Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RADA RODZICÓW Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RADA RODZICÓW Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej"— Zapis prezentacji:

1 RADA RODZICÓW Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej
Podsumowanie roku szkolnego 2008/09

2 NAJWAŻNIEJSZY JEST DLA NAS WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

3 4 FILARY EDUKACJI Uczyć się, aby wiedzieć, bo wiedza niesie zrozumienie świata, możliwość aktywnego udziału w kulturze i społeczeństwach obywatelskich. Uczenie się, aby wiedzieć, przy szybkim postępie nauki wymaga kształcenia się przez całe życie. Uczyć się, aby działać. Oprócz wyuczonego zawodu edukacja powinna pozwolić uczniom nabywać te umiejętności, które pozwalają stawić czoło licznym, nieraz trudnym do przewidzenia sytuacjom i problemom.

4 4 FILARY EDUKACJI Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi. Poprzez wzbogacanie wiedzy o innych, ich historii, tradycji, duchowości, wyrabiamy postawy tolerancji, poszanowania dla wielokulturowości. Taka postawa w przyszłości może zachęcać do pokojowego rozstrzygania konfliktów. Uczyć się, aby być, po to, by lepiej poznać siebie, własne możliwości, talenty (by żyć i pracować z pasją).

5 Lista kompetencji „barcelońskich”
zdolność porozumiewania się w języku ojczystym, znajomość języków obcych, umiejętność liczenia, podstawowe umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych, posługiwanie się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, umiejętność uczenia się, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, zmysł przedsiębiorczości, świadomość kulturowa.

6 PRIORYTETY PRZYJĘTE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

7 PRIORYTETY DLA PRZEDSZKOLA
Rozwijanie TWÓRCZEGO MYŚLENIA DZIECKA PROJEKTY „NASZA POLSKA” i „DZIECI ŚWIATA”

8 SZKOLNE PRIORYTETY DYDAKTYCZNE
Rozwijanie TWÓRCZEGO MYŚLENIA ucznia, pobudzanie i wspieranie jego KREATYWNOŚCI. ROK MATEMATYKI W DĘBINCE Projekt „Matematyka kluczem do poznania świata”

9 OBCHODY 90. ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
OKOLICZNOŚCIOWE OBCHODY 90. ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

10 Kształtowanie postawy dialogu międzykulturowego
WYCHOWAWCZE Strategiczny dla obydwu placówek (SP I GIM): Kształtowanie postawy dialogu międzykulturowego

11 Nauczanie zintegrowane Nauczanie systematyczne
WYCHOWAWCZE Nauczanie zintegrowane Nauczanie systematyczne w SP i GIM „Ada, to nie wypada!” - kultura osobista w codziennych relacjach z rówieśnikami, rodzinami, nauczycielami – modelujemy, naśladujemy, współpracujemy z opiekunami i rodzicami, konsekwentnie wzmacniamy. „Biorę, daję, wymieniam, współtworzę” - moje miejsce w rodzinie – uczymy empatii, wspierania, podejmowania i wypełniania obowiązków. „Nasza klasa ma wielką moc” – grupa odniesienia wzmacnia zachowania pożądane, wykorzystuje nasze zdolności i talenty dla dobrych celów. „Czy jesteś gotowy wypić herbatę z angielską królową?” - kultura osobista nie oznacza sztywności, lecz dojrzała swobodę. „Nikt nie jest samotną wyspą”: wzajemne oczekiwania, zależności i powinności w: rodzinie, klasie, szkole, społeczeństwie. „Nasza klasa dmucha mi w skrzydła” – wspieramy się w rozwoju osobistym, dbamy wzajemnie o swe indywidualne dobro, szanując odrębność. „Milowe kroki rozwojowe”– co sprawia, że się rozwijam? Po czym to poznaję? Przejmowanie odpowiedzialności za rozwój. Formułowanie celów.

12 PODSUMOWANIE rocznej PRACY
REALIZACJA PRIORYTETÓW

13 Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia/dziecka pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem”. Konfucjusz

14 Uczeń: - podchodzi twórczo do problemu, szukając różnych rozwiązań
Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia/dziecka, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” CELE: Uczeń: - myśli kreatywnie - podchodzi twórczo do problemu, szukając różnych rozwiązań - poznaje swoje mocne i słabe strony, świadomie wykorzystuje te pierwsze - odkrywa i rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania - bierze udział w konkursach, przeglądach, zawodach - potrafi wyrażać swoje zdanie, dyskutować - wykorzystuje wiele źródeł informacji - potrafi „tworzyć” z innymi - staje się samodzielny

15 Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia/dziecka, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” CELE: Nauczyciel, aby nie zablokować rozwoju kreatywności uczniów, wystrzega się: krytyki, dezaprobaty, dominacji oraz lekceważenia opinii dzieci. Ponadto: - nie narzuca sztywnych schematów (docenia inność spojrzenia) - pracuje indywidualnie z uczniem zdolnym - na lekcji wykorzystuje często techniki aktywizujące - zorganizuje ciekawe zajęcia pozalekcyjne - kształtuje u każdego ucznia wiarę we własne możliwości - pobudza ucznia do zdobywania wiedzy oraz umiejętności na drodze poszukiwań i badań - szkoli się i dzieli się wiedzą z zespołem - dzieli się z uczniami swoimi pasjami

16 czyli co zrobiliśmy, aby osiągnąć cele:
Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” PODJĘTE DZIAŁANIA: czyli co zrobiliśmy, aby osiągnąć cele: uczestnictwo wszystkich nauczycieli w dwudniowych warsztatach z M. Taraszkiewicz „8 strategii kreatywnego myślenia” indywidualny udział w szkoleniach ODN-u: „Różne sposoby pracy z tekstem poetyckim” -„Strategie nauczania przedmiotów przyrodniczych” „Praca z platformą e-learningową” - „Metody aktywizujące w pracy dydaktyczno- wychowawczej”

17 organizacja koleżeńskich warsztatów pracy metodami aktywizującymi
Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” PODJĘTE DZIAŁANIA: organizacja koleżeńskich warsztatów pracy metodami aktywizującymi lekcje koleżeńskie spotkania zespołów przedmiotowych i dzielenie się wiedzą

18 Angażowanie uczniów do aktywnego udziału w szkolnych projektach
Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” PODJĘTE DZIAŁANIA: Poprzez przygotowanie przez nich: - prezentacji multimedialnych - wystąpień artystycznych - wystaw - oraz realizowanie własnych pomysłów Angażowanie uczniów do aktywnego udziału w szkolnych projektach (typu: Dzień celtycki, Dzień języków, Dzień afrykański, Szkolne Święto Matematyki, Noc naukowców itp.)

19

20 Przygotowywanie uczniowskich lekcji koleżeńskich ”Starsi-młodszym”

21 Dzień języków Dzień celtycki
Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” PODJĘTE DZIAŁANIA: Dzień języków Dzień celtycki

22 Szkolne Święto Matematyki
Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” PODJĘTE DZIAŁANIA: Szkolne Święto Matematyki

23 Współorganizacja przez uczniów gier terenowych Hakun oraz LARP
Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” PODJĘTE DZIAŁANIA: Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Współorganizacja przez uczniów gier terenowych Hakun oraz LARP

24 Dla najmłodszych Dla młodzieży Mała Mensa - Klub młodych naukowców
Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” PODJĘTE DZIAŁANIA: Stworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym takich, które szczególnie nastawione były na rozwój twórczego myślenia. M. in. Dla najmłodszych Dla młodzieży Mała Mensa - Klub młodych naukowców „Coś z niczego” - Odyseja Umysłu (zajęcia plastyczne) - GAD (Gimnazjalna Akademia Dyskusyjno- Przyrodnicza) Gry logiczne - Kółko teatralne wzorowane na Odysei Umysłu Kółko teatralne - Kółko programowania

25 Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” PODJĘTE DZIAŁANIA: Zapraszaliśmy gości, którzy prezentowali swoje pasje (a także trud i walkę o to, by zrealizować marzenia).

26

27 Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności”
Uczestniczyliśmy w wydarzeniach Poznania (rozbudzających twórcze myślenie ucznia): Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO! Warsztaty Niepokoju Twórczego „Kieszeń Vincenta” Festiwal Nauki i Sztuki

28 Warsztaty Niepokoju Twórczego „Kieszeń Vincenta”

29 Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności”
Zachęcaliśmy uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych

30 Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” PODJĘTE DZIAŁANIA:

31 Jak sprawdzaliśmy, czy nam się udaje?
Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” Jak sprawdzaliśmy, czy nam się udaje? - obserwacja pracy nauczycieli – hospitacje - analizowanie osiągnięć uczniów /informowanie o ich sukcesach: gazetki szkolne, strona internetowa, e do rodziców - spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami - zwracanie uwagę na indywidualną pracę z uczniem (plan indywidualnej opieki/ sprawozdania n-li) - obserwacja niektórych zajęć dodatkowych

32 Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności”.
WNIOSKI: Pracując metodami aktywizującymi i metodą projektów angażujemy ucznia do twórczego działania Potrafimy zachęcić do uczestnictwa w konkursach Poprzez indywidualne podejście uświadamiamy uczniom ich uzdolnienia (wielu udaje się zachęcić do samodoskonalenia) Poszerzamy horyzonty naszej młodzieży, uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych i organizując wspólnie wiele przedsięwzięć.

33 i wspierać uzdolnienia uczniów. Na pewno należy jeszcze:
Dydaktyczny: „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia, pobudzanie i wspieranie jego kreatywności” WNIOSKI Refleksje… Jest to priorytet, który nieprzerwanie będzie aktualny w naszej szkole. Staraliśmy się działać wielopłaszczyznowo, aby rozwijać twórcze myślenie i wspierać uzdolnienia uczniów. Na pewno należy jeszcze: - postawić większy nacisk na to, aby każdy wychowawca i nauczyciel poznał swojego ucznia (jego mocne/słabe strony, predyspozycje, zainteresowania); - częściej korzystać z doświadczeń psychologa szkolnego; - obserwować pracę na zajęciach dodatkowych (oferta może być mniejsza, ale jakościowo doskonalsza); - ciągle się doskonalić (nauczyć możemy tylko tego, co sami umiemy) - lepiej pozyskiwać informacje od uczniów i rodziców

34 II PRIORYTET DYDAKTYCZNY
MATEMATYKA - KLUCZEM DO ŚWIATA

35 Dydaktyczny: „Matematyka kluczem do poznania świata” PODJĘTE DZIAŁANIA
Imprezy szkolne: Szkolne Święto Matematyki "Matematyczny zawrót głowy", połączone z wykładami zaproszonych gości: - mgr T. Kowalski „Matematyka do niczego niepotrzebna ?” - prof. A. Wójcika „Tyka mnie matematyka” "Noc matematyków” Zabawa na pikniku szkolnym adresowana do rodziców – „Matematyczny akcent”

36 Szkolne Święto Matematyki
Wykład prof. A. Wójcika „Tyka mnie matematyka”

37 Szkolne Święto Matematyki
Wykład mgr-a T. Kowalskiego „Matematyka do niczego niepotrzebna ?”

38 Szkolne Święto Matematyki
Klasowe prezentacje zagadnień matematycznych na forum szkoły

39 Szkolne Święto Matematyki „Matematyczny zawrót głowy”

40 Szkolne Święto Matematyki „Matematyczny zawrót głowy”

41 Noc Matematyków

42 Noc Matematyków

43 Noc Matematyków

44 Starsi uczą młodszych matematyki
Młodsi uczniowie pod okiem starszych kolegów rozwiązywali zagadki matematyczne; mierzyli różne przedmioty, korzystając z dawnych jednostek miar; rozpoznawali przykłady symetrii wokół siebie,

45 Starsi uczą młodszych matematyki

46 Dydaktyczny: „Matematyka kluczem do poznania świata” PODJĘTE DZIAŁANIA
Utworzenie MATEMATYCZNEJ strony internetowej dla uczniów, rodziców, nauczycieli Badania wyników nauczania matematyki w klasach IV, V SP oraz I i II Gim (ich dokładna analiza i wnioski do dalszej pracy)

47 Dydaktyczny: „Matematyka kluczem do poznania świata” PODJĘTE DZIAŁANIA
Matematyczne zajęcia dodatkowe: Kółko matematyczne dla klas IV SP Koło Młodych Naukowców Kółko matematyczne dla młodzieży gimnazjalnej Pogotowie matematyczne – dyżury dla uczniów gimnazjum Warsztaty geometryczne ( "Geometrio, przyjdź mi z pomocą”) dla klas IV- VI SP Lekcje dla nauczania początkowego "Starsi uczą młodszych" - klasy II i III gim. dla nauczania początkowego i klas IV SP

48 Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów nauczania początkowego
Dydaktyczny: „Matematyka kluczem do poznania świata” PODJĘTE DZIAŁANIA/ udział uczniów w konkursach Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów nauczania początkowego Wojewódzki Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur” Matematyczna" Złota Żabka" i "Złota Żaba" Wojewódzki Konkurs Matematyczny Trzy edycje Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej "Olimpus" Szkolny Konkurs Matematyczny " Mistrz Arytmetyki" Ogólnopolski Filmowy Konkurs "Matematyka nie kończy się w szkole" Wewnątrzszkolny Konkurs skierowany do uczniów gimnazjum na najlepszy projekt matematyczny pt. „Matematyka kluczem do poznania świata”

49 Dydaktyczny: „Matematyka kluczem do poznania świata” PODJĘTE DZIAŁANIA
SPOTKANIA NAUCZYCIELI: spotkanie zespołu matematyków z Zarządem PSO (prezentacja matematycznego programu, pracy z tablicami interaktywnymi, dyskusja o wymaganiach stawianych uczniom, czyli czego i jak uczyć, wykład profesora A. Wójcika) spotkanie nauczycieli matematyki z nauczycielkami NZ (program nauczania matematyki) Koleżeńska wymiana doświadczeń, nabytej wiedzy oraz materiałów z różnego rodzaju szkoleń.

50 Dydaktyczny: „Matematyka kluczem do poznania świata” WNIOSKI
OSIĄGNIĘTE CELE: Wspomaganie uczniów w rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji z matematyki. Zajęcia dodatkowe oraz imprezy matematyczne propagowały matematykę jako przedmiot: niezbędny (uświadamiały istnienie matematyki w życiu codziennym) ciekawy (ukazywały uczniom zastosowanie matematyki w innych dziedzinach nauki) niestraszny (którego można się nauczyć).

51 Dydaktyczny: „Matematyka kluczem do poznania świata” WNIOSKI
OSIĄGNIĘTE CELE: Wnioski z przeprowadzonych badań posłużą do opracowania planu naprawczego, mającego na celu dalszą poprawę efektywności nauczania matematyki w placówkach KE PSO. Podjęte działania : mobilizowały uczniów zdolnych do pracy nad rozwijaniem własnych umiejętności. pobudzały do aktywności wielu spośród uczniów wyraźnie polubiło matematykę

52 Priorytet okolicznościowy
SZKOLNY PROGRAM OBCHODÓW ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

53 budowanie społeczeństwa patriotycznego
Okolicznościowy: SZKOLNY PROGRAM OBCHODÓW 90 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Założone cele: budowanie społeczeństwa patriotycznego przypomnienie osiągnięć mieszkańców Wielkopolski zainteresowanie uczniów historią rodzin i Małej Ojczyzny w rozumieniu miejsca zamieszkania i regionu upamiętnienie walk o wolność Polski i Wielkopolski wychowanie dzieci w poszanowaniu historii i tradycji

54 Przeprowadzenie konkursu wiedzy o Powst. Wielkopolskim
Okolicznościowy: SZKOLNY PROGRAM OBCHODÓW 90 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO PODJĘTE DZIAŁANIA Przeprowadzenie konkursu wiedzy o Powst. Wielkopolskim Przygotowanie wystawy prezentującą pamiątki zebrane przez dzieci oraz militaria z okresu Powstania Wielkopolskiego; Cykl audycji powstańczych w radiowęźle Okolicznościowa gazetka szkolna Szkolne obchody Dnia Niepodległości pod kątem pokazania historii walki o wolność regionu w formie Gry Miejskiej Współpraca z organizacjami kultywującymi tradycje patriotyczne, w tym Towarzystwem b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich (uczestnictwo w: wyjeździe Towarzystwa szlakiem walk pułku, „Dniach Ułana” oraz Święcie 15. batalionu Ułanów Poznańskich w Wędrzynie).

55 SZKOLNE OBCHODY 90. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

56 SZKOLNE OBCHODY 90. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

57 SZKOLNE OBCHODY 90. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

58 Rozbudzenie świadomości oraz szacunku dla historii
Okolicznościowy: SZKOLNY PROGRAM OBCHODÓW 90 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO OSIĄGNIĘTE CELE/ WNIOSKI: Rozbudzenie świadomości oraz szacunku dla historii i tradycji W widoczny sposób część uczniów zainteresowała się dziejami regionu oraz Powstaniem Wielkopolskim (czego efektem był m.in. liczny udział gimnazjalistów w wyjazdach organizowanych przez Towarzystwo oraz imprezach odbywających się poza szkołą). Skłoniliśmy część dzieci i rodziców do poszukiwań powstańczych pamiątek Najlepszym przykładem rozbudzania pasji za pośrednictwem programu jest praca przygotowana przez uczennicę klasy III gim. Hannę Pernak, poświęcona historii powstania widzianego przez pryzmat wielkopolskiej rodziny.

59 Wychowawczy: KSZTAŁTOWANIE POSTAWY DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO
„Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy mnie, że tylko życzliwość do drugiej istoty jest tą podstawą, która może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa” Ryszard Kapuściński, Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku

60 kształtowanie postawy poszanowania różnorodności kulturowej
Wychowawczy: KSZTAŁTOWANIE POSTAWY DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO ZAŁOŻONE CELE: kształtowanie postawy poszanowania różnorodności kulturowej przeciwdziałanie dyskryminacji i przypomnienie o konieczności zapewnienia równości szans wszystkim mieszkańcom UE wspieranie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej budowanie partnerskich relacji z krajami członkowskimi i z krajami spoza Wspólnoty

61 organizacja Zimowych gorących dni afrykańskich
Wychowawczy: KSZTAŁTOWANIE POSTAWY DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO PODJĘTE DZIAŁANIA: Udział w wyjeździe do Białegostoku i VII Międzynarodowym Marszu Polskiego Sybiru/ wizyta na Szlaku tatarskim Realizacja elementów programu przygotowanego w związku z planowaną wymianą z Niemcami Przygotowanie Dnia kultury celtyckiej z udziałem zaproszonych gości: Grzegorza Żaka i Dale Taylora organizacja Zimowych gorących dni afrykańskich przygotowanie Dnia języków przygotowanie Dnia kultury żydowskiej z udziałem Alicji Kobus – przewodniczącej Gminy Żydowskiej w Poznaniu Udział uczniów gimnazjum w wyjeździe Stowarzyszenia Memoramus do Rosji (oraz na Białoruś i Litwę) Udział uczniów w wyjeździe studyjnym szlakiem kultury Bojków i Łemków

62 Wychowawczy:. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY
Wychowawczy: KSZTAŁTOWANIE POSTAWY DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO Co udało się uzyskać?/Wnioski Zwróciliśmy uwagę uczniów na problem wielokulturowości oraz tolerancji wobec inności, czego efektem były dyskusje nad podejmowanymi działaniami Uczniowie lepiej uświadomili sobie, że historia i kultura Polski to wspólne dziedzictwo Polaków oraz mniejszości narodowych, a także religijnych zamieszkujących nasz kraj w przeszłości i obecnie Uczniowie zauważyli ślady mniejszości wokół nas (np. Żydów w Poznaniu, Łemków i Ukraińców i Beskidach i Bieszczadach) Zdali sobie sprawę z problemów, z jakimi borykają się Polacy poza granicami kraju, gdzie to oni są mniejszością.

63 Realizacja innych priorytetów wychowawczych W nauczaniu zintegrowanym:
Ada , to nie wypada – tematyka kultury osobistej pojawiała się prawie codziennie w tekstach , opowiadaniach, czytanych książkach, klasowych urodzinkach, wycieczkach,w kontaktach codziennych z dziećmi , na zebraniach klasowych oraz na lekcjach savoir- vivre’u Biorę , daję , wymieniam , współtworzę – podejmowana tematyka na podstawie doświadczeń , tekstów literackich , rozstrzyganie problemów dzieci , radzenia sobie w sytuacjach trudnych , klasowe „ regulaminy”, odznaki np. życzliwości , podkreślanie roli mamy , taty, rodzeństwa, kolegów. Zajęcia „Emocje na wodzy” Nasza klasa ma wielką moc – lekcje autorskie, prace w różnych grupach zadaniowych , uczestnictwo w konkursach , turniejach klasowych, szkolnych , dawanie możliwości spełnienia się dziecka pod względem dydaktycznych, organizacyjnym ,itp, zapraszanie klas na wspólne zabawy , prezentacje

64 Realizacja innych priorytetów wychowawczych W nauczaniu systematycznym:
W ramach priorytetów przeprowadzono m.in. następujące tematy: "Wobec siebie i innych” „Komunikowanie się” „ Sztuka rozmowy” „Jak przyjmować i być przyjmowanym” „Grzeczność na co dzień” „ Gdy zapraszam i jestem zapraszany” „O zachowaniu się przy stole” „Na przyjęciu” „ Cudzoziemiec puka do drzwi” „ Arsenał głodomora- o zachowaniu się przy stole" "Od fraka do waciaka- o właściwym dobieraniu ubioru"

65 na prośbę wychowawców: 19h w SP 13h w Gim.
Realizacja innych priorytetów wychowawczych przy wsparciu psychologa szkolnego: na prośbę wychowawców: 19h w SP 13h w Gim. W tematyce tych zajęć znalazły się także zagadnienia związane z priorytetami wychowawczymi („Co sprawia , że się rozwijam„, ”Moja klasa jest zgrana”, "Prawa człowieka”, "Moja klasa dmucha mi w skrzydła„, „Milowe kroki rozwojowe" w gim ).

66 Realizacja priorytetów wychowawczych WNIOSKI
„Pakiet” priorytetów wychowawczych na ten rok – zbyt obszerny Wiele lekcji wychowawczych wypada (imprezy, klasowe wyjścia, zapraszani goście, lekcje wych. do życia w rodzinie i savoir-vivre’u) – wymaga to przemyśleń organizacyjnych i zdecydowanej korekty.

67 OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

68 SUKCESY UCZNIÓW naszymi sukcesami
SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA PODSTAWOWA Adam Zenker – laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno -Przyrodniczego Nina Handzewniak i Michał Chorążak – finaliści Konkursu Języka Polskiego „Słowo daję” Wiele wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień” Martyna Stawna – laureatka Konkursu Matematycznego „Olimpus” Emilia Przybył - I m-ce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Uśmiech Dziecka” Oskar Maciejewski – I m-ce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Mój dom, moja rodzina” pod patronatem WKO

69 SUKCESY UCZNIÓW naszymi sukcesami
GIMNAZJUM GIMNAZJUM Konkurs Odysei Umysłu - mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski, X m-ce w finałach światowych oraz specjalna Nagroda Ranatra Fusca Staś Knapowski – finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Zosia Frąckowiak – posłanka na Sejm Dzieci i Młodzieży Zuzanna Oskory III miejsce w Konkursie z Dziedziny Literatury i Języka Polskiego „Złota Żaba” Gimnazjalistki z kl. III a- I m-ce w 41. Turniej Pro Sinfoniki Amadeusz Hernik i Max Rybczyński - II m-ce w Miedzyszkolnym Turnieju Geograficznym „Obieżyświat”

70 SUKCESY UCZNIÓW naszymi sukcesami
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE V m–ce w XIV Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych. II m-ce w Mistrzostwach Poznania Społecznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Pływaniu III m-ce w Finale Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Chłopców i Dziewczynek o Puchar Marka Wielgusa II m-ce w Mistrzostwach Poznania Szkół Niepublicznych w Biegach Przełajowych

71 Sukcesy w konkursach krajowych i międzynarodowych, np.
Mistrzostwo Polski i X miejsce oraz nagroda specjalna za wyjątkową kreatywność w Ogólnoświatowym Turnieju „Odysei Umysłu” w USA

72 Sukcesy w konkursach krajowych i międzynarodowych, np.
I miejsce w Turnieju Pro- Sinfoniki „Muzyką i poezją o Chopinie”

73 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
SPRAWDZIAN PO KLASIE 6 EGZAMIN GIMNAZJALNY ŚREDNIA SZKOŁY: 31, 26/40p. 5 m-ce na 88 szkół w Poznaniu średnia w Wlkp. -21,9/40 p. ŚREDNIA SZKOŁY: hum. 42, 34/50p. mat-przyr. 42,69/50p jęz. 46,9/50p. 3 m-ce w Poznaniu Średnie z egzaminów w Poznaniu 33,61p., 28,84p. , 34,64p.

74 Rozwój szkoły w kontekście wyników zewnętrznych – TZW. wartość dodana
Część humanistyczna Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat

75 Rozwój szkoły w kontekście wyników zewnętrznych – TZW. wartość dodana
Część matematyczno- przyrodnicza Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat

76 Wizytacja z Kuratorium Oświaty
Bardzo dobra ocena szkoły przez wizytatora to sukces całego zespołu

77 Inni chcą uczyć się od nas
1. Konferencje dla dyrektorów szkół Wczesnoszkolna stymulacja rozwoju dziecka – dla dyrektorów szkół niepublicznych Rozwój kreatywnego myślenia ucznia – dla dyrektorów z Mosiny i Puszczykowa 2. Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli i studentów: Alternatywne formy edukacji przedszkolnej

78 Inni chcą uczyć się od nas
Współpraca z UAM: - Liczne praktyki studenckie w Dębince i w Przedszkolu z „Mchu i Paproci” - Pokazy dla gości zagranicznych

79 Uczymy się od siebie nawzajem
Współpraca i wzajemne wsparcie – naszą największą siłą.

80 Mamy świadomość własnej wartości
Ale… UCZYMY SIĘ CAŁE ŻYCIE Więc… BĘDZIEMY SIĘ DOSKONALIĆ I POPRAWIAĆ SŁABE PUNKTY.

81 2010r. – 20. urodziny Dębinki 2009/2010 ROK JUBILEUSZOWY

82 PRZED NAMI… DOŚWIADCZENIA MINIONEGO ROKU
NALEŻY WYKORZYSTAĆ W DALSZEJ PRACY

83 PRZED NAMI… NOWE ZADANIA

84 Priorytety dydaktyczne
„Mówię, więc jestem – sztuka autoprezentacji”. [Porozumiewanie w języku ojczystym] „Jestem przedsiębiorczy”  [Inicjatywność i przedsiębiorczość]

85 Priorytety wychowawcze
Aby dodawać nasze indywidualności, trzeba znaleźć wspólny mianownik . Sięgnijmy do podstaw – Czym dziś są prawda, uczciwość i odwaga? Osoba. Wartość sama w sobie. Prawdziwa pewność siebie rodzi szacunek do innych.

86 Gala Jubileuszowa w Auli Uniwersyteckiej
19 maja ŚWIĘTO SZKOŁY Gala Jubileuszowa w Auli Uniwersyteckiej


Pobierz ppt "RADA RODZICÓW Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google