Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RADA RODZICÓW SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ Podsumowanie roku szkolnego 2008/09.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RADA RODZICÓW SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ Podsumowanie roku szkolnego 2008/09."— Zapis prezentacji:

1 RADA RODZICÓW SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ Podsumowanie roku szkolnego 2008/09

2 NAJWAŻNIEJSZY JEST DLA NAS WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

3 4 FILARY EDUKACJI Uczyć się, aby wiedzieć, bo wiedza niesie zrozumienie świata, możliwość aktywnego udziału w kulturze i społeczeństwach obywatelskich. Uczenie się, aby wiedzieć, przy szybkim postępie nauki wymaga kształcenia się przez całe życie. Uczyć się, aby działać. Oprócz wyuczonego zawodu edukacja powinna pozwolić uczniom nabywać te umiejętności, które pozwalają stawić czoło licznym, nieraz trudnym do przewidzenia sytuacjom i problemom.

4 4 FILARY EDUKACJI Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi. Poprzez wzbogacanie wiedzy o innych, ich historii, tradycji, duchowości, wyrabiamy postawy tolerancji, poszanowania dla wielokulturowości. Taka postawa w przyszłości może zachęcać do pokojowego rozstrzygania konfliktów. Uczyć się, aby być, po to, by lepiej poznać siebie, własne możliwości, talenty (by żyć i pracować z pasją).

5 Lista kompetencji barcelońskich zdolność porozumiewania się w języku ojczystym, znajomość języków obcych, umiejętność liczenia, podstawowe umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych, posługiwanie się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, umiejętność uczenia się, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, zmysł przedsiębiorczości, świadomość kulturowa.

6 PRIORYTETY PRZYJĘTE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

7 PRIORYTETY DLA PRZEDSZKOLA Rozwijanie TWÓRCZEGO MYŚLENIA DZIECKA PROJEKTY NASZA POLSKA i DZIECI ŚWIATA

8 SZKOLNE PRIORYTETY DYDAKTYCZNE Rozwijanie TWÓRCZEGO MYŚLENIA ucznia, pobudzanie i wspieranie jego KREATYWNOŚCI. ROK MATEMATYKI W DĘBINCE Projekt Matematyka kluczem do poznania świata

9 OBCHODY 90. ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO OKOLICZNOŚCIOWE

10 WYCHOWAWCZE Strategiczny dla obydwu placówek (SP I GIM): Kształtowanie postawy dialogu międzykulturowego

11 WYCHOWAWCZE Ada, to nie wypada! - kultura osobista w codziennych relacjach z rówieśnikami, rodzinami, nauczycielami – modelujemy, naśladujemy, współpracujemy z opiekunami i rodzicami, konsekwentnie wzmacniamy. Biorę, daję, wymieniam, współtworzę - moje miejsce w rodzinie – uczymy empatii, wspierania, podejmowania i wypełniania obowiązków. Nasza klasa ma wielką moc – grupa odniesienia wzmacnia zachowania pożądane, wykorzystuje nasze zdolności i talenty dla dobrych celów. Czy jesteś gotowy wypić herbatę z angielską królową? - kultura osobista nie oznacza sztywności, lecz dojrzała swobodę. Nikt nie jest samotną wyspą: wzajemne oczekiwania, zależności i powinności w: rodzinie, klasie, szkole, społeczeństwie. Nasza klasa dmucha mi w skrzydła – wspieramy się w rozwoju osobistym, dbamy wzajemnie o swe indywidualne dobro, szanując odrębność. Milowe kroki rozwojowe– co sprawia, że się rozwijam? Po czym to poznaję? Przejmowanie odpowiedzialności za rozwój. Formułowanie celów. Nauczanie zintegrowane Nauczanie systematyczne w SP i GIM

12 REALIZACJA PRIORYTETÓW PODSUMOWANIE rocznej PRACY

13 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia/dziecka pobudzanie i wspieranie jego kreatywności Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem. Konfucjusz

14 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia/dziecka, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności CELE: Uczeń: - myśli kreatywnie - podchodzi twórczo do problemu, szukając różnych rozwiązań - poznaje swoje mocne i słabe strony, świadomie wykorzystuje te pierwsze - odkrywa i rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania - bierze udział w konkursach, przeglądach, zawodach - potrafi wyrażać swoje zdanie, dyskutować - wykorzystuje wiele źródeł informacji - potrafi tworzyć z innymi - staje się samodzielny

15 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia/dziecka, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności. CELE: Nauczyciel, aby nie zablokować rozwoju kreatywności uczniów, wystrzega się: krytyki, dezaprobaty, dominacji oraz lekceważenia opinii dzieci. Ponadto: - nie narzuca sztywnych schematów (docenia inność spojrzenia) - pracuje indywidualnie z uczniem zdolnym - na lekcji wykorzystuje często techniki aktywizujące - zorganizuje ciekawe zajęcia pozalekcyjne - kształtuje u każdego ucznia wiarę we własne możliwości - pobudza ucznia do zdobywania wiedzy oraz umiejętności na drodze poszukiwań i badań - szkoli się i dzieli się wiedzą z zespołem - dzieli się z uczniami swoimi pasjami

16 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności PODJĘTE DZIAŁANIA: czyli co zrobiliśmy, aby osiągnąć cele: uczestnictwo wszystkich nauczycieli w dwudniowych warsztatach z M. Taraszkiewicz 8 strategii kreatywnego myślenia indywidualny udział w szkoleniach ODN-u: - Różne sposoby pracy z tekstem poetyckim -Strategie nauczania przedmiotów przyrodniczych -Praca z platformą e-learningową - Metody aktywizujące w pracy dydaktyczno- wychowawczej

17 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności PODJĘTE DZIAŁANIA: organizacja koleżeńskich warsztatów pracy metodami aktywizującymi lekcje koleżeńskie spotkania zespołów przedmiotowych i dzielenie się wiedzą

18 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności PODJĘTE DZIAŁANIA: Poprzez przygotowanie przez nich: - - prezentacji multimedialnych - - wystąpień artystycznych - - wystaw - - oraz realizowanie własnych pomysłów Angażowanie uczniów do aktywnego udziału w szkolnych projektach (typu: Dzień celtycki, Dzień języków, Dzień afrykański, Szkolne Święto Matematyki, Noc naukowców itp.)

19

20 Przygotowywanie uczniowskich lekcji koleżeńskich Starsi-młodszym

21 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności PODJĘTE DZIAŁANIA: Dzień celtycki Dzień języków

22 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności PODJĘTE DZIAŁANIA: Szkolne Święto Matematyki

23 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności PODJĘTE DZIAŁANIA: Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Współorganizacja przez uczniów gier terenowych Hakun oraz LARP Współorganizacja przez uczniów gier terenowych Hakun oraz LARP

24 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności PODJĘTE DZIAŁANIA: Stworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym takich, które szczególnie nastawione były na rozwój twórczego myślenia. M. in. Dla najmłodszychDla młodzieży Mała Mensa- Klub młodych naukowców Mała Mensa- Klub młodych naukowców Coś z niczego- Odyseja Umysłu Coś z niczego- Odyseja Umysłu (zajęcia plastyczne)- GAD (Gimnazjalna Akademia Dyskusyjno- Przyrodnicza) Gry logiczne- Kółko teatralne Gry logiczne- Kółko teatralne wzorowane na Odysei Umysłu Kółko teatralne- Kółko programowania Kółko teatralne- Kółko programowania

25 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności PODJĘTE DZIAŁANIA: Zapraszaliśmy gości, którzy prezentowali swoje pasje (a także trud i walkę o to, by zrealizować marzenia).

26

27 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności Uczestniczyliśmy w wydarzeniach Poznania (rozbudzających twórcze myślenie ucznia): Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO! Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Festiwal Nauki i Sztuki

28 Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

29 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności Zachęcaliśmy uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych

30 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności PODJĘTE DZIAŁANIA:

31 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności Jak sprawdzaliśmy, czy nam się udaje? - obserwacja pracy nauczycieli – hospitacje - analizowanie osiągnięć uczniów /informowanie o ich sukcesach: gazetki szkolne, strona internetowa, e-maile do rodziców - spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami - zwracanie uwagę na indywidualną pracę z uczniem (plan indywidualnej opieki/ sprawozdania n-li) - obserwacja niektórych zajęć dodatkowych

32 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności. WNIOSKI: Pracując metodami aktywizującymi i metodą projektów angażujemy ucznia do twórczego działania Potrafimy zachęcić do uczestnictwa w konkursach Poprzez indywidualne podejście uświadamiamy uczniom ich uzdolnienia (wielu udaje się zachęcić do samodoskonalenia) Poszerzamy horyzonty naszej młodzieży, uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych i organizując wspólnie wiele przedsięwzięć.

33 Dydaktyczny: Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności WNIOSKI Refleksje… Jest to priorytet, który nieprzerwanie będzie aktualny w naszej szkole. Staraliśmy się działać wielopłaszczyznowo, aby rozwijać twórcze myślenie i wspierać uzdolnienia uczniów. Na pewno należy jeszcze: - postawić większy nacisk na to, aby każdy wychowawca i nauczyciel poznał swojego ucznia (jego mocne/słabe strony, predyspozycje, zainteresowania); - częściej korzystać z doświadczeń psychologa szkolnego; - obserwować pracę na zajęciach dodatkowych (oferta może być mniejsza, ale jakościowo doskonalsza); - ciągle się doskonalić (nauczyć możemy tylko tego, co sami umiemy) - lepiej pozyskiwać informacje od uczniów i rodziców

34 MATEMATYKA - KLUCZEM DO ŚWIATA II PRIORYTET DYDAKTYCZNY

35 Dydaktyczny: Matematyka kluczem do poznania świata PODJĘTE DZIAŁANIA Imprezy szkolne: Szkolne Święto Matematyki "Matematyczny zawrót głowy", połączone z wykładami zaproszonych gości: - mgr T. Kowalski Matematyka do niczego niepotrzebna ? - prof. A. Wójcika Tyka mnie matematyka "Noc matematyków Zabawa na pikniku szkolnym adresowana do rodziców – Matematyczny akcent

36 Wykład prof. A. Wójcika Tyka mnie matematyka Szkolne Święto Matematyki

37 Wykład mgr-a T. Kowalskiego Matematyka do niczego niepotrzebna ? Szkolne Święto Matematyki

38 Klasowe prezentacje zagadnień matematycznych na forum szkoły Szkolne Święto Matematyki

39 Szkolne Święto Matematyki Matematyczny zawrót głowy

40

41 Noc Matematyków

42

43

44 Starsi uczą młodszych matematyki Młodsi uczniowie pod okiem starszych kolegów rozwiązywali zagadki matematyczne; mierzyli różne przedmioty, korzystając z dawnych jednostek miar; rozpoznawali przykłady symetrii wokół siebie,

45 Starsi uczą młodszych matematyki

46 Dydaktyczny: Matematyka kluczem do poznania świata PODJĘTE DZIAŁANIA Utworzenie MATEMATYCZNEJ strony internetowej dla uczniów, rodziców, nauczycieli Badania wyników nauczania matematyki w klasach IV, V SP oraz I i II Gim (ich dokładna analiza i wnioski do dalszej pracy)

47 Dydaktyczny: Matematyka kluczem do poznania świata PODJĘTE DZIAŁANIA Matematyczne zajęcia dodatkowe: Kółko matematyczne dla klas IV SP Koło Młodych Naukowców Kółko matematyczne dla młodzieży gimnazjalnej Pogotowie matematyczne – dyżury dla uczniów gimnazjum Warsztaty geometryczne ( "Geometrio, przyjdź mi z pomocą) dla klas IV- VI SP Lekcje dla nauczania początkowego "Starsi uczą młodszych" - klasy II i III gim. dla nauczania początkowego i klas IV SP

48 Dydaktyczny: Matematyka kluczem do poznania świata PODJĘTE DZIAŁANIA/ udział uczniów w konkursach Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów nauczania początkowego Wojewódzki Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur Matematyczna" Złota Żabka" i "Złota Żaba" Wojewódzki Konkurs Matematyczny Trzy edycje Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej "Olimpus" Szkolny Konkurs Matematyczny " Mistrz Arytmetyki" Ogólnopolski Filmowy Konkurs "Matematyka nie kończy się w szkole" Wewnątrzszkolny Konkurs skierowany do uczniów gimnazjum na najlepszy projekt matematyczny pt. Matematyka kluczem do poznania świata

49 Dydaktyczny: Matematyka kluczem do poznania świata PODJĘTE DZIAŁANIA SPOTKANIA NAUCZYCIELI: spotkanie zespołu matematyków z Zarządem PSO (prezentacja matematycznego programu, pracy z tablicami interaktywnymi, dyskusja o wymaganiach stawianych uczniom, czyli czego i jak uczyć, wykład profesora A. Wójcika) spotkanie nauczycieli matematyki z nauczycielkami NZ (program nauczania matematyki) Koleżeńska wymiana doświadczeń, nabytej wiedzy oraz materiałów z różnego rodzaju szkoleń.

50 Dydaktyczny : Matematyka kluczem do poznania świata WNIOSKI OSIĄGNIĘTE CELE: Wspomaganie uczniów w rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji z matematyki. Zajęcia dodatkowe oraz imprezy matematyczne propagowały matematykę jako przedmiot: niezbędny (uświadamiały istnienie matematyki w życiu codziennym) ciekawy (ukazywały uczniom zastosowanie matematyki w innych dziedzinach nauki) niestraszny (którego można się nauczyć).

51 Dydaktyczny: Matematyka kluczem do poznania świata WNIOSKI OSIĄGNIĘTE CELE: Wnioski z przeprowadzonych badań posłużą do opracowania planu naprawczego, mającego na celu dalszą poprawę efektywności nauczania matematyki w placówkach KE PSO. Podjęte działania : mobilizowały uczniów zdolnych do pracy nad rozwijaniem własnych umiejętności. pobudzały do aktywności wielu spośród uczniów wyraźnie polubiło matematykę

52 SZKOLNY PROGRAM OBCHODÓW 90 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Priorytet okolicznościowy

53 Okolicznościowy: SZKOLNY PROGRAM OBCHODÓW 90 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Założone cele: budowanie społeczeństwa patriotycznego przypomnienie osiągnięć mieszkańców Wielkopolski zainteresowanie uczniów historią rodzin i Małej Ojczyzny w rozumieniu miejsca zamieszkania i regionu upamiętnienie walk o wolność Polski i Wielkopolski wychowanie dzieci w poszanowaniu historii i tradycji

54 Okolicznościowy: SZKOLNY PROGRAM OBCHODÓW 90 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO PODJĘTE DZIAŁANIA Przeprowadzenie konkursu wiedzy o Powst. Wielkopolskim Przygotowanie wystawy prezentującą pamiątki zebrane przez dzieci oraz militaria z okresu Powstania Wielkopolskiego; Cykl audycji powstańczych w radiowęźle Okolicznościowa gazetka szkolna Szkolne obchody Dnia Niepodległości pod kątem pokazania historii walki o wolność regionu w formie Gry Miejskiej Współpraca z organizacjami kultywującymi tradycje patriotyczne, w tym Towarzystwem b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich (uczestnictwo w: wyjeździe Towarzystwa szlakiem walk pułku, Dniach Ułana oraz Święcie 15. batalionu Ułanów Poznańskich w Wędrzynie).

55 90. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO SZKOLNE OBCHODY

56 90. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO SZKOLNE OBCHODY

57 SZKOLNE OBCHODY 90. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

58 Okolicznościowy: SZKOLNY PROGRAM OBCHODÓW 90 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO OSIĄGNIĘTE CELE/ WNIOSKI: Rozbudzenie świadomości oraz szacunku dla historii i tradycji W widoczny sposób część uczniów zainteresowała się dziejami regionu oraz Powstaniem Wielkopolskim (czego efektem był m.in. liczny udział gimnazjalistów w wyjazdach organizowanych przez Towarzystwo oraz imprezach odbywających się poza szkołą). Skłoniliśmy część dzieci i rodziców do poszukiwań powstańczych pamiątek Najlepszym przykładem rozbudzania pasji za pośrednictwem programu jest praca przygotowana przez uczennicę klasy III gim. Hannę Pernak, poświęcona historii powstania widzianego przez pryzmat wielkopolskiej rodziny.

59 Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy mnie, że tylko życzliwość do drugiej istoty jest tą podstawą, która może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa Ryszard Kapuściński, Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku Wychowawczy: KSZTAŁTOWANIE POSTAWY DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO

60 Wychowawczy: KSZTAŁTOWANIE POSTAWY DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO ZAŁOŻONE CELE: kształtowanie postawy poszanowania różnorodności kulturowej przeciwdziałanie dyskryminacji i przypomnienie o konieczności zapewnienia równości szans wszystkim mieszkańcom UE wspieranie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej budowanie partnerskich relacji z krajami członkowskimi i z krajami spoza Wspólnoty

61 Wychowawczy: KSZTAŁTOWANIE POSTAWY DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO PODJĘTE DZIAŁANIA: Udział w wyjeździe do Białegostoku i VII Międzynarodowym Marszu Polskiego Sybiru/ wizyta na Szlaku tatarskim Realizacja elementów programu przygotowanego w związku z planowaną wymianą z Niemcami Przygotowanie Dnia kultury celtyckiej z udziałem zaproszonych gości: Grzegorza Żaka i Dale Taylora organizacja Zimowych gorących dni afrykańskich przygotowanie Dnia języków przygotowanie Dnia kultury żydowskiej z udziałem Alicji Kobus – przewodniczącej Gminy Żydowskiej w Poznaniu Udział uczniów gimnazjum w wyjeździe Stowarzyszenia Memoramus do Rosji (oraz na Białoruś i Litwę) Udział uczniów w wyjeździe studyjnym szlakiem kultury Bojków i Łemków

62 Wychowawczy: KSZTAŁTOWANIE POSTAWY DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO Co udało się uzyskać?/Wnioski Zwróciliśmy uwagę uczniów na problem wielokulturowości oraz tolerancji wobec inności, czego efektem były dyskusje nad podejmowanymi działaniami Uczniowie lepiej uświadomili sobie, że historia i kultura Polski to wspólne dziedzictwo Polaków oraz mniejszości narodowych, a także religijnych zamieszkujących nasz kraj w przeszłości i obecnie Uczniowie zauważyli ślady mniejszości wokół nas (np. Żydów w Poznaniu, Łemków i Ukraińców i Beskidach i Bieszczadach) Zdali sobie sprawę z problemów, z jakimi borykają się Polacy poza granicami kraju, gdzie to oni są mniejszością.

63 Realizacja innych priorytetów wychowawczych W nauczaniu zintegrowanym: Ada, to nie wypada – tematyka kultury osobistej pojawiała się prawie codziennie w tekstach, opowiadaniach, czytanych książkach, klasowych urodzinkach, wycieczkach,w kontaktach codziennych z dziećmi, na zebraniach klasowych oraz na lekcjach savoir- vivreu Biorę, daję, wymieniam, współtworzę – podejmowana tematyka na podstawie doświadczeń, tekstów literackich, rozstrzyganie problemów dzieci, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, klasowe regulaminy, odznaki np. życzliwości, podkreślanie roli mamy, taty, rodzeństwa, kolegów. Zajęcia Emocje na wodzy Nasza klasa ma wielką moc – lekcje autorskie, prace w różnych grupach zadaniowych, uczestnictwo w konkursach, turniejach klasowych, szkolnych, dawanie możliwości spełnienia się dziecka pod względem dydaktycznych, organizacyjnym,itp, zapraszanie klas na wspólne zabawy, prezentacje

64 Realizacja innych priorytetów wychowawczych W nauczaniu systematycznym: W ramach priorytetów przeprowadzono m.in. następujące tematy: "Wobec siebie i innych Komunikowanie się Sztuka rozmowy Jak przyjmować i być przyjmowanym Grzeczność na co dzień Gdy zapraszam i jestem zapraszany O zachowaniu się przy stole Na przyjęciu Cudzoziemiec puka do drzwi Arsenał głodomora- o zachowaniu się przy stole" "Od fraka do waciaka- o właściwym dobieraniu ubioru"

65 Realizacja innych priorytetów wychowawczych przy wsparciu psychologa szkolnego: - na prośbę wychowawców: 19h w SP 13h w Gim. W tematyce tych zajęć znalazły się także zagadnienia związane z priorytetami wychowawczymi (Co sprawia, że się rozwijam, Moja klasa jest zgrana, "Prawa człowieka, "Moja klasa dmucha mi w skrzydła, Milowe kroki rozwojowe" w gim ).

66 Realizacja priorytetów wychowawczych WNIOSKI Pakiet priorytetów wychowawczych na ten rok – zbyt obszerny Wiele lekcji wychowawczych wypada (imprezy, klasowe wyjścia, zapraszani goście, lekcje wych. do życia w rodzinie i savoir-vivreu) – wymaga to przemyśleń organizacyjnych i zdecydowanej korekty.

67 OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

68 SUKCESY UCZNIÓW naszymi sukcesami Adam Zenker – laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno -Przyrodniczego Nina Handzewniak i Michał Chorążak – finaliści Konkursu Języka Polskiego Słowo daję Wiele wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie Z poprawną polszczyzną na co dzień Martyna Stawna – laureatka Konkursu Matematycznego Olimpus Emilia Przybył - I m-ce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Uśmiech Dziecka Oskar Maciejewski – I m-ce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Mój dom, moja rodzina pod patronatem WKO SZKOŁA PODSTAWOWA

69 SUKCESY UCZNIÓW naszymi sukcesami Konkurs Odysei Umysłu - mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski, X m-ce w finałach światowych oraz specjalna Nagroda Ranatra Fusca Staś Knapowski – finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Zosia Frąckowiak – posłanka na Sejm Dzieci i Młodzieży Zuzanna Oskory III miejsce w Konkursie z Dziedziny Literatury i Języka Polskiego Złota Żaba Gimnazjalistki z kl. III a- I m-ce w 41. Turniej Pro Sinfoniki Amadeusz Hernik i Max Rybczyński - II m-ce w Miedzyszkolnym Turnieju Geograficznym Obieżyświat GIMNAZJUM

70 SUKCESY UCZNIÓW naszymi sukcesami OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE V m–ce w XIV Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych. II m-ce w Mistrzostwach Poznania Społecznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Pływaniu III m-ce w Finale Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Chłopców i Dziewczynek o Puchar Marka Wielgusa II m-ce w Mistrzostwach Poznania Szkół Niepublicznych w Biegach Przełajowych

71 Sukcesy w konkursach krajowych i międzynarodowych, np. Mistrzostwo Polski i X miejsce oraz nagroda specjalna za wyjątkową kreatywność w Ogólnoświatowym Turnieju Odysei Umysłu w USA

72 Sukcesy w konkursach krajowych i międzynarodowych, np. I miejsce w Turnieju Pro- Sinfoniki Muzyką i poezją o Chopinie

73 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH ŚREDNIA SZKOŁY: 31, 26/40p. 5 m-ce na 88 szkół w Poznaniu średnia w Wlkp. -21,9/40 p. ŚREDNIA SZKOŁY: hum. 42, 34/50p. mat-przyr. 42,69/50p jęz. 46,9/50p. 3 m-ce w Poznaniu Średnie z egzaminów w Poznaniu 33,61p., 28,84p., 34,64p. SPRAWDZIAN PO KLASIE 6EGZAMIN GIMNAZJALNY

74 Rozwój szkoły w kontekście wyników zewnętrznych – TZW. wartość dodana Część humanistyczna Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006- 2008.

75 Rozwój szkoły w kontekście wyników zewnętrznych – TZW. wartość dodana Część matematyczno- przyrodnicza Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006- 2008.

76 Bardzo dobra ocena szkoły przez wizytatora to sukces całego zespołu Wizytacja z Kuratorium Oświaty

77 1. Konferencje dla dyrektorów szkół Wczesnoszkolna stymulacja rozwoju dziecka – dla dyrektorów szkół niepublicznych Rozwój kreatywnego myślenia ucznia – dla dyrektorów z Mosiny i Puszczykowa 2. Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli i studentów: Alternatywne formy edukacji przedszkolnej Inni chcą uczyć się od nas

78 Współpraca z UAM: - Liczne praktyki studenckie w Dębince i w Przedszkolu z Mchu i Paproci - Pokazy dla gości zagranicznych Inni chcą uczyć się od nas

79 Współpraca i wzajemne wsparcie – naszą największą siłą. Uczymy się od siebie nawzajem

80 Ale… UCZYMY SIĘ CAŁE ŻYCIE Więc… BĘDZIEMY SIĘ DOSKONALIĆ I POPRAWIAĆ SŁABE PUNKTY. Mamy świadomość własnej wartości

81 2009/2010 ROK JUBILEUSZOWY 2010r. – 20. urodziny Dębinki

82 DOŚWIADCZENIA MINIONEGO ROKU NALEŻY WYKORZYSTAĆ W DALSZEJ PRACY PRZED NAMI…

83 NOWE ZADANIA PRZED NAMI…

84 Mówię, więc jestem – sztuka autoprezentacji. [Porozumiewanie w języku ojczystym] Jestem przedsiębiorczy [Inicjatywność i przedsiębiorczość] Priorytety dydaktyczne

85 Priorytety wychowawcze Aby dodawać nasze indywidualności, trzeba znaleźć wspólny mianownik. Sięgnijmy do podstaw – Czym dziś są prawda, uczciwość i odwaga? Osoba. Wartość sama w sobie. Prawdziwa pewność siebie rodzi szacunek do innych.

86 Gala Jubileuszowa w Auli Uniwersyteckiej 19 maja ŚWIĘTO SZKOŁY


Pobierz ppt "RADA RODZICÓW SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ Podsumowanie roku szkolnego 2008/09."

Podobne prezentacje


Reklamy Google