Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi Przegląd danych podstawowych SAP Best Practices Baseline V1.605.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi Przegląd danych podstawowych SAP Best Practices Baseline V1.605."— Zapis prezentacji:

1 Usługi Przegląd danych podstawowych SAP Best Practices Baseline V1.605

2 Hierarchia produktów Logistyka Najwyższy poziom 00001B0001 Produkty A (Produkcja/handel) 00001B0002 Produkty B (Usługi) 00001B Produkty A.01 (MTO) 00001B Produkty A.02 (MTS) 00001B Części A B Produkty B B Produkty B.02 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Hierarchia produktów Poziom 3 Grupa produktów Poziom 2 Interfejs między CO-PA i SOP Wszystkie rekordy danych podstawowych materiału przypisane do poziomu 3 hierarchii produktów Dane te są tworzone w BB 104

3 Grupa produktów Usługi Grupa materiałowa YBSV01 Materiały dla usług Dane podstawowe usługi Części zamienne Materiał*: D100 S300 Materiał*: Materiał*: H100 H200 * Wszystkie wykorzystane materiały są przypisane do grupy materiałowej Zakład 1000 Poziom 1 Poziom 2 Dane te są tworzone w BB 192 Grupa materiałowa YBSVM1

4 Materiał dla usług Struktura produktu D300 Materiał dla usług, (DIEN) D102 Materiał dla usług, (DIEN) D103 Materiał dla usług, (DIEN) D200 Materiał dla usług, (DIEN) Używane w scenariuszach dotyczących usług dla warstwy 2 Te dane podstawowe są tworzone w BB 192 i 213 Używane w scenariuszu dotyczącym konsultingu dla warstwy 1 D101 Materiał dla usług, (DIEN) Używane w scenariuszach dotyczących konsultingu dla warstwy 2 Warstwa 1 Warstwa 2 D201 Materiał dla usług, (DIEN) D301 Materiał dla usług, (DIEN) D303 Materiał dla usług, (DIEN) D302 Materiał dla usług, (DIEN)

5 Pracownik/przedstawiciel handlowy Usługi i produkcja – Pracownik Rodzaj działania 8 (Konsulting) MPK 1321 Używane we wszystkich scenariuszach dotyczących konsultingu i usług: 194 warstwa 1 195–197 warstwa – Pracownik Rodzaj działania 101 (Standard usługi) MPK 1321 Używane we wszystkich scenariuszach dotyczących usług (IT): 193 warstwa 1 198–200, 212, 217 warstwa Pracownik Rodzaj działania 9 (Projektowanie) MPK 1602 Używane w scenariuszu dotyczącym produkcji: Wycofywanie partii 122 warstwa Przedstawiciel handlowy Rozsze- rzenie danych podsta- wowych w BB 122 warstwa 2 Utworzone w BB 192 warstwa 1 Warstwa podstawowa SRV Rodzaj działania 9 (Projektowanie) MPK 1501 Używane w scenariuszu dotyczącym produkcji: PLM projektowanie własnych produktów 210 warstwa 2 Utworzone w BB 192 warstwa 1 Warstwa podstawowa SRV Utworzone w BB 122 warstwa 2 Biblioteka dla MF Utworzone w BB 210 warstwa 2 Biblioteka dla MF

6 System projektowy dane podstawowe Struktura elementu PSP S-EXT Standardowy element PSP, Projekt usług zewnętrznych Te dane podstawowe są tworzone w BB 196 i 197 S-EXT-10 Faza 1, Studium projektu S-EXT-20 Faza 2, Projektowanie S-INT Standardowy element PSP, Projekt usług wewnętrznych S-EXT-10 Faza 1, Studium projektu S-INT-20 Faza 2, Projektowanie Używane w scenariuszu dotyczącym usług: 196 warstwa 2 Używane w scenariuszu dotyczącym usług: 197 warstwa 2

7 System projektowy dane podstawowe Sieci standardowe Sieć standardowa S-10 Faza 1, Studium projektu Sieć standardowa S-20 Faza 2, Projektowanie Używane w scenariuszu dotyczącym usług: 196 warstwa 2 Te dane podstawowe są tworzone w BB 196

8 System projektowy dane podstawowe Przypisanie materiału do sieci standardowej S-EXT Standardowy element PSP, Projekt usług zewnętrznych Te dane podstawowe są tworzone w BB 196 S-EXT-10 Faza 1, Studium projektu S-EXT-20 Faza 2, Projektowanie S-10 Sieć standardowa Faza 1, Studium projektu D300 Materiał (DIEN) D301 Materiał (DIEN) S-20 Sieć standardowa Faza 2, Projektowanie Używane w scenariuszu dotyczącym usług: 196 warstwa 2

9 Usługi towary handlowe Struktura produktu H100 Towar handlowy, zakupiony (HAWA) Używane w scenariuszu dotyczącym usług podwykonawcy dla warstwy 2 Te dane podstawowe są tworzone w BB 213 warstwa 2 Używane w scenariuszach dotyczących usług dla warstwy 2 H200 Towar handlowy, strona trzecia (HAWA)

10 Usługi półprodukty Struktura produktu S300 Półprodukt, (SEMI) Te dane podstawowe są tworzone w BB 217 warstwa 2 Używane tylko w scenariuszu dotyczącym usług 217 dla warstwy 2 NS Numery seryjne

11 Dane podstawowe usługi Struktura produktu Dane podstawowe usługi, (SERV Usługa: zakup) Te dane podstawowe są tworzone w BB 215 warstwa 2 Używane tylko w scenariuszu dotyczącym usług 212 dla warstwy 2

12 Lista zadań Struktura listy zadań Lista zadań, Ogólny plan prac Te dane podstawowe są tworzone w BB 215 warstwa 2 Używane w scenariuszach dotyczących usług dla warstwy 2 1 Licznik grupy 2 Licznik grupy 3 Licznik grupy Lista zadań, Ogólny plan prac Lista zadań, Ogólny plan prac

13 Legenda SymbolOpisKomentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu SymbolOpisKomentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Zewnętrzne dla systemu SAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędneg o Decyzja dotycząc a procesu Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dan e Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeni u:

14 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Usługi Przegląd danych podstawowych SAP Best Practices Baseline V1.605."

Podobne prezentacje


Reklamy Google