Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przychód składnika aktywów trwałych dla wytworzonych aktywów trwałych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przychód składnika aktywów trwałych dla wytworzonych aktywów trwałych"— Zapis prezentacji:

1 Przychód składnika aktywów trwałych dla wytworzonych aktywów trwałych
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Monitorowanie składnika aktywów trwałych na potrzeby wytwarzania, aż do jego zakończenia Korzyści Przejrzysty wgląd w składnik aktywów trwałych na potrzeby przychodu Zautomatyzowane i wydajne przetwarzanie Kluczowe kroki procesu Tworzenie zlecenia inwestycyjnego ze środkiem trwałym w budowie Tworzenie budżetu środka trwałego Zatwierdzanie zlecenia inwestycyjnego Księgowanie faktury do zlecenia inwestycyjnego Monitorowanie zlecenia Rozliczanie środka trwałego w budowie Zamykanie zlecenia

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Osoba wnioskująca Osoba zatwierdzająca Księgowy ds. aktywów trwałych Pracownik działu zaopatrzenia Rozrachunki z dostawcami Pracownik działu rachunku kosztów

4 Szczegółowy opis procesu
Przychód składnika aktywów trwałych dla wytworzonych aktywów trwałych W tym procesie opisano etapy wymagane do uzyskania przychodu składników aktywów trwałych dla wytworzonych aktywów trwałych. Proces rozpoczyna się od przychodu składnika aktywów trwałych i polega na monitorowaniu składnika aktywów trwałych do momentu zakończenia wytwarzania. Może to nastąpić w podanym okresie lub w granicach więcej niż jednego okresu.

5 Diagram przebiegu procesu
Przychód składnika aktywów trwałych dla wytworzonych aktywów trwałych Zdarzenie Należy wytworzyć kapitałowy składnik aktywów trwałych Zakończenie procesu Faktury związane z zamówieniami księgowane do zlecenia Przetwarzanie okresowe Osoba wnioskująca Tworzenie żądania kapitałowego składnika aktywów trwałych do wytworzenia Osoba zatwier-dzająca Przegląd żądania Zatwierdzenie wytwarzania składnika aktywów trwałych Nie Księgowy ds. aktywów trwałych Tak Tworzenie budżetu zlecenia inwestycyjnego Zamykanie zlecenia Tworzenie zlecenia inwestycyjnego ze środkiem trwałym w budowie Rozliczanie środka trwałego w budowie (przetwarzanie zbiorcze) Tworzenie aktywów trwałych (w odniesieniu do rozliczenia ukończonego środka trwałego w budowie) (155.02) Zatwierdzanie zlecenia inwestycyjnego Pracownik działu zaopatrzenia Zakup środka trwałego w budowie Rozrachunki z dostawcami Księgowanie faktury dostawcy do zlecenia inwestycyjnego Pracownik działu rachunku kosztów Monitorowanie postępu zlecenia Wytwarzanie środka trwałego zakończone? Nie Tak

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Przychód składnika aktywów trwałych dla wytworzonych aktywów trwałych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google