Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd danych podstawowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd danych podstawowych"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd danych podstawowych
Usługi Przegląd danych podstawowych SAP Best Practices Baseline V1.605

2 Hierarchia produktów Logistyka
Dane te są tworzone w BB 104 00001 Najwyższy poziom Poziom 1 Poziom 2 00001B0001 Produkty A (Produkcja/handel) 00001B0002 Produkty B (Usługi) Poziom 3 00001B Produkty A.01 (MTO) 00001B Produkty A.02 (MTS) 00001B Części A.03 00001B Produkty B.01 00001B Produkty B.02 Wszystkie rekordy danych podstawowych materiału przypisane do poziomu 3 hierarchii produktów Interfejs między CO-PA i SOP Hierarchia produktów Poziom 3 Grupa produktów Poziom 2

3 Grupa produktów Usługi
Dane te są tworzone w BB 192 Poziom 1 Grupa materiałowa YBSV01 Grupa materiałowa YBSVM1 Poziom 2 Materiały dla usług Dane podstawowe usługi Części zamienne Zakład 1000 Materiał*: D100 S300 Materiał*: Materiał*: H100 H200 * Wszystkie wykorzystane materiały są przypisane do grupy materiałowej

4 Materiał dla usług Struktura produktu
Te dane podstawowe są tworzone w BB 192 i 213 Warstwa 1 D300 Materiał dla usług, (DIEN) Używane w scenariuszu dotyczącym konsultingu dla warstwy 1 Warstwa 2 D101 Materiał dla usług, (DIEN) D102 Materiał dla usług, (DIEN) D103 Materiał dla usług, (DIEN) D200 Materiał dla usług, (DIEN) Używane w scenariuszach dotyczących usług dla warstwy 2 D201 Materiał dla usług, (DIEN) D301 Materiał dla usług, (DIEN) D302 Materiał dla usług, (DIEN) Używane w scenariuszach dotyczących konsultingu dla warstwy 2 D303 Materiał dla usług, (DIEN)

5 Pracownik/przedstawiciel handlowy Usługi i produkcja
Utworzone w BB 192 — warstwa 1 Warstwa podstawowa SRV – Pracownik Rodzaj działania 8 (Konsulting) MPK 1321 Używane we wszystkich scenariuszach dotyczących konsultingu i usług: 194 warstwa 1 195–197 warstwa 2 Utworzone w BB 192 — warstwa 1 Warstwa podstawowa SRV – Pracownik Rodzaj działania 101 (Standard usługi) MPK 1321 Używane we wszystkich scenariuszach dotyczących usług (IT): 193 warstwa 1 198–200, 212, 217 warstwa 2 Utworzone w BB 122 — warstwa 2 Biblioteka dla MF Pracownik Rodzaj działania 9 (Projektowanie) MPK 1602 Rozsze-rzenie danych podsta-wowych w BB 122 — warstwa 2 999301 Przedstawiciel handlowy Używane w scenariuszu dotyczącym produkcji: Wycofywanie partii 122 warstwa 2 Utworzone w BB 210 — warstwa 2 Biblioteka dla MF 999302 Rodzaj działania 9 (Projektowanie) MPK 1501 Używane w scenariuszu dotyczącym produkcji: PLM — projektowanie własnych produktów 210 warstwa 2

6 System projektowy — dane podstawowe Struktura elementu PSP
Te dane podstawowe są tworzone w BB 196 i 197 S-EXT-10 Faza 1, Studium projektu S-EXT Standardowy element PSP, Projekt usług zewnętrznych Używane w scenariuszu dotyczącym usług: 196 warstwa 2 S-EXT-20 Faza 2, Projektowanie S-EXT-10 Faza 1, Studium projektu Używane w scenariuszu dotyczącym usług: 197 warstwa 2 S-INT Standardowy element PSP, Projekt usług wewnętrznych S-INT-20 Faza 2, Projektowanie

7 System projektowy — dane podstawowe Sieci standardowe
Te dane podstawowe są tworzone w BB 196 Sieć standardowa S-10 Faza 1, Studium projektu Używane w scenariuszu dotyczącym usług: 196 warstwa 2 Sieć standardowa S-20 Faza 2, Projektowanie

8 System projektowy — dane podstawowe Przypisanie materiału do sieci standardowej
Te dane podstawowe są tworzone w BB 196 S-EXT-10 Faza 1, Studium projektu D300 Materiał (DIEN) S-10 Sieć standardowa Faza 1, Studium projektu S-EXT Standardowy element PSP, Projekt usług zewnętrznych Używane w scenariuszu dotyczącym usług: 196 warstwa 2 S-EXT-20 Faza 2, Projektowanie D301 Materiał (DIEN) S-20 Sieć standardowa Faza 2, Projektowanie

9 Usługi — towary handlowe Struktura produktu
Te dane podstawowe są tworzone w BB 213 — warstwa 2 H100 Towar handlowy, zakupiony (HAWA) Używane w scenariuszach dotyczących usług dla warstwy 2 H200 Towar handlowy, strona trzecia (HAWA) Używane w scenariuszu dotyczącym usług podwykonawcy dla warstwy 2

10 Usługi — półprodukty Struktura produktu
Te dane podstawowe są tworzone w BB 217 — warstwa 2 S300 Półprodukt, (SEMI) NS Używane tylko w scenariuszu dotyczącym usług 217 dla warstwy 2 NS Numery seryjne

11 Dane podstawowe usługi Struktura produktu
Te dane podstawowe są tworzone w BB 215 — warstwa 2 Dane podstawowe usługi, (SERV Usługa: zakup) Używane tylko w scenariuszu dotyczącym usług 212 dla warstwy 2

12 Lista zadań Struktura listy zadań
Te dane podstawowe są tworzone w BB 215 — warstwa 2 100000 Lista zadań, Ogólny plan prac 1 Licznik grupy 100000 Lista zadań, Ogólny plan prac 2 Licznik grupy Używane w scenariuszach dotyczących usług dla warstwy 2 100000 Lista zadań, Ogólny plan prac 3 Licznik grupy

13 Połączenie z diagramem
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Decyzja dotycząca procesu

14 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Przegląd danych podstawowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google