Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabycie bez zarządzania jakością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabycie bez zarządzania jakością"— Zapis prezentacji:

1 Nabycie bez zarządzania jakością
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Nabycie bez zarządzania jakością Korzyści Wykorzystanie całościowych zbiorów danych, takich jak rekordy informacyjne zaopatrzenia, listy źródeł, kontrakty Automatyczne przypisywanie zapytań ofertowych do zamówień Możliwość przetwarzania list roboczych specyficznych dla roli Kluczowe kroki procesu Wyświetlanie i przypisywanie zgłoszeń zapotrzebowania Przekształcanie przypisanych zgłoszeń w zamówienia / ręczne tworzenie zamówień Zmiana zamówienia Zatwierdzanie zamówień Wydruk zamówienia Przyjęcie materiałów od dostawcy Przyjęcie faktury według pozycji pojedynczej Płatność własna

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Kierownik działu zaopatrzenia Pracownik działu zaopatrzenia Magazynier Księgowy ds. rozrachunków z dostawcami

4 Szczegółowy opis procesu
Nabycie bez zarządzania jakością W tym procesie nabycia porównawcza lista ofert umożliwia pracownikowi działu zaopatrzenia wybranie najlepszego źródła dostaw dzięki ocenie odpowiedzi/ofert odpowiednich dostawców. Zgłoszenie zapotrzebowania jest generowane przy użyciu procesu Planowania potrzeb materiałowych (MRP) lub ręcznie przez osobę wnioskującą. Pracownik działu zaopatrzenia przeprowadza walidację poprawności zgłoszenia zapotrzebowania i przekształca je w zamówienie. Przed wysłaniem do dostawcy zamówienie musi zostać zatwierdzone bazując na zdefiniowanej kwocie.

5 Diagram przebiegu procesu
Nabycie bez zarządzania jakością Zdarzenie Potrzeba nabycia generowana w MRP MRP Kontroler Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania Tak Kierownik działu zaopatrzenia Zatwierdzanie zamówień Nie Tak Pracownik działu zaopatrzenia Wymagane zapytanie ofertowe Nie Zamówienie Dokładne? Zmiana zamówienia Wymagane zatwierdzenie zamówienia? Wydruk zamówienia Nie Nie Wysłanie zamówienia (do dostawcy) Proces ofertowania w zaopatrzeniu (128) Tak Tak Maga-zynier Przyjęcie materiałów/faktur do zapasu — odchylenie ceny zakupu Drukowanie pokwitowania przyjęcia materiałów Kontrola materiałów (nie zarejestrowano wad) Przyjęcie materiałów z zamówienia od dostawcy Przyjęcie materiałów do zapasów ograniczonego wykorzystania Rozrachunki z dostawcami Płatność własna Przyjęcie materiałów/faktur — odchylenie ceny zakupu Małe różnice Podatek od rzeczywistej kwoty należności Przyjęcie faktury według pozycji pojedynczej Kierownik ds. rozrachunków z dostawcami Zewnętrzna rachunkowość finansowa (102) Pracownik działu rachunku kosztów (koniec mies.) Zamknięcie okresu na potrzeby rachunkowości finansowej (159)

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Nabycie bez zarządzania jakością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google