2 Budżet 8M Wydane 7M Finanse współdzielone między projektami wstrzymują postępy pracy Trudne do zdefiniowania powiązania finansów pomiędzy wieloma projektami Unaware of large, out-of-control project Problemy Niemożność szybkiej oceny stanu wszystkich projektów INiemożność oceny wpływu projektu na inne Brak podglądu wykorzystania zasobów między projektami Nie ma sposobu odnalezienia powielających się działań Brak proaktywnego zarządzania ryzykiem Nie ma racjonalizacji kosztów Brak analizy typu „what-if”

18 Scenariusz dla działu finansowego: Analiza ekonomiczna projektu
Potencjalna propozycja Microsoft Kierownicy projektów Koszty zasobów uaktualniane automatyczne. Automatyczne raportowanie Zarząd finansowy Finanse Komputer biurowy Podgląd stanu projektów i możliwość podejmowania działań zapobiegawczych Koordynacja wielu projektów zgodnie z ogólną strategią finansową Przewidywanie finansów projektów Nadzór i działania zapobiegawcze w zagrożonych projektach Analizy „what if” Office System Business Intelligence, Wydajność pracowników, Portale SQL Server z Analysis Services Project Server Windows Server 2003 SharePoint Portal Server Office ERP system finansowy Systemy CRM Systemy HR Inne Wykorzystanie istniejących systemów Wykorzystanie technologii Microsoft

19


Pobierz ppt "Scenariusze sprzedaży Office Rynki wertykalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google