Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeczywiste zlecenia wewnętrzne — badania i rozwój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeczywiste zlecenia wewnętrzne — badania i rozwój"— Zapis prezentacji:

1 Rzeczywiste zlecenia wewnętrzne — badania i rozwój
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W firmach produkcyjnych są realizowane różne projekty badań i rozwoju, które powodują zużycie zasobów oraz ponoszenie kosztów i wydatków. Te projekty są zazwyczaj realizowane w celu zapewnienia rozwoju produktów w przyszłości. Zazwyczaj w przypadku takich projektów można określić linie produktów. Koszty wspomnianych projektów należy śledzić z różnych względów, takich jak kontrola kosztów, obliczanie zwrotu z inwestycji, raportowanie podatkowe itd. Korzyści Przejrzysty wgląd w otwarte zamówienia, wysyłki i zapasy Zautomatyzowane i wydajne przetwarzanie Kluczowe kroki procesu Tworzenie zlecenia wewnętrznego badań i rozwoju Nabywanie materiałów eksploatacyjnych Księgowanie wydania materiałów dla zlecenia wewnętrznego badań i rozwoju Rozliczenie zlecenia wewnętrznego

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Pracownik działu rachunku kosztów Pracownik działu zaopatrzenia Magazynier

4 Szczegółowy opis procesu
Rzeczywiste zlecenia wewnętrzne — badania i rozwój W tym procesie do śledzenia kosztów i statusu wykorzystywana jest funkcja zlecenia wewnętrznego w systemie SAP. W przypadku każdego realizowanego projektu tworzone jest zlecenie wewnętrzne przy użyciu rodzaju zlecenia badań i rozwoju (Z100). Na podstawie tego zlecenia przeprowadza się planowanie kosztów i to zlecenie jest przypisane do obiektu wynikowego w regule rozliczenia. Po zatwierdzeniu projektu zlecenie zostaje zatwierdzone. Poniesione koszty dotyczące danego projektu można następnie zaksięgować na podstawie zlecenia. Koszty zgromadzone na podstawie zlecenia są okresowo przypisywane do rachunku wyników w procesie zwanym rozliczeniem. Po zakończeniu i pełnym rozliczeniu projektu zlecenie jest zamykane przez ustawienie odpowiedniego statusu.

5 Diagram przebiegu procesu
Rzeczywiste zlecenia wewnętrzne — badania i rozwój Zdarzenie Nowe projekty wewnętrzne (badań i rozwoju) Wymagane usługi zewnętrzne Wymagany materiał z magazynu Koniec miesiąca Zadanie wykonywane na koniec miesiąca Pracownik działu rachunku kosztów Tworzenie zlecenia wewnętrzne-go badań i rozwoju (155.12) Zadania wykonywane tylko w razie potrzeby Rozliczenie kosztów zlecenia w CO-PA Aktualizacja rachunku wyników Pracownik działu zaopatrzenia Nabywanie materiałów eksploatacyjnych (129) Magazynier Wydatki związane z zapasami Księgowanie wydania materiałów dla zlecenia badań i rozwoju CO-PA = Rachunek wyników

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Rzeczywiste zlecenia wewnętrzne — badania i rozwój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google