Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja na magazyn — przemysł procesowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja na magazyn — przemysł procesowy"— Zapis prezentacji:

1 Produkcja na magazyn — przemysł procesowy
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W tym scenariuszu przedstawiono zintegrowaną platformę do celów produkcji procesowej zorientowanej na partie. Obsługuje ona procesy w następujących branżach produkcyjnych: chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej oraz w branży elektronicznej zorientowanej na partie. W wyniku procesu planowania sprzedaży i produkcji powstają zapotrzebowania niezależne, wykorzystywane w planowaniu zapotrzebowań materiałowych (MRP). Zlecenia planowane są przekształcane w zlecenia procesowe w celu realizacji produkcji. Dostarczanie materiałów do obszaru produkcji funkcjonuje podobnie jak w przypadku produkcji seryjnej, przy użyciu listy materiałów do przygotowania oraz automatycznego wydania i przyjęcia materiałów w momencie potwierdzenia zlecenia. Zlecenia klienta powodują zmniejszenie planowanych zapotrzebowań niezależnych w momencie wprowadzenia zlecenia, a koszt własny sprzedaży jest uznawany w rachunku wyników w momencie wystawiania faktury. Korzyści Produkcja zorientowana na recepturę Materiały obsługiwane w partiach zgodnie z recepturą określoną dla odpowiedniej ilości produkcji Rachunek nośników kosztów Kluczowe kroki procesu Tworzenie planowanych zapotrzebowań niezależnych Planowanie potrzeb materiałowych (MRP) Produkcja na magazyn półproduktów i produktów gotowych

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Planista produkcji Produkcja Magazynier Specjalista ds. produkcji Planista strategiczny

4 Szczegółowy opis procesu
Produkcja na magazyn — przemysł procesowy Produkcja niezależna od zleceń klienta z użyciem produkcji na magazyn/przetwarzania zleceń procesowych. Planowanie MRP z planowanymi zapotrzebowaniami niezależnymi powoduje generowanie planowanych zleceń do produkcji oraz zgłoszeń zapotrzebowania na surowce. Zlecenia planowane są przekształcane w zlecenia procesowe. Składniki są przygotowywane w lokalizacji obszaru produkcji. W chwili rozpoczęcia produkcji natychmiast wydawane są składniki zarządzane w partiach i następuje produkcja półproduktów i produktów gotowych wraz z zarządzaniem partiami. Przy potwierdzaniu produktu gotowego następuje pobranie wsteczne materiału opakowaniowego (bez zarządzania partiami). Potwierdzenie zlecenia procesowego uruchamia controlling i rozliczanie zlecenia.

5 Diagram przebiegu procesu
Produkcja na magazyn — przemysł procesowy Zdarze-nie Początek cyklu planowania Okresowa weryfikacja planu Planista strategiczny Planowanie logistyki (144) Planista produkcji Planowanie zapotrzebowań materiałowych na poziomie zakładu i ocena listy zapasów / zapotrzebowań Tworzenie planowanych zapotrzebowań niezależnych Zmiana harmonogramu zlecenia Przekształcanie zlecenia planowanego w zlecenie procesowe Kontrola dostępności materiału Lista MRP Nie Tak Materiał w lokalizacji obszaru produkcji? Zgłoszenia zapotrze- bowania Planowane zlecenia Zestawienie zdolności produkcyjnych Capacity Wyrównywanie prawidłowe? Nie Produkcja Tak Potwierdzenie produkcji Lista pobrania Przygotowanie materiałów do planowanych zleceń Lista zleceń Wielopoziomowy raport zlecenia Specjalista ds. produkcji / Magazynier Zużycie zapasów przy kosztach standardowych Wydanie materiałów dla składników zarządzanych w partiach Księgowanie przyjęcia materiałów dla zlecenia procesowego Zapasy przy kosztach standardowych Wydanie materiałów dla składników pobranych wsteczne Pokwitowanie wydania materiałów Pokwitowanie przyjęcia materiałów Zakła- dowy kontroler Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu (181) Pracownik działu zaopatrze- nia Nabycie bez zarządzania jakością (130)

6 Załącznik Użyte dane podstawowe Materiał masowy F29 S24 R15 R09 R19
Produkt gotowy MTS PI (FERT-PD) B Zarządzanie partiami Materiał masowy S24 Półprodukt, Mat. ciekły (HALB-PD) FIFO Data ważności LQ Uproszczone zarządzanie jakością R15 Surowiec (ROH - PD) R09 Surowiec (ROH - PD) R19 R30 Surowiec, Punkt ponownego zamawiania (ROH - VB) Receptura podstawowa MR-50002/1 — Pakowanie Receptura podstawowa MR-50001/1 — Mieszanie / butelkowanie

7 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

8


Pobierz ppt "Produkcja na magazyn — przemysł procesowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google